HS-koodid - 81: Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest

8101
Volfram ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8101.10.00
Pulbrid
-
Muud
8101.94.00
Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid
8101.96.00
Traat
8101.96.00.10
Volframtraat, mille massist vähemalt 99 % moodustab volfram ning- mille ristlõike läbimõõt ei ületa 50 µm,- mille ühe meetri takistus on 40-300 oomi;
8101.96.00.20
Volframtraat,- mis sisaldab vähemalt 99,95 % massist volframit ja- mille ristlõike maksimaalmõõt on kuni 1,02 mm
8101.96.00.90
Muud
8101.97.00
Jäätmed ja jäägid
8101.99.00
Muud
8101.99.10.00
Varbmaterjal (v.. A üksnes paagutamisel saadud), profiilid, plaadid, lehed, ribad ja foolium
-
Keevituselektroodide volframvardad ja -latid volframisisaldusega vähemalt 94% massist, pikkuselt sobivaks lõigatud või lõikamata
8101.99.10.11
Saadetut Laos
8101.99.10.12
Saadetud Taimaalt
8101.99.10.13
Saadetut Indiast
8101.99.10.20
Muud
8101.99.10.90
Muud
8101.99.90.00
Muud
8102
Molübdeen ja tooted sellest, sh jäätmed ja -jäägid
8102.10.00
Pulbrid
8102.10.00.10
Molübdeenipulber - puhtusega vähemalt 99 % massist ja - osakeste suurusega 1,0-5,0 µm
8102.10.00.90
Muud
-
Muud
8102.94.00
Survetöötlemata molübdeen, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid
8102.95.00
Varbmaterjal (v.. A üksnes paagutamisel saadud), profiilid, plaadid, lehed, ribad ja foolium
8102.96.00
Traat
-
Vähemalt 99,95-kaaluprotsendilise molübdeenisisaldusega molübdeentraat ristlõike maksimaalmõõtmega üle 1,35 mm, ent mitte üle 4,0 mm
8102.96.00.11
Saadetud Malaisiast
8102.96.00.19
Muud
8102.96.00.20
Vähemalt 99,95-kaaluprotsendilise molübdeenisisaldusega molübdeentraat ristlõike maksimaalmõõtmega üle 4,00 mm, ent mitte üle 11,0 mm
8102.96.00.30
Molübdeentraat, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm
8102.96.00.40
Molübdeentraat, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm
8102.96.00.98
Muud
8102.97.00
Jäätmed ja jäägid
8102.99.00
Muud
8103
Tantaal ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8103.20.00
Survetöötlemata tantaal, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid; pulbrid
8103.30.00
Jäätmed ja jäägid
-
Muud
8103.91.00
Tiiglid
8103.99.00
Muud
8103.99.10.00
Varbmaterjal (v.. A üksnes paagutamisel saadud), profiilid, traat, plaadid, lehed, ribad ja foolium
8103.99.90.00
Muud
8104
Magneesium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
-
Survetöötlemata magneesium
8104.11.00
Magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist
8104.19.00
Muud
8104.20.00
Jäätmed ja jäägid
8104.30.00
Jämeduse järgi sorteeritud magneesiumipuru ja -laastud; pulbrid
-
Magneesiumipulber osakeste suurus 0,2-0,8 mm
8104.30.00.20
Puhtusega 98 - 99,5 massiprotsenti
8104.30.00.35
Magneesiumipulber:-mille puhtus on üle 99,5 massiprotsendi ja-osakeste suurus kuni 0,8 mm
8104.30.00.40
Muud
8104.30.00.90
Muud
8104.90.00
Muud
8104.90.00.10
Lihvitud ja poleeritud magneesiumlehed mõõtmetega kuni 1500 mm × 2000 mm, ühelt poolelt kaetud valgustundliku epoksüvaiguga
8104.90.00.90
Muud
8105
Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; koobalt ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8105.20.00
Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; survetöötlemata koobalt; pulbrid
8105.30.00
Jäätmed ja jäägid
8105.90.00
Muud
8105.90.00.10
