HS-koodid - 72: Raud ja teras

7201
Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
7201.10.00.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist
7201.20.00.00
Legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist
7201.50
Legeeritud toormalm; peegelmalm
7201.50.30.00
Alloy pig iron
7201.50.60.00
Spiegeleisen
7202
Ferrosulamid
-
Ferromangaan
7202.11
Süsinikusisaldusega üle 2 % massist
7202.11.10.00
Containing by weight more than 2 percent but not more than 4 percent of carbon
7202.11.50.00
Containing by weight more than 4 percent of carbon
7202.19
Muud
7202.19.10.00
Containing by weight not more than 1 percent of carbon
7202.19.50.00
Containing by weight more than 1 percent but not more than 2 percent of carbon
-
Ferrosiliitsium
7202.21
Ränisisaldusega üle 55 % massist
-
Containing by weight more than 55 percent but not more than 80 percent of silicon:
7202.21.10.00
Containing by weight more than 3 percent of calcium
7202.21.50.00
Muud
7202.21.75.00
Containing by weight more than 80 percent but not more than 90 percent of silicon
7202.21.90.00
Containing by weight more than 90 percent of silicon
7202.29.00
Muud
7202.29.00.10
Containing by weight over 2 percent of magnesium
7202.29.00.50
Muud
7202.30.00.00
Ferrosilikomangaan
-
Ferrokroom
7202.41.00.00
Süsinikusisaldusega üle 4 % massist
7202.49
Muud
7202.49.10.00
Containing by weight more than 3 percent of carbon
7202.49.50
Muud
7202.49.50.10
Containing by weight more than 0.5 percent of carbon
7202.49.50.90
Muud
7202.50.00.00
Ferrosilikokroom
7202.60.00.00
Ferronikkel
7202.70.00.00
Ferromolübdeen
7202.80.00.00
Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram
-
Muud
7202.91.00.00
Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan
7202.92.00.00
Ferrovanaadium
7202.93
Ferronioobium
7202.93.40.00
Containing by weight less than 0.02 percent of phosphorus or sulfur or less than 0.4 percent of silicon
7202.93.80.00
Muud
7202.99
Muud
7202.99.10.00
Ferrozirconium
7202.99.20.00
Calcium silicon
7202.99.80
Muud
7202.99.80.20
Ferrophosphorus
7202.99.80.40
Muud
7203
Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
7203.10.00.00
Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud
7203.90.00.00
Muud
7204
Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
7204.10.00.00
Malmijäätmed ja -jäägid
-
Legeerterase jäätmed ja jäägid
7204.21.00.00
Roostevabast terasest
7204.29.00.00
Muud
7204.30.00.00
Tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid
-
Muud jäätmed ja jäägid
7204.41.00
Trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte
7204.41.00.20
No. 1 bundles
7204.41.00.40
No. 2 bundles
7204.41.00.60
Borings, shovelings and turnings
7204.41.00.80
Muud
7204.49.00
Muud
7204.49.00.20
No. 1 heavy melting
7204.49.00.40
No. 2 heavy melting
7204.49.00.41
Muud
7204.49.00.60
Cut plate and structural
7204.49.00.70
Shredded
7204.49.00.80
Muud
7204.50.00.00
Praagitud valuplokid ümbersulatamiseks
7205
Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
7205.10.00.00
Graanulid
-
Pulber
7205.21.00.00
Legeerterasest
7205.29.00.00
Muud
-
II. IRON AND NONALLOY STEEL
7206
Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.. A rubriigi 7203 raud)
7206.10.00.00
Valuplokid
7206.90.00.00
Muud
7207
Pooltooted rauast või legeerimata terasest
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7207.11.00.00
Täisnurkse (k.. A ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse
7207.12.00
Muud täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
7207.12.00.10
Having a width measuring less than four times the thickness
7207.12.00.50
Having a width measuring at least four times the thickness
7207.19.00
Muud
7207.19.00.30
Of circular cross section
7207.19.00.90
Muud
7207.20.00
Süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist
-
Of rectangular (including square) cross section:
7207.20.00.25
Having a width measuring less than four times the thickness
7207.20.00.45
Having a width measuring at least four times the thickness
7207.20.00.75
Of circular cross section
7207.20.00.90
Muud
7208
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
7208.10
Rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.10.15.00
Pickled
-
Muud
7208.10.30.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
7208.10.60.00
Of a thickness of less than 4.75 mm
7208.11
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, söövitatud
7208.25
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7208.25.30.00
Of high-strength steel
7208.25.60.00
Muud
7208.26.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.26.00.30
High-strength steel
7208.26.00.60
Muud
7208.27.00
Paksusega alla 3 mm
-
High-strength steel:
