HS-koodid - 78: Plii ja pliitooted

7801
Survetöötlemata plii
7801.10.00
Rafineeritud plii
-
Muud
7801.91.00
Muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldav
7801.91.00.10
Rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02% massist (toorplii)
7801.91.00.90
Muud
7801.99.00
Muud
7801.99.10.00
Rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02 % massist (toorplii)
7801.99.90.00
Muud
7802.00
Pliijäätmed ja -jäägid
7804
Pliist plaadid, lehed, ribad ja foolium; pliipulbrid ja -helbed
-
Plaadid, lehed, ribad ja foolium
7804.11.00
Lehed, ribad ja foolium paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)
7804.19.00
Muud
7804.20.00
Pulbrid ja helbed
7806
Muud pliitooted
7806.00.10.00
Pliist kiirguskaitsekihiga mahutid radioaktiivsete ainete veoks ja säilitamiseks
7806.00.80.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?