Koobaltisulamist vardad või traadid, mis sisaldavad massiprotsentides: - 35 % (± 2 %) koobaltit, - 25 % (± 1 %) niklit, - 19 % (± 1 %) kroomi ja - 7 % (± 2 %) rauda,mis vastavad materjalide spetsifikatsioonidele ams 5842
8105.90.00.90
Muud
8106
Vismut ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8106.10.00
Sisaldavad üle 99,99 % massist vismutit
8106.10.10.00
Survetöötlemata vismut; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8106.10.90.00
Muud
8106.90.00
Muud
8106.90.10.00
Survetöötlemata vismut; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8106.90.90.00
Muud
8108
Titaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8108.20.00
Survetöötlemata titaan; pulbrid
8108.20.00.10
Käsntitaan
8108.20.00.30
Titaanipulber, mis sisaldab vähemalt 90 massiprotsenti fraktsiooni, mis läbib 0,224 mm avasuurusega sõela
8108.20.00.90
Muud
8108.30.00
Jäätmed ja jäägid
8108.30.00.10
Titaani ja titaanisulamite jäätmed ja jäägid, välja arvatud need, mis sisaldavad vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi
8108.30.00.90
Muud
8108.90.00
Muud
8108.90.30.00
Varbmaterjal, profiilid ja traat
8108.90.30.10
normile EN 2002-1, EN 4267 või DIN 65040 vastavad titaansulamist vardad
8108.90.30.15
Titaanisulamist vardad ja traadid, millel on järgmised omadused: - ühtlane silindrikujuline täisristlõige, - läbimõõt 0,8-5 mm, - sisaldab 0,3-0,7 % massist alumiiniumi, - sisaldab 0,3-0,6 % massist räni, - sisaldab 0,1-0,3 % massist nioobiumi ning - sisaldab kuni 0,2 % massist rauda
8108.90.30.35
Titaanlatid ja -traadid, mille titaanisisaldus on 98,8-99,9 % ja läbimõõt alla 20 mm
8108.90.30.45
Amsi standarditele 4928, 4965 või 4967 vastav titaani-alumiiniumi-vanaadiumi sulamist (tial₆v₄) traat läbimõõduga alla 20 mm
8108.90.30.55
Titaanisulamist traadid:- nioobiumisisaldusega 42–47 massiprotsenti,- läbimõõduga 2,36–7,85mm,- rullides kaaluga 15–45kg,- vastavad standardile ams 4982
8108.90.30.60
Silindrikujulised sepistatud titaanvarvad:- puhtusega vähemalt 99,995 massiprotsenti,- läbimõõduga 140-200 mm ja- massiga 5-300 kg
8108.90.30.70
Traat titaanisulamist, mis sisaldab (massiprotsentides): - 22 % (± 1 %) vanaadiumi ja - 4 % (± 0,5 %) alumiiniumivõi - 15 % (± 1 %) vanaadiumi, - 3 % (± 0,5 %) kroomi, - 3 % (± 0,5 % tina ja - 3 % (± 0,5 %) alumiiniumi
8108.90.30.90
Muud
8108.90.50.00
Plaadid, lehed, ribad ja foolium
8108.90.50.45
Titaanist külm- või kuumvaltsitud lehed, ribad ja foolium:- paksusega 0,4-100 mm,- pikkusega kuni 14 m ja- laiusega kuni 4 m
8108.90.50.55
Titaanisulamist plaadid, lehed, ribad ja foolium
8108.90.50.80
Legeerimata titaanist plaadid, lehed, ribad ja foolium- laiusega üle 750 mm- paksusega kuni 3 mm
8108.90.50.85
Legeerimata titaanist riba või plekk: - mis sisaldab üle 0,07 massiprotsendi hapnikku (o2), - mille paksus on 0,4-2,5 mm, - mille normikohane vickersi kõvadus hv1 on kuni 170,kasutatakse tuumaelektrijaama kondensaatorite keevistorude valmistamiseks
8108.90.50.90
Muud
8108.90.60.00
Torud
8108.90.60.10
Torud külgeühendatud liitmikega gaaside ja vedelike juhtimiseks, kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8108.90.60.20
Õhukese seinaga torud ventilatsiooni- ja kliimaseadmetele, kasutamiseks teatud liiki õhusõidukites
8108.90.60.90
Muud
8108.90.90.00
Muud
8108.90.90.10
Iselukustuvad poldid ja mutrid ("hi-lok" liiki)
8108.90.90.30
Prilliraamide titaanisulamist osad, sealhulgas:- prillisangad,- prilliraamide osade tootmiseks kasutatavat tüüpi toorikud ja- prilliraamides kasutatavat tüüpi kruvid
-
