HS-koodid - 72: Raud ja teras

7201
Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
7201.10.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist
7201.20.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist
7201.50.00
Legeeritud toormalm; peegelmalm
7202
Ferrosulamid
-
Ferromangaan
7202.11.00
Süsinikusisaldusega üle 2 % massist
7202.19.00
Muud
-
Ferrosiliitsium
7202.21.00
Ränisisaldusega üle 55 % massist
7202.29.00
Muud
7202.30.00
Ferrosilikomangaan
-
Ferro-chromium:
7202.41.00
Süsinikusisaldusega üle 4 % massist
7202.49.00
Muud
7202.50.00
Ferrosilikokroom
7202.60.00
Ferronikkel
7202.70.00
Ferromolübdeen
7202.80.00
Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram
-
Muud
7202.91.00
Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan
7202.92.00
Ferrovanaadium
7202.93.00
Ferronioobium
7202.99.00
Muud
7203
Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
7203.10.00
Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud
7203.90.00
Muud
7204
Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
7204.10.00
Malmijäätmed ja -jäägid
-
Legeerterase jäätmed ja jäägid
7204.21.00
Roostevabast terasest
7204.29.00
Muud
7204.30.00
Tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid
-
Muud jäätmed ja jäägid
7204.41.00
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte
7204.41.00.10
No.1 in bundles
7204.41.00.20
Other turnings and shavings
7204.41.00.90
Muud
7204.49.00
Muud
7204.49.00.10
No. 1 heavy melting
7204.49.00.20
No. 2 heavy melting
7204.49.00.21
Muud
7204.49.00.91
Shredded
7204.49.00.99
Muud
7204.50.00
Praagitud valuplokid ümbersulatamiseks
7205
Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
7205.10.00
Graanulid
-
Pulber
7205.21.00
Legeerterasest
7205.29.00
Muud
7206
Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.. A rubriigi 7203 raud)
7206.10.00
Valuplokid
7206.90.00
Muud
7207
Pooltooted rauast või legeerimata terasest
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7207.11.00
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
7207.11.00.10
Of iron
7207.11.00.11
Of non-alloy steel:
7207.11.00.21
Billets
7207.11.00.29
Muud
7207.12.00
Muud täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.19.00
Muud
7207.19.00.10
Rounds
7207.19.00.90
Muud
7207.20.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7207.20.00.10
Blooms
7207.20.00.20
Billets
7207.20.00.30
Slabs, sheet bars or rounds
7207.20.00.90
Muud
7208
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
7208.10.00
Rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
-
Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled:
7208.25.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7208.26.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.27.00
Paksusega alla 3 mm
-
Other, in coils, not further worked than hot-rolled:
7208.36.00
Paksusega üle 10 mm
7208.37.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.37.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7208.37.00.20
Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7208.37.00.50
Of a width exceeding 1,830 mm
7208.38.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.38.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7208.38.00.20
Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7208.38.00.50
Of a width exceeding 1,830 mm
7208.39.00
Paksusega alla 3 mm
7208.40.00
Mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
-
Other, not in coils, not further worked than hot-rolled:
7208.51.00
Paksusega üle 10 mm
-
Heat treated:
7208.51.00.11
Pressure vessel quality, vacuum-degassed
7208.51.00.12
Pressure vessel quality, not vacuum-degassed
7208.51.00.19
Muud
7208.51.00.20
Other, of a thickness of more than 10 mm but not exceeding 15.875 mm:
7208.51.00.21
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.22
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.23
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.24
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.25
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.26
Other, of a thickness of more than 15.875 mm but not exceeding 25.4 mm:
7208.51.00.31
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.32
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.33
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.34
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.35
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.36
Other, of a thickness of more than 25.4 mm but not exceeding 50.8 mm:
7208.51.00.41
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.42
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.43
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.44
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.45
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.46
Other, of a thickness of more than 50.8 mm but not exceeding 76.2 mm:
7208.51.00.51
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.52
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.53
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.54
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.55
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.56
Other, of a thickness of more than 76.2 mm but not exceeding 101.6 mm:
7208.51.00.61
