HS-koodid - 72: Raud ja teras

-
I. Esmased materjalid; graanulid ja pulbrid
7201
Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
7201.10.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist
-
Mangaanisisaldusega vähemalt 0,4 % massist
7201.10.11.00
Ränisisaldusega kuni 1 % massist
7201.10.11.10
Malmist valuplokid, pikkusega kuni 350 mm, laiusega kuni 150 mm, kõrgusega kuni 150 mm
7201.10.11.90
Muud
7201.10.19.00
Ränisisaldusega üle 1 % massist
7201.10.30.00
Mangaanisisaldusega vähemalt 0,1 %, kuid alla 0,4 % massist
7201.10.30.10
Malmist valuplokid, pikkusega kuni 350 mm, laiusega kuni 150 mm, kõrgusega kuni 150 mm, ränisisaldusega kuni 1 % massist
7201.10.30.90
Muud
7201.10.90.00
Mangaanisisaldusega alla 0,1 % massist
7201.20.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist
7201.50.00
Legeeritud toormalm; peegelmalm
7201.50.10.00
Legeeritud toormalm, mis sisaldab vähemalt 0,3 %, kuid mitte üle 1 % massist titaani ja vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 1 % massist vanaadiumi
7201.50.90.00
Muud
7202
Ferrosulamid
-
Ferromangaan
7202.11.00
Süsinikusisaldusega üle 2 % massist
7202.11.20.00
Kuni 5 mm graanulitega, mangaanisisaldusega üle 65 % massist
7202.11.80.00
Muud
7202.19.00
Muud
-
Ferrosiliitsium
7202.21.00
Ränisisaldusega üle 55 % massist
7202.29.00
Muud
7202.29.10.00
Magneesiumisisaldusega vähemalt 4 %, kuid mitte üle 10 % massist
7202.29.90.00
Muud
7202.30.00
Ferrosilikomangaan
-
Ferrokroom
7202.41.00
Süsinikusisaldusega üle 4 % massist
7202.41.10.00
Süsinikusisaldusega üle 4 %, kuid mitte üle 6 % massist
7202.41.90.00
Süsinikusisaldusega üle 6 % massist
7202.49.00
Muud
7202.49.10.00
Süsinikusisaldusega kuni 0,05 % massist
7202.49.10.20
Kroomisisaldusega üle 30 %, kuid mitte üle 90 % massist (ülipuhas ferrokroom)
7202.49.10.90
Muud
7202.49.50.00
Süsinikusisaldusega üle 0,05 %, kuid mitte üle 0,5 % massist
-
Kroomisisaldusega üle 30 % massist
7202.49.50.11
Süsinikusisaldusega kuni 0,1 % ja kroomisisaldusega üle 30 % massist, kuid mitte üle 90 % massist (ülipuhas ferrokroom)
7202.49.50.19
Muud
7202.49.50.90
Muud
7202.49.90.00
Süsinikusisaldusega üle 0,5 %, kuid mitte üle 4 % massist
7202.50.00
Ferrosilikokroom
7202.60.00
Ferronikkel
7202.70.00
Ferromolübdeen
7202.80.00
Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram
-
Muud
7202.91.00
Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan
7202.92.00
Ferrovanaadium
7202.93.00
Ferronioobium
7202.99.00
Muud
7202.99.10.00
Ferrofosfor
7202.99.30.00
Ferrosilikomagneesium
7202.99.80.00
Muud
7202.99.80.10
Raud-düsproosium, mis sisaldab: - vähemalt 78 % massist düsproosiumi ja - vähemalt 18 %, kuid mitte rohkem kui 22 % massist rauda
7202.99.80.30
Kaltsiumsilitsiit – sulam, mis sisaldab vähemalt 16 % massist kaltsiumi, vähemalt 45 % massist räni, mitte vähem kui 4%, kuid alla 14 % massist rauda ja kuni 10 % massist muid elemente; esitatakse tollile pakendamata või pakendatuna kottidesse või terasvaatidesse, mähituna teraslehtedesse või täidistraadina või muul viisil
7202.99.80.90
Muud
7203
Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
7203.10.00
Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud
7203.90.00
Muud
7204
Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
7204.10.00
Malmijäätmed ja -jäägid
-
Legeerterase jäätmed ja jäägid
7204.21.00
Roostevabast terasest
7204.21.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 8 % massist
7204.21.10.10
Metallimurd
7204.21.10.90
Muud
7204.21.90.00
Muud
7204.21.90.10
Metallimurd
7204.21.90.90
Muud
7204.29.00
Muud
7204.29.00.10
Metallimurd
7204.29.00.90
Muud
7204.30.00
Tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid
7204.30.00.10
Metallimurd
7204.30.00.90
Muud
-
Muud jäätmed ja jäägid
7204.41.00
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte
7204.41.10.00
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed ja viilmed
7204.41.10.10
Metallimurd
7204.41.10.90
Muud
-
Lõikmed ja stantsimisjäätmed
7204.41.91.00
Pakettidena
7204.41.91.10
Metallimurd
7204.41.91.90
Muud
7204.41.99.00
Muud
7204.41.99.10
Metallimurd
7204.41.99.90
Muud
7204.49.00
Muud
7204.49.10.00
Purustatud (tükeldatud)
7204.49.10.10
Metallimurd
7204.49.10.90
Muud
-
Muud
7204.49.30.00
Pakettidena
7204.49.30.10
Metallimurd
7204.49.30.90
Muud
7204.49.90.00
Muud
7204.49.90.10
Metallimurd
7204.49.90.90
Muud
7204.50.00
Praagitud valuplokid ümbersulatamiseks
7205
Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
7205.10.00
Graanulid
-
Pulber
7205.21.00
Legeerterasest
7205.29.00
Muud
72.6
II. Raud ja legeerimata teras
7206
Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.. A rubriigi 7203 raud)
7206.10.00
Valuplokid
7206.90.00
Muud
7207
Pooltooted rauast või legeerimata terasest
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7207.11.00
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
-
Valtsitud või pidevvalust
7207.11.11.00
Automaaditerasest
-
Muud
7207.11.14.00
Paksusega kuni 130 mm
7207.11.16.00
Paksusega üle 130 mm
7207.11.90.00
Sepistatud
7207.12.00
Muud täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.12.10.00
Valtsitud või pidevvalust
7207.12.90.00
Sepistatud
7207.19.00
Muud
-
Ümmarguse või hulknurkse ristlõikega
7207.19.12.00
Valtsitud või pidevvalust
7207.19.19.00
Sepistatud
7207.19.80.00
Muud
7207.19.80.10
Kujuprofiilide toorikud, valtsitud või pidevvalust
7207.19.80.90
Muud
7207.20.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
