HS-koodid - 84: Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

8401
Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks
8401.10.00
Tuumareaktorid
8401.20.00
Seadmed isotoopide eraldamiseks; nende osad
8401.30.00
Tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata
8401.40.00
Tuumareaktorite osad
8402
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.. A keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad
-
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad
8402.11.00
Veetorukatlad jõudlusega üle 45 t tunnis
8402.12.00
Veetorukatlad, jõudlusega alla 45 t tunnis
8402.19.00
Muud, k.. A kombineeritud ehitusega katlad
8402.20.00
Ülekuumendatud vee katlad
8402.90.00
Osad
8403
Keskküttekatlad (v.. A rubriiki 8402 kuuluvad katlad)
8403.10.00
Katlad
8403.10.00.10
Of a kind used for heating buildings, other than domestic
8403.10.00.90
Muud
8403.90.00
Osad
8404
Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid
8404.10.00
Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed
8404.10.00.10
Economizers
8404.10.00.90
Muud
8404.20.00
Aurujõuseadmete kondensaatorid
8404.90.00
Osad
8405
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.10.00
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.90.00
Osad
8406
Auruturbiinid
8406.10.00
Ujuvvahendite jõuseadmeteks
-
Other turbines:
8406.81.00
võimsusega üle 40 MW
8406.81.00.10
Stationary steam turbines
8406.81.00.90
Muud
8406.82.00
võimsusega kuni 40 MW
8406.82.00.10
Stationary steam turbines
8406.82.00.90
Muud
8406.90.00
Osad
8406.90.10.00
Blade diaphragms, spindle discs and shafts, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof; Electro-mechanical speed regulators and parts thereof, for steam turbines
-
Other parts of the goods of tariff item No. 8406.10.00:
8406.90.21.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.22.00
Rotors, finished for final assembly
8406.90.23.00
Blades, rotating or stationary
8406.90.29.00
Muud
-
Other parts of the goods of tariff item No. 8406.81.00 or 8406.82.00:
8406.90.31.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.32.00
Other rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.33.00
Rotors, finished for final assembly, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.34.00
Other rotors, finished for final assembly
8406.90.35.00
Other rotors, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.36.00
Blades, rotating or stationary, wholly or chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.37.00
Other blades, rotating or stationary
8406.90.39.00
Muud
8407
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid
8407.10.00
Õhusõidukite mootorid
8407.10.00.20
New, not exceeding 372 kW
8407.10.00.30
New, exceeding 372 kW
8407.10.00.40
Used or rebuilt
-
Ujuvvahendite käiturid
8407.21.00
Päramootorid
8407.29.00
Muud
8407.29.10.00
Inboard-outboard engines
8407.29.20.00
Inboard engines
-
Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87:
8407.31.00
Silindrite töömahuga kuni 50 cm³
8407.32.00
Silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8407.33.00
Silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 1 000 cm3
8407.33.00.10
For vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.33.00.90
Muud
8407.34.00
Silindrite töömahuga üle 1 000 cm3
8407.34.10.00
Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc
8407.34.10.10
For tractors of subheading 8701.21 to 8701.29 or vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.34.10.90
Muud
-
Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc:
8407.34.21.00
For use in the repair of road tractors for semi-trailers, motor vehicles for the transport of ten or more persons (including the driver), ambulances, hearses, motor vehicles for the transport of goods, fire fighting vehicles, or chassis for the foregoing vehicles, or for use in the manufacture of repair parts therefor
8407.34.29.00
Muud
8407.34.29.10
For tractors of subheading 8701.21 to 8701.29 or vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.34.29.90
Muud
8407.90.00
Muud mootorid
8407.90.00.30
Gas, natural or propane, other than gas turbines
8407.90.00.90
Muud
8408
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)
8408.10.00
Ujuvvahendite käiturid
8408.20.00
Gruppi 87 kuuluvate liiklusvahendite mootorid
8408.90.00
Muud mootorid
8408.90.00.20
For installation in agricultural or horticultural machinery or equipment
8408.90.00.21
Muud
8408.90.00.94
Other, of a power not exceeding 149.2 kW
8408.90.00.95
Other, of a power exceeding 149.2 kW but not exceeding 373 kW
8408.90.00.96
Other, of a power exceeding 373 kW but not exceeding 746 kW
8408.90.00.97
Other, of a power exceeding 746 kW but not exceeding 1,119 kW
8408.90.00.98
Other, of a power exceeding 1,119 kW
8409
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites
8409.10.00
Õhusõidukite mootoritele
-
Muud
8409.91.00
Üksnes või peamiselt sädesüütega kolbmootoritele
8409.91.00.10
Of the engines of vehicles of subheading 8701.21 to 8701.29 or heading 87.02, 87.03 or 87.04
8409.91.00.20
Of marine propulsion engines
8409.91.00.90
Muud
8409.99.00
Muud
8409.99.00.10
Of the engines of vehicles of subheading 8701.21 to 8701.29 or heading 87.02, 87.03 or 87.04
8409.99.00.20
Of marine propulsion engines
8409.99.00.90
Muud
8410
Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid
-
Turbiinid ja vesirattad
8410.11.00
Võimsusega kuni 1 000 kw
8410.12.00
Võimsusega üle 1 000 kw, kuid mitte üle 10 000 kw
8410.13.00
Võimsusega üle 10 000 kw
8410.90.00
Osad, k.. A regulaatorid
8411
Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid
-
Turboreaktiivmootorid
8411.11.00
Veojõuga kuni 25 kn
8411.12.00
Veojõuga üle 25 kn
8411.12.00.10
Aircraft turbines
8411.12.00.90
Muud
-
Turbopropellermootorid
8411.21.00
Võimsusega kuni 1 100 kw
8411.22.00
Võimsusega üle 1 100 kw
-
Muud gaasiturbiinid
8411.81.00
Võimsusega kuni 5 000 kw
8411.81.00.10
Aircraft turbines
8411.81.00.90
Muud
8411.82.00
Võimsusega üle 5 000 kw
8411.82.00.10
Aircraft turbines
8411.82.00.90
Muud
-
Osad
8411.91.00
Turboreaktiivmootoritele ja turbopropellermootoritele
8411.91.00.20
For aircraft turbines
8411.91.00.90
Muud
8411.99.00
Muud
8411.99.00.30
For aircrafts
8411.99.00.90
Muud
8412
Muud mootorid ja jõuseadmed
8412.10.00
Reaktiivmootorid, v.. A turboreaktiivmootorid
-
Hüdraulilised masinad ja jõuseadmed
8412.21.00
Lineaarsed (silindrid)
8412.21.00.10
Tie-rod type
8412.21.00.30
Telescoping
8412.21.00.90
Muud
8412.29.00
Muud
-
Unlimited rotary acting:
8412.29.00.11
Gear type
8412.29.00.12
Radial piston type
8412.29.00.13
Axial piston type
8412.29.00.19
Muud
8412.29.00.90
Muud
-
Pneumaatilised masinad ja jõuseadmed
8412.31.00
Lineaarsed (silindrid)
8412.39.00
Muud
8412.80.00
Muud
8412.90.00
Osad
-
Of hydraulic or pneumatic power engines and motors:
8412.90.00.11
Linear acting (cylinders)
8412.90.00.12
Rotary acting
8412.90.00.19
Muud
8412.90.00.90
Muud
8413
Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
-
Paigaldatud mõõteseadmega või konstruktsiooniga, mis näeb ette mõõteseadme paigaldamise
8413.11.00
Kütuse- ja määrdeõlipumbad tanklate ja garaažide jaoks
8413.11.10.00
For dispensing gasoline, diesel fuel, liquid natural gas or liquid propane
8413.11.90.00
Muud
8413.19.00
Muud
8413.19.10.00
For dispensing fuel oil; Skid-mounted pumps for dispensing fuel for helicopters
8413.19.90.00
Muud
8413.19.90.10
Automatic dosage pumps (infusion pumps), of a kind used for administering medication
8413.19.90.90
Muud
8413.20.00
Käsipumbad, v.. A alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad
8413.30.00
Kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks
8413.30.00.10
Fuel injection pumps, for diesel or semi-diesel engines
8413.30.00.90
Muud
8413.40.00
Betoonipumbad
8413.50.00
Muud tööseadise vahelduvsuunalise liikumisega pumbad
8413.50.00.10
Mud pumps, of a power exceeding 745 kW
8413.50.00.20
Diaphragm pumps
8413.50.00.21
Hydraulic fluid power pumps:
8413.50.00.31
Radial piston type
8413.50.00.39
Muud
8413.50.00.90
Muud
8413.60.00
Muud rootorpumbad
-
Hydraulic fluid power pumps:
8413.60.00.11
Vane type
8413.60.00.12
Gear type
8413.60.00.19
Muud
8413.60.00.20
Other, oilwell or oilfield pumps
8413.60.00.30
Roller pumps
8413.60.00.90
Muud
8413.70.00
Muud tsentrifugaalpumbad
8413.70.00.10
Submersible pumps
8413.70.00.11
Single stage, single suction type:
8413.70.00.21
Close coupled, with discharge outlet of under 5.08 cm in diameter