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.62
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.63
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.64
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.65
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.66
Other, of a thickness exceeding 101.6 mm:
7208.51.00.71
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.72
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.73
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.74
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.75
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.52.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
-
Heat treated:
7208.52.00.11
Pressure vessel quality, vacuum-degassed
7208.52.00.12
Pressure vessel quality, not vacuum-degassed
7208.52.00.19
Muud
7208.52.00.20
Muud
7208.52.00.81
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.52.00.82
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.52.00.83
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.52.00.84
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.52.00.85
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.53.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.54.00
Paksusega alla 3 mm
7208.90.00
Muud
7209
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.15.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.16.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.16.00.40
Annealed
7209.16.00.90
Muud
7209.17.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.17.00.40
Annealed
7209.17.00.90
Muud
7209.18.00
Paksusega alla 0,5 mm
-
Mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.25.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.26.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.27.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.28.00
Paksusega alla 0,5 mm
7209.90.00
Muud
7210
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
-
Tinaga pinnatud või kaetud
7210.11.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm
7210.12.00
Paksusega alla 0,5 mm
7210.20.00
Pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud
7210.30.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
-
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7210.41.00
Gofreeritud
7210.49.00
Muud
7210.49.00.40
Of a thickness less than 0.25 mm
7210.49.00.50
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7210.49.00.60
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7210.49.00.70
Of a thickness exceeding 1 mm
7210.50.00
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
-
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7210.61.00
Alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud
7210.61.00.10
Of a thickness of less than 1.44 mm
7210.61.00.20
Of a thickness of 1.44 mm or more
7210.69.00
Muud
7210.69.00.10
Of a thickness of less than 1.44 mm
7210.69.00.20
Of a thickness of 1.44 mm or more
7210.70.00
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7210.70.00.10
Not plated or coated with metal and not clad
7210.70.00.11
Plated or coated with zinc:
7210.70.00.21
Electrolytically
7210.70.00.29
Muud
7210.70.00.90
Muud
7210.90.00
Muud
7211
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7211.13.00
Valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita
7211.14.00
Muud, paksusega vähemalt 4,75 mm
7211.14.00.10
Not in coils
7211.14.00.90
Muud
7211.19.00
Muud
7211.19.00.10
Not in coils
7211.19.00.90
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7211.23.00
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7211.29.00
Muud
7211.90.00
Muud
7212
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
7212.10.00
Tinaga pinnatud või kaetud
7212.20.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7212.20.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.20.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.20.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.20.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.30.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7212.30.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.30.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.30.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.30.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.40.00
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7212.40.00.10
Not plated or coated with metal and not clad
7212.40.00.11
Plated or coated with zinc:
7212.40.00.21
Electrolytically
7212.40.00.29
Muud
7212.40.00.90
Muud
7212.50.00
Muul viisil pinnatud või kaetud
7212.50.00.30
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.50.00.40
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.50.00.50
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.50.00.60
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.60.00
Plakeeritud
7213
Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
7213.10.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
-
Concrete reinforcing bars, of specification CSA G30.18:
7213.10.00.11
Of a diameter of 12 mm or less
7213.10.00.12
Of a diameter of more than 12 mm but not exceeding 17 mm
7213.10.00.13
Of a diameter exceeding 17 mm
7213.10.00.90
Muud
7213.20.00