7208.27.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7208.27.00.45
Muud
7208.27.00.60
Muud
7208.12
Muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.36.00
Paksusega üle 10 mm
7208.36.00.30
High-strength steel
7208.36.00.60
Muud
7208.37.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.37.00.30
High-strength steel
7208.37.00.60
Muud
7208.38.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.38.00.15
High-strength steel
7208.38.00.16
Muud
7208.38.00.30
With untrimmed edges
7208.38.00.90
Muud
7208.39.00
Paksusega alla 3 mm
-
High-strength steel:
7208.39.00.20
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7208.39.00.25
Muud
-
Muud
7208.39.00.30
With untrimmed edges
7208.39.00.90
Muud
7208.40
Mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga
7208.40.30
Of a thickness of 4.75 mm or more
7208.40.30.30
Of a thickness exceeding 10 mm
7208.40.30.60
Muud
7208.40.60
Of a thickness of less than 4.75 mm
7208.40.60.30
Of a thickness less than 3 mm
7208.40.60.60
Muud
7208.41
Muud, mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7208.51.00
Paksusega üle 10 mm
7208.51.00.30
Universal mill plate
7208.51.00.31
Muud
7208.51.00.45
Of high-strength steel
7208.51.00.60
Muud
7208.52.00.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7208.53.00.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7208.54.00.00
Paksusega alla 3 mm
7208.90.00.00
Muud
7209
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.15.00.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.16.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
-
Of high-strength steel:
-
Annealed:
7209.16.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7209.16.00.45
Muud
7209.16.00.60
Muud
-
Muud
7209.16.00.70
Annealed
7209.16.00.91
Muud
7209.17.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
-
Of high-strength steel:
-
Annealed:
7209.17.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7209.17.00.45
Muud
7209.17.00.60
Muud
-
Muud
7209.17.00.70
Annealed
7209.17.00.91
Muud
7209.18
Paksusega alla 0,5 mm
7209.18.15
Of high-strength steel
7209.18.15.30
Annealed
7209.18.15.60
Muud
7209.18.16
Muud
7209.18.25
Of a thickness of less than 0.361 mm (blackplate)
7209.18.25.20
Annealed
7209.18.25.85
Muud
7209.18.60
Muud
7209.18.60.20
Annealed
7209.18.60.90
Muud
-
Mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata
7209.25.00.00
Paksusega vähemalt 3 mm
7209.26.00.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
7209.27.00.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
7209.28.00.00
Paksusega alla 0,5 mm
7209.90.00.00
Muud
7210
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
-
Tinaga pinnatud või kaetud
7210.11.00.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm
7210.12.00.00
Paksusega alla 0,5 mm
7210.20.00.00
Pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud
7210.30.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7210.30.00.30
Of high-strength steel
7210.30.00.60
Muud
-
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7210.41.00.00
Gofreeritud
7210.49.00
Muud
-
Of high-strength steel:
7210.49.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7210.49.00.45
Muud
-
Muud
7210.49.00.91
Of a thickness of 0.4 mm or more
7210.49.00.95
Muud
7210.50.00
Kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud
7210.50.00.20
Of a width less than 1050 mm
7210.50.00.90
Muud
-
Alumiiniumiga pinnatud või kaetud
7210.61.00.00
Alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud
7210.69.00.00
Muud
7210.70
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7210.70.30.00
Not coated or plated with metal and not clad
7210.70.60
Muud
-
Zinc coated or plated:
7210.70.60.30
Electrolytically coated or plated
7210.70.60.60
Muud
7210.70.60.90
Muud
7210.90
Muud
7210.90.10.00
Clad
-
Muud
7210.90.60.00
Electrolytically coated or plated with base metal
7210.90.90.00
Muud
7211
Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7211.13.00.00
Valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita
7211.14.00
Muud, paksusega vähemalt 4,75 mm
7211.14.00.30
Of high-strength steel
7211.14.00.31
Muud
7211.14.00.45
Not in coils
7211.14.00.90
Muud
7211.19
Muud
-
Of a width of less than 300 mm:
7211.19.15.00
Of high-strength steel
-
Muud
7211.19.20.00
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.19.30.00
Muud
-
Muud
7211.19.45.00
Of high-strength steel
-
Muud
7211.19.60.00
Pickled
7211.19.75
Muud
-
In coils:
7211.19.75.30
With untrimmed edges
7211.19.75.60
Muud
7211.19.75.90
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7211.23
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
-
Of a width of less than 300 mm:
-
Of a thickness exceeding 1.25 mm:
7211.23.15.00
Of high-strength steel
7211.23.20.00
Muud
7211.23.30.00
