HS-koodid - 72: Raud ja teras

-
I. Esmased materjalid; graanulid ja pulbrid
7201
Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
7201.10
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist
7201.10.0000
非合金生铁
7201.10.0000999
非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下
7201.20
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist
7201.20.0000
非合金生铁
7201.20.0000999
非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上
7201.50
Legeeritud toormalm; peegelmalm
7201.50.0010
合金生铁
-
合金生铁
7201.50.0090
镜铁
-
镜铁
7202
Ferrosulamid
-
Ferromangaan
7202.11
Süsinikusisaldusega üle 2 % massist
7202.11.0000
锰铁
7202.11.0000999
锰铁,按重量计含碳量在2%以上
7202.19
Muud
7202.20
Ferrosiliitsium
7202.19.0000
锰铁
7202.19.0000999
锰铁,按重量计含碳量不超过2%
7202.21
Ränisisaldusega üle 55 % massist
7202.21.0010
硅铁
-
硅铁,含硅量大于55%,小于90%
7202.21.0090
硅铁
-
硅铁,含硅量大于90%
7202.29
Muud
7202.29.0010
硅铁
-
硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
7202.29.0090
硅铁
-
硅铁,含硅量小于30%
7202.30
Ferrosilikomangaan
7202.31
Ferrokroom
7202.30.0000
硅锰铁
7202.30.0000999
硅锰铁
7202.41
Süsinikusisaldusega üle 4 % massist
7202.41.0000
铬铁
7202.41.0000999
铬铁,按重量计含碳量在4%以上
7202.49
Muud
7202.49.0000
铬铁
7202.49.0000999
铬铁,按重量计含碳量不超过4%
7202.50
Ferrosilikokroom
7202.50.0000
硅铬铁
7202.50.0000999
硅铬铁
7202.60
Ferronikkel
7202.60.0000
镍铁
7202.60.0000999
镍铁
7202.70
Ferromolübdeen
7202.70.0000
钼铁
7202.70.0000999
钼铁
7202.80
Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram
7202.81
Muud
7202.80.1000
钨铁
-
钨铁
7202.80.2000
硅钨铁
-
硅钨铁
7202.91
Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan
7202.91.0000
钛铁及硅钛铁
7202.91.0000101
钛铁及硅钛铁(硅钛铁)
7202.91.0000102
钛铁及硅钛铁(钛铁)
7202.92
Ferrovanaadium
7202.92.1000
按重量含钒在75%及以上钒铁
-
按重量含钒在75%及以上钒铁
7202.92.9000
其他钒铁
-
其他钒铁
7202.93
Ferronioobium
7202.93.0010
铁钽铌合金 (钽含量<10%)
-
铁钽铌合金(钽含量<10%)
7202.93.0090
其他铌铁
-
其他铌铁(铌铁)
-
其他铌铁(其他铁合金)
7202.99
Muud
7202.99.1100
钕铁硼合金速凝永磁片
-
钕铁硼合金速凝永磁片
7202.99.1200
钕铁硼合金磁粉
-
钕铁硼合金磁粉
7202.99.1900
其他钕铁硼合金
-
其他钕铁硼合金
7202.99.9110
按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 (按重量计稀土元素总含量在10%以上)
-
按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上)(稀土金属)
7202.99.9191
稀土硅铁合金 (按重量计稀土元素总含量在10%以上)
-
稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上)(稀土金属)
7202.99.9199
其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金
-
其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金(稀土金属)
7202.99.9900
其他铁合金
-
其他铁合金
7203
Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
7203.10
Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud
7203.10.0000
直接从铁矿还原的铁产品 (铁团、铁粒及类似形状)
7203.10.0000999
直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状)
7203.90
Muud
7203.90.0000
其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 (包括块、团、团粒及类似形状)
7203.90.0000999
其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁(包括块、团、团粒及类似形状)
7204
Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
7204.10
Malmijäätmed ja -jäägid
7204.11
Legeerterase jäätmed ja jäägid
7204.10.0010
符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料
-
符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料
7204.10.0090
其他铸铁废碎料
-
其他铸铁废碎料
7204.21
Roostevabast terasest
7204.21.0010
其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料
-
其他符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料
7204.21.0090
其他不锈钢废碎料
-
其他不锈钢废碎料
7204.29
Muud
7204.29.0010
其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料
-
其他符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料
7204.29.0090
其他合金钢废碎料
-
其他合金钢废碎料
7204.30
Tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid
7204.31
Muud jäätmed ja jäägid
7204.30.0000
镀锡钢铁废碎料
7204.30.0000999
镀锡钢铁废碎料
7204.41
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte
7204.41.0010
符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料 (机械加工指车
-
符合GB/T39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车;刨;铣;磨;锯;锉;剪;冲加工)
7204.41.0090
其他机械加工中产生的钢铁废料 (机械加工指车
-
其他机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车;刨;铣;磨;锯;锉;剪;冲加工)
7204.49
Muud
7204.49.0010
废汽车压件
-
废汽车压件
7204.49.0020
以回收钢铁为主的废五金电器
-
以回收钢铁为主的废五金电器
7204.49.0030
符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料
-
符合GB/T39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料
7204.49.0090
其他未列名钢铁废碎料
-
未列名钢铁废碎料
7204.50
Praagitud valuplokid ümbersulatamiseks
7204.50.0000
供再熔的碎料钢铁锭
7204.50.0000999
供再熔的碎料钢铁锭
7205
Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
7205.10
Graanulid
7205.11
Pulber
7205.10.0000
生铁、镜铁及钢铁颗粒
7205.10.0000101
生铁、镜铁及钢铁颗粒(非合金生铁)
7205.10.0000102
生铁、镜铁及钢铁颗粒(合金生铁)
7205.10.0000103
生铁、镜铁及钢铁颗粒(其他铁合金)
7205.21
Legeerterasest
7205.21.0000
合金钢粉末
7205.21.0000999
合金钢粉末
7205.29
Muud
72.6
II. Raud ja legeerimata teras
7205.29.1000
平均粒径小于10微米的铁粉
-
平均粒径小于10微米的铁粉
7205.29.9000
其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末
-
其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末
7206
Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.. A rubriigi 7203 raud)
7206.10
Valuplokid
7206.10.0000
铁及非合金钢锭
7206.10.0000999
铁及非合金钢锭
7206.90
Muud
7206.90.0000
其他初级形状的铁及非合金钢
7206.90.0000101
其他初级形状的铁及非合金钢(板坯)
7206.90.0000102
其他初级形状的铁及非合金钢(其他钢坯(锭))
7207
Pooltooted rauast või legeerimata terasest
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7207.11
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