Muud, automaaditerasest
7213.20.00.50
Containing by weight 0.1% or more of lead
7213.20.00.90
Muud
-
Muud
7213.91.00
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm
-
Not tempered or treated and not partly manufactured:
7213.91.00.41
Tire cord-quality steel wire rod, as defined in Statistical Note 2 to this Chapter
7213.91.00.42
Of cold heading quality (CHQ) steel, as defined in Statistical Note 3 to this Chapter
7213.91.00.43
Of welding quality wire rods, as defined in Statistical Note 4 to this Chapter
7213.91.00.49
Muud
7213.91.00.50
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon
7213.91.00.60
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon
7213.91.00.70
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon
7213.99.00
Muud
-
Of circular cross section, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7213.99.00.11
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.12
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.13
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.14
Of circular cross section, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7213.99.00.31
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.32
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.33
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.34
Of circular cross section, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7213.99.00.51
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.52
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.53
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.90
Muud
7214
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.. A valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
7214.10.00
Sepistatud
7214.20.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
-
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter of 12 mm or less:
7214.20.00.11
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.12
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.13
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.14
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.15
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter of more than 12 mm but not exceeding 39 mm:
7214.20.00.21
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.22
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.23
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.24
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.25
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter exceeding 39 mm:
7214.20.00.31
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.32
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.33
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.34
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.90
Muud
7214.30.00
Muud, automaaditerasest
7214.30.00.10
Containing by weight 0.15% or more but not exceeding 0.35% of lead or 0.05% or more but not exceeding 0.4% of bismuth, for use in Canadian manufactures
7214.30.00.11
Flat bars, including flat grader blade sections:
7214.30.00.24
Of a width not exceeding 76 mm
7214.30.00.25
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.30.00.26
Of a width of 152 mm or more
7214.30.00.27
Rounds:
7214.30.00.33
Of a diameter not exceeding 76 mm
7214.30.00.34
Of a diameter exceeding 76 mm
7214.30.00.40
Hexagons
7214.30.00.50
Squares
7214.30.00.90
Muud
-
Muud
7214.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
-
Containing by weight less than 0.25% of carbon:
7214.91.00.11
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.12
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.13
Of a width of 152 mm or more
7214.91.00.14
Containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7214.91.00.21
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.22
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.23
Of a width of 152 mm or more
7214.91.00.24
Containing by weight 0.6% or more of carbon:
7214.91.00.31
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.32
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.33
Of a width of 152 mm or more
7214.99.00
Muud
7214.99.00.20
Hexagons
7214.99.00.30
Squares
7214.99.00.31
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7214.99.00.41
Rounds, of a diameter of less than 76 mm
7214.99.00.42
Rounds, of a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.43
Rounds, of a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.49
Muud
7214.99.00.50
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7214.99.00.51
Rounds, of a diameter of less than 76 mm
7214.99.00.52
Rounds, of a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.53
Rounds, of a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.59
Muud
7214.99.00.60
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon
7215
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
7215.10.00
Automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.10.00.20
Rounds
7215.10.00.90
Muud
7215.50.00
Muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.50.00.10
Flat bars
7215.50.00.11
Rounds:
7215.50.00.21
Ground, turned or polished
7215.50.00.29
Muud
7215.50.00.90
Muud
7215.90.00
Muud
7215.90.00.10
Chrome plated
7215.90.00.20
Corrosion resistant concrete reinforcing bars
