HS-koodid - 81: Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest

8101
Volfram ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8101.10.00
Pulbrid
-
Muud
8101.94.00
Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid
8101.96.00
Traat
8101.97.00
Jäätmed ja jäägid
8101.99.00
Muud
8102
Molübdeen ja tooted sellest, sh jäätmed ja -jäägid
8102.10.00
Pulbrid
-
Muud
8102.94.00
Survetöötlemata molübdeen, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid
8102.95.00
Varbmaterjal (v.. A üksnes paagutamisel saadud), profiilid, plaadid, lehed, ribad ja foolium
8102.96.00
Traat
8102.97.00
Jäätmed ja jäägid
8102.99.00
Muud
8103
Tantaal ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8103.20.00
Survetöötlemata tantaal, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid; pulbrid
8103.30.00
Jäätmed ja jäägid
-
Muud
8103.91.00
Tiiglid
8103.99.00
Muud
8104
Magneesium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
-
Survetöötlemata magneesium
8104.11.00
Magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist
8104.19.00
Muud
8104.20.00
Jäätmed ja jäägid
8104.30.00
Jämeduse järgi sorteeritud magneesiumipuru ja -laastud; pulbrid
8104.90.00
Muud
8105
Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; koobalt ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8105.20.00
Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; survetöötlemata koobalt; pulbrid
8105.30.00
Jäätmed ja jäägid
8105.90.00
Muud
8106
Vismut ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8106.10.00
Sisaldavad üle 99,99 % massist vismutit
8106.90.00
Muud
8108
Titaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8108.20.00
Survetöötlemata titaan; pulbrid
8108.30.00
Jäätmed ja jäägid
8108.90.00
Muud
8108.90.00.10
Plates, sheets, strip and foil, not alloyed
8108.90.00.20
Tubes and pipes, not alloyed
8108.90.00.90
Muud
8109
Tsirkoonium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
-
Survetöötlemata tsirkoonium; pulbrid
8109.21.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.29.00
Muud
-
Jäätmed ja jäägid
8109.31.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.39.00
Muud
-
Muud
8109.91.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.99.00
Muud
8110
Antimon ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8110.10.00
Survetöötlemata antimon; pulbrid
8110.20.00
Jäätmed ja jäägid
8110.90.00
Muud
8111.00
Manganese and articles thereof, including waste and scrap.
8112
Berüllium, kroom, hafnium, reenium, tallium, kaadmium, germaanium, vanaadium, gallium, indium ja nioobium (kolumbium) ning tooted nendest, sh jäätmed ja jäägid
-
Berüllium
8112.12.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.13.00
Jäätmed ja jäägid
8112.19.00
Muud
-
Kroom
8112.21.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.22.00
Jäätmed ja jäägid
8112.29.00
Muud
-
Hafnium
8112.31.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.39.00
Muud
-
Reenium
8112.41.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.49.00
Muud
-
Tallium
8112.51.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.52.00
Jäätmed ja jäägid
8112.59.00
Muud
-
Kaadmium
8112.61.00
Jäätmed ja jäägid
8112.69.00
Muud
-
Muud
8112.92.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.99.00
Muud
8113.00
Cermets and articles thereof, including waste and scrap.

Need help to the find appropriate HS Code ?