HS-koodid - 74: Vask ja vasktooted

7401.00
Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask)
7402.00
Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks
7403
Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata
-
Rafineeritud vask
7403.11
Katoodid ning katoodide sektsioonid
7403.12
Traaditoorikud
7403.13
Valtstoorikud
7403.19
Muud
-
Vasesulamid
7403.21
Vasetsingisulamid (messing)
7403.22
Vasetinasulamid (pronks)
7403.29
Muud vasesulamid (v.. A rubriigi 7405 ligatuurid)
7404
Vasejäätmed ja -jäägid
-
Vasesulamitest
7405.00
Vaseligatuurid
7406
Vasepulbrid ja -helbed
7406.10
Mittekihilise struktuuriga pulbrid
7406.20
Kihilise struktuuriga pulbrid; helbed
7407
Vasest varbmaterjal ja profiilid
7407.10
Rafineeritud vasest
7407.11
Vasesulamitest
7407.21
Vase-tsingisulamitest (messing)
7407.29
Muud
7408
Vasktraat
-
Rafineeritud vasest
7408.11
Ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm
7408.19
Muud
-
Vasesulamitest
7408.21
Vase-tsingisulamitest (messing)
7408.22
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7408.29
Muud
7409
Vasest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,15 mm
-
Rafineeritud vasest
7409.11
Rullides
7409.19
Muud
-
Vase-tsingisulamitest (messing)
7409.21
Rullides
7409.29
Muud
-
Vase-tinasulamitest (pronks)
7409.31
Rullides
7409.39
Muud
7409.40
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7409.90
Muudest vasesulamitest
7410
Vaskfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalist aluskihiga või ilma) paksusega kuni 0,15 mm (aluskihti arvestamata)
-
Aluskihita
7410.11
Rafineeritud vasest
7410.12
Vasesulamitest
-
Aluskihil
7410.21
Rafineeritud vasest
7410.22
Vasesulamitest
7411
Vasktorud
7411.10
Rafineeritud vasest
7411.11
Vasesulamitest
7411.21
Vase-tsingisulamitest (messing)
7411.22
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7411.29
Muud
7412
Vasest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
7412.10
Rafineeritud vasest
7412.20
Vasesulamitest
7413
Trossikee, trossid, punutud lindid jms vasktooted, elektriisolatsioonita
7415
Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid (v.. A rubriigis 8305 nimetatud) jms vasest tooted või vaskpeadega raud- ja terastooted; kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid (sh vedruseibid) jms vasest tooted
7415.10
Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms
7415.11
Muud keermestamata tooted
7415.21
Seibid (sh vedruseibid)
7415.29
Muud
7415.12
Muud keermestatud tooted
7415.33
Kruvid; poldid ja mutrid
7415.39
Muud
7418
Vasest laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms; vasest sanitaartehnikatooted
7418.10
Laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms
7418.20
Sanitaartehnikatooted ja nende osad
7419
Muud vasktooted
7419.20
Valatud, vormitud, stantsitud või sepistatud,edasi töötlemata
7419.80
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?