7215.90.00.30
Other concrete reinforcing bars
7215.90.00.90
Muud
7216
Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
7216.10.00
U-, i- ja h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
-
U sections:
7216.10.00.11
American standard
7216.10.00.19
Muud
7216.10.00.20
I sections:
7216.10.00.21
American standard
7216.10.00.29
Muud
7216.10.00.30
H sections
-
L- või t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.21.00
L-kujulised profiilid
7216.21.00.10
Equal legs
7216.21.00.20
Unequal legs
7216.22.00
T-kujulised profiilid
-
U-, i- või h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.31.00
U-kujulised profiilid
-
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm:
7216.31.00.11
American standard
7216.31.00.12
For motor vehicles
7216.31.00.19
Muud
7216.31.00.20
Of a height exceeding 152.4 mm:
7216.31.00.21
American standard
7216.31.00.22
For motor vehicles
7216.31.00.29
Muud
7216.32.00
I-kujulised profiilid
7216.32.00.10
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.32.00.20
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.33.00
H-kujulised profiilid
-
Wide flange:
7216.33.00.11
Of a height not exceeding 150 mm
7216.33.00.12
Of a height exceeding 150 mm but not exceeding 355 mm
7216.33.00.13
Of a height exceeding 355 mm but not exceeding 635 mm
7216.33.00.14
Of a height exceeding 635 mm
7216.33.00.20
Bearing pile
7216.33.00.21
Muud
7216.33.00.91
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.33.00.92
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00
L- ja t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
-
L sections, equal legs:
7216.40.00.11
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.40.00.12
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00.13
L sections, unequal legs:
7216.40.00.21
Large leg, of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.40.00.22
Large leg, of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00.30
T sections
7216.50.00
Muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7216.50.00.10
For use in ships, boats or floating structures
7216.50.00.20
Shapes or sections, with bevelled edge or edges, of a length of more than 3.65 m and either of a width of more than 25.4 cm or of a thickness of more than 3.5 cm, for use in the manufacture of cutting edges for bulldozer or angledozer blades, front-end shovel loader buckets, combination excavating and transporting scrapers, road graders or road scrapers
7216.50.00.30
Track shoe profile bars of steel, of a width of 190 mm or more but not exceeding 350 mm and of a height not exceeding 150 mm, for use in the manufacture of track shoes for track-laying machinery or vehicles
7216.50.00.90
Muud
-
Kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7216.61.00
Lehtvaltstoodetest valmistatud
7216.69.00
Muud
-
Muud
7216.91.00
Lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud
7216.91.00.10
L sections
7216.91.00.20
I or H sections
7216.91.00.30
U sections
7216.91.00.31
Muud
7216.91.00.91
Ribbed shapes
7216.91.00.99
Muud
7216.99.00
Muud
7216.99.00.10
L sections
7216.99.00.20
I or H sections
7216.99.00.30
U sections
7216.99.00.31
Muud
7216.99.00.91
Ribbed shapes
7216.99.00.99
Muud
7217
Traat rauast või legeerimata terasest
7217.10.00
Pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata
-
Round, heat treated, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.10.00.41
Of a diameter of less than 1.5 mm, in coils weighing not more than 2 kg
7217.10.00.42
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.43
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.44
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.45
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.46
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.10.00.51
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.52
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.53
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.54
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.55
Flat
7217.10.00.59
Muud
7217.10.00.60
Other round, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.10.00.61
Heat treated, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.62
Heat treated, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.63
Heat treated, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.64
Heat treated, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.65
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.66
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.67
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.68
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.69
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.10.00.71
Flat
7217.10.00.79
Muud
7217.10.00.80
Other round, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.10.00.81
Heat treated, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.82
Heat treated, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.83
Heat treated, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.84
Heat treated, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.85
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.86
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.87