Muud
8108.90.90.91
Poldid, mutrid, kruvid, needid jms.. Usa standarditele vastavad tooted, kasutamiseks teatud liiki õhusõidukites
8108.90.90.99
Muud
8109
Tsirkoonium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
-
Survetöötlemata tsirkoonium; pulbrid
8109.21.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.21.00.10
Legeerimata tsirkoonium käsnade või valuplokkidena, sisaldab hafniumit vähemalt 0,01 % massist kasutatakse keemiatööstuse torude, varraste või ümbersulatuse teel suurendatud valuplokkide valmistamisel
8109.21.00.90
Muud
8109.29.00
Muud
8109.29.00.10
Legeerimata tsirkoonium käsnade või valuplokkidena, sisaldab hafniumit vähemalt 0,01 % massist kasutatakse keemiatööstuse torude, varraste või ümbersulatuse teel suurendatud valuplokkide valmistamisel
8109.29.00.90
Muud
-
Jäätmed ja jäägid
8109.31.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.39.00
Muud
-
Muud
8109.91.00
Sisaldab massi järgi vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
8109.99.00
Muud
8110
Antimon ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8110.10.00
Survetöötlemata antimon; pulbrid
8110.10.00.10
Antimon valuplokkidena
8110.10.00.90
Muud
8110.20.00
Jäätmed ja jäägid
8110.90.00
Muud
8111
Mangaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
-
Survetöötlemata mangaan; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8111.00.11.00
Survetöötlemata mangaan; pulbrid
8111.00.19.00
Jäätmed ja jäägid
8111.00.90.00
Muud
8112
Berüllium, kroom, hafnium, reenium, tallium, kaadmium, germaanium, vanaadium, gallium, indium ja nioobium (kolumbium) ning tooted nendest, sh jäätmed ja jäägid
-
Berüllium
8112.12.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.13.00
Jäätmed ja jäägid
8112.19.00
Muud
-
Kroom
8112.21.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.21.10.00
Sulamid, mis sisaldavad üle 10 % massist niklit
8112.21.90.00
Muud
8112.22.00
Jäätmed ja jäägid
8112.29.00
Muud
-
Hafnium
8112.31.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.39.00
Muud
-
Reenium
8112.41.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.41.10.00
Jäätmed ja jäägid
8112.41.90.00
Muud
8112.49.00
Muud
-
Tallium
8112.51.00
Survetöötlemata; pulbrid
8112.52.00
Jäätmed ja jäägid
8112.59.00
Muud
-
Kaadmium
8112.61.00
Jäätmed ja jäägid
8112.69.00
Muud
8112.69.10.00
Survetöötlemata kaadmium; pulbrid
8112.69.90.00
Muud
-
Muud
8112.92.00
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.92.21.00
Jäätmed ja jäägid
-
Muud
8112.92.40.00
Nioobium
8112.92.81.00
Indium
8112.92.89.00
Gallium
8112.92.91.00
Vanaadium
8112.92.95.00
Germaanium
8112.99.00
Muud
8112.99.40.00
Germaanium
8112.99.50.00
Nioobium
8112.99.50.10
Nioobiumi ja titaani sulam, varraste ja lattidena
8112.99.50.90
Muud
8112.99.70.00
Gallium; indium; vanaadium
8113
Metallkeraamika ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8113.00.20.00
Survetöötlemata
8113.00.20.10
Metallkeraamilised plokid, mis sisaldavad vähemalt 60 massiprotsenti ja vähemalt 5 massiprotsenti boorkarbiidi
8113.00.20.90
Muud
8113.00.40.00
Jäätmed ja jäägid
8113.00.90.00
Muud
8113.00.90.10
Alumiiniumränikarbiidist (alsic-9) kandeplaat elektrooniliste lülituste valmistamiseks
8113.00.90.20
Alumiiniumränikarbiidi (aisic) komposiitmaterjalist valmistatud kuubikujuline vahepuks, kasutatakse isoleeritud paisuga bipolaartransistor-moodulites (igbt-moodulid)
8113.00.90.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?