HS-koodid - 72: Raud ja teras

-
I. Esmased materjalid; graanulid ja pulbrid
7201
Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
7201.10
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist
7201.20
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist
7201.50
Legeeritud toormalm; peegelmalm
7202
Ferrosulamid
-
Ferromangaan
7202.11
Süsinikusisaldusega üle 2 % massist
7202.19
Muud
-
Ferrosiliitsium
7202.21
Ränisisaldusega üle 55 % massist
7202.29
Muud
7202.30
Ferrosilikomangaan
7202.31
Ferrokroom
7202.41
Süsinikusisaldusega üle 4 % massist
7202.49
Muud
7202.50
Ferrosilikokroom
7202.60
Ferronikkel
7202.70
Ferromolübdeen
7202.80
Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram
7202.81
Muud
7202.91
Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan
7202.92
Ferrovanaadium
7202.93
Ferronioobium
7202.99
Muud
7203
Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
7203.10
Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud
7203.90
Muud
7204
Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
7204.10
Malmijäätmed ja -jäägid
7204.11
Legeerterase jäätmed ja jäägid
7204.21
Roostevabast terasest
7204.29
Muud
7204.30
Tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid
7204.31
Muud jäätmed ja jäägid
7204.41
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte
7204.49
Muud
7204.50
Praagitud valuplokid ümbersulatamiseks
7205
Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
7205.10
Graanulid
7205.11
Pulber
7205.21
Legeerterasest
7205.29
Muud
72.6
II. Raud ja legeerimata teras
7206
Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.. A rubriigi 7203 raud)
7206.10
Valuplokid
7206.90
Muud
7207
Pooltooted rauast või legeerimata terasest
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7207.11
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
7207.12
Muud täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.19
Muud
7207.20
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7208
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
7208.10
Rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.11
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, söövitatud
7208.25
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7208.26
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.27
Paksusega alla 3 mm
7208.12
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.36
Paksusega üle 10 mm
7208.37
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.38
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.39
Paksusega alla 3 mm
7208.40
Mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.41
Muud, mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.51
Paksusega üle 10 mm
7208.52
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.53
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.54
Paksusega alla 3 mm
7208.90
Muud
7209
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.15
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.16
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.17
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.18
Paksusega alla 0,5 mm
-
Mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.25
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.26
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.27
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.28
Paksusega alla 0,5 mm
7209.90
Muud
7210
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
-
Tinaga pinnatud või kaetud
7210.11
Paksusega vähemalt 0,5 mm
7210.12
Paksusega alla 0,5 mm
7210.20
Pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud
7210.30
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7210.31
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7210.41
Gofreeritud
7210.49
Muud
7210.50
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
7210.51
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7210.61
Alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud
7210.69
Muud
7210.70
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7210.90
Muud
7211
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7211.13
Valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita
7211.14
Muud, paksusega vähemalt 4,75 mm
7211.19
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7211.23
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7211.29
Muud
7211.90
Muud
7212
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
7212.10
Tinaga pinnatud või kaetud
7212.20
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7212.30
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7212.40
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7212.50
Muul viisil pinnatud või kaetud
7212.60
Plakeeritud
7213
Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
7213.10
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
7213.20
Muud, automaaditerasest
7213.21
Muud
7213.91
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm
7213.99
Muud
7214
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.. A valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
7214.10
Sepistatud
7214.20
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
7214.30
Muud, automaaditerasest
7214.31
Muud
7214.91
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7214.99
Muud
7215
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
7215.10
Automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.50
Muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.90
Muud
7216
Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
7216.10
U-, i- ja h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.11
L- või t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.21
L-kujulised profiilid
7216.22
T-kujulised profiilid
7216.12
U-, i- või h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.31
U-kujulised profiilid
7216.32
I-kujulised profiilid
7216.33
H-kujulised profiilid
7216.40
L- ja t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.50
Muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7216.51
Kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7216.61
Lehtvaltstoodetest valmistatud
7216.69
Muud
7216.52
Muud
7216.91
Lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud
7216.99
Muud
7217
Traat rauast või legeerimata terasest
7217.10
Pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata
7217.20
Tsingiga pinnatud või kaetud
7217.30
Muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud
7217.90
Muud
72.8
III. Roostevaba teras
7218
Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
7218.10
Valuplokid jm esmasvormid
7218.11
Muud
7218.91
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7218.99
Muud
7219
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides
7219.11
Paksusega üle 10 mm
7219.12
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.13
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.14
Paksusega alla 3 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides
7219.21
Paksusega üle 10 mm
7219.22
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.23
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.24
Paksusega alla 3 mm
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7219.31
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7219.32
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.33
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7219.34
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7219.35
Paksusega alla 0,5 mm
7219.90
Muud
7220
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7220.11
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7220.12
Paksusega alla 4,75 mm
7220.20
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7220.90
Muud
7221
Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
7222
Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
-
Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7222.11
Ümmarguse ristlõikega
7222.19
Muud
7222.20
Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7222.30
Muu varbmaterjal
7222.40
Kujuprofiilid
7223
Roostevabast terasest traat
-
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
-
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
72.4
IV. Muu legeerteras; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7224
Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
7224.10
Valuplokid jm esmasvormid
7224.90
Muud
7225
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7225.11
Suundorienteeritud struktuuriga
7225.19
Muud
7225.30
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides
7225.40
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides
7225.50
Muud, külmvaltsitud, edasi töötlemata
7225.51
Muud
7225.91
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7225.92
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7225.99
Muud
7226
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7226.11
Suundorienteeritud struktuuriga
7226.19
Muud
7226.20
Kiirlõiketerasest
7226.21
Muud
7226.91
Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7226.92
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7226.99
Muud
7227
Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
7227.10
Kiirlõiketerasest
7227.20
Ränimangaanterasest
7227.90
Muud
7228
Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7228.10
Kiirlõiketerasest varbmaterjal
7228.20
Ränimangaanterasest varbmaterjal
7228.30
Muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7228.40
Muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata
7228.50
Muu varbmaterjal, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7228.60
Muu varbmaterjal
7228.70
Kujuprofiilid
7228.80
Puurtorud
7229
Legeerterasest traat
7229.20
Ränimangaanterasest
7229.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?