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.88
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.89
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.10.00.91
Flat
7217.10.00.99
Muud
7217.20.00
Tsingiga pinnatud või kaetud
7217.20.00.10
Flat
7217.20.00.4.00
Plated or coated wth zinc-aluminum, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.20.00.41
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.42
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.43
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.44
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.49
Muud
7217.20.00.5.00
Plated or coated with zinc-aluminum, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.20.00.51
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.52
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.53
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.54
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.59
Muud
7217.20.00.60
Plated or coated with zinc-aluminum, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.20.00.61
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.62
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.63
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.64
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.69
Muud
7217.20.00.70
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.20.00.71
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.72
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.73
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.74
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.79
Muud
7217.20.00.80
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.20.00.81
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.82
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.83
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.84
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.89
Muud
7217.20.00.90
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.20.00.91
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.92
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.93
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.94
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.99
Muud
7217.30.00
Muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud
7217.30.00.10
Flat
7217.30.00.11
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.30.00.21
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.22
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.23
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.24
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.29
Muud
7217.30.00.30
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.30.00.31
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.32
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.33
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.34
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.39
Muud
7217.30.00.40
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.30.00.41
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.42
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.43
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.44
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.49
Muud
7217.90.00
Muud
7217.90.00.20
Coated with plastics
7217.90.00.21
Muud
7217.90.00.91
Containing by weight less than 0.25% of carbon
7217.90.00.92
Containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon
7217.90.00.93
Containing by weight 0.6% or more of carbon
7218
Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
7218.10.00
Valuplokid jm esmasvormid
-
Muud
7218.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7218.99.00
Muud
7218.99.00.10
Blooms, billets, rounds, slabs and sheet bars
7218.99.00.90
Muud
7219
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides
7219.11.00
Paksusega üle 10 mm
7219.12.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.13.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.14.00
Paksusega alla 3 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides
7219.21.00
Paksusega üle 10 mm
7219.21.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,830 mm
7219.21.00.20
Of a width exceeding 1,830 mm
7219.22.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.22.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,830 mm
7219.22.00.20
Of a width exceeding 1,830 mm
7219.23.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.24.00
Paksusega alla 3 mm
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7219.31.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7219.32.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.32.00.10
300 Series
7219.32.00.90
Muud
7219.33.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7219.33.00.10
300 Series
7219.33.00.90
Muud
7219.34.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7219.34.00.10
300 Series
7219.34.00.90
Muud
7219.35.00
Paksusega alla 0,5 mm
7219.35.00.10
300 Series
7219.35.00.90
Muud
7219.90.00
Muud
7220
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7220.11.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7220.12.00
Paksusega alla 4,75 mm
7220.20.00