-
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
-
Valtsitud või pidevvalust
7207.20.11.00
Automaaditerasest
-
Muud
7207.20.15.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist
7207.20.17.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist
7207.20.19.00
Sepistatud
-
Muud, täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.20.32.00
Valtsitud või pidevvalust
7207.20.39.00
Sepistatud
-
Ümmarguse või hulknurkse ristlõikega
7207.20.52.00
Valtsitud või pidevvalust
7207.20.59.00
Sepistatud
7207.20.80.00
Muud
7207.20.80.10
Kujuprofiilide toorikud, valtsitud või pidevvalust
7207.20.80.90
Muud
7208
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
7208.10.00
Rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
-
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, söövitatud
7208.25.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7208.26.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.27.00
Paksusega alla 3 mm
-
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.36.00
Paksusega üle 10 mm
7208.37.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.37.00.10
Ette nähtud edasiseks valtsimiseks
7208.37.00.90
Muud
7208.38.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.38.00.10
Ette nähtud edasiseks valtsimiseks
7208.38.00.90
Muud
7208.39.00
Paksusega alla 3 mm
7208.39.00.10
Ette nähtud edasiseks valtsimiseks
7208.39.00.90
Muud
7208.40.00
Mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.40.00.10
Paksusega vähemalt 2 mm
7208.40.00.90
Paksusega alla 2 mm
-
Muud, mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.51.00
Paksusega üle 10 mm
7208.51.20.00
Paksusega üle 15 mm
7208.51.20.10
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest
7208.51.20.90
Muud
-
Paksusega üle 10 mm, kuid mitte üle 15 mm, laiusega
7208.51.91.00
Vähemalt 2 050 mm
7208.51.91.10
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest
7208.51.91.90
Muud
7208.51.98.00
Alla 2 050 mm
7208.51.98.10
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest
7208.51.98.90
Muud
7208.52.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.52.10.00
Valtsitud neljalt küljelt või täisnurkses kinnises kaliibris, laiusega kuni 1 250 mm
-
Muu, laiusega
7208.52.91.00
Vähemalt 2 050 mm
7208.52.91.10
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest
7208.52.91.90
Muud
7208.52.99.00
Alla 2 050 mm
7208.53.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.53.10.00
Valtsitud neljalt küljelt või täisnurkses kinnises kaliibris, laiusega kuni 1 250 mm, paksusega 4 mm või rohkem
7208.53.90.00
Muud
7208.54.00
Paksusega alla 3 mm
7208.90.00
Muud
7208.90.20.00
Perforeeritud
7208.90.20.10
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest, paksusega üle 10 mm või paksusega vähemalt 4,75, kuid mitte üle 10 mm ja laiusega vähemalt 2 050 mm
7208.90.20.90
Muud
7208.90.80.00
Muud
7208.90.80.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7208.90.80.20
Legeerimata terasest, v.. A tööriistaterasest, paksusega üle 10 mm või paksusega vähemalt 4,75, kuid mitte üle 10 mm ja laiusega vähemalt 2 050 mm
7208.90.80.90
Muud
7209
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.15.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.15.00.10
"elektrotehnilised"
7209.15.00.90
Muud
7209.16.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.16.10.00
"elektrotehnilised"
7209.16.90.00
Muud
7209.17.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.17.10.00
"elektrotehnilised"
7209.17.90.00
Muud
7209.18.00
Paksusega alla 0,5 mm
7209.18.10.00
"elektrotehnilised"
-
Muud
7209.18.91.00
Paksusega vähemalt 0,35 mm, kuid alla 0,5 mm
7209.18.99.00
Paksusega alla 0,35 mm
7209.18.99.10
Lõõmutatud (nn „must raudplekk”)
7209.18.99.90
Muud
-
Mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.25.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.25.00.10
"elektrotehnilised"
7209.25.00.90
Muud
7209.26.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.26.10.00
"elektrotehnilised"
7209.26.90.00
Muud
7209.27.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.27.10.00
"elektrotehnilised"
7209.27.90.00
Muud
7209.28.00
Paksusega alla 0,5 mm
7209.28.10.00
"elektrotehnilised"
7209.28.90.00
Muud
7209.90.00
Muud
7209.90.20.00
Perforeeritud
7209.90.80.00
Muud
7209.90.80.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7209.90.80.90
Muud
7210
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
-
Tinaga pinnatud või kaetud
7210.11.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm
7210.11.00.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.11.00.90
Muud
7210.12.00
Paksusega alla 0,5 mm
7210.12.20.00
Valgeplekk
7210.12.20.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.12.20.90
Muud
7210.12.80.00
Muud
7210.12.80.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.12.80.90
Muud
7210.20.00
Pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud
7210.20.00.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.20.00.90
Muud
7210.30.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7210.30.00.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.30.00.90
Muud
-
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7210.41.00
Gofreeritud
7210.41.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.41.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.41.00.80
Muud
7210.49.00
Muud