7207.11.0000
宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%)
7207.11.0000999
宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%)
7207.12
Muud täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.12.0010
其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯 (含碳量小于0.25%(正方形截面除外))
-
其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯(含碳量小于0.25%(正方形截面除外))
7207.12.0090
其他矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%(正方形截面除外))
-
其他矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%(正方形截面除外))
7207.19
Muud
7207.19.0010
其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯
-
其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯
7207.19.0090
其他含碳量小于0.25%的钢坯
-
其他含碳量小于0.25%的钢坯
7207.20
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7207.20.0010
车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%)
-
车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%)
7207.20.0090
其他含碳量不小于0.25%的钢坯
-
其他含碳量不小于0.25%的钢坯
7208
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
7208.10
Rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.11
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, söövitatud
7208.10.0000
轧有花纹的热轧卷材 (除热轧外未进一步加工的)
7208.10.0000999
轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的)
7208.25
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7208.25.0000
厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 (除热轧外未进一步加工
7208.25.0000999
厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.26
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.26.1000
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 (经酸洗
-
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米)
7208.26.9000
其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 (经酸洗
-
其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)
7208.27
Paksusega alla 3 mm
7208.28
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.27.1000
厚度<1.5mm其他的热轧卷材 (经酸洗
-
厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.27.9000
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 (经酸洗
-
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.36
Paksusega üle 10 mm
7208.36.0000
厚度>10mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工
7208.36.0000999
厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.37
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.37.0000
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工
7208.37.0000999
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.38
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.38.1000
4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 (宽≥600mm
-
4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米)
7208.38.9000
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 (宽≥600mm
-
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)
7208.39
Paksusega alla 3 mm
7208.39.1000
厚度<1.5mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工宽≥600mm
-
厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.39.9000
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工宽≥600mm
-
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.40
Mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.41
Muud, mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.40.0000
轧有花纹的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工
7208.40.0000999
轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7208.51
Paksusega üle 10 mm
7208.51.1000
厚度>50mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm
-
厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.51.2000
20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm
-
20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.51.9000
10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm
-
10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.52
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.52.0000
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工
7208.52.0000999
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.53
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.53.1000
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 (宽≥600mm
-
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm;屈服强度大于355牛顿/平方毫米)
7208.53.9000
其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 (宽≥600mm
-
其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)
7208.54
Paksusega alla 3 mm
7208.54.1000
厚<1.5mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工
-
厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.54.9000
1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工
-
1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层)
7208.90
Muud
7208.90.0000
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 (除热轧外经进一步加工
7208.90.0000999
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工;宽≥600mm;未经包;渡;涂层)
7209
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.15
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.15.1000
厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 (宽≥600mm
-
厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度大于355牛顿/平方毫米)
7209.15.9000
其他厚度≥3mm的冷轧卷材 (宽≥600mm
-
其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)
7209.16
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.16.1000
3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 (宽≥600mm