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7220.20.00.10
300 Series
7220.20.00.90
Muud
7220.90.00
Muud
7221
Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
7221.00.00.30
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7221.00.00.40
Rounds, 300 series
7221.00.00.50
Other rounds
7221.00.00.60
Other wire rods
7221.00.00.90
Muud
7222
Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
-
Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7222.11.00
Ümmarguse ristlõikega
7222.11.00.10
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.11.00.11
Other, of high nickel alloy steel:
7222.11.00.31
Of a diameter of 25 mm or more
7222.11.00.32
Of a diameter of less than 25 mm
7222.11.00.33
Muud
7222.11.00.91
Of a diameter of 25 mm or more
7222.11.00.92
Of a diameter of less than 25 mm
7222.19.00
Muud
-
High nickel alloy steel:
7222.19.00.11
Flat bars
7222.19.00.19
Muud
7222.19.00.20
Muud
7222.19.00.21
Flat bars
7222.19.00.29
Muud
7222.20.00
Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7222.20.00.20
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.20.00.21
Other, of high nickel alloy steel:
7222.20.00.31
Rounds, of a diameter of 25 mm or more
7222.20.00.32
Rounds, of a diameter of less than 25 mm
7222.20.00.39
Muud
7222.20.00.40
Muud
7222.20.00.91
Rounds, of a diameter of 25 mm or more
7222.20.00.92
Rounds, of a diameter of less than 25 mm
7222.20.00.93
Flat bars
7222.20.00.99
Muud
7222.30.00
Muu varbmaterjal
7222.30.00.20
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.30.00.30
Other, of high nickel alloy steel
7222.30.00.90
Muud
7222.40.00
Kujuprofiilid
7222.40.00.10
Profile wire, cold drawn or cold drawn and annealed, up to 0.787 mm² in maximum solid cross-sectional area
7222.40.00.20
Other wire
7222.40.00.90
Muud
7223
Roostevabast terasest traat
7223.00.00.30
Profile wire, cold drawn or cold drawn and annealed, up to 0.787 mm² in maximum solid cross-sectional area
-
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7223.00.00.41
Round spring
7223.00.00.42
Other round
7223.00.00.49
Muud
-
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7223.00.00.51
Spring
7223.00.00.52
Other, of a diameter of less than 0.25 mm
7223.00.00.53
Other, of a diameter of 0.25 mm or more but less than 0.76 mm
7223.00.00.54
Other, of a diameter of 0.76 mm or more but less than 1.52 mm
7223.00.00.55
Other, of a diameter of 1.52 mm or more but less than 5.1 mm
7223.00.00.56
Other, of a diameter of 5.1 mm or more but less than 6.5 mm
7223.00.00.57
Other, of a diameter of 6.5 mm or more
7223.00.00.90
Muud
7224
Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
7224.10.00
Valuplokid jm esmasvormid
7224.90.00
Muud
7225
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7225.11.00
Suundorienteeritud struktuuriga
7225.19.00
Muud
7225.30.00
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides
7225.40.00
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides
7225.40.00.10
Heat treated
7225.40.00.20
Other, of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7225.40.00.30
Other, of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7225.40.00.40
Other, of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm
7225.40.00.50
Other, of a width exceeding 2,450 mm
7225.50.00
Muud, külmvaltsitud, edasi töötlemata
7225.50.00.10
Of a thickness of less than 0.5 mm
7225.50.00.20
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.50.00.30
Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7225.50.00.40
Of a thickness of 3 mm or more
-
Muud
7225.91.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7225.91.00.10
Of a thickness of less than 0.25 mm
7225.91.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7225.91.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.91.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7225.92.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7225.92.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7225.92.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7225.92.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.92.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7225.99.00
Muud
7225.99.00.20
Plated or coated with aluminum or aluminum alloys
7225.99.00.90
Muud
7226
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7226.11.00
Suundorienteeritud struktuuriga
7226.19.00
Muud
7226.20.00
Kiirlõiketerasest
-
Muud
7226.91.00
Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7226.92.00
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7226.99.00
Muud
-
Plated or coated with zinc:
7226.99.00.11
Of a thickness of less than 0.25 mm
7226.99.00.12
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7226.99.00.13
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7226.99.00.19
Of a thickness exceeding 1 mm
7226.99.00.20
Muud
7226.99.00.91
Of a thickness of less than 0.25 mm
7226.99.00.92
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7226.99.00.93
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7226.99.00.99
Of a thickness exceeding 1 mm
7227
Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
7227.10.00
Kiirlõiketerasest
7227.20.00
Ränimangaanterasest
7227.20.00.20
Of welding quality wire rods, as defined in statistical note 4 to this chapter