7210.49.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.49.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.49.00.80
Muud
7210.50.00
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
7210.50.00.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.50.00.90
Muud
-
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7210.61.00
Alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud
7210.61.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.61.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.61.00.80
Muud
7210.69.00
Muud
7210.69.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.69.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud alumiiniumi ja/või magneesiumiga, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.69.00.80
Muud
7210.70.00
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7210.70.10.00
Valgeplekk ja kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud
7210.70.10.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.70.10.90
Muud
7210.70.80.00
Muud
-
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.70.80.11
Legeerimata terasest, vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7210.70.80.19
Muud
-
Muud
7210.70.80.91
Legeerimata terasest, vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metall-lehest, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7210.70.80.99
Muud
7210.90.00
Muud
7210.90.30.00
Plakeeritud
7210.90.30.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.90.30.90
Muud
7210.90.40.00
Tinatatud ja trükitud
7210.90.40.10
Pärast pinnatöötlust või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.90.40.90
Muud
7210.90.80.00
Muud
7210.90.80.10
Hõbetatud, kullatud, platineeritud või emailitud
-
Muud
7210.90.80.91
Pärast pinnatöötlust (k.. A plakeerimine) või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7210.90.80.92
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi või magneesiumi-tsingi sulamitega, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7210.90.80.99
Muud
7211
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7211.13.00
Valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita
7211.13.00.11
Laiusega kuni 350 mm, paksusega 50 mm või rohkem
7211.13.00.19
Muud
7211.14.00
Muud, paksusega vähemalt 4,75 mm
7211.14.00.10
Laiusega üle 500 mm
7211.14.00.11
Laiusega kuni 500 mm
7211.14.00.91
Laiusega kuni 350 mm, paksusega 50 mm või rohkem
7211.14.00.95
Muud
7211.19.00
Muud
7211.19.00.10
Laiusega üle 500 mm
7211.19.00.11
Laiusega kuni 500 mm
7211.19.00.91
Laiusega kuni 350 mm, paksusega 50 mm või rohkem
7211.19.00.95
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7211.23.00
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7211.23.20.00
"elektrotehnilised"
7211.23.20.10
Laiusega üle 500 mm
7211.23.20.90
Laiusega kuni 500 mm
-
Muud
7211.23.30.00
Paksusega vähemalt 0,35 mm
7211.23.30.10
Laiusega üle 500 mm
-
Laiusega kuni 500 mm
7211.23.30.91
Rullides, ette nähtud valgepleki tootmiseks
7211.23.30.99
Muud
7211.23.80.00
Paksusega alla 0,35 mm
-
Laiusega üle 500 mm
7211.23.80.11
Rullides, lõõmutatud (nn „must raudplekk”)
7211.23.80.19
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
-
Rullides, ette nähtud valgepleki tootmiseks
7211.23.80.93
Lõõmutatud (nn „must raudplekk”)
7211.23.80.95
Muud
-
Muud
7211.23.80.97
Rullides, lõõmutatud (nn „must raudplekk”)
7211.23.80.99
Muud
7211.29.00
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
7211.29.00.11
"elektrotehnilised"
7211.29.00.19
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
7211.29.00.91
"elektrotehnilised"
7211.29.00.99
Muud
7211.90.00
Muud
7211.90.20.00
Perforeeritud
7211.90.80.00
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
7211.90.80.10
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7211.90.80.20
Muud
7211.90.80.90
Laiusega kuni 500 mm
7212
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
7212.10.00
Tinaga pinnatud või kaetud
7212.10.10.00
Valgeplekk, pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.10.90.00
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.10.90.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.10.90.19
Muud
7212.10.90.90
Laiusega kuni 500 mm
7212.20.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.20.00.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.20.00.19
Muud
7212.20.00.90
Laiusega kuni 500 mm
7212.30.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7212.30.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.30.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.30.00.80
Muud
7212.40.00
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7212.40.20.00
Valgeplekk, lakitud, edasi töötlemata; kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud
7212.40.20.10
Valgeplekk, lakitud, edasi töötlemata
-
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.40.20.91
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.40.20.93
Muud
7212.40.20.99
Laiusega kuni 500 mm
7212.40.80.00
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
-
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.40.80.01
Legeerimata terasest, vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7212.40.80.09
Muud
-
Muud
7212.40.80.21
Legeerimata terasest, vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metall-lehest, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7212.40.80.29
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
7212.40.80.91
