HS-koodid - 71: Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

7101
Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks
7101.10.000
Natural pearls
7101.10
Looduslikud pärlid
7101.21
Töötlemata
7101.21.110
- Akoya pearls
7101.21.120
- Silver lipped pearls and Black lipped pearls
7101.21.190
- Other
7101.22
Töödeldud
7101.22.210
- Akoya pearls
7101.22.220
- Silver lipped pearls and Black lipped pearls
7101.22.290
- Other
7102
Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata
7102.10.000
Unsorted
7102.10
Sorteerimata
7102.21.000
Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
7102.29.000
Muud
7102.29
Muud
7102.31.000
Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
7102.39.000
Muud
7103
Vääriskivid (v.. A teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.. A teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud
7103.10.000
Unworked or simply sawn or roughly shaped
7103.10
Töötlemata, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud
7103.91.000
Rubies, sapphires and emeralds
7103.99.000
Muud
7104
Tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ja kinnitamata; sorteerimata tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud
7104.10.000
Piezo-electric quartz
7104.10
Piesoelektriline kvarts
7104.21.000
Diamonds
7104.29.000
Muud
7104.29
Muud
7104.91.000
Diamonds
7104.99.000
Muud
7105
Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest
7105.10.000
Of diamonds
7105.90.000
Muud
7105.90
Muud
7106
Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7106.10.000
Powder
7106.10
Pulber
7106.91.000
Unwrought
7106.92
Pooltöödeldud
7106.92
Pooltöödeldud
7106.92.110
-- Alloyed
7106.92.190
-- Other
7106.92.200
- Other
7107.00.000
Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud
7108
Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7108
Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7108.11.000
Powder
7108.12.000
Other unwrought forms
7108.13
Muul pooltöödeldud kujul
7108.13.010
- Bars, rods, profiles, plates, sheets and strip
7108.13.090
- Other
7108.20.000
Monetary
7109.00.000
Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud
7110
Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7110
Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7110.11.000
Unwrought or in powder form
7110.19
Muud
7110.19
Muud
7110.19.110
-- Alloyed
7110.19.190
-- Other
7110.19.200
- Other
7110.19
Muud
7110.21.000
Unwrought or in powder form
7110.29.000
Muud
7110.29
Muud
7110.31
Survetöötlemata või pulbrina
7110.31.010
- Powder
7110.31.090
- Other
7110.39.000
Muud
7110.39
Muud
7110.41.000
Unwrought or in powder form
7110.49.000
Muud
7111.00.000
Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud
7112
Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks, v.. A rubriigi 8549 kaubad
7112.30.000
Ash containing precious metal or precious metal compounds
7112.30
Väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldav tuhk
7112.91.000
Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals
7112.92.000
Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals
7112.99.000
Muud
7112.99
Muud
7113
Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7113
Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7113.11.000
Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal
7113.19
Muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7113.19.010
1 Of platinum, whether or not plated or clad with other precious metal
7113.19
Muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7113.19.021
- Chains for watches, spectacles or pince-nez and other ornamental chains worn on person
7113.19.029
- Other
7113.20.000
Of base metal clad with precious metal
7114
Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7114
Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7114.11.000
Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal
7114.19.000
Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal
7114.20.000
Of base metal clad with precious metal
7115
Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7115.10.000
Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum
7115.90.000
Muud
7116
Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)
7116.10.000
Of natural or cultured pearls
7116.20
Looduslikest, tehislikest või taastatud vääris- või poolvääriskividest
7116.20.100
1 For laboratory or industrial purposes
7116.20
Looduslikest, tehislikest või taastatud vääris- või poolvääriskividest
7116.20.210
- Jewellery and parts thereof
7116.20.290
- Other
7117
Juveeltoodete imitatsioonid
7117
Juveeltoodete imitatsioonid
7117.11
Manseti- ja kraenööbid
7117.11.010
1 Made of, or combined with metal plated with precious metal, coral, elephants' tusks or Bekko
7117.11.020
2 Other
7117.19
Muud
7117.19.010
- Plated with precious metal
7117.19.090
- Other
7117.90
Muud
7117.90.010
1 Of at least two materials (for example, wood and glass, bone and amber, mother-of-pearl and plastics), no account being taken of materials (for example, necklace strings) used only for assembly, not plated with precious metal
7117.90
Muud
7117.90.021
(1)Of wood
7117.90.022
(2)Of ivory, of bone, of tortoise-shell, of horn, of antlers, of coral, of mother-of-pearl or of other animal carving material
7117.90
Muud
7117.90.023
- Of plastics
7117.90
Muud
7117.90.024
-- Plated with precious metal
7117.90.029
-- Other
7118
Mündid
7118.10.000
Coin (other than gold coin), not being legal tender
7118.90
Muud
7118.90.010
- Gold coin
7118.90.090
- Other

Need help to the find appropriate HS Code ?