8413.70.00.22
Close coupled, with discharge outlet of 5.08 cm or over in diameter
8413.70.00.23
Frame mounted, with discharge outlet of under 7.6 cm in diameter
8413.70.00.24
Frame mounted, with discharge outlet of 7.6 cm or over in diameter
8413.70.00.30
Multi-stage, single suction type
8413.70.00.40
Multi-stage, double suction type
8413.70.00.90
Muud
-
Other pumps; liquid elevators:
8413.81.00
Pumbad
8413.81.00.10
Turbine pumps
8413.81.00.20
Self-contained household water system pumps and windmill pumps
8413.81.00.90
Muud
8413.82.00
Vedelikutõstukid (-elevaatorid)
-
Osad
8413.91.00
Pumpadele
8413.91.00.10
Sucker rods, pony rods or polished rods, designed for oilfield related pumps, parts thereof
8413.91.00.11
Of pumps, fitted or designed to be fitted with a measuring device:
8413.91.00.21
For dispensing gasoline, diesel fuel, liquid natural gas, liquid propane or fuel oil
8413.91.00.22
Of automatic dosage pumps (infusion pumps), of a kind used for administering medication
8413.91.00.29
Muud
8413.91.00.30
Of fuel, lubricating or cooling medium pumps, for internal combustion piston engines
8413.91.00.40
Of concrete pumps
8413.91.00.41
Of other reciprocating positive displacement pumps:
8413.91.00.51
Of hydraulic fluid power pumps
8413.91.00.59
Muud
8413.91.00.60
Of other rotary positive displacement pumps:
8413.91.00.61
Of hydraulic fluid power pumps
8413.91.00.69
Muud
8413.91.00.70
Of other centrifugal pumps
8413.91.00.90
Muud
8413.92.00
Vedelikutõstukitele (-elevaatoritele)
8414
Vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta; gaasikindlad bioloogiliselt ohutud kaitsekapid, filtritega või ilma
8414.10.00
Vaakumpumbad
8414.20.00
Käsi- ja jalg-õhupumbad
8414.30.00
Külmutusseadmetes kasutatavad kompressorid
-
Screw type:
8414.30.00.11
Semi-hermetic
8414.30.00.19
Muud
8414.30.00.20
Other, semi-hermetic:
8414.30.00.81
For automobiles
8414.30.00.82
For ammonia
8414.30.00.83
Other, of a power not exceeding 186.5 W
8414.30.00.84
Other, of a power exceeding 186.5 W
8414.30.00.85
Muud
8414.30.00.91
For automobiles
8414.30.00.92
For ammonia
8414.30.00.93
Other, of a power not exceeding 186.5 W
8414.30.00.94
Other, of a power exceeding 186.5 W but not exceeding 2.2 kW
8414.30.00.95
Other, of a power exceeding 2.2 kW but not exceeding 7.46 kW
8414.30.00.96
Other, of a power exceeding 7.46 kW
8414.40.00
Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid
8414.40.00.20
Of a capacity not exceeding 0.2 m³/sec
8414.40.00.30
Of a capacity exceeding 0.2 m³/sec
-
Ventilaatorid
8414.51.00
Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori võimsus ei ületa 125 w
8414.51.10.00
Personal fans, mains powered; Table fans, single or variable speed, oscillating
8414.51.90.00
Muud
8414.51.90.10
Floor fans
8414.51.90.20
Ceiling or roof fans
8414.51.90.90
Muud
8414.59.00
Muud
8414.59.00.20
Ceiling or roof fans
8414.59.00.30
Other fans, suitable for use with motor vehicles
8414.59.00.31
Muud
8414.59.00.91
Axial type
8414.59.00.92
Centrifugal type
8414.59.00.99
Muud
8414.60.00
Tõmbekapid ja õhupuhastid, mille maksimaalne horisontaalmõõde ei ületa 120 cm
8414.70.00
Gaasikindlad bioloogiliselt ohutud kaitsekapid
8414.80.00
Muud
8414.80.10.00
Turbochargers and superchargers for use in motor vehicles of Chapter 87
8414.80.90.00
Muud
-
Air compressors, stationary:
8414.80.90.41
Reciprocating
8414.80.90.42
Rotary
8414.80.90.49
Muud
-
Air compressors, portable:
8414.80.90.71
Reciprocating
8414.80.90.72
Rotary
8414.80.90.79
Muud
-
Gas compressors:
8414.80.90.81
Reciprocating
8414.80.90.82
Centrifugal
8414.80.90.89
Muud
8414.80.90.90
Muud
8414.90.00
Osad
8414.90.10.00
Stators and rotors for compressors for use in refrigerating equipment
8414.90.90.00
Muud
8414.90.90.30
Of compressors, of a kind used in refrigerating equipment
8414.90.90.40
Of fans, for table, floor, wall, window, ceiling or roof, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W
8414.90.90.50
Of other fans
8414.90.90.90
Muud
8415
Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.. A seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida
8415.10.00
Akendele, seintele, lagedele ja põrandatele kinnitatavad, kompaktsed või mitmeosalised (nn "split-system")
8415.10.00.10
Domestic type
8415.10.00.90
Muud
8415.20.00
Mootorsõidukites kasutatavad, inimeste jaoks
-
Muud
8415.81.00
Jahutusseadmega ning jahutus- ja kütterežiimi vahelise ümberlülitamise reguleerventiiliga (reverseeritavad soojuspumbad)
8415.81.10.00
The following, excluding mini-split heat pumps and air conditioner units: Single packaged or split-system, of a heat transfer capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour); Water source, vertical, horizontal and console types, of a heat transfer capacity not exceeding 34.8 kW (118,700 BTU per hour)
-
Single packaged:
8415.81.10.11
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.10.12
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.10.90
Muud
8415.81.90.00
Muud
-
Single packaged:
8415.81.90.11
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.90.12
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.90.90
Muud
8415.82.00
Muud, jahutusseadmega
8415.82.10.00
Domestic heat pumps and air conditioners, ductless split-systems; Portable type, of a weight not exceeding 25 kg and of a heat transfer capacity not exceeding 1.8 kW (6,000 BTU per hour); Truck heater/air conditioners
-
Muud
8415.82.91.00
Central station air handlers; Combination terminal units, water source or air to air, of a heat transfer capacity not exceeding 5.8 kW (19,800 BTU per hour); Fan coil units; For off-highway vehicles; For humidity and dust sensitive areas, of a heat transfer capacity not exceeding 71.1 kW (242,700 BTU per hour); Single packaged, combination, of a heat transfer capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour); Split-system, of a heat transfer capacity not exceeding 47.4 kW (161,800 per hour); Water source, of a heat transfer capacity not exceeding 34.8 kW (118,700 BTU per hour)
8415.82.91.10
Central station air handlers
8415.82.91.20
Fan coil units
8415.82.91.90
Muud
8415.82.99.00
Muud
-
Single packaged combination and split system (remote condenser type) air conditioners, other than year-round units:
8415.82.99.11
Single packaged, combination, of a heat transfer capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.12
Split system (remote condenser type) air conditioners, of a heat transfer capacity exceeding 47.4 kW (161,800 BTU per hour)
-
Year-round units (heating and cooling):
8415.82.99.21
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.22
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.30
Air conditioning evaporator coils
8415.82.99.40
Dehumidifiers, incorporating a refrigeration unit
8415.82.99.90
Muud
8415.83.00
Jahutusseadmeta
8415.83.00.10
Condensing units, of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.83.00.20
Condensing units, of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.83.00.30
Heat exchangers
8415.83.00.90
Muud
8415.90.00
Osad
8415.90.30.00
Chassis, chassis bases or outer cabinets
8415.90.90.00
Muud
8416
Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.. A nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
8416.10.00
Vedelkütusepõletid
8416.20.00
Muud põletid, k.. A kombineeritud
8416.20.00.30
Gas burners
8416.20.00.90
Muud
8416.30.00
Mehaanilised kihtkolded, k.. A nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
8416.90.00
Osad
8417
Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.. A jäätmepõletusahjud
8417.10.00
Ahjud ja kambrid metallimaakide ning püriitmaakide särdamiseks, sulatamiseks jms kuumtöötluseks
8417.20.00
Pagariahjud
8417.80.00
Muud
8417.90.00
Osad
8418
Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.10.00
Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega või sahtlitega või nende kombinatsioonid
8418.10.10.00
Absorption-type, combination gas and electric powered, designed for permanent installation in recreational vehicles and for use in the manufacture of such vehicles
8418.10.20.00
Refrigerating-freezing type
8418.10.90.00
Muud
-
Compression type:
8418.10.90.13
Having a refrigeration capacity, by volume, not exceeding 381 litres
8418.10.90.14
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 381 litres
-
Electric, having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more:
8418.10.90.21