Legeerimata terasest, vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastiga kaetud, v.. A ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metall-lehest, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, ning tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem)
7212.40.80.99
Muud
7212.50.00
Muul viisil pinnatud või kaetud
7212.50.20.00
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.50.20.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.50.20.19
Muud
7212.50.20.90
Laiusega kuni 500 mm
7212.50.30.00
Kroomi või nikliga pinnatud või kaetud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.50.30.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.50.30.19
Muud
7212.50.30.90
Laiusega kuni 500 mm
7212.50.40.00
Vasega pinnatud või kaetud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.50.40.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.50.40.19
Muud
7212.50.40.90
Laiusega kuni 500 mm
-
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7212.50.61.00
Alumiiniumi-tsingisulamitega pinnatud või kaetud
7212.50.61.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.61.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.61.80
Muud
7212.50.69.00
Muud
7212.50.69.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.69.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.69.80
Muud
7212.50.90.00
Muud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.50.90.11
Hõbetatud, kullatud, platineeritud või emailitud
-
Muud
7212.50.90.13
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.50.90.14
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi või magneesiumi-tsingi sulamitega, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.90.19
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
7212.50.90.92
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi või magneesiumi-tsingi sulamitega, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7212.50.90.95
Muud
7212.60.00
Plakeeritud
-
Laiusega üle 500 mm
7212.60.00.11
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.60.00.19
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
-
Pinnatöötlusega, edasi töötlemata
7212.60.00.91
Kuumvaltsitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7212.60.00.93
Muud
7212.60.00.99
Muud
7213
Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
7213.10.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
7213.20.00
Muud, automaaditerasest
-
Muud
7213.91.00
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm
7213.91.10.00
Betooni sarrustamiseks kasutatavat tüüpi
7213.91.20.00
Rehvide koordiks kasutatavat tüüpi
-
Muud
7213.91.41.00
Süsinikusisaldusega kuni 0,06 % massist
7213.91.49.00
Süsinikusisaldusega üle 0,06 %, kuid alla 0,25 % massist
7213.91.70.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid mitte üle 0,75 % massist
7213.91.90.00
Süsinikusisaldusega üle 0,75 % massist
7213.99.00
Muud
7213.99.10.00
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7213.99.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7214
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.. A valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
7214.10.00
Sepistatud
7214.10.00.10
Betooni sarrusvardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.10.00.90
Muud
7214.20.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
7214.20.00.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad
7214.20.00.11
Muud
7214.20.00.20
Betooni sarrusvardad, välja arvatud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.20.00.80
Muud
7214.30.00
Muud, automaaditerasest
7214.30.00.10
Betooni sarrusvardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.30.00.90
Muud
-
Muud
7214.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7214.91.10.00
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7214.91.10.10
Betooni sarrusvardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.91.10.90
Muud
7214.91.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7214.91.90.10
Betooni sarrusvardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.91.90.90
Muud
7214.99.00
Muud
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7214.99.10.00
Betooni sarrustamiseks kasutatavat tüüpi
7214.99.10.10
Vardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest vardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.99.10.90
Muud
-
Muud, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
7214.99.31.00
Vähemalt 80 mm
7214.99.39.00
Alla 80 mm
7214.99.50.00
Muud
-
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
-
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
7214.99.71.00
Vähemalt 80 mm
7214.99.79.00
Alla 80 mm
7214.99.95.00
Muud
7214.99.95.10
Betooni sarrusvardad süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega; välja arvatud kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvardad ja muud pikad tooted, näiteks ümarlatid
7214.99.95.90
Muud
7215
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
7215.10.00
Automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.50.00
Muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7215.50.11.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7215.50.19.00
Muud
7215.50.80.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
7215.90.00
Muud
7215.90.00.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7215.90.00.90
Muud
7216
Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
7216.10.00