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7211.23.45.00
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7211.23.60
Muud
7211.23.60.30
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.23.60.60
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7211.23.60.90
Of a thickness not exceeding 0.25 mm:
7211.29
Muud
-
Of a width of less than 300 mm:
7211.29.20
Of a thickness exceeding 0.25 mm
7211.29.20.30
Of a width less than 51 mm, in coils
7211.29.20.90
Muud
7211.29.45.00
Muud
7211.29.60
Muud
7211.29.60.30
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.29.60.80
Muud
7211.90.00.00
Muud
7212
Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
7212.10.00.00
Tinaga pinnatud või kaetud
7212.20.00.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7212.30
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
-
Of a width of less than 300 mm:
7212.30.10
Of a thickness exceeding 0.25 mm or more
7212.30.10.30
Of a width less than 51 mm, in coils
7212.30.10.90
Muud
7212.30.30.00
Muud
7212.30.50.00
Muud
7212.40
Värvitud, lakitud või plastiga kaetud
7212.40.10.00
Of a width of less than 300 mm
7212.40.50.00
Muud
7212.50.00.00
Muul viisil pinnatud või kaetud
7212.60.00.00
Plakeeritud
7213
Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
7213.10.00.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega
7213.20.00
Muud, automaaditerasest
7213.20.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7213.20.00.80
Muud
-
Muud
7213.91
Ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm
7213.91.30
Not tempered, not treated and not partly manufactured
7213.91.30.11
Tire cord-quality steel wire rod of a kind described in statistical note 5 to this chapter
7213.91.30.15
Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter
7213.91.30.20
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7213.91.30.93
Muud
7213.91.31
Muud
7213.91.45.00
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7213.91.60.00
Muud
7213.99.00
Muud
-
Of circular cross section:
7213.99.00.30
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.60
With a diameter of 19 mm or more
7213.99.00.90
Muud
7214
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.. A valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
7214.10.00.00
Sepistatud
7214.20.00.00
Süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
7214.30.00
Muud, automaaditerasest
7214.30.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7214.30.00.80
Muud
-
Muud
7214.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7214.91.00.16
With a maximum cross section less than 152 mm
7214.91.00.20
With a maximum cross section of 152 mm or more
7214.91.00.60
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7214.91.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7214.99.00
Muud
-
Rounds:
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7214.99.00.16
With a diameter less than 76 mm
7214.99.00.21
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.26
With a diameter exceeding 152 mm
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7214.99.00.31
With a diameter less than 76 mm
7214.99.00.36
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.40
With a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.45
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
Muud
7214.99.00.60
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7214.99.00.75
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7214.99.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7215
Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
7215.10.00
Automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7215.10.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7215.10.00.80
Muud
7215.50.00
Muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
7215.50.00.16
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7215.50.00.18
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7215.50.00.20
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7215.50.00.61
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7215.50.00.63
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7215.50.00.65
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7215.50.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7215.90
Muud
-
Plated or coated with metal:
7215.90.10.00
Not cold-formed
7215.90.30.00
Cold-formed
7215.90.50.00
Muud
7216
Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
7216.10.00
U-, i- ja h-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
7216.10.00.10
U sections
7216.10.00.50
Muud
-
L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm:
7216.21.00.00
L-kujulised profiilid
7216.22.00.00
T-kujulised profiilid
-