Having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more, but not exceeding 524 litres
8418.10.90.22
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 524 litres
8418.10.90.90
Muud
-
Olmekülmikud
8418.21.00
Kompressoriga
8418.21.00.10
Electric, having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more
8418.21.00.11
Muud
8418.21.00.91
Having a refrigeration capacity, by volume, not exceeding 184 litres
8418.21.00.92
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 184 litres but not exceeding 266 litres
8418.21.00.93
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 266 litres but less than 381 litres
8418.29.00
Muud
8418.30.00
Kastikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 800 l
8418.30.10.00
Household type
8418.30.90.00
Muud
8418.40.00
Kapikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 900 l
8418.40.10.00
Blood bank type; Household type; With minimum temperature capability to -85°C at 30°C ambient
8418.40.90.00
Muud
8418.50.00
Muu mööbel (kambrid, kapid, vitriinid, letid jmt) toodete säilitamiseks ja väljapanekuks ning millesse kuuluvad jahutus- või külmutusseadmed
8418.50.10.00
Refrigerating or refrigerating-freezing type
-
Freezing type:
8418.50.21.00
Display counter; Ice merchandisers; Reach-in frozen food and ice cream merchandisers, sliding, swing glass or solid door, with capacities not exceeding 2.3 m³
8418.50.29.00
Muud
-
Muud külmutus- ja sügavkülmutusseadmed; soojuspumbad
8418.61.00
Soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.69.00
Muud
8418.69.20.00
Commercial refrigerating installations (store type)
8418.69.90.00
Muud
8418.69.90.10
Absorption liquid chilling units
8418.69.90.20
Ice cube makers and dispensers
8418.69.90.30
Soft ice-cream makers and dispensers
8418.69.90.40
Water coolers
8418.69.90.50
Reciprocating liquid chilling refrigerating units
8418.69.90.60
Centrifugal liquid chilling refrigerating units
8418.69.90.70
Refrigeration condensing units
8418.69.90.80
Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans
8418.69.90.90
Muud
-
Osad
8418.91.00
Mööbel, millesse paigaldatakse külmutus- ja sügavkülmutusseadmed
8418.91.10.00
For use in the manufacture of the goods of this heading; For the goods of tariff item No. 8418.10.10, 8418.10.90, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.10, 8418.30.90, 8418.40.10, 8418.40.90, 8418.50.10, 8418.50.29, 8418.61.00, 8418.69.20 or 8418.69.90
8418.91.20.00
For the goods of tariff item No. 8418.50.21
8418.99.00
Muud
8418.99.10.00
Door assemblies incorporating at least two of the following: inner panel, outer panel, insulation, hinges or handles
8418.99.90.00
Muud
8418.99.90.10
For combined refrigerator-freezers fitted with separate external doors and for household type refrigerators
8418.99.90.90
Muud
8419
Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide termiliseks töötluseks (kuumutamine, keetmine, röstimine, destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine, aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine jne), v.. A kodumajapidamises kasutatavad, elektriliselt või muul viisil köetavad (v.. A ahjud jm rubriigi 8514 seadmed); mitte-elektrilised kiirboilerid või mahtboilerid
-
Mitte-elektrilised kiirboilerid ja mahtboilerid
8419.11.00
Gaaskütusel kiirboilerid
8419.11.00.10
For domestic purposes
8419.11.00.90
Muud
8419.12.00
Päikeseenergiaga töötavad veesoojendid
8419.19.00
Muud
8419.19.00.10
For domestic purposes
8419.19.00.90
Muud
8419.20.00
Meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid
8419.20.00.10
Medical or surgical sterilizers
8419.20.00.20
Laboratory sterilizers
-
Kuivatid
8419.33.00
Külmkuivatusseadmed, külmkuivatusseadmete üksused ja pihustuskuivatid
8419.34.00
Muud, põllumajandustoodangu jaoks
8419.35.00
Muud, puidu, paberimassi, paberi või papi jaoks
8419.35.00.10
For wood
8419.35.00.90
Muud
8419.39.00
Muud
8419.39.00.10
For food and beverages
8419.39.00.90
Muud
8419.40.00
Destilleerimis- ja rektifikatsiooniseadmed
8419.50.00
Soojusvahetid
8419.50.00.30
Mechanically operated
8419.50.00.90
Muud
8419.60.00
Seadmed gaaside ja õhu veeldamiseks
-
Other machinery, plant and equipment:
8419.81.00
Kuumade jookide valmistamiseks, toidu keetmiseks ja kuumutamiseks
8419.81.00.10
Machinery for making hot drinks
8419.81.00.20
Continuous pressure preheaters or cookers or atmospheric preheaters or cookers, for sterilizing or cooking or for both sterilizing and cooking food products in hermetically sealed containers
8419.81.00.30
Toasters, electrically heated
8419.81.00.90
Muud
8419.89.00
Muud
8419.90.00
Osad
8419.90.00.10
Of machinery and plant for making paper pulp, paper or paperboard
8419.90.00.20
Of apparatus of a type used in restaurants, hotels or similar locations
8419.90.00.30
Of medical, surgical or laboratory sterilizers
8419.90.00.90
Muud
8420
Kalandrid jm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.. A seadmed metallide ning klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)
8420.10.00
Kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed)
8420.10.00.10
For textiles
8420.10.00.20
For paper
8420.10.00.30
For rubber or plastics
8420.10.00.90
Muud
-
Osad
8420.91.00
Valtsid, rullid
8420.99.00
Muud
8421
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
-
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid
8421.11.00
Koorelahutid
8421.12.00
Pesukuivatid
8421.19.00
Muud
-
Seadmed vedelike puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.21.00
Vee puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.22.00
Jookide (v.. A vee) filtreerimiseks või puhastamiseks
8421.23.00
Sisepõlemismootorite õli- ja kütusefiltrid
8421.23.00.10
Oil filters
8421.23.00.20
Fuel filters
8421.23.00.90
Muud
8421.29.00
Muud
8421.29.00.20
Hydraulic fluid power filters rated at 1,000 kPa or greater
8421.29.00.90
Muud
-
Seadmed gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
8421.31.00
Sisepõlemismootorite õhufiltrid
8421.31.00.10
Air filters for use with the goods of tariff item No. 9908.00.00; Air cleaners for use in the manufacture of asphalt pavers
8421.31.00.20
Air filters, for motor vehicles of Chapter 87
8421.31.00.90
Muud
8421.32.00
Katalüüsmuundurid või osakeste filtrid, kombineeritud või mitte, sisepõlemismootorite heitgaaside puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.39.00
Muud
8421.39.00.10
Dust extractors or smoke filters
8421.39.00.20
Electrostatic filters (precipitators)
8421.39.00.30
Industrial gas cleaning equipment
8421.39.00.40
Gas separation equipment
8421.39.00.90
Muud
-
Osad
8421.91.00
Tsentrifuugidele, k.. A tsentrifugaalkuivatitele
8421.91.10.00
Drying chambers for clothes-dryers and other parts of clothes-dryers incorporating drying chambers
8421.91.20.00
Furniture designed to receive clothes-dryers
8421.91.90.00
Muud
8421.99.00
Muud
8421.99.00.10
For machinery and apparatus for filtering or purifying water
8421.99.00.90
Muud
8422
Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jm taoliste mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed; seadmed jookide gaseerimiseks
-
Nõudepesumasinad
8422.11.00
Olmemasinad
8422.11.10.00
Counter-top, electric; Portable, of a width not exceeding 46 cm
8422.11.90.00
Muud
8422.11.90.10
Portable electric dish washing machines
8422.11.90.90
Muud
8422.19.00
Muud
8422.20.00
Seadmed pudelite jms mahutite pesuks ja kuivatamiseks
8422.30.00
Seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms mahutite kapseldamiseks; seadmed jookide gaseerimiseks
8422.30.00.10
Machines for aerating beverages
8422.30.00.11
Machinery for filling, closing, sealing, labelling or capsuling:
8422.30.00.21
Bottles
8422.30.00.22
Cans
8422.30.00.23
Bags
8422.30.00.29
Muud
8422.30.00.90
Muud
8422.40.00
Muud pakendamis- või pakkimisseadmed (k.. A kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed)
8422.90.00
Osad
8422.90.10.00
Water containment chambers and other parts incorporating water containment chambers, for dish washing machines of the household type
8422.90.20.00
Door assemblies for dish washing machines of the household type
8422.90.90.00
Muud
8422.90.90.10
Of dish washing machines, household type
8422.90.90.30
Of dish washing machines, other than household type
8422.90.90.50
Of machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; Of machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; Of machinery for aerating beverages
8422.90.90.60