U-, i- ja h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
-
L- või t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.21.00
L-kujulised profiilid
7216.22.00
T-kujulised profiilid
-
U-, i- või h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.31.00
U-kujulised profiilid
7216.31.10.00
Kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte üle 220 mm
7216.31.90.00
Kõrgusega üle 220 mm
7216.32.00
I-kujulised profiilid
-
Kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte üle 220 mm
7216.32.11.00
Paralleeläärikutega
7216.32.19.00
Muud
-
Kõrgusega üle 220 mm
7216.32.91.00
Paralleeläärikutega
7216.32.99.00
Muud
7216.33.00
H-kujulised profiilid
7216.33.10.00
Kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte üle 180 mm
7216.33.90.00
Kõrgusega üle 180 mm
7216.40.00
L- ja t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.40.10.00
L-kujulised profiilid
7216.40.90.00
T-kujulised profiilid
7216.50.00
Muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7216.50.10.00
Ristlõikega, mis mahub ruutu küljepikkusega 80 mm
-
Muud
7216.50.91.00
Kumerpeaprofiilid
7216.50.91.10
Laiusega kuni 204 mm
7216.50.91.90
Muud
7216.50.99.00
Muud
-
Kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7216.61.00
Lehtvaltstoodetest valmistatud
7216.61.10.00
C-, L-, U-, Z-, Ω-kujulise või avatud ristlõikega profiilid
7216.61.90.00
Muud
7216.69.00
Muud
-
Muud
7216.91.00
Lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud
7216.91.10.00
Profiilplekk
7216.91.80.00
Muud
7216.99.00
Muud
7216.99.00.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7216.99.00.90
Muud
7217
Traat rauast või legeerimata terasest
7217.10.00
Pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7217.10.10.00
Ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm
-
Ristlõike maksimaalmõõtmega 0,8 mm ja rohkem
7217.10.31.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
7217.10.39.00
Muud
7217.10.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist
7217.10.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist
7217.10.90.10
Legeerimata terasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 3 mm
7217.10.90.90
Muud
7217.20.00
Tsingiga pinnatud või kaetud
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7217.20.10.00
Ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm
7217.20.30.00
Ristlõike maksimaalmõõtmega 0,8 mm ja rohkem
7217.20.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist
7217.20.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist
7217.20.90.10
Legeerimata terasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 3 mm
7217.20.90.90
Muud
7217.30.00
Muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7217.30.41.00
Vasega kaetud
7217.30.49.00
Muud
7217.30.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist
7217.30.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist
7217.90.00
Muud
7217.90.20.00
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7217.90.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist
7217.90.90.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist
72.8
III. Roostevaba teras
7218
Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
7218.10.00
Valuplokid jm esmasvormid
-
Muud
7218.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7218.91.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7218.91.80.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7218.99.00
Muud
-
Ruudukujulise ristlõikega
7218.99.11.00
Valtsitud või pidevvalust
7218.99.19.00
Sepistatud
-
Muud
7218.99.20.00
Valtsitud või pidevvalust
7218.99.80.00
Sepistatud
7219
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides
7219.11.00
Paksusega üle 10 mm
7219.11.00.10
Saadetud türgist
7219.11.00.90
Muud
7219.12.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.12.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.12.10.10
Saadetud türgist
7219.12.10.90
Muud
7219.12.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.12.90.10
Saadetud türgist
7219.12.90.90
Muud
7219.13.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.13.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.13.10.10
Saadetud türgist
7219.13.10.90
Muud
7219.13.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.13.90.10
Saadetud türgist
7219.13.90.90
Muud
7219.14.00
Paksusega alla 3 mm
7219.14.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.14.10.10
Saadetud türgist
7219.14.10.90
Muud
7219.14.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.14.90.10
Saadetud türgist
7219.14.90.90
Muud
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides
7219.21.00
Paksusega üle 10 mm
7219.21.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.21.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.22.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.22.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.22.10.10
Saadetud türgist
7219.22.10.90
Muud
7219.22.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.22.90.10
Saadetud türgist
7219.22.90.90
Muud
7219.23.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.23.00.10
Saadetud türgist
7219.23.00.90
Muud
7219.24.00
Paksusega alla 3 mm
7219.24.00.10
Saadetud türgist
7219.24.00.90
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7219.31.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7219.31.00.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.31.00.90
Muud