-
3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米)
7209.16.9000
3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 (宽≥600mm
-
3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米)
7209.17
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.17.1000
1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 (宽≥600mm
-
1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米)
7209.17.9000
1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 (宽≥600mm
-
1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米)
7209.18
Paksusega alla 0,5 mm
7209.19
Mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.18.1000
厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工
-
厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.18.9000
0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工宽≥600mm
-
0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.25
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.25.0000
厚度≥3mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工
7209.25.0000999
厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;.宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.26
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.26.0000
3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工
7209.26.0000999
3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.27
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.27.0000
1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 (未进一步加工
7209.27.0000999
1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.28
Paksusega alla 0,5 mm
7209.28.0000
厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工
7209.28.0000999
厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层)
7209.90
Muud
7209.90.0000
其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 (除冷轧外
7209.90.0000999
其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外;未进一步加工;宽度≥600mm;未包、镀、涂层)
7210
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
-
Tinaga pinnatud või kaetud
7210.11
Paksusega vähemalt 0,5 mm
7210.11.0000
镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 (厚≥0.5mm
7210.11.0000999
镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm;宽≥600mm)
7210.12
Paksusega alla 0,5 mm
7210.12.0000
镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 (厚<0.5mm
7210.12.0000999
镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm;宽≥600mm)
7210.20
Pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud
7210.20.0000
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 (包括镀铅锡钢板
7210.20.0000999
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上)
7210.30
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7210.31
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7210.30.0000
电镀锌的铁或非合金钢宽板材 (宽≥600mm)
7210.30.0000999
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm)
7210.41
Gofreeritud
7210.41.0000
镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 (电镀锌的除外
7210.41.0000999
镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外;宽≥600mm)
7210.49
Muud
7210.49.0000
镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 (电镀锌的除外
7210.49.0000999
镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外;宽≥600mm)
7210.50
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
7210.51
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7210.50.0000
镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 (宽度≥600mm)
7210.50.0000999
镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm)
7210.61
Alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud
7210.61.0000
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的
7210.61.0000999
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm)
7210.69
Muud
7210.69.0000
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的
7210.69.0000999
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm)
7210.70
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7210.70.1000
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
-
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
7210.70.9000
其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
-
其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
7210.90
Muud
7210.90.0000
经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
7210.90.0000999
经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材
7211
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7211.13
Valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita
7211.13.0000
未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 (150mm<宽<600mm
7211.13.0000999
未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm;厚≥4mm;未包;镀;涂层)
7211.14
Muud, paksusega vähemalt 4,75 mm
7211.14.0000
厚度≥4.75mm的其他热轧板材 (宽<600mm
7211.14.0000999
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm;未包;镀;涂层)
7211.19
Muud
7211.20
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7211.19.0000
其他热轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm
7211.19.0000999
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm;未包;镀;涂层)
7211.23
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7211.23.0000
含碳量低于0.25%的冷轧板材 (宽<600mm
7211.23.0000999
含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层)
7211.29
Muud
7211.29.0000
其他冷轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm
7211.29.0000999