Of other packing or wrapping machinery, including heat-shrink wrapping machinery
8422.90.90.90
Muud
8423
Kaalud (v.. A kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.. A kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid
8423.10.00
Kaalud inimeste kaalumiseks, k.. A imikukaalud; majapidamiskaalud
8423.20.00
Kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel
8423.30.00
Teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks mahutisse või konteinerisse (dosaatorid), k.. A punkerkaalud
-
Muud kaalud ja seadmed
8423.81.00
Maksimummassile kuni 30 kg
8423.81.00.10
Digital electronic type
8423.81.00.90
Muud
8423.82.00
Maksimummassile üle 30 kg, kuid mitte üle 5 000 kg
8423.89.00
Muud
8423.90.00
Igat tüüpi kaaluvihid; kaalude ja kaalumisseadmete osad
8424
Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed
8424.10.00
Tulekustutid, nii laetud kui laadimata
8424.10.00.10
Manually operated
8424.10.00.90
Muud
8424.20.00
Pihustuspüstolid jms seadmed
8424.30.00
Aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed
8424.30.00.10
Sand blasting machines
8424.30.00.90
Muud
-
Agricultural or horticultural sprayers:
8424.41.00
Kantavad pritsid
8424.49.00
Muud
-
Muud kütte- või kuumutusseadmed
8424.82.00
Põllumajanduses ja aianduses kasutamiseks
-
Mechanical appliances for irrigation:
8424.82.00.11
Self propelled, center pivot
8424.82.00.19
Muud
8424.82.00.20
Lawn sprinklers
8424.82.00.90
Muud
8424.89.00
Muud
8424.90.00
Osad
8424.90.00.10
Of sand blasting machines
8424.90.00.20
Of steam and similar jet projecting machines
8424.90.00.90
Muud
8425
Talid ja tõstukid, v.. A skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad
-
Talid ja tõstukid (v.. A skipptõstukid ning tõstukid transpordivahendite tõstmiseks)
8425.11.00
Elektrimootoriga
8425.11.00.10
Chain hoists
8425.11.00.20
Cable hoists
8425.11.00.90
Muud
8425.19.00
Muud
8425.19.00.10
Chain hoists, manually operated
8425.19.00.90
Muud
-
Vintsid; kepselid
8425.31.00
Elektrimootoriga
8425.39.00
Muud
-
Tungrauad jm transpordivahendite tõstukid
8425.41.00
Statsionaarsed autogaraažide tõstukid
8425.42.00
Muud hüdraulilised tungrauad ja tõstukid
8425.49.00
Muud
8426
Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.. A kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
-
Sildkraanad, laadimissillad, pukk-kraanad, mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid
8426.11.00
Sildkraanad liikumatutel tugedel
8426.12.00
Mobiilsed pneumoratastõsteraamid ning kärutõstukid
8426.19.00
Muud
8426.20.00
Tornkraanad
8426.30.00
Portaal- ja sammasnoolkraanad
-
Muud iseliikuvad kraana-tüüpi tõstemehhanismid
8426.41.00
Ratasalusel
8426.41.00.10
Cable operated
8426.41.00.11
Muud
8426.41.00.91
Work trucks fitted with a crane
8426.41.00.99
Muud
8426.49.00
Muud
8426.49.00.10
Cable operated
8426.49.00.90
Muud
-
Muud seadmed
8426.91.00
Monteerimiseks maanteesõidukitele
8426.99.00
Muud
8427
Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid
8427.10.00
Iseliikuvad elektrimootoriga autolaadurid
8427.10.10.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.10.90.00
Muud
8427.10.90.10
Automated guided vehicles (AGV)
8427.10.90.20
Operator riding
8427.10.90.90
Muud
8427.20.00
Muud iseliikuvad autolaadurid
8427.20.10.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.20.90.00
Muud
8427.90.00
Muud laadurid
8428
Muud tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismid (näiteks liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)
8428.10.00
Liftid ning skipptõstukid
8428.10.00.10
Passenger elevator
8428.10.00.90
Muud
8428.20.00
Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid
-
Muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja materjalidele
8428.31.00
Spetsiaalselt allmaatranspordiks
8428.32.00
Muud koppelevaatorid ja -konveierid
8428.33.00
Muud lintelevaatorid ja lintkonveierid
8428.39.00
Muud
8428.39.00.30
Feeders
8428.39.00.31
Bulk conveyors:
8428.39.00.41
Chain type
8428.39.00.42
Screw type
8428.39.00.49
Muud
8428.39.00.80
Other conveyors
8428.39.00.90
Muud
8428.40.00
Eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed
8428.60.00
Köisteed, isteliftid, suusatõstukid; köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid
8428.70.00
Tööstusrobotid
8428.90.00
Muud seadmed
8428.90.00.10
Self-propelled crawler mounted pipelayers
8428.90.00.40
Woodland log handling machinery, other than skidders
8428.90.00.90
Muud
8429
Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid
-
Buldooserid ja planeerimisbuldooserid
8429.11.00
Roomikutel
8429.11.00.10
New
8429.11.00.20
Used or rebuilt
8429.19.00
Muud
8429.19.00.10
New
8429.19.00.20
Used or rebuilt
8429.20.00
Teehöövlid ja planeerijad
8429.20.00.10
Levellers, for use on the farm
8429.20.00.90
Muud
8429.30.00
Skreeperid
8429.30.00.10
New
8429.30.00.20
Used or rebuilt
8429.40.00
Tampimismasinad ja teerullid
8429.40.00.10
Tamping machines, new
8429.40.00.20
Tamping machines, used or rebuilt
8429.40.00.21
Road rollers:
8429.40.00.31
New
8429.40.00.32
Used or rebuilt
-
Mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid
8429.51.00
Frontaalkopplaadurid
-
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, exceeding 12.3 m³:
8429.51.00.12
New, 4 wheel drive, rear engine mounted
8429.51.00.13
Used or rebuilt
8429.51.00.19
Muud
8429.51.00.20
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, used or rebuilt
8429.51.00.30
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, new, two wheel drive, rear engine mounted
8429.51.00.31
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, new, four wheel drive, rear engine mounted, with a bucket capacity of:
8429.51.00.41
Less than 1.5 m³
8429.51.00.42
1.5 m³ or more but less than 2.2 m³
8429.51.00.43
2.2 m³ or more but less than 2.9 m³
8429.51.00.44
2.9 m³ or more but less than 3.8 m³
8429.51.00.45
3.8 m³ or more but less than 5.2 m³
8429.51.00.46
5.2 m³ or more but less than 7.6 m³
8429.51.00.47
7.6 m³ or more but less than 11.4 m³
8429.51.00.48
11.4 m³ or more but not exceeding 12.3 m³
8429.51.00.50
Other wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³
8429.51.00.51
Track-laying front-end loaders:
8429.51.00.61
New, with an engine of a power of less than 44.7 kW
8429.51.00.62
New, with an engine of a power of 44.7 kW or more but less than 67.1 kW
8429.51.00.63
New, with an engine of a power of 67.1 kW or more but less than 93.2 kW
8429.51.00.64
New, with an engine of a power of 93.2 kW or more but less than 119.3 kW
8429.51.00.65
New, with an engine of a power of 119.3 kW or more
8429.51.00.66
Used or rebuilt
8429.52.00
360-kraadise pöördeulatusega masinad
-
Crawler mounted backhoes, shovels and clamshells, new:
8429.52.00.31
Hydraulic
8429.52.00.39
Muud
8429.52.00.40
Other backhoes, shovels and clamshells, new:
8429.52.00.41
Hydraulic
8429.52.00.49
Muud
8429.52.00.50
Other backhoes, shovels and clamshells, used or rebuilt
8429.52.00.51
Muud
8429.52.00.91
New
8429.52.00.92
Used or rebuilt
8429.59.00
Muud
8429.59.00.10
Used or rebuilt
8429.59.00.11
New:
8429.59.00.21
Backhoes
8429.59.00.22
Ditchers and trenchers
8429.59.00.29
Muud
8430
Muud pinnase teisaldamis-, profileerimis-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid
8430.10.00
Vaiarammid ja vaiatõmburid
8430.20.00
Lumesahad ja lumepuhurid
-
Snow-blowers (throwers):
8430.20.00.11
Attachment type
8430.20.00.19
Muud
8430.20.00.90
Muud
-
Coal or rock cutters and tunnelling machinery:
8430.31.00
Iseliikuvad
8430.39.00
Muud
-
Puurimismasinad ja muud pinnaseläbindusmehhanismid
8430.41.00
Iseliikuvad
8430.49.00
Muud
-
For oil and gas field drilling:
8430.49.00.11
Rotary
8430.49.00.19
Muud
8430.49.00.20
For well drilling:
8430.49.00.21
Rotary
8430.49.00.29
Muud
8430.49.00.60
Fixed platforms, for the discovery or exploitation of off-shore deposits of oil or natural gas
8430.49.00.90
Muud
8430.50.00
Muud iseliikuvad masinad ja mehhanismid
-
Other machinery, not self-propelled:
8430.61.00
Tampimismasinad ja pinnasetihendusmehhanismid
8430.69.00
Muud
8431
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425-8430 masinates
8431.10.00
Rubriigi 8425 masinatele
8431.10.00.20
Of pulley tackle and hoists, other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles
8431.10.00.90
Muud
8431.20.00
Rubriigi 8427 masinatele
-
Of machinery of heading 84.28:
8431.31.00
Liftidele, skipptõstukitele ja eskalaatoritele
8431.31.00.10
Of lifts
8431.31.00.20
Of skip hoists
8431.31.00.30
Of escalators
8431.39.00
Muud