7219.32.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.32.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.32.10.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.32.10.90
Muud
7219.32.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.32.90.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.32.90.90
Muud
7219.33.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7219.33.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.33.10.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.33.10.90
Muud
7219.33.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.33.90.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.33.90.90
Muud
7219.34.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7219.34.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.34.10.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.34.10.90
Muud
7219.34.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.34.90.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.34.90.90
Muud
7219.35.00
Paksusega alla 0,5 mm
7219.35.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7219.35.10.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.35.10.90
Muud
7219.35.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7219.35.90.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.35.90.90
Muud
7219.90.00
Muud
7219.90.20.00
Perforeeritud
7219.90.20.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.90.20.90
Muud
7219.90.80.00
Muud
7219.90.80.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7219.90.80.90
Muud
7220
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7220.11.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7220.11.00.10
Saadetud türgist
7220.11.00.90
Muud
7220.12.00
Paksusega alla 4,75 mm
7220.12.00.10
Saadetud türgist
7220.12.00.90
Muud
7220.20.00
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
-
Paksusega vähemalt 3 mm
7220.20.21.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7220.20.21.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.21.90
Muud
7220.20.29.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7220.20.29.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.29.90
Muud
-
Paksusega üle 0,35 mm, kuid alla 3 mm
7220.20.41.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7220.20.41.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.41.90
Muud
7220.20.49.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7220.20.49.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.49.90
Muud
-
Paksusega kuni 0,35 mm
7220.20.81.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7220.20.81.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.81.90
Muud
7220.20.89.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7220.20.89.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.20.89.90
Muud
7220.90.00
Muud
7220.90.20.00
Perforeeritud
7220.90.20.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.90.20.90
Muud
7220.90.80.00
Muud
7220.90.80.10
Saadetud taiwanist, türgist või vietnamist
7220.90.80.90
Muud
7221
Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
7221.00.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7221.00.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7222
Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
-
Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7222.11.00
Ümmarguse ristlõikega
-
Diameetriga vähemalt 80 mm
7222.11.11.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.11.19.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
-
Diameetriga alla 80 mm
7222.11.81.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.11.89.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7222.19.00
Muud
7222.19.10.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.19.90.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7222.20.00
Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
-
Ümmarguse ristlõikega
-
Diameetriga vähemalt 80 mm
7222.20.11.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.20.19.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
-
Diameetriga vähemalt 25 mm, kuid alla 80 mm
7222.20.21.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.20.29.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
-
Diameetriga alla 25 mm
7222.20.31.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.20.39.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
-
Muud
7222.20.81.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.20.89.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7222.30.00
Muu varbmaterjal
-
Sepistatud
7222.30.51.00
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7222.30.91.00
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7222.30.97.00
Muud
7222.30.97.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7222.30.97.90
Muud
7222.40.00
Kujuprofiilid
7222.40.10.00
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata
7222.40.50.00
Külmvormitud või -viimistletud, kuid edasi töötlemata
7222.40.90.00
Muud
7222.40.90.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7222.40.90.90
Muud
7223
Roostevabast terasest traat
-
Niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist
7223.00.11.00
Niklisisaldusega vähemalt 28 %, kuid mitte üle 31 % massist, ning kroomisisaldusega vähemalt 20 %, kuid mitte üle 22 % massist
7223.00.19.00
Muud
-
Niklisisaldusega alla 2,5 % massist
7223.00.91.00
Kroomisisaldusega vähemalt 13 %, kuid mitte üle 25 % massist, ning alumiiniumisisaldusega vähemalt 3,5 %, kuid mitte üle 6 % massist
