HS-koodid - 81: Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest

8101
Volfram ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8101.10.000
Pulber
8101.10
Pulbrid
8101.94.000
Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering
8101.96.000
Traat
8101.97.000
Jäätmed ja jäägid
8101.99
Muud
8101.99.010
- Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil
8101.99.090
- Other
8102
Molübdeen ja tooted sellest, sh jäätmed ja -jäägid
8102.10.000
Pulber
8102.10
Pulbrid
8102.94.000
Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by sintering
8102.95.000
Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil
8102.96.000
Traat
8102.97.000
Jäätmed ja jäägid
8102.99.000
Muud
8103
Tantaal ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8103.20.000
Unwrought tantalum, including bars and rods obtained simply by sintering; powders
8103.30.000
Jäätmed ja jäägid
8103.30
Jäätmed ja jäägid
8103.91.000
Crucibles
8103.99
Muud
8103.99.010
1 Flakes
8103.99.020
2 Other
8104
Magneesium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8104
Magneesium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8104.11
Magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist
8104.11.030
- Not more than 670yen/kg in value for customs duty
8104.11.090
- More than 670yen/kg in value for customs duty
8104.19
Muud
8104.19.030
- Not more than 670yen/kg in value for customs duty
8104.19.090
- More than 670yen/kg in value for customs duty
8104.20.000
Jäätmed ja jäägid
8104.30.000
Raspings, turnings and granules, graded according to size; powders
8104.90.000
Muud
8105
Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; koobalt ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8105.20.000
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; unwrought cobalt; powders
8105.30.000
Jäätmed ja jäägid
8105.90.000
Muud
8106
Vismut ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8106.10.000
Containing more than 99.99 % of bismuth, by weight
8106.90.000
Muud
8108
Titaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8108.20
Survetöötlemata titaan; pulbrid
8108.20.010
1 Titanium-niobium alloys
8108.20.090
2 Other
8108.30
Jäätmed ja jäägid
8108.30.010
1 Titanium-niobium alloys
8108.30.090
2 Other
8108.90
Muud
8108.90.010
1 Of titanium-niobium alloys
8108.90.090
2 Other
8109
Tsirkoonium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8109
Tsirkoonium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8109.21.000
Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight
8109.29.000
Muud
8109.29
Muud
8109.31.000
Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight
8109.39.000
Muud
8109.39
Muud
8109.91.000
Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight
8109.99.000
Muud
8110
Antimon ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8110.10.000
Unwrought antimony; powders
8110.20.000
Jäätmed ja jäägid
8110.90.000
Muud
8111.00.000
Mangaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
8112
Berüllium, kroom, hafnium, reenium, tallium, kaadmium, germaanium, vanaadium, gallium, indium ja nioobium (kolumbium) ning tooted nendest, sh jäätmed ja jäägid
8112
Berüllium, kroom, hafnium, reenium, tallium, kaadmium, germaanium, vanaadium, gallium, indium ja nioobium (kolumbium) ning tooted nendest, sh jäätmed ja jäägid
8112.12.000
Unwrought; powders
8112.13.000
Jäätmed ja jäägid
8112.19.000
Muud
8112.19
Muud
8112.21.000
Unwrought; powders
8112.22.000
Jäätmed ja jäägid
8112.29.000
Muud
8112.29
Muud
8112.31.000
Unwrought; waste and scrap; powders
8112.39.000
Muud
8112.39
Muud
8112.41.000
Unwrought; waste and scrap; powders
8112.49.000
Muud
8112.49
Muud
8112.51.000
Unwrought; powders
8112.52.000
Jäätmed ja jäägid
8112.59.000
Muud
8112.59
Muud
8112.61.000
Jäätmed ja jäägid
8112.69
Muud
8112.69.100
1 Unwrought; powders
8112.69.900
2 Other
8112.69
Muud
8112.92
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.92.100
1 Of indium
8112.92.200
2 Of vanadium
8112.92
Survetöötlemata; jäätmed ja jäägid; pulbrid
8112.92.910
- Of germanium
8112.92.990
- Other
8112.99
Muud
8112.99.100
1 Of niobium-titanium alloys
8112.99.200
2 Of germanium
8112.99
Muud
8112.99.910
- Of vanadium
8112.99.990
- Other
8113.00.000
Cermets and articles thereof , including waste and scrap
8113.00
1.8%
8113.00
1.8%
8113.00
Free
8113.00
Free
8113.00
1.8%
8113.00
1.8%
8113.00
1.8%

Need help to the find appropriate HS Code ?