8431.39.00.10
Of pneumatic or other continuous-action elevators and conveyors
8431.39.00.20
Of self-propelled crawler mounted pipelayers
8431.39.00.90
Muud
-
Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30:
8431.41.00
Kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid
8431.41.00.30
Shovel attachments
8431.41.00.40
Dragline buckets
8431.41.00.90
Muud
8431.42.00
Buldooserite ja planeerimisbuldooserite sahad
8431.43.00
Alamrubriikide 8430 41 ja 8430 49 puurimis- ja pinnaseläbindusmasinate osad
8431.43.00.20
For oil and gas field machinery
8431.43.00.90
Muud
8431.49.00
Muud
-
Of machinery of heading 84.26:
8431.49.00.11
Of machinery of subheading 8426.11, 8426.19 or 8426.30
8431.49.00.12
Of mobile lifting frames, straddle carriers and work trucks fitted with a crane
8431.49.00.19
Muud
8431.49.00.20
Attachments for mounting on machinery:
8431.49.00.21
Backhoe attachments
8431.49.00.22
Front-end loader attachments
8431.49.00.23
Rippers and rooters
8431.49.00.29
Muud
8431.49.00.30
Muud
8431.49.00.91
Of coal or rock cutters and tunneling machinery
8431.49.00.92
Of backhoes, shovels, clamshells and draglines
8431.49.00.99
Muud
8432
Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks
8432.10.00
Adrad
8432.10.00.10
Disc ploughs
8432.10.00.20
Mouldboard ploughs
8432.10.00.90
Muud
-
Äkked, kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad
8432.21.00
Ketasäkked
8432.29.00
Muud
8432.29.00.10
Cultivators, weeders and hoes
8432.29.00.90
Muud
-
Seeders, planters and transplanters:
8432.31.00
Otsekülvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad taimede töötlemata pinnasele istutamiseks
8432.31.00.10
Seeders
8432.31.00.90
Muud
8432.39.00
Muud
8432.39.00.10
Seeders
8432.39.00.90
Muud
-
Sõnnikulaoturid ja väetisekülvikud
8432.41.00
Sõnnikulaoturid
8432.42.00
Väetisekülvikud
8432.80.00
Muud masinad
8432.90.00
Osad
8432.90.00.10
Of ploughs
8432.90.00.20
Of harrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes
8432.90.00.30
Of seeders, planters, transplanters, manure spreaders or fertilizer distributors
8432.90.00.90
Muud
8433
Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.. A põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.. A rubriigi 8437 seadmed
-
Niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks
8433.11.00
Mootorniidukid horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga
-
Riding type:
8433.11.00.14
Of a power less than 7.46 kW
8433.11.00.15
Of a power of 7.46 kW or more
8433.11.00.16
Muud
8433.11.00.91
Electric mowers
8433.11.00.92
Other, of a power less than 3.7 kW
8433.11.00.93
Other, of a power of 3.7 kW or more
8433.19.00
Muud
8433.20.00
Muud niiduagregaadid, k.. A traktoritele monteeritavad
8433.30.00
Muud heinatöömasinad
8433.40.00
Põhu- ning heinapressid, k.. A presskogurid
-
Other harvesting machinery; threshing machinery:
8433.51.00
Teraviljakombainid
8433.51.00.10
Self-propelled
8433.51.00.90
Muud
8433.52.00
Muud viljapeksumasinad
8433.53.00
Juur- ja mugulviljakoristid
8433.59.00
Muud
8433.59.00.10
Forage harvesters
8433.59.00.90
Muud
8433.60.00
Seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks
8433.90.00
Osad
8433.90.00.10
Of mowers for lawns, parks or sports-grounds
8433.90.00.20
Of haying machinery or balers
8433.90.00.30
Of other mowers, harvesting machines and threshing machines
8433.90.00.40
Of machines for cleaning, sorting or grading eggs
8433.90.00.50
Of machines for cleaning, sorting or grading fruit or other agricultural produce
8434
Lüpsimasinad ja piimandusmasinad
8434.10.00
Lüpsimasinad
8434.20.00
Piimandusmasinad
8434.90.00
Osad
8435
Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks
8435.10.00
Seadmed
8435.90.00
Osad
8436
Muud põllumajanduses, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.. A idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.10.00
Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks
-
Linnukasvatusseadmed; inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.21.00
Inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.29.00
Muud
8436.80.00
Muud seadmed
8436.80.00.10
Forestry machinery
8436.80.00.11
Agricultural or horticultural type:
8436.80.00.21
Crop preparation machinery
8436.80.00.22
Barn and barnyard machinery, including automatic feeders or watering troughs
8436.80.00.29
Muud
8436.80.00.90
Muud
-
Osad
8436.91.00
Linnukasvatusseadmetele ja masinatele
8436.99.00
Muud
8436.99.00.10
Of forestry machinery
8436.99.00.20
Of machinery for preparing animal feeding stuffs; Of crop preparation machinery
8436.99.00.30
Of barn and barnyard machinery, including automatic feeders or watering troughs
8436.99.00.90
Muud
8437
Seadmed seemne-, tera- ja kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks; jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.. A farmides kasutatavad seadmed
8437.10.00
Seemne, teravilja ja kuivatatud kaunvilja puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks
8437.80.00
Muud masinad
8437.90.00
Osad
8438
Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmed, mida kasutatakse toiduainetööstuses ning toitude ja jookide valmistamisel, v.. A seadmed loomsete ja mittelenduvate taimsete või mikroobsete rasvade või õlide ekstraheerimiseks ning puhastamiseks
8438.10.00
Pagariseadmed ning seadmed makaronide, spagettide jms toiduainete valmistamiseks
8438.20.00
Kondiitritööstuses, kakaopulbri ja šokolaadi valmistamisel kasutatavad seadmed
8438.30.00
Suhkrutööstuse seadmed
8438.40.00
Õllepruulimisseadmed
8438.50.00
Lihatöötlemisseadmed
8438.50.00.10
Meat-packing or poultry-packing plant machinery (abattoir)
8438.50.00.90
Muud
8438.60.00
Puuviljade, pähklite ning aedviljade töötlemise seadmed
8438.80.00
Muud seadmed
8438.90.00
Osad
8439
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavad seadmed
8439.10.00
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks
8439.20.00
Paberi ja papi tootmiseks
8439.30.00
Paberi ning papi viimistlemiseks
-
Osad
8439.91.00
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamise seadmetele
8439.99.00
Muud
8439.99.00.10
Of machinery for making paper or paperboard
8439.99.00.90
Muud
8440
Raamatute köitmisseadmed, k.. A niitõmblusmasinad
8440.10.00
Seadmed
8440.90.00
Osad
8441
Muud seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, k.. A seadmed paberi ja papi lõikamiseks
8441.10.00
Lõikamismasinad
8441.20.00
Seadmed kottide ja ümbrike valmistamiseks
8441.30.00
Seadmed karpide, kastide, torude, trumlite jms mahutite valmistamiseks mis tahes menetlusel peale vormimise
8441.40.00
Seadmed esemete vormimiseks paberimassist, paberist ja papist
8441.80.00
Muud seadmed
8441.90.00
Osad
8442
Seadmed (v.. A rubriikides 8456-8465 nimetatud masinad) trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
8442.30.00
Masinad ja seadmed
8442.40.00
Eelnimetatud masinate ja seadmete osad
8442.50.00
Trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
8442.50.00.10
Planed, grained, polished or otherwise prepared for engraving or impressing
8442.50.00.90
Muud
8443
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud
-
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme
8443.11.00
Ofsettrükimasinad, rullmaterjalile
8443.12.00
Büroo ofsettrükimasinad, lehtedele, mille ühe külje pikkus kokkuvoltimata on kuni 22 cm ja teise külje pikkus kuni 36 cm
8443.13.00
Muud ofsettrükimasinad
8443.14.00
Kõrgtrükimasinad, rullmaterjalile, v.. A fleksotrükiseadmed
8443.15.00
Kõrgtrükimasinad, muule kui rullmaterjalile, v.. A fleksotrükiseadmed
8443.16.00
Fleksotrükiseadmed
8443.17.00
Sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)
8443.19.00
Muud
-
Muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata
8443.31.00
Kahte või enamat printimise, kopeerimise või faksimise funktsiooni täitvad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
8443.32.00
Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
8443.32.00.10
Ink-jet printing machines
8443.32.00.20
Laser printers
8443.32.00.90
Muud
8443.39.00
Muud
-
Osad ja tarvikud
8443.91.00
Osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme
8443.91.00.10
Machines for uses ancillary to printing
8443.91.00.90
Muud
8443.99.00
Muud
8443.99.00.10
Accessory and auxiliary machines, which are intended for attachment to an electrostatic photocopier and which do not operate independently of such photocopier
8443.99.00.90
Muud
8444.00
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials.