7223.00.99.00
Muud
72.4
IV. Muu legeerteras; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7224
Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
7224.10.00
Valuplokid jm esmasvormid
7224.10.10.00
Tööriistaterasest
7224.10.90.00
Muud
7224.90.00
Muud
7224.90.02.00
Tööriistaterasest
7224.90.02.29
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega
-
Muud
7224.90.02.89
Kuumvaltsitud või pidevvalust
7224.90.02.99
Muud
-
Muud
-
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega
-
Kuumvaltsitud või pidevvalust
-
Laiusega alla kahekordse paksuse
7224.90.03.00
Kiirlõiketerasest
7224.90.05.00
Süsinikusisaldusega kuni 0,7 % massist, mangaanisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 1,2 % massist, ning ränisisaldusega vähemalt 0,6 %, kuid mitte üle 2,3 % massist, boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära
7224.90.07.00
Muud
7224.90.14.00
Muud
7224.90.18.00
Sepistatud
-
Muud
-
Kuumvaltsitud või pidevvalust
7224.90.31.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ja molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist
7224.90.38.00
Muud
7224.90.90.00
Sepistatud
7225
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7225.11.00
Suundorienteeritud struktuuriga
-
Paksusega üle 0,16 mm
7225.11.00.11
Maksimaalse südamikuskaoga kuni 0,9 w/kg
7225.11.00.15
Maksimaalse südamikuskaoga 0,9 w/kg kuni 1,05 w/kg
7225.11.00.19
Maksimaalse südamikuskaoga üle 1,05 w/kg
7225.11.00.90
Muud
7225.19.00
Muud
7225.19.10.00
Kuumvaltsitud
7225.19.10.10
Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud tooted, mitte rullides, ilma reljeefse mustrita, paksusega üle 10 mm ning plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud tooted, mitte rullides, ilma reljeefse mustrita, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, ning laiusega vähemalt 2 050 mm
7225.19.10.90
Muud
7225.19.90.00
Külmvaltsitud
7225.30.00
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides
7225.30.10.00
Tööriistaterasest
7225.30.30.00
Kiirlõiketerasest
7225.30.30.10
Pärast valtsimist edasi töötlemata; pärast pinnatöötlust (k.. A plakeerimine) või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7225.30.30.90
Muud
7225.30.90.00
Muud
7225.40.00
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides
7225.40.12.00
Tööriistaterasest
7225.40.15.00
Kiirlõiketerasest
-
Muud
7225.40.40.00
Paksusega üle 10 mm
7225.40.60.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7225.40.60.10
Laiusega vähemalt 2 050 mm
7225.40.60.90
Muud
7225.40.90.00
Paksusega alla 4,75 mm
7225.50.00
Muud, külmvaltsitud, edasi töötlemata
7225.50.20.00
Kiirlõiketerasest
7225.50.20.10
Pärast valtsimist edasi töötlemata; pärast pinnatöötlust (k.. A plakeerimine) või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7225.50.20.90
Muud
7225.50.80.00
Muud
-
Muud
7225.91.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7225.91.00.10
Pärast pinnatöötlust (k.. A plakeerimine) või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7225.91.00.90
Muud
7225.92.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7225.92.00.20
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.92.00.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.92.00.80
Muud
7225.99.00
Muud
-
Pärast pinnatöötlust (k.. A plakeerimine) või täisnurksest (k.. A ruudukujulisest) erineva kujuga toorikuteks lõikamist edasi töötlemata
7225.99.00.11
Vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7225.99.00.22
Muud, alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.99.00.23
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi ja/või alumiiniumiga, tsingisulamiga või mitte, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.99.00.25
Muud
-
Muud, paksusega üle 10 mm või paksusega vähemalt 4,75, kuid mitte üle 10 mm ja laiusega vähemalt 2 050 mm
7225.99.00.41
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi ja/või alumiiniumiga, tsingisulamiga või mitte, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.99.00.45
Muud
-
Muud
7225.99.00.91
Vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metall-lehest, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7225.99.00.92
Muud, alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.99.00.93
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi ja/või alumiiniumiga, tsingisulamiga või mitte, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7225.99.00.95
Muud
7226
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7226.11.00
Suundorienteeritud struktuuriga
-
Laiusega üle 500 mm
-
Paksusega üle 0,16 mm
7226.11.00.12
Maksimaalse südamikuskaoga kuni 0,9 w/kg
7226.11.00.14
Maksimaalse südamikuskaoga 0,9 w/kg kuni 1,05 w/kg
7226.11.00.16
Maksimaalse südamikuskaoga üle 1,05 w/kg
7226.11.00.19
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm
-
Paksusega üle 0,16 mm
7226.11.00.92
Maksimaalse südamikuskaoga kuni 0,9 w/kg
7226.11.00.94
Maksimaalse südamikuskaoga 0,9 w/kg kuni 1,05 w/kg
7226.11.00.96
Maksimaalse südamikuskaoga üle 1,05 w/kg
7226.11.00.99
Muud
7226.19.00
Muud
7226.19.10.00
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7226.19.10.10
Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud tooted
-
Muud
7226.19.10.91
Laiusega kuni 350 mm, paksusega 50 mm või rohkem
7226.19.10.95
Muud
7226.19.80.00
Muud
7226.19.80.10
Laiusega üle 500 mm
7226.19.80.90
Laiusega kuni 500 mm
7226.20.00
Kiirlõiketerasest