U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more:
7216.31.00.00
U-kujulised profiilid
7216.32.00.00
I-kujulised profiilid
7216.33.00
H-kujulised profiilid
7216.33.00.30
Weighing not more than 11.3 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 102 mm to 356 mm
7216.33.00.60
Weighing more than 11.3 kg but not more than 27.2 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 203 mm to 457 mm
7216.33.00.90
Muud
7216.40.00
L- ja t-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm
7216.40.00.10
L sections
7216.40.00.50
Muud
7216.50.00.00
Muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
-
Kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7216.61.00.00
Lehtvaltstoodetest valmistatud
7216.69.00.00
Muud
-
Muud
7216.91.00
Lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud
7216.91.00.10
Drilled, notched, punched or cambered
7216.91.00.90
Muud
7216.99.00
Muud
7216.99.00.10
Drilled, notched, punched or cambered
7216.99.00.90
Muud
7217
Traat rauast või legeerimata terasest
7217.10
Pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata
-
Süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist
-
Flat wire:
7217.10.10.00
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7217.10.20.00
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7217.10.30.00
Of a thickness exceeding 1.25 mm
-
Round wire:
7217.10.40
With a diameter of less than 1.5 mm
-
Heat treated:
7217.10.40.40
In coils weighing not more than 2 kilograms
7217.10.40.45
Muud
7217.10.40.90
Muud
7217.10.50
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.10.50.30
Heat treated
7217.10.50.90
Muud
7217.10.60.00
Other wire
-
Muud
7217.10.70.00
Flat wire
7217.10.80
Round wire
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7217.10.80.10
Heat treated
7217.10.80.20
Muud
-
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon:
-
Heat treated:
7217.10.80.25
With a diameter of less than 1.0 mm
7217.10.80.30
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.80.45
With a diameter of 1.5 mm or more
-
Muud
7217.10.80.60
With a diameter of less than 1.0 mm
7217.10.80.75
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.80.90
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.10.90.00
Other wire
7217.20
Tsingiga pinnatud või kaetud
7217.20.15.00
Flat wire
-
Round wire:
7217.20.30.00
With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45
Muud
-
With a diameter of less than 1.0 mm:
7217.20.45.10
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45.20
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm:
7217.20.45.40
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45.50
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.60
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.5 mm or more:
7217.20.45.70
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.80
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
Muud
7217.20.60.00
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.75.00
Muud
7217.30
Muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud
7217.30.15
Flat wire
7217.30.15.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.30.15.60
Muud
7217.30.16
Round wire:
7217.30.30.00
With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45
Muud
7217.30.45.04
Containing by weight less than 0.20 percent of carbon, and suitable for electric arc welding
7217.30.45.5
Muud
-
With a diameter of less than 1.0 mm:
7217.30.45.11
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45.20
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent or carbon
7217.30.45.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm:
7217.30.45.41
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45.50
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.30.45.60
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.30.45.90
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.30.17
Muud
7217.30.60.00
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.75.00
Muud
7217.90
Muud
7217.90.10.00
Coated with plastics
7217.90.50
Muud
7217.90.50.30
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.90.50.60
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.90.50.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.91
III. STAINLESS STEEL
7218
Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
7218.10.00.00
Valuplokid jm esmasvormid
-
Muud
7218.91.00
Täisnurkse (v.. A ruudukujulise) ristlõikega
-
Having a width less than four times the thickness:
7218.91.00.15
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.91.00.30
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
7218.91.00.60
Having a width at least four times the thickness
7218.99.00
Muud
-
Of square cross section:
7218.99.00.15