8445
Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.. A koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed
-
Tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmed
8445.11.00
Kraasmasinad
8445.12.00
Kamm-masinad
8445.13.00
Heidemasinad (eelketrusmasinad)
8445.19.00
Muud
8445.20.00
Ketrusmasinad
8445.30.00
Dubleerimis- või korrutusmasinad
8445.40.00
Poolimismasinad (k.. A koekerimismasinad) ning haspeldamismasinad
8445.90.00
Muud
8446
Kangakudumismasinad (kangasteljed)
8446.10.00
Kuni 30 cm laiuse kanga kudumiseks
-
Üle 30 cm laiuse kanga kudumiseks, süstikuga
8446.21.00
Mehaanilised
8446.29.00
Muud
8446.30.00
Üle 30 cm laiuse kanga kudumiseks, süstikuta
8447
Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks
-
Ringkudumismasinad
8447.11.00
Silindri läbimõõduga kuni 165 mm
8447.12.00
Silindri läbimõõduga üle 165 mm
8447.20.00
Lamekoemasinad; keteldusmasinad
8447.90.00
Muud
8448
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444-8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)
-
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed
8448.11.00
Niietõstemehhanismid ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad kopeerimis-, perforeerimis- või koostemasinad
8448.19.00
Muud
8448.20.00
Rubriigi 8444 masinate ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
-
Parts and accessories of machines of heading 84.45 or of their auxiliary machinery:
8448.31.00
Kraaslindid
8448.32.00
Muud osad tekstiilkiudude ettevalmistusseadmetele
8448.33.00
Värtnad, värtnahargid, ketrusrõngad ning jagajad
8448.39.00
Muud
-
Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary machinery:
8448.42.00
Soad, niied ning niieraamid
8448.49.00
Muud
-
Parts and accessories of machines of heading 84.47 or of their auxiliary machinery:
8448.51.00
Kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moodustamiseks
8448.59.00
Muud
8449.00
Seadmed vildi ja lausriide (k.. A vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.. A seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks
8450
Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.. A kuivatusseadmega pesumasinad
-
Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu
8450.11.00
Täisautomaatsed
8450.11.10.00
Household type, not including machines which both wash and dry
8450.11.10.10
Combination units (pairs)
8450.11.10.90
Muud
8450.11.90.00
Muud
8450.11.90.10
Coin-operated
8450.11.90.90
Muud
8450.12.00
Muud, sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga
8450.19.00
Muud
8450.20.00
Mahutavusega üle 10 kg kuiva pesu
8450.20.00.10
Commercial laundry washer-extractors
8450.20.00.90
Muud
8450.90.00
Osad
8450.90.10.00
Tubs or tub assemblies
8450.90.20.00
Furniture designed to receive household or laundry type washing machines, including machines which both wash and dry
8450.90.90.00
Muud
8451
Seadmed (v.. A rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuivatamiseks, triikimiseks, pressimiseks (k.. A materjale kokkusulatavad pressid), pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks, seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
8451.10.00
Kuivpuhastusseadmed
-
Kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad)
8451.21.00
Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu
8451.29.00
Muud
8451.30.00
Triikimismasinad ja pressid (k.. A riiet kokkusulatavad pressid)
8451.30.10.00
Accessory steam irons for commercial laundries; Vacuum and heated pressing tables
8451.30.90.00
Muud
8451.40.00
Pesemis-, pleegitus- ja värvimisseadmed
8451.40.10.00
Carpet shampooers; Carpet, drapery and upholstery cleaning machines; Fish net washing machines
8451.40.90.00
Muud
8451.50.00
Seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
8451.80.00
Muud seadmed
8451.90.00
Osad
8451.90.10.00
Drying chambers for the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29 and other parts of drying machines incorporating drying chambers
8451.90.20.00
Furniture designed to receive the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29
8451.90.90.00
Muud
8451.90.90.10
Of machines for washing, dry-cleaning, ironing, pressing or drying made up textile articles or of other household or laundry type machines
8451.90.90.90
Muud
8452
Õmblusmasinad (v.. A rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks), spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad
8452.10.00
Olme-õmblusmasinad
-
Muud õmblusmasinad (tööstusotstarbelised)
8452.21.00
Automaatõmblusmasinad
8452.29.00
Muud
8452.30.00
Õmblusmasinanõelad
8452.90.00
Mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad; muud õmblusmasinate osad
8452.90.10.00
Furniture, bases and covers for sewing machines, and parts thereof, for domestic sewing machines
8452.90.20.00
Other parts of domestic sewing machines
8452.90.90.00
Muud
8453
Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.. A õmblusmasinad
8453.10.00
Seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks
8453.20.00
Seadmed jalatsite valmistamiseks või parandamiseks
8453.80.00
Muud seadmed
8453.90.00
Osad
8454
Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid ja valamismasinad
8454.10.00
Konverterid
8454.20.00
Valuvormid ja valukopad
8454.20.00.10
Ingot moulds, for the production of steel ingots
8454.20.00.90
Muud
8454.30.00
Valamismasinad
8454.30.00.10
Die casting machines
8454.30.00.90
Muud
8454.90.00
Osad
-
Of casting machines:
8454.90.00.11
Of die casting machines
8454.90.00.19
Muud
8454.90.00.90
Muud
8455
Valtspingid, nende valtsid
8455.10.00
Toruvaltspingid
-
Muud valtspingid
8455.21.00
Kuumvaltspingid ning kombineeritud kuum- ja külmvaltspingid
8455.22.00
Külmvaltspingid
8455.30.00
Valtsid
8455.30.00.10
Cast iron
8455.30.00.20
Cast steel
8455.30.00.90
Muud
8455.90.00
Muud osad
8455.90.10.00
Castings or weldments, individually weighing less than 90 tonnes
8455.90.90.00
Muud
8456
Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
-
Laser- või muu valgus- või footonkiire toimel töötavad
8456.11.00
Laserkiire toimel töötavad
8456.12.00
Muu valgus- või footonkiire toimel töötavad
8456.20.00
Ultraheliga töötavad
8456.30.00
Elektroerosioonpingid
8456.40.00
Plasmakaare toimel töötavad
8456.50.00
Vesilõikurseadmed
8456.90.00
Muud
8457
Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid
8457.10.00
Töötluskeskused
-
Numerically controlled:
8457.10.00.11
Used or rebuilt
8457.10.00.12
New vertical spindle machines, with automatic tool changers and a Y-axis travel not exceeding 660 mm
8457.10.00.13
New vertical spindle machines, with automatic tool changers and a Y-axis travel exceeding 660 mm
8457.10.00.14
New, with automatic tool changers, other than vertical spindle machines
8457.10.00.15
New, other than with automatic tool changers
8457.10.00.90
Muud
8457.20.00
Ühepositsioonilised automaattööpingid
8457.30.00
Mitmepositsioonilised automaattööpingid
8458
Metallitreipingid (k.. A treikeskused)
-
Horisontaaltreipingid
8458.11.00
Arvjuhtimisega
8458.11.00.10
Multiple spindle
8458.11.00.11
Muud
8458.11.00.91
Of a power not exceeding 18.64 kW
8458.11.00.92
Of a power exceeding 18.64 kW
8458.19.00
Muud
-
Muud treipingid
8458.91.00
Arvjuhtimisega
8458.99.00
Muud
8459
Metallilõikepingid (k.. A järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks, v.. A rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)
8459.10.00
Järjestikuse protsessiga agregaattööpingid
-
Muud puurpingid
8459.21.00
Arvjuhtimisega
8459.29.00
Muud
-
Muud freesimis-sisetreipingid
8459.31.00
Arvjuhtimisega
8459.31.00.10
Table type horizontal spindle, excluding planer type
8459.31.00.80
Other horizontal spindle
8459.31.00.90
Muud
8459.39.00
Muud
-
Muud sisetreipingid
8459.41.00
Arvjuhtimisega
8459.49.00
Muud
-
Milling machines, knee-type:
8459.51.00
Arvjuhtimisega
8459.59.00
Muud
-
Muud freespingid
8459.61.00
Arvjuhtimisega
8459.69.00
Muud
8459.70.00
Muud keermelõikepingid
8459.70.10.00
Numerically controlled
8459.70.90.00
Muud
8460
Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.. A rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
-
Tasalihvpingid
8460.12.00
Arvjuhtimisega
8460.19.00
Muud
-
Muud lihvpingid
8460.22.00
Tsentriteta lihvpingid, arvjuhtimisega
8460.23.00
Muud ümarlihvpingid, arvjuhtimisega
8460.24.00
Muud, arvjuhtimisega
8460.29.00
Muud
-
Terituspingid (teralihvimispingid)
8460.31.00
Arvjuhtimisega
8460.39.00
Muud
8460.40.00
Hoon- ja sovelduspingid
8460.40.10.00
Numerically controlled
8460.40.90.00
Muud
8460.90.00
Muud
8461
Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks
8461.20.00
Risthöövel- ja püsthöövelpingid
8461.20.10.00
Numerically controlled
8461.20.90.00