7226.20.00.20
Kuumvaltsitud, edasi töödeldud või plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud tooted
7226.20.00.95
Muud
-
Muud
7226.91.00
Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7226.91.20.00
Tööriistaterasest
-
Muud
7226.91.91.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7226.91.91.11
Laiusega kuni 350 mm, paksusega 50 mm või rohkem
7226.91.91.19
Muud
7226.91.99.00
Paksusega alla 4,75 mm
7226.92.00
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7226.92.00.10
Laiusega üle 500 mm
7226.92.00.90
Laiusega kuni 500 mm
7226.99.00
Muud
7226.99.10.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7226.99.30.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7226.99.30.10
Alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7226.99.30.30
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud, legeeritud räniga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7226.99.30.90
Muud
7226.99.70.00
Muud
-
Laiusega kuni 500 mm, kuumvaltsitud, plakeeritud, edasi töötlemata; laiusega üle 500 mm, pinnatöötlusega (k.. A plakeeritud), kuid edasi töötlemata
7226.99.70.11
Vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7226.99.70.13
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi ja/või alumiiniumiga, tsingisulamiga või mitte, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7226.99.70.19
Muud
-
Muud
7226.99.70.91
Vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastikuga kaetud, v.. A ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metall-lehest, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja tooted, millel on kroomist või tinast metalne aluskiht
7226.99.70.93
Kuumtsinkimise teel pinnatud või kaetud magneesiumi ja/või alumiiniumiga, tsingisulamiga või mitte, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ning kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7226.99.70.94
Muud, alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massist: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ning kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad
7226.99.70.96
Muud
7227
Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
7227.10.00
Kiirlõiketerasest
7227.20.00
Ränimangaanterasest
7227.90.00
Muud
7227.90.10.00
Boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära
7227.90.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist
7227.90.95.00
Muud
7228
Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7228.10.00
Kiirlõiketerasest varbmaterjal
7228.10.20.00
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata; kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.10.50.00
Sepistatud
7228.10.90.00
Muud
7228.20.00
Ränimangaanterasest varbmaterjal
7228.20.10.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega, neljalt küljelt valtsitud
7228.20.10.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata
-
Muud
7228.20.10.91
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.20.10.99
Muud
-
Muud
7228.20.91.00
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata; kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.20.99.00
Muud
7228.30.00
Muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7228.30.20.00
Tööriistaterasest
7228.30.20.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.20.90
Muud
-
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist
7228.30.41.00
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga vähemalt 80 mm
7228.30.41.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.41.90
Muud
7228.30.49.00
Muud
7228.30.49.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.49.90
Muud
-
Muud
-
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
7228.30.61.00
Vähemalt 80 mm
7228.30.61.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.61.90
Muud
7228.30.69.00
Alla 80 mm
7228.30.69.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.69.90
Muud
7228.30.70.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega, neljalt küljelt valtsitud
7228.30.70.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.70.90
Muud
7228.30.89.00
Muud
7228.30.89.10
Betoonis kasutatavad kõrge väsimustugevusega sarrusvardad, mis sisaldavad süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone või on valtsimisjärgselt väänatud
7228.30.89.90
Muud
7228.40.00
Muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata
7228.40.10.00
Tööriistaterasest
7228.40.90.00
Muud
7228.50.00
Muu varbmaterjal, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7228.50.20.00
Tööriistaterasest
7228.50.40.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist
-
Muud
-
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
7228.50.61.00
Vähemalt 80 mm
7228.50.69.00
Alla 80 mm
7228.50.80.00
Muud
7228.60.00
Muu varbmaterjal
7228.60.20.00
Tööriistaterasest
7228.60.20.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.60.20.90
Muud
7228.60.80.00
Muud
7228.60.80.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.60.80.90
Muud
7228.70.00
Kujuprofiilid
7228.70.10.00
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata
7228.70.90.00
Muud
7228.70.90.10
Kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata
7228.70.90.90
Muud
7228.80.00
Puurtorud
7229
Legeerterasest traat
7229.20.00
Ränimangaanterasest
7229.90.00
Muud
7229.90.20.00
Kiirlõiketerasest
7229.90.50.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist
7229.90.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?