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm;未经包;镀;涂层,含碳量≥0.25%)
7211.90
Muud
7211.90.0000
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 (宽度<600mm
7211.90.0000999
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm;未经包;镀;涂层)
7212
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
7212.10
Tinaga pinnatud või kaetud
7212.10.0000
镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm)
7212.10.0000999
镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm)
7212.20
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7212.20.0000
电镀锌的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm)
7212.20.0000999
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm)
7212.30
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7212.30.0000
其他镀或涂锌的铁窄板材 (包括非合金钢的
7212.30.0000999
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的;宽度<600mm)
7212.40
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7212.40.0000
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm)
7212.40.0000999
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm)
7212.50
Muul viisil pinnatud või kaetud
7212.50.0000
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm)
7212.50.0000999
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm)
7212.60
Plakeeritud
7212.60.0000
经包覆的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm)
7212.60.0000999
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm)
7213
Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
7213.10
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
7213.10.0000
铁或非合金钢制热轧盘条 (带有轧制过程中产生的变形)
7213.10.0000999
铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形)
7213.20
Muud, automaaditerasest
7213.21
Muud
7213.20.0000
其他易切削钢制热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形)
7213.20.0000999
其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形)
7213.91
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm
7213.91.0000
圆截面直径<14mm的其他热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形)
7213.91.0000999
圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形)
7213.99
Muud
7213.99.0000
其他热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形)
7213.99.0000999
其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形)
7214
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.. A valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
7214.10
Sepistatud
7214.10.0000
铁或非合金钢的锻造条、杆 (除热加工外未进一步加工)
7214.10.0000999
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工)
7214.20
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
7214.20.0000
铁或非合金钢的热加工条、杆 (带有轧制过程中产生变形
7214.20.0000101
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压)(螺纹钢)
7214.20.0000102
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压)(其他型钢)
7214.30
Muud, automaaditerasest
7214.31
Muud
7214.30.0000
易切削钢的热加工条、杆 (不带有轧制过程中产生变形
7214.30.0000999
易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压)
7214.91
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7214.91.0000
其他矩形截面的热加工条、杆 (正方形除外)
7214.91.0000999
其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外)
7214.99
Muud
7214.99.0000
其他热加工条、杆
7214.99.0000101
其他热加工条、杆(螺纹钢)
7214.99.0000102
其他热加工条、杆(其他型钢)
7215
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
7215.10
Automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.10.0000
其他易切削钢制冷加工条、杆 (包括冷成形)
7215.10.0000999
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形)
7215.50
Muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.50.0000
其他冷加工或冷成形的条、杆
7215.50.0000101
其他冷加工或冷成形的条、杆(螺纹钢)
7215.50.0000102
其他冷加工或冷成形的条、杆(其他型钢)
7215.90
Muud
7215.90.0000
铁及非合金钢的其他条、杆
7215.90.0000999
铁及非合金钢的其他条、杆
7216
Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
7216.10
U-, i- ja h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.11
L- või t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.10.1000
截面高度<80mmH型钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.10.2000
截面高度<80mm工字钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.10.9000
截面高度<80mm槽钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.21
L-kujulised profiilid
7216.21.0000
截面高度<80mm角钢 (除热加工外未经进一步加工)
7216.21.0000999
截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.22
T-kujulised profiilid
7216.23
U-, i- või h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.22.0000
截面高度<80mm丁字钢 (除热加工外未经进一步加工)
7216.22.0000999
截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.31
U-kujulised profiilid
7216.31.0000
截面高度≥80mm槽钢 (除热加工外未经进一步加工)
7216.31.0000999
截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.32
I-kujulised profiilid
7216.32.1000
截面高度>200mm工字钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.32.9000
80mm≤截面高度≤200mm工字钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.33
H-kujulised profiilid
7216.33.1100
截面高度>800mmH型钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度>800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.33.1900
200mm<截面高度≤800mmH型钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.33.9000
80mm≤截面高度≤200mmH型钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.40
L- ja t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.40.1000
截面高度≥80mm角钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.40.2000