Muud
8461.30.00
Kammlõikepingid
8461.30.10.00
Numerically controlled
8461.30.90.00
Muud
8461.40.00
Hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
8461.50.00
Mahalõike- ning saagpingid
8461.50.10.00
Numerically controlled
8461.50.90.00
Muud
8461.90.00
Muud
8461.90.10.00
Numerically controlled
8461.90.90.00
Muud
8462
Tööpingid (k.. A pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks (v.. A valtspingid); tööpingid (k.. A pressid, lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks, sälkamiseks või jadasälkamiseks (v.. A tõmbepingid); pressid metallide või metallikarbiidide töötluseks, mujal nimetamata
-
Sepistamis- ja stantsimispingid (k.. A pressid) ning vasarad
8462.11.00
Vormstantsimise pingid
8462.19.00
Muud
-
Painutus-, kantimis-, õgvendamis- või lamestamismasinad (k.. A painutuspressid) tasapinnaliste toodete töötlemiseks
8462.22.00
Profiilide tootmise masinad
8462.22.10.00
Numerically controlled
8462.22.90.00
Muud
8462.23.00
Arvjuhtimisega painutuspressid
8462.24.00
Arvjuhtimisega paneelipainutusmasinad
8462.25.00
Arvjuhtimisega valtsimismasinad
8462.26.00
Muud arvjuhtimisega painutus-, kantimis-, õgvendamis- või lamestamismasinad
8462.29.00
Muud
8462.29.10.00
Numerically controlled
8462.29.90.00
Muud
-
Lõikeliinid, mõõtu lõikamise liinid ja muud lõikemasinad (v.. A pressid) tasapinnaliste toodete jaoks, v.. A kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
8462.32.00
Lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid
8462.33.00
Arvjuhtimisega lõikemasinad
8462.39.00
Muud
-
Mulgustamis-, sälkamis- või jadasälkamismasinad (v.. A pressid) tasapinnaliste toodete jaoks, sealhulgas kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
8462.42.00
Arvjuhtimisega
8462.42.00.10
Punching machines
8462.42.00.90
Muud
8462.49.00
Muud
-
Masinad torude, õõnesprofiilide ja lattide töötlemiseks (v.. A pressid)
8462.51.00
Arvjuhtimisega
8462.59.00
Muud
-
Metalli külmtöötlemispressid
8462.61.00
Hüdraulilised pressid
8462.61.10.00
Numerically controlled
8462.61.90.00
Muud
8462.62.00
Mehaanilised pressid
8462.62.10.00
Numerically controlled
8462.62.90.00
Muud
8462.63.00
Servopressid
8462.63.10.00
Numerically controlled
8462.63.90.00
Muud
8462.69.00
Muud
8462.69.10.00
Numerically controlled
8462.69.90.00
Muud
8462.69.90.10
Die stamping machines
8462.69.90.90
Muud
8462.90.00
Muud
8462.90.10.00
Numerically controlled
8462.90.90.00
Muud
8463
Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta
8463.10.00
Tõmbepingid varbade, torude, metallprofiilide, traadi jms valmistamiseks
8463.20.00
Keermerullimisseadmed
8463.30.00
Seadmed traadist toodete valmistamiseks
8463.90.00
Muud
8464
Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks
8464.10.00
Saagpingid
8464.10.00.10
For working stone
8464.10.00.20
For working concrete
8464.10.00.90
Muud
8464.20.00
Lihv- ja poleerpingid
8464.20.00.10
Glass working machines
8464.20.00.90
Muud
8464.90.00
Muud
8464.90.00.10
For cold working glass
8464.90.00.90
Muud
8465
Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (k.. A seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning muudeks ühendustöödeks)
8465.10.00
Tööpingid, mis võimaldavad teha erinevaid mehaanilise töötlemise operatsioone nende vahel tööseadist vahetamata
8465.10.00.10
For working wood
8465.10.00.90
Muud
8465.20.00
Töötluskeskused
-
Muud
8465.91.00
Saagpingid
8465.91.00.10
Of a kind used in sawmills
8465.91.00.11
Other, for working wood:
8465.91.00.21
Band type
8465.91.00.23
Table type
8465.91.00.26
Mitre type
8465.91.00.29
Muud
8465.91.00.30
Muud
8465.91.00.91
Mitre type
8465.91.00.99
Muud
8465.92.00
Höövel-, frees- ja profiilhöövelpingid
-
For milling or moulding wood:
8465.92.00.11
Routers
8465.92.00.19
Muud
8465.92.00.90
Muud
8465.93.00
Lihv-, smirgel- ja poleerpingid
8465.93.00.30
For working wood
8465.93.00.90
Muud
8465.94.00
Painutusmasinad ja montaažipingid
8465.94.00.10
For working wood
8465.94.00.90
Muud
8465.95.00
Puur- ja püsthöövelpingid
8465.95.00.10
For working wood
8465.95.00.90
Muud
8465.96.00
Raiepingid, peenestuspingid ja ringspoonimispingid
-
For working wood:
8465.96.00.11
Log splitters
8465.96.00.12
Chippers
8465.96.00.19
Muud
8465.96.00.90
Muud
8465.99.00
Muud
-
For working wood:
8465.99.00.11
Log splitters
8465.99.00.12
Chippers
8465.99.00.19
Muud
8465.99.00.90
Muud
8466
Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456-8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid
8466.10.00
Töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinnitid) ning iseavanevad keermestuspead
8466.10.00.10
Tool holders, for forming-type or cutting-type dies
8466.10.00.20
Holders, for replaceable cutting or drill inserts
8466.10.00.90
Muud
8466.20.00
Seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks tööpingile
8466.20.00.20
For metalworking machine tools
8466.20.00.90
Muud
8466.30.00
Jagamispead jm eritarvikud masinatele
-
Muud
8466.91.00
Rubriigi 8464 seadmetele
8466.92.00
Rubriigi 8465 seadmetele
8466.92.00.10
Of woodworking machines
8466.92.00.90
Muud
8466.93.00
Rubriikide 8456-8461 seadmetele
8466.93.10.00
Bed, base, table, head, tail, saddle, cradle, cross slide, column, arm, saw arm, wheelhead, tailstock, headstock, ram, frame, work-arbour support, and C-frame castings, weldments or fabrications
8466.93.90.00
Muud
8466.94.00
Rubriikide 8462 ja 8463 seadmetele
8466.94.10.00
Bed, base, table, column, cradle, frame, bolster, crown, slide, rod, tailstock and headstock castings, weldments or fabrications
8466.94.90.00
Muud
8467
Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitte-elektrilise ajamiga
-
Pneumoajamiga
8467.11.00
Tööorgani pöörleva (k.. A kombineeritud löök-pöörleva) liikumisega
8467.11.00.10
Wrenches
8467.11.00.11
Suitable for metalworking:
8467.11.00.21
Grinders, polishers or sanders
8467.11.00.29
Muud
8467.11.00.30
Other drills, screwdrivers and nut runners
8467.11.00.90
Muud
8467.19.00
Muud
8467.19.00.10
Designed for use in construction or mining
8467.19.00.90
Muud
-
Sisseehitatud elektrimootoriga
8467.21.00
Mitmesugused trellpuurid
8467.21.00.10
Rotary, battery powered
8467.21.00.80
Other rotary
8467.21.00.90
Muud
8467.22.00
Saed
8467.22.00.20
Chain saws
8467.22.00.30
Reciprocating and jig saws, including saber saws
8467.22.00.40
Circular saws
8467.22.00.90
Muud
8467.29.00
Muud
-
Grinders, polishers and other sanders:
8467.29.00.11
Angle grinders, polishers or sanders
8467.29.00.12
Orbital and straight-line sanders
8467.29.00.19
Muud
8467.29.00.20
Screwdrivers, nut runners and impact wrenches
8467.29.00.30
Routers
8467.29.00.40
Hedge trimmers
8467.29.00.50
Grass and weed trimmers (edgers)
8467.29.00.90
Muud
-
Muud tööriistad
8467.81.00
Kettsaed
8467.89.00
Muud
8467.89.00.20
Gasoline powered grass and weed trimmers and brush cutters
8467.89.00.30
Other, designed for use in agriculture or horticulture
8467.89.00.90
Muud
-
Osad
8467.91.00
Kettsaagidele
8467.92.00
Pneumoajamiga instrumentidele
8467.99.00
Muud
8468
Seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.. A rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks
8468.10.00
Käsi-gaasipõletid
8468.20.00
Muud gaasil töötavad seadmed
8468.80.00
Muud seadmed
8468.90.00
Osad
8470
Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad; kassaaparaadid
8470.10.00
Elektronkalkulaatorid, mida saab kasutada välise toiteallikata, ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad
-
Muud elektronkalkulaatorid
8470.21.00
Trükiseadmega
8470.29.00
Muud
8470.30.00
Muud kalkulaatorid
8470.50.00
Kassaaparaadid
8470.50.00.10
Point-of-sale terminals
8470.50.00.90
Muud
8470.90.00
Muud
8470.90.00.10
Postage-franking machines
8470.90.00.20
Ticket-issuing machines
8470.90.00.90
Muud
8471
Automaatsed andmetöötlusseadmed, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks
8471.30.00
Kantavad automaatsed andmetöötlusseadmed massiga kuni 10 kg, mis sisaldavad vähemalt kesktöötlusseadme, klahvistiku ja kuvari
-
Muud automaatsed andmetöötlusseadmed
8471.41.00
Mis sisaldavad ühes korpuses vähemalt kesktöötlusseadme ning ühildatud või ühildamata sisend- ja väljundseadmed
8471.41.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.41.00.90
Muud
8471.49.00
Muud, esitatud tollile süsteemina
8471.49.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.49.00.90
Muud
8471.50.00
Keskseadmed peale alamrubriigis 8471 41 või 8471 49 nimetatute, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses ühte või kahte järgmistest seadmetest: mäluseade, sisendseade, väljundseade
8471.50.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.50.00.90
Muud
8471.60.00