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.99.00.30
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
-
Of circular cross section:
7218.99.00.45
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.99.00.60
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
7218.99.00.90
Muud
7219
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides
7219.11.00
Paksusega üle 10 mm
7219.11.00.30
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.11.00.60
Of a width exceeding 1575 mm
7219.12.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.12.00.02
Not annealed or not pickled
7219.12.00.3
Muud
7219.12.00.06
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
-
Of a width of 1370 mm or more:
-
Of a thickness exceeding 6.8 mm:
7219.12.00.21
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.12.00.26
Of a width exceeding 1575 mm
-
Muud
7219.12.00.51
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.12.00.56
Of a width exceeding 1575 mm
-
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.12.00.66
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.12.00.71
Muud
7219.12.00.81
Muud
7219.13.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.13.00.02
Not annealed or not pickled
7219.13.00.3
Muud
7219.13.00.31
Of a width of 1370 mm or more
-
Muud
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7219.13.00.51
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.13.00.71
Muud
7219.13.00.81
Muud
7219.14.00
Paksusega alla 3 mm
7219.14.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.14.00.31
Muud
7219.14.00.65
Of high-nickel alloy steel
7219.14.00.90
Muud
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides
7219.21.00
Paksusega üle 10 mm
7219.21.00.05
Of high-nickel alloy steel
7219.21.00.6
Muud
7219.21.00.20
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.21.00.40
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.21.00.60
Of a width exceeding 1880 mm
7219.22.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm
7219.22.00.05
Of high-nickel alloy steel
7219.22.00.6
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
-
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum:
7219.22.00.15
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.20
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.25
Of a width exceeding 1880 mm
-
Muud
7219.22.00.35
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.40
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.45
Of a width exceeding 1880 mm
-
Muud
7219.22.00.70
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.75
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.80
Of a width exceeding 1880 mm
7219.23.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
7219.23.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.23.00.60
Muud
7219.24.00
Paksusega alla 3 mm
7219.24.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.24.00.60
Muud
-
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7219.31.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7219.31.00.10
In coils
7219.31.00.50
Not in coils
7219.32.00
Paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm
-
In coils:
-
Of a width of 1370 mm or more:
7219.32.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
7219.32.00.20
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel
7219.32.00.25
Muud
-
Muud
7219.32.00.35
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.32.00.36
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.32.00.38
Muud
-
Muud
7219.32.00.42
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.32.00.44
Muud
-
Not in coils:
7219.32.00.45
Of a width of 1370 mm or more
7219.32.00.60
Muud
7219.33.00
Paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm
-
In coils:
-
Of a width of 1370 mm or more:
7219.33.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
7219.33.00.20
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel
7219.33.00.25
Muud
-
Muud
7219.33.00.35
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.33.00.36
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.33.00.38
Muud
-
Muud
7219.33.00.42
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.33.00.44
Muud
-
Not in coils:
7219.33.00.45
Of a width of 1370 mm or more
-
Muud
7219.33.00.70
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel
7219.33.00.80
Muud
7219.34.00
Paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm
-
In coils:
7219.34.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.34.00.20
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.34.00.25
Muud
-
Muud
7219.34.00.30
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.34.00.35
Muud
7219.34.00.50
Not in coils
7219.35.00
Paksusega alla 0,5 mm
-
In coils:
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7219.35.00.05
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.35.00.15
Muud
-
Muud
7219.35.00.30
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.35.00.35
Muud
7219.35.00.50
Not in coils
7219.90.00
Muud
7219.90.00.10
Of high-nickel alloy steel
7219.90.00.11
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.90.00.20
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.90.00.25
Muud
-
Muud
7219.90.00.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.90.00.80
Muud
7220
Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm
-
Kuumvaltsitud, edasi töötlemata
7220.11.00.00
Paksusega vähemalt 4,75 mm
7220.12
Paksusega alla 4,75 mm
7220.12.10.00
Of a width of 300 mm or more
7220.12.50.00
Of a width of less than 300 mm
7220.20
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
7220.20.10
Of a width of 300 mm or more
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7220.20.10.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.10.15
Muud
-
Muud
7220.20.10.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.10.80
Muud
7220.20.11
Of a width of less than 300 mm:
7220.20.60
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7220.20.60.05
Of high-nickel alloy steel
7220.20.60.6
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7220.20.60.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.60.15
Muud
-
Muud
7220.20.60.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.60.80
Muud
7220.20.70
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7220.20.70.05
Of high-nickel alloy steel
7220.20.70.6
Muud
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7220.20.70.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.70.15
Muud
-
Muud
7220.20.70.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.70.80
Muud
-
Of a thickness not exceeding 0.25 mm:
7220.20.80.00
Razor blade steel
7220.20.90
Muud
7220.20.90.30
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel
7220.20.90.60
Muud
7220.90.00
Muud
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7220.90.00.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.90.00.15
Muud
-
Muud
7220.90.00.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.90.00.80
Muud
7221.00.00
Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
7221.00.00.05
Of high-nickel alloy steel
7221.00.00.6
Muud
-
Of circular cross section:
-
With a diameter of less than 14 mm:
7221.00.00.17
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7221.00.00.18
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7221.00.00.30
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7221.00.00.45
With a diameter of 19 mm or more
7221.00.00.75
Muud
7222
Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
-
Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7222.11.00
Ümmarguse ristlõikega
7222.11.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.11.00.06
Of high-nickel alloy steel
7222.11.00.7
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 152.4 mm:
7222.11.00.57
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.11.00.59
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.11.00.82
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.11.00.84
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.19.00
Muud
7222.19.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.19.00.2
Muud
7222.19.00.06
Of high-nickel alloy steel
-
Muud
7222.19.00.52
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.19.00.54
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.20.00
Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7222.20.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.20.00.06
Of high-nickel alloy steel
7222.20.00.7
Muud
-
Of a circular cross-section:
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of less than 18 mm:
7222.20.00.41
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.43
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of 18 mm or more and less than 152.4 mm:
7222.20.00.62
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.64
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.20.00.67
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.69
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
Muud
7222.20.00.71
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.73
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.30.00
Muu varbmaterjal
7222.30.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.30.00.12
Of high-nickel alloy steel
7222.30.00.13
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 152.4 mm:
7222.30.00.22
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.30.00.24
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.30.00.82