7227.20.00.90
Muud
7227.90.00
Muud
-
Of tool steel (other than high speed steel), not tempered or treated and not partly manufactured:
7227.90.00.11
Of ball-bearing steel
7227.90.00.19
Muud
7227.90.00.20
Of other tool steel (other than high-speed steel):
7227.90.00.21
Of ball-bearing steel
7227.90.00.29
Muud
7227.90.00.50
Other, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7227.90.00.60
Other, of cold heading quality (CHQ) steel, as defined in Statistical Note 3 to this Chapter
7227.90.00.70
Other, of welding quality wire rods, as defined in Statistical Note 4 to this Chapter
7227.90.00.71
Other, of a circular cross section:
7227.90.00.81
Of a diameter of less than 14 mm
7227.90.00.82
Of a diameter of 14 mm or more but not exceeding 19 mm
7227.90.00.83
Of a diameter of 19 mm or more
7227.90.00.90
Muud
7228
Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7228.10.00
Kiirlõiketerasest varbmaterjal
7228.10.00.10
Cold-formed
7228.10.00.20
Not cold-formed
7228.20.00
Ränimangaanterasest varbmaterjal
7228.20.00.40
Cold-formed
7228.20.00.50
Not cold-formed
7228.30.00
Muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7228.30.00.41
Of ball bearing steel
7228.30.00.42
Of chipper knife steel, not cold-formed
7228.30.00.49
Muud
7228.30.00.50
Concrete reinforcing bars and rods:
7228.30.00.51
With a diameter of 12 mm or less
7228.30.00.52
With a diameter of more than 12 mm but not exceeding 39 mm
7228.30.00.53
With a diameter exceeding 39 mm
7228.30.00.60
Other, of high-nickel alloy steel
7228.30.00.61
Other rounds:
7228.30.00.71
With a diameter of less than 76 mm
7228.30.00.72
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7228.30.00.73
With a diameter of 152 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.30.00.74
With a diameter exceeding 228 mm
7228.30.00.75
Other, of rectangular cross section:
7228.30.00.81
With a minimum cross section less than 152mm
7228.30.00.82
With a maximum cross section of 152mm or more
7228.30.00.90
Muud
7228.40.00
Muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata
7228.40.00.10
Mold steel
7228.40.00.20
Tool steel
7228.40.00.90
Muud
7228.50.00
Muu varbmaterjal, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7228.50.00.10
Mold steel
7228.50.00.20
Tool steel
7228.50.00.90
Muud
7228.60.00
Muu varbmaterjal
7228.70.00
Kujuprofiilid
-
L sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.11
Equal legs
7228.70.00.12
Unequal legs
7228.70.00.13
Wide flange H sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.21
Of a height not exceeding 150 mm
7228.70.00.22
Of a height exceeding 150 mm
7228.70.00.30
Other H sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.31
I sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.41
American standard, of a height not exceeding 150 mm
7228.70.00.42
American standard, of a height exceeding 150 mm
7228.70.00.49
Muud
7228.70.00.50
U sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.60
T sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.70
Z sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.71
Other shapes or sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.81
Bearing pile
7228.70.00.82
Curved grader blade sections
7228.70.00.83
Track shoe profile bars of steel, of a width of 190 mm or more but not exceeding 350 mm and of a height not exceeding 150 mm, for use in the manufacture of track shoes for track-laying machinery or vehicles
7228.70.00.89
Muud
7228.70.00.90
Muud
7228.70.00.91
L sections
7228.70.00.92
H or I sections
7228.70.00.93
U sections
7228.70.00.99
Muud
7228.80.00
Puurtorud
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7228.80.00.11
Round, alloy steel
7228.80.00.12
Round, non-alloy steel
7228.80.00.18
Other, alloy steel
7228.80.00.19
Muud
7228.80.00.20
Muud
7228.80.00.91
Round, alloy steel
7228.80.00.92
Round, non-alloy steel
7228.80.00.98
Other, alloy steel
7228.80.00.99
Muud
7229
Legeerterasest traat
7229.20.00
Ränimangaanterasest
-
Round, of a diameter not exceeding 1.6 mm, containing by weight less than 0.2% of carbon, more than 0.9% of manganese, and more than 0.6% of silicon, suitable for electric arc-welding:
7229.20.00.11
Plated or coated with copper
7229.20.00.19
Muud
7229.20.00.90
Muud
7229.90.00
Muud
7229.90.00.30
Of high-speed steel
7229.90.00.40
Other flat
7229.90.00.41
Other round, of a diameter not exceeding 1.6 mm, containing by weight less than 0.2% of carbon and more than 0.3% of nickel or more than 0.08% of molybdenum, suitable for electric arc-welding:
7229.90.00.51
Plated or coated with copper
7229.90.00.59
Muud
7229.90.00.60
Other round, containing by weight 1.2% or more of silicon and 0.6% or more of chromium:
7229.90.00.61
Of a diameter of less than 1 mm
7229.90.00.62
Of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.00.63
Of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7229.90.00.64
Of a diameter of 3 mm or more
7229.90.00.65
Other round:
7229.90.00.71
Of a diameter of less than 1 mm
7229.90.00.72
Of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.00.73
Of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7229.90.00.74
Of a diameter of 3 mm or more
7229.90.00.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?