截面高度≥80mm丁字钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.50
Muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7216.51
Kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7216.50.1000
乙字钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
乙字钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.50.2000
球扁钢 (除热加工外未经进一步加工)
-
球扁钢(除热加工外未经进一步加工)
7216.50.9000
其他角材、型材及异型材 (除热加工外未经进一步加工)
-
其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(方钢)
-
其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(其他型钢)
-
其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(其他异型钢)
7216.61
Lehtvaltstoodetest valmistatud
7216.61.0000
平板轧材制的角材、型材及异型材 (除冷加工外未经进一步加工)
7216.61.0000101
平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(方钢)
7216.61.0000102
平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他型钢)
7216.61.0000103
平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他异型钢)
7216.69
Muud
7216.70
Muud
7216.69.0000
冷加工的角材、型材及异型材 (除冷加工外未经进一步加工)
7216.69.0000101
冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(方钢)
7216.69.0000102
冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他型钢)
7216.69.0000103
冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他异型钢)
7216.91
Lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud
7216.91.0000
其他平板轧材制角材、型材、异型材 (冷成型或冷加工制的)
7216.91.0000101
其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的)(方钢)
7216.91.0000102
其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的)(其他型钢)
7216.91.0000103
其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的)(其他异型钢)
7216.99
Muud
7216.99.0000
其他角材、型材及异型材 (除冷加工或热加工外经进一步加工)
7216.99.0000101
其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工)(方钢)
7216.99.0000102
其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工)(其他型钢)
7216.99.0000103
其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工)(其他异型钢)
7217
Traat rauast või legeerimata terasest
7217.10
Pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata
7217.10.0000
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 (不论是否抛光)
7217.10.0000999
未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光)
7217.20
Tsingiga pinnatud või kaetud
7217.20.0000
镀或涂锌的铁或非合金钢丝
7217.20.0000999
镀或涂锌的铁或非合金钢丝
7217.30
Muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud
7217.30.1000
镀或涂铜的铁或非合金钢丝
-
镀或涂铜的铁或非合金钢丝
7217.30.9000
镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝
-
镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝
7217.90
Muud
72.8
III. Roostevaba teras
7217.90.0000
其他铁丝或非合金钢丝
7217.90.0000101
其他铁丝或非合金钢丝(表面有镀层铁丝或钢丝)
7217.90.0000102
其他铁丝或非合金钢丝(其他线材)
7218
Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
7218.10
Valuplokid jm esmasvormid
7218.11
Muud
7218.10.0000
不锈钢锭及其他初级形状产品
7218.10.0000999
不锈钢锭及其他初级形状产品
7218.91
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7218.91.0000
矩形截面的不锈钢半制成品 (正方形截面除外)
7218.91.0000999
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外)
7218.99
Muud
7218.99.0010
正方形截面的不锈钢半制成品
-
正方形截面的不锈钢半制成品
7218.99.0090
其他不锈钢半制成品
-
其他不锈钢半制成品
7219
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides
7219.11
Paksusega üle 10 mm
7219.11.0000
厚度>10mm热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.11.0000999
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.12
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.12.1000
4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.12.9000
其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.13
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.13.1200
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
-
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
7219.13.1900
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.13.2200
3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
-
3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
7219.13.2900
3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.14
Paksusega alla 3 mm
7219.15
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides
7219.14.1200
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
-
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
7219.14.1900
厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.14.2200
厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
-
厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢)
7219.14.2900
厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.21
Paksusega üle 10 mm
7219.21.0000
厚度>10mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.21.0000999
厚度>10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.22
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.22.0000
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.22.0000999
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.23
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.23.0000
3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.23.0000999
3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.24
Paksusega alla 3 mm
7219.25
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7219.24.1000
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.24.2000
0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.24.3000
厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
-
厚度<0.5mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.31
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7219.31.0000
厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 (除冷轧外未经进一步加工
7219.31.0000999
厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm)
7219.32
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.32.1000
3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工
-
3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.32.9000
其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工
-
其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
7219.33
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7219.33.1000
1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢 (除冷轧外未经进一步加工
-
1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工;宽度≥600mm)(硅锰铁)
-
1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工;宽度≥600mm)(冷轧不锈钢板)
7219.33.9000
其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工
-
其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm)
7219.34
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7219.34.0000
0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工
7219.34.0000999
0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm)
7219.35
Paksusega alla 0,5 mm
7219.35.0000
厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工
7219.35.0000999
厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm)
7219.90
Muud
7219.90.0000
其他不锈钢冷轧板材 (热轧或冷轧后经进一步加工
7219.90.0000999
其他不锈钢冷轧板材(热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm)
7220
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7220.11
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7220.11.0000
热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm (除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
7220.11.0000999
热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
7220.12
Paksusega alla 4,75 mm
7220.12.0000
热轧不锈钢带材厚度<4.75mm (除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
7220.12.0000999
热轧不锈钢带材厚度<4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
7220.20
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7220.20.2000
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工
-
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm)
7220.20.3000
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工
-
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm)
7220.20.4000
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工
-
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm)
7220.90
Muud
7220.90.0000
其他不锈钢带材 (热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm)
7220.90.0000101
其他不锈钢带材(热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm)(冷轧不锈钢板)
7220.90.0000102
其他不锈钢带材(热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm)(热轧不锈钢板)
7221.00
Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
7221.00.0000
不锈钢热轧条、杆 (不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆)
7221.00.0000999
不锈钢热轧条、杆(不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆)
7222
Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
-
Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7222.11
Ümmarguse ristlõikega
7222.11.0000
圆形截面的热加工不锈钢条、杆 (除热加工外未经进一步加工)
7222.11.0000999
圆形截面的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未经进一步加工)
7222.19
Muud
7222.19.0000
其他截面形状的热加工不锈钢条、杆 (除热加工外未进一步加工)
7222.19.0000999
其他截面形状的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未进一步加工)
7222.20
Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7222.20.0000
冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 (除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆)
7222.20.0000999
冷成形或冷加工的不锈钢条、杆(除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆)
7222.30
Muu varbmaterjal
7222.30.0000
其他不锈钢条、杆 (除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆)
7222.30.0000999
其他不锈钢条、杆(除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆)
7222.40
Kujuprofiilid
7222.40.0000
不锈钢角材、型材及异型材
7222.40.0000101
不锈钢角材、型材及异型材(其他型钢)
7222.40.0000102
不锈钢角材、型材及异型材(其他异型钢)
7223.00
Roostevabast terasest traat
-
IV. Muu legeerteras; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7223.00.0000
不锈钢丝
7223.00.0000102
不锈钢丝(其他金属及制品)
7224
Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
7224.10
Valuplokid jm esmasvormid
7224.10.0000
其他合金钢锭及其他初级形状
7224.10.0000999
其他合金钢锭及其他初级形状
7224.90
Muud
7224.90.1000
粗铸锻件坯 (单件重量在10吨及以上)
-
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上)
7224.90.9010
其他合金钢圆坯,直径≥700mm (其他合金钢锭及其他初级形态的)
-
其他合金钢圆坯,直径≥700mm(其他合金钢锭及其他初级形态的)
7224.90.9090
其他合金钢坯,直径≥700mm的合金钢圆坯除外 (其他合金钢锭及其他初级形态的)
-
其他合金钢坯,直径≥700mm的合金钢圆坯除外(其他合金钢锭及其他初级形态的)
7225
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7225.11
Suundorienteeritud struktuuriga
7225.11.0010
宽度在600毫米及以上的取向电工钢 (按重量计含硅量至少为0.6%
-
宽度在600毫米及以上的取向电工钢(按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1.0%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过0.56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍)
7225.11.0090
其他宽度在600毫米及以上的取向性硅电钢
-
其他宽度在600毫米及以上的取向性硅电钢
7225.19
Muud
7225.19.0000
其他硅电钢宽板 (宽≥600mm)
7225.19.0000999
其他硅电钢宽板(宽≥600mm)
7225.30
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides
7225.30.1000
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下(除热轧外未经进一步加工)
7225.30.9000
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上(除热轧外未经进一步加工)
7225.40
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides