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.30.00.84
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.40
Kujuprofiilid
7222.40.30
Hot-rolled, not drilled, not punched and not otherwise advanced
-
With a maximum cross-sectional dimension of 80 mm or more:
7222.40.30.25
Angles
7222.40.30.45
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 80 mm:
7222.40.30.65
Angles
7222.40.30.85
Muud
7222.40.60.00
Muud
7223.00
Wire of stainless steel:
7223.00.10
Round wire
7223.00.10.05
Spring round wire of a kind described in statistical note 8 to this chapter
7223.00.10.6
Muud
7223.00.10.16
With a diameter of less than 0.25 mm
7223.00.10.31
With a diameter of 0.25 mm or more but less than 0.76 mm
7223.00.10.46
With a diameter of 0.76 mm or more but less than 1.52 mm
7223.00.10.61
With a diameter of 1.52 mm or more but less than 5.1 mm
7223.00.10.76
With a diameter of 5.1 mm or more
7223.00.50.00
Flat wire
7223.00.90.00
Muud
-
IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NONALLOY STEEL
7224
Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
7224.10.00
Valuplokid jm esmasvormid
7224.10.00.05
Of high-nickel alloy steel
7224.10.00.6
Muud
7224.10.00.45
Of tool steel
7224.10.00.75
Muud
7224.90.00
Muud
7224.90.00.05
Of high-nickel alloy steel
7224.90.00.6
Muud
-
Of tool steel:
-
Of rectangular (including square) cross section:
7224.90.00.15
Having a width less than four times the thickness
7224.90.00.25
Having a width at least four times the thickness
7224.90.00.35
Muud
-
Muud
-
Of rectangular (including square) cross section:
7224.90.00.45
Having a width less than four times the thickness
7224.90.00.55
Having a width at least four times the thickness
7224.90.00.65
Of circular cross section
7224.90.00.75
Muud
7225
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7225.11.00.00
Suundorienteeritud struktuuriga
7225.19.00.00
Muud
7225.30
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides
-
Of a thickness of 4.75 mm or more:
7225.30.11
Of tool steel
7225.30.11.10
Of high-speed steel
7225.30.11.80
Muud
7225.30.30
Muud
7225.30.30.05
Of high-nickel alloy steel
7225.30.30.50
Muud
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.30.51
Of tool steel
7225.30.51.10
Of high-speed steel
7225.30.51.80
Muud
7225.30.70.00
Muud
7225.40
Muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides
-
Of a thickness of 4.75 mm or more:
7225.40.11
Of tool steel
7225.40.11.10
Of high-speed steel
7225.40.11.80
Muud
7225.40.30
Muud
7225.40.30.05
Of high-nickel alloy steel
7225.40.30.50
Muud
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.40.51
Of tool steel
7225.40.51.10
Of high-speed steel
7225.40.51.30
Of ball-bearing steel
7225.40.51.60
Muud
7225.40.70.00
Muud
7225.50
Muud, külmvaltsitud, edasi töötlemata
7225.50.11
Of tool steel
7225.50.11.10
Of high-speed steel
7225.50.11.30
Of ball-bearing steel
7225.50.11.60
Muud
7225.50.12
Muud
7225.50.60.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.50.70.00
Heat-resisting steel
7225.50.80
Muud
7225.50.80.10
Of high-nickel alloy steel
7225.50.80.80
Muud
7225.51
Muud
7225.91.00.00
Tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud
7225.92.00.00
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7225.99.00
Muud
7225.99.00.10
Of high-nickel alloy steel
7225.99.00.90
Muud
7226
Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm
-
Elektrotehnilisest räniterasest
7226.11
Suundorienteeritud struktuuriga
7226.11.10.00
Of a width of 300 mm or more
7226.11.90
Of a width of less than 300 mm
7226.11.90.30
Of thickness not exceeding 0.25 mm
7226.11.90.60
Muud
7226.19
Muud
7226.19.10.00
Of a width of 300 mm or more
7226.19.90.00
Of a width of less than 300 mm
7226.20.00.00
Kiirlõiketerasest
-
Muud
7226.91
Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7226.91.05.00
Of chipper knife steel
-
Muud
7226.91.15
Of a width of 300 mm or more
7226.91.15.30
Of ball-bearing steel
7226.91.15.60
Muud
7226.91.25
Of a width of less than 300 mm
7226.91.25.30
Of ball-bearing steel
7226.91.25.60
Muud
-
Muud
7226.91.50.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7226.91.70.00
Of a width of 300 mm or more
7226.91.80.00
Of a width of less than 300 mm
7226.92
Külmvaltsitud, edasi töötlemata
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7226.92.10
Of a width of 300 mm or more
7226.92.10.30
Of ball-bearing steel
7226.92.10.60
Muud
7226.92.30
Of a width of less than 300 mm
7226.92.30.30
Of ball-bearing steel
7226.92.30.60
Muud
-
Muud
7226.92.50.00
Of a width of 300 mm or more
-
Of a width of less than 300 mm:
7226.92.70
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7226.92.70.05
Of high-nickel alloy steel
7226.92.70.50
Muud
7226.92.80
