HS-koodid - 76: Alumiinium ja alumiiniumtooted

7601
Survetöötlemata alumiinium
7601.10.000
Aluminium, not alloyed
7601.20.000
Aluminium alloys
7602.00
Alumiiniumijäätmed ja -jäägid
7602.00.010
- Of aluminium, not alloyed
7602.00.090
- Of aluminium alloys
7603
Alumiiniumipulbrid ja -helbed
7603.10.000
Powders of non-lamellar structure
7603.20.000
Powders of lamellar structure; flakes
7604
Alumiiniumist varbmaterjal ja profiilid
7604.10.000
Legeerimata alumiiniumist
7604.10
Legeerimata alumiiniumist
7604.21.000
Hollow profiles
7604.29.000
Muud
7605
Alumiiniumtraat
7605
Alumiiniumtraat
7605.11.000
Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7mm
7605.19.000
Muud
7605.19
Muud
7605.21.000
Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7mm
7605.29.000
Muud
7606
Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm
7606
Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm
7606.11.000
Legeerimata alumiiniumist
7606.12
Alumiiniumisulamitest
7606.12
Alumiiniumisulamitest
7606.12.010
- For use as roofs of the large type containers of which the standard is stipulated by a cabinet order, of a width not less than 2.3m
7606.12.020
- Plates and sheets for aircraft, clad and polished
7606.12
Alumiiniumisulamitest
7606.12
Alumiiniumisulamitest
7606.12.911
ツ−ツ− Of a thickness exceeding 0.35 mm
7606.12.919
ツ−ツ− Other
7606.12.920
ツ− Of 5000 series
7606.12.930
ツ− Of 6000 series
7606.12.990
ツ− Other
7606.12
Alumiiniumisulamitest
7606.91.000
Legeerimata alumiiniumist
7606.92
Alumiiniumisulamitest
7606.92
Alumiiniumisulamitest
7606.92.010
- For use as roofs of the large type containers of which the standard is stipulated by a cabinet order, of a width not less than 2.3m
7606.92.020
- Plates and sheets for aircraft, clad and polished
7606.92.090
2 Other
7607
Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)
7607
Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)
7607.11.000
Rolled but not further worked
7607.19.000
Muud
7607.20.000
Aluskihil
7608
Alumiiniumtorud
7608.10.000
Legeerimata alumiiniumist
7608.20.000
Alumiiniumisulamitest
7609.00.000
Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
7610
Alumiiniumist konstruktsioonid (v.. A rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised), nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, tornid, sõrestikmastid, katused, katusefermid, uksed ja aknad, nende raamid, lävepakud, balustraadid, piilarid ja sambad); alumiiniumist plaadid, vardad, profiilid, torud jms alumiiniumtooted ehituskonstruktsioonides kasutamiseks
7610.10.000
Doors, windows and their frames and thresholds for doors
7610.90.000
Muud
7611.00.000
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
7612
Alumiiniumist vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jms mahutid (sh jäigad ja kokkupressitavad silindrilised mahutid) mis tahes ainete jaoks (v.. A suru- või vedelgaas), mahuga kuni 300 liitrit, soojusisolatsiooniga või soojusisolatsioonita, mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta
7612.10.000
Collapsible tubular containers
7612.90.000
Muud
7613.00.000
Alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid
7614
Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, elektriisolatsioonita
7614.10.000
With steel core
7614.90.000
Muud
7615
Alumiiniumist laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms alumiiniumist tooted; alumiiniumist sanitaartehnikatooted, nende osad
7615.10.000
Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
7615.20.000
Sanitary ware and parts thereof
7616
Muud alumiiniumtooted
7616.10.000
Nails, tacks, staples (other than those of heading 83.05), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles
7616.10
Naelad, tihvtid, rõhknaelad (v.. A rubriigis 8305 nimetatud), kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid jms
7616.91.000
Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire
7616.99.000
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?