7225.40.1000
宽≥600mm热轧工具钢材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽≥600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工)
7225.40.9100
宽≥600mm热轧含硼合金钢材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽≥600mm热轧含硼合金钢材(除热轧外未经进一步加工)
7225.40.9900
宽≥600mm热轧其他合金钢材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽≥600mm热轧其他合金钢材(除热轧外未经进一步加工)
7225.50
Muud, külmvaltsitud, edasi töötlemata
7225.51
Muud
7225.50.0000
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 (除冷轧外未经进一步加工)
7225.50.0000999
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工)
7225.91
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7225.91.0000
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 (宽≥600mm)
7225.91.0000999
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材(宽≥600mm)
7225.92
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7225.92.0000
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 (宽≥600mm)
7225.92.0000999
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材(宽≥600mm)
7225.99
Muud
7225.99.1000
宽≥600mm的高速钢制平板轧材
-
宽≥600mm的高速钢制平板轧材
7225.99.9000
宽≥600mm的其他合金钢平板轧材
-
宽≥600mm的其他合金钢平板轧材
7226
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7226.11
Suundorienteeritud struktuuriga
7226.11.0010
宽度小于600毫米的取向电工钢 (按重量计含硅量至少为0.6%
-
宽度小于600毫米的取向电工钢(按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1.0%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过0.56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍)
7226.11.0090
其他宽度小于600毫米的取向性硅电钢
-
其他宽度小于600毫米的取向性硅电钢
7226.19
Muud
7226.19.0000
其他硅电钢窄板 (宽<600mm)
7226.19.0000999
其他硅电钢窄板(宽<600mm)
7226.20
Kiirlõiketerasest
7226.21
Muud
7226.20.0000
宽度<600mm的高速钢平板轧材
7226.20.0000999
宽度<600mm的高速钢平板轧材
7226.91
Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7226.91.1000
宽度<600mm热轧工具钢材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度<600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工)
7226.91.9100
宽度<600mm热轧含硼合金钢板材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度<600mm热轧含硼合金钢板材(除热轧外未经进一步加工)
7226.91.9910
宽度<600毫米的铁基非晶合金带材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度<600毫米的铁基非晶合金带材(除热轧外未经进一步加工)
7226.91.9990
宽度<600毫米热轧其他合金钢板材 (除热轧外未经进一步加工)
-
宽度<600毫米热轧其他合金钢板材(除热轧外未经进一步加工)
7226.92
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7226.92.0000
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 (除冷轧外未经进一步加工)
7226.92.0000999
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工)
7226.99
Muud
7226.99.1000
电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材 (宽度<600mm)
-
电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材(宽度<600mm)
7226.99.2000
用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材 (宽度<600mm)
-
用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm)(镀锌板)
-
用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm)(涂层板)
7226.99.9001
铁镍合金带材(生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用) (宽度<600mm)
-
铁镍合金带材(生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用)(宽度<600mm)
7226.99.9090
其他合金板材 (宽度<600mm)
-
其他合金板材(宽度<600mm)
7227
Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
7227.10
Kiirlõiketerasest
7227.10.0000
高速钢的热轧盘条 (不规则盘卷的)
7227.10.0000999
高速钢的热轧盘条(不规则盘卷的)
7227.20
Ränimangaanterasest
7227.20.0000
硅锰钢的热轧盘条 (不规则盘卷的)
7227.20.0000999
硅锰钢的热轧盘条(不规则盘卷的)
7227.90
Muud
7227.90.1000
不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆
-
不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆
7227.90.9100
不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的
-
不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的
7227.90.9900
不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的除外
-
不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的除外
7228
Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7228.10
Kiirlõiketerasest varbmaterjal
7228.10.0000
其他高速钢的条、杆
7228.10.0000999
其他高速钢的条、杆
7228.20
Ränimangaanterasest varbmaterjal
7228.20.0000
其他硅锰钢的条、杆
7228.20.0000999
其他硅锰钢的条、杆
7228.30
Muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7228.30.1000
含硼合金钢热加工条、杆 (除热轧
-
含硼合金钢热加工条、杆(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的)
7228.30.9100
其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的 (除热轧
-
其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的(除热轧;热拉拔或热挤压外未经进一步加工的)
7228.30.9900
其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的除外 (除热轧
-
其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的除外(除热轧;热拉拔或热挤压外未经进一步加工的)
7228.40
Muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata
7228.40.0000
其他合金钢锻造条、杆 (除锻造外未经进一步加工的)
7228.40.0000999
其他合金钢锻造条、杆(除锻造外未经进一步加工的)
7228.50
Muu varbmaterjal, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7228.50.0000
其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 (除冷成形或冷加工外未进一步加工)
7228.50.0000999
其他合金钢冷成形或冷加工条、杆(除冷成形或冷加工外未进一步加工)
7228.60
Muu varbmaterjal
7228.60.0000
其他合金钢条、杆 (热加工或冷加工后经进一步加工)
7228.60.0000999
其他合金钢条、杆(热加工或冷加工后经进一步加工)
7228.70
Kujuprofiilid
7228.70.1000
履带板合金型钢
-
履带板合金型钢
7228.70.9000
其他合金钢角材、型材及异型材
-
其他合金钢角材、型材及异型材
7228.80
Puurtorud
7228.80.0000
其他合金钢空心钻钢 (包括非合金钢)
7228.80.0000999
其他合金钢空心钻钢(包括非合金钢)
7229
Legeerterasest traat
7229.20
Ränimangaanterasest
7229.20.0000
硅锰钢丝
7229.20.0000999
硅锰钢丝
7229.90
Muud
7229.90.1000
高速钢丝
-
高速钢丝
7229.90.9000
其他合金钢丝
-
其他合金钢丝

Need help to the find appropriate HS Code ?