HS-koodid - 74: Vask ja vasktooted

7401.00
Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask)
7402.00
Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks
7403
Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata
-
Rafineeritud vask
7403.11.00
Katoodid ning katoodide sektsioonid
7403.12.00
Traaditoorikud
7403.13.00
Valtstoorikud
7403.19.00
Muud
-
Vasesulamid
7403.21.00
Vasetsingisulamid (messing)
7403.22.00
Vasetinasulamid (pronks)
7403.29.00
Muud vasesulamid (v.. A rubriigi 7405 ligatuurid)
7404
Vasejäätmed ja -jäägid
7404.00.10.00
Spent anodes, not alloyed; With a copper content of less than 94% by weight, not alloyed
7404.00.20.00
Copper-zinc base alloys (brass) with a copper content of less than 94% by weight
-
Muud
7404.00.91.00
With a copper content of less than 94% by weight
7404.00.99.00
Muud
7404.00.99.10
Copper-tin base alloys (bronze)
-
Muud
7404.00.99.91
Not alloyed
7404.00.99.99
Muud
7405.00
Vaseligatuurid
7406
Vasepulbrid ja -helbed
7406.10.00
Mittekihilise struktuuriga pulbrid
7406.20.00
Kihilise struktuuriga pulbrid; helbed
7407
Vasest varbmaterjal ja profiilid
7407.10.00
Rafineeritud vasest
7407.10.10.00
Hollow profiles
7407.10.90.00
Muud
7407.10.90.10
Bars and rods, of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 12.7 mm, unworked
7407.10.90.90
Muud
-
Vasesulamitest
7407.21.00
Vase-tsingisulamitest (messing)
7407.21.20.00
Hollow profiles
7407.21.90.00
Muud
7407.21.90.10
Bars and rods, of a maximum cross-sectional dimension not exceeding 12.7 mm, unworked
7407.21.90.20
Bars and rods of a maximum cross-sectional dimension exceeding 12.7 mm, unworked
7407.21.90.90
Muud
7407.29.00
Muud
7407.29.00.10
Bars and rods, of a maximum cross-sectional dimension exceeding 12.7 mm, unworked
7407.29.00.20
Bars, rods or solid profiles, worked
7407.29.00.30
Hollow profiles
7407.29.00.90
Muud
7408
Vasktraat
-
Rafineeritud vasest
7408.11.00
Ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm
7408.11.10.00
Not exceeding 9.5 mm
7408.11.20.00
Exceeding 9.5 mm but not exceeding 12.7 mm
7408.11.30.00
Exceeding 12.7 mm
7408.19.00
Muud
7408.19.00.10
Not coated or covered
7408.19.00.20
Coated or covered
-
Vasesulamitest
7408.21.00
Vase-tsingisulamitest (messing)
7408.22.00
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7408.29.00
Muud
7409
Vasest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,15 mm
-
Rafineeritud vasest
7409.11.00
Rullides
7409.19.00
Muud
-
Vase-tsingisulamitest (messing)
7409.21.00
Rullides
7409.21.00.10
Of a width not exceeding 508 mm
7409.21.00.20
Of a width exceeding 508 mm
7409.29.00
Muud
-
Vase-tinasulamitest (pronks)
7409.31.00
Rullides
7409.39.00
Muud
7409.40.00
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7409.90.00
Muudest vasesulamitest
7410
Vaskfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalist aluskihiga või ilma) paksusega kuni 0,15 mm (aluskihti arvestamata)
-
Aluskihita
7410.11.00
Rafineeritud vasest
7410.12.00
Vasesulamitest
-
Aluskihil
7410.21.00
Rafineeritud vasest
7410.21.00.30
Copper clad laminates, worked
7410.21.00.90
Muud
7410.22.00
Vasesulamitest
7411
Vasktorud
7411.10.00
Rafineeritud vasest
7411.10.00.10
For plumbing, unworked
7411.10.00.20
For refrigeration or air conditioning (ACR), unworked
7411.10.00.21
Other, unworked:
7411.10.00.31
Industrial or commercial
7411.10.00.39
Muud
7411.10.00.40
Worked
-
Vasesulamitest
7411.21.00
Vase-tsingisulamitest (messing)
7411.22.00
Vase-niklisulamitest (kupronikkel) või vase-nikli-tsingisulamitest (uushõbe)
7411.29.00
Muud
7412
Vasest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
7412.10.00
Rafineeritud vasest
-
Pressure type:
7412.10.00.11
Wrought
7412.10.00.19
Muud
7412.10.00.90
Muud
7412.20.00
Vasesulamitest
-
Pressure type:
7412.20.00.11
Forged
7412.20.00.12
Cast
7412.20.00.19
Muud
7412.20.00.90
Muud
7413
Trossikee, trossid, punutud lindid jms vasktooted, elektriisolatsioonita
7413.00.00.10
Stranded wire, without fittings
7413.00.00.80
Other, without fittings
7413.00.00.90
Muud
7415
Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid (v.. A rubriigis 8305 nimetatud) jms vasest tooted või vaskpeadega raud- ja terastooted; kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid (sh vedruseibid) jms vasest tooted
7415.10.00
Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms
-
Muud keermestamata tooted
7415.21.00
Seibid (sh vedruseibid)
7415.29.00
Muud
-
Muud keermestatud tooted
7415.33.00
Kruvid; poldid ja mutrid
7415.39.00
Muud
7418
Vasest laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms; vasest sanitaartehnikatooted
7418.10.00
Laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms
7418.20.00
Sanitaartehnikatooted ja nende osad
7419
Muud vasktooted
7419.20.00
Valatud, vormitud, stantsitud või sepistatud,edasi töötlemata
7419.20.10.00
Anodes for electroplating
-
Muud
7419.20.91.00
For use in Canadian manufactures
7419.20.99.00
Muud
7419.80.00
Muud
7419.80.10.00
Anodes for electroplating
7419.80.20.00
Caskets or coffins
7419.80.90.00
Muud
7419.80.90.10
Brass plumbing goods, not elsewhere specified or included
7419.80.90.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?