Of a thickness exceeding 0.25 mm
7226.92.80.05
Of high-nickel alloy steel
7226.92.80.50
Muud
7226.99.01
Muud
7226.99.01.10
Electrolytically plated or coated with zinc
7226.99.01.30
Tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud
7226.99.01.80
Muud
7227
Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
7227.10.00.00
Kiirlõiketerasest
7227.20.00
Ränimangaanterasest
7227.20.00.30
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7227.20.00.80
Muud
7227.90
Muud
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7227.90.10
Not tempered, not treated, and not partly manufactured
7227.90.10.30
Of ball-bearing steel
7227.90.10.60
Muud
7227.90.20
Muud
7227.90.20.30
Of ball-bearing steel
7227.90.20.60
Muud
7227.90.60
Muud
7227.90.60.05
Of high-nickel alloy steel
7227.90.60.10
Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter
7227.90.60.20
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7227.90.60.21
Of a circular cross section:
7227.90.60.30
With a diameter of less than 14 mm
7227.90.60.35
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7227.90.60.40
With a diameter of 19 mm or more
7227.90.60.90
Muud
7228
Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
7228.10.00
Kiirlõiketerasest varbmaterjal
7228.10.00.10
Not cold-formed
7228.10.00.11
Cold-formed:
7228.10.00.30
With a maximum cross-sectional dimension of less than 18 mm
7228.10.00.60
With a maximum cross-sectional dimension of 18 mm or more
7228.20
Ränimangaanterasest varbmaterjal
7228.20.10.00
Not cold-formed
7228.20.50.00
Cold-formed
7228.21
Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded:
7228.30
Muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata
7228.30.20.00
Of ball-bearing steel
7228.30.40.00
Of chipper knife steel, not cold-formed
7228.30.60.00
Muud
7228.30.80
Muud
7228.30.80.05
Of high-nickel alloy steel
7228.30.80.10
Concrete reinforcing bars and rods
7228.30.80.11
Muud
7228.30.80.15
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7228.30.80.41
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7228.30.80.45
With a diameter or cross section measuring 152 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.30.80.70
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7228.40.00.00
Muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata
7228.50
Muu varbmaterjal, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata
7228.50.10
Of tool steel (other than high-speed steel)
7228.50.10.10
Of ball-bearing steel
7228.50.10.11
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 18 mm:
7228.50.10.20
Of round or rectangular cross section with surfaces ground, milled or polished
7228.50.10.40
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of 18 mm or more:
7228.50.10.60
Of round or rectangular cross section with surfaces ground, milled or polished
7228.50.10.80
Muud
7228.50.50
Muud
7228.50.50.05
Of high-nickel alloy steel
7228.50.50.6
Muud
7228.50.50.15
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7228.50.50.40
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.50.50.70
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7228.60
Muu varbmaterjal
7228.60.10
Of tool steel (other than high-speed steel)
7228.60.10.30
Of ball-bearing steel
7228.60.10.60
Muud
7228.60.11
Muud
7228.60.60.00
Not cold-formed
7228.60.80.00
Cold-formed
7228.70
Kujuprofiilid
7228.70.30
Hot-rolled, not drilled, not punched and not otherwise advanced
7228.70.30.10
U, I, H and T sections
7228.70.30.11
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of 76 mm or more:
7228.70.30.20
Angles
7228.70.30.41
Muud
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 76 mm:
7228.70.30.60
Angles
7228.70.30.81
Muud
7228.70.60.00
Muud
7228.80.00.00
Puurtorud
7229
Legeerterasest traat
7229.20.00
Ränimangaanterasest
-
Round, with a diameter of less than or equal to 1.6 mm, containing by weight less than 0.20 percent of carbon, more than 0.9 percent of manganese, and more than 0.6 percent of silicon, and suitable for electric arc welding:
7229.20.00.10
Plated or coated with copper
7229.20.00.15
Muud
7229.20.00.90
Muud
7229.90
Muud
7229.90.05.00
Of high-speed steel
-
Muud
7229.90.10.00
Flat wire
7229.90.50
Round wire
-
With a diameter of less than or equal to 1.6 mm, containing by weight less than 0.20 percent of carbon and more than 0.3 percent of nickel or more than 0.08 percent of molybdenum, and suitable for electric arc welding:
7229.90.50.06
Plated or coated with copper
7229.90.50.08
Muud
-
Muud
7229.90.50.16
With a diameter of less than 1.0 mm
7229.90.50.31
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.50.51
With a diameter of 1.5 mm or more
7229.90.90.00
Other wire

Need help to the find appropriate HS Code ?