Sisend- või väljundseadmed, samas korpuses mäluseadet sisaldavad või mitte
8471.60.00.10
Combined input/output units
8471.60.00.20
Optical scanners and magnetic ink recognition devices
8471.60.00.30
Magnetic media entry devices
8471.60.00.40
Card readers, badge readers and paper tape readers
8471.60.00.50
Keyboards
8471.60.00.60
Output devices
8471.60.00.90
Muud
8471.70.00
Mäluseadmed
-
Magnetic disc drives:
8471.70.00.12
For flexible (floppy) magnetic disks
8471.70.00.13
For hard magnetic disks
8471.70.00.19
Muud
8471.70.00.90
Muud
8471.80.00
Muud automaatsete andmetöötlusseadmete plokid
8471.80.10.00
Control or adapter units
-
Muud
8471.80.91.00
Units suitable for physical incorporation into automatic data processing machines or units thereof
8471.80.99.00
Muud
8471.90.00
Muud
8472
Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks ja pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid ja klammerdusmasinad)
8472.10.00
Paljundusaparaadid
8472.30.00
Seadmed postisaadetiste sorteerimiseks, kokkuvoltimiseks, ümbrikesse paigutamiseks, kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks, sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide liimimiseks ja tembeldamiseks
8472.90.00
Muud
8472.90.00.10
Automatic teller machines, including automatic banknote dispensers
8472.90.00.20
Coin or currency handling machines
8472.90.00.90
Muud
8473
Osad ja tarvikud (v.. A katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8470-8472 masinate juures
-
Osad ja tarvikud rubriigi 8470 seadmetele
8473.21.00
Alamrubriikide 8470 10, 8470 21 ja 8470 29 kalkulaatoritele
8473.29.00
Muud
8473.30.00
Osad ja tarvikud rubriigi 8471 seadmetele
8473.30.20.00
Printed circuit assemblies
8473.30.30.00
Parts and accessories of printed circuit assemblies, including face plates and lock latches
8473.30.90.00
Muud
8473.40.00
Osad ja tarvikud rubriigi 8472 seadmetele
8473.50.00
Osad ja tarvikud, mis on võrdselt kasutatavad vähemalt kahe eri rubriigi seadmetes rubriikidest 8470 kuni 8472
8473.50.10.00
Printed circuit assemblies
8473.50.20.00
Parts and accessories of printed circuit assemblies, including face plates and lock latches
8473.50.90.00
Muud
8474
Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed
8474.10.00
Seadmed sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks ja uhtmiseks
8474.10.00.10
Portable
8474.10.00.90
Muud
8474.20.00
Purustamis- ja peenestamisseadmed
8474.20.00.20
Portable
8474.20.00.90
Muud
-
Segistid (läbi- või kokkusegamiseks)
8474.31.00
Betooni- ning mördisegistid
8474.31.00.10
Stationary
8474.31.00.20
Portable
8474.32.00
Mineraalainete segamiseks bituumeniga
8474.39.00
Muud
8474.80.00
Muud seadmed
8474.80.00.30
For agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products, in powder or paste form
8474.80.00.90
Muud
8474.90.00
Osad
8474.90.00.10
Of sorting, screening, separating or washing machines
8474.90.00.20
Of crushing or grinding machines
8474.90.00.30
Of mixing or kneading machines
8474.90.00.90
Muud
8475
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks
8475.10.00
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse
-
Seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks
8475.21.00
Masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
8475.29.00
Muud
8475.90.00
Osad
8476
Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.. A rahavahetusautomaadid
-
Jookide müügiautomaadid
8476.21.00
Soojendus- või jahutusseadmetega
8476.21.10.00
For vending in-cup hot beverages, with no more than three selections
8476.21.90.00
Muud
8476.29.00
Muud
-
Muud seadmed
8476.81.00
Soojendus- või jahutusseadmetega
8476.81.10.00
For vending French fried potatoes or chicken nuggets
8476.81.90.00
Muud
8476.89.00
Muud
8476.90.00
Osad
8477
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- ja plasttoodete valmistamiseks
8477.10.00
Jugavalumasinad
8477.10.00.10
For injection-moulding rubber
8477.10.00.20
For injection-moulding plastics
8477.20.00
Ekstruuderid
8477.30.00
Õhkvalumasinad
8477.40.00
Vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed
-
Other machinery for moulding or otherwise forming:
8477.51.00
Seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed sisekummide valamiseks või muuks vormimiseks
8477.59.00
Muud
8477.80.00
Muud seadmed
8477.90.00
Osad
8477.90.10.00
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram and injection castings, weldments and fabrications
8477.90.20.00
Barrel screws
8477.90.20.20
For extruders
8477.90.20.90
Muud
8477.90.30.00
Hydraulic assemblies consisting of at least two of the following: manifold, valves, pump or oil cooler
8477.90.90.00
Muud
8477.90.90.10
For injection moulding machines
8477.90.90.20
For extruders
8477.90.90.30
For blow moulding machines
8477.90.90.40
For machines for forming pneumatic tires
8477.90.90.90
Muud
8478
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks
8478.10.00
Seadmed
8478.90.00
Osad
8479
Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid
8479.10.00
Kommunaal- ja ehitustöödeks
8479.10.00.10
Concrete spreaders, pavers, finishers, profilers or finegraders
8479.10.00.20
Bituminous spreaders, pavers, finishers, profilers or finegraders
8479.10.00.90
Muud
8479.20.00
Seadmed taimsete või mikroobsete rasvade ja õlide ekstraheerimiseks või töötlemiseks
8479.30.00
Pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide või muust kiudmaterjalist plaatide valmistamiseks, muud seadmed puidu või korgi töötlemiseks
8479.40.00
Seadmed köie, trossi, nööri või kaabli valmistamiseks
8479.50.00
Tööstusrobotid, mujal nimetamata
8479.50.00.10
For automotive assembly lines
8479.50.00.90
Muud
8479.60.00
Aurustusega õhujahutid
-
Maabumissillad reisijatele
8479.71.00
Lennujaamades kasutatavad
8479.79.00
Muud
-
Muud seadmed ja mehhanismid
8479.81.00
Metallide töötlemiseks, k.. A elektritraati poolidele kerivad mehhanismid
8479.82.00
Seadmed segamiseks, sõtkumiseks, purustamiseks, peenestamiseks, sõelumiseks, difusioonlõõmutuseks ja emulgeerimiseks
8479.82.00.10
Mixing, kneading or stirring machines
8479.82.00.90
Muud
8479.83.00
Külmisostaatpressid
8479.89.00
Muud
8479.89.10.00
Aircraft ground use continuous flow jet engine start units; Artificial fog or smoke generators; Automatic loaders for small arms ammunition; Automotive relay assembly lines; Box dumpers for use with fresh fruit or fresh vegetables; Cathode assembly systems; Coating plant with thermal waste gas purification plant; Coin control devices, of iron or steel, for apparatus, other than telephones, which vends merchandise, services or tickets; Condenser tube cleaning systems; Double-sided printed circuit board coating systems; Dry solder mask processing lines for printed circuit board production; Fishing tools or well fracturing machines and appliances to be employed in the exploration, discovery, development, maintenance, testing, depletion or production of oil or natural gas wells or for use in drilling machinery to be employed in the exploration, discovery, development or operation of potash or rock salt deposits; Horizontal solder levelling systems for printed circuit board production; Initial fluid filling machines for automobiles; Laboratory jet dyeing machines; Liquid solder mask coater processing lines for printed circuit board production; Low volume needle or taper nozzle fluid dispensers; Machinery to be employed in the manufacture of pharmaceutical goods; Machines to be employed in the manufacture of slide fasteners, tooth brushes or Venetian blinds; Machines for use by printers, lithographers, bookbinders, paper or foil converters, manufacturers of stereotypes, electrotypes or printing plates or rolls, or by manufacturers of articles made from paper, paperboard or foil; Multilayer registration systems for printed circuit board production; On-line capsule inspection systems; Pipe scraping systems for cleaning; Powder presses for X-ray diffraction samples; Printed circuit board conveyorized washing and drying machines; Railcar door openers or pullers; Rider type scrubbers or polishers; Scallop attachment machines; Shot shell cartridge loaders; Tape embossing machines; Textile or plastic separator systems for footwear manufacture; Tin strip etch lines for printed circuit board production; Trailer mounted jet air start units; Ultrasonic cleaners excluding those for washing cases
8479.89.20.00
Carpet sweepers; Electric motor driven household air humidifiers or air dehumidifiers, excluding appliances of heading 84.15 or 84.24; Munition cartridge loaders, excluding shot shell cartridge loaders and automatic loaders for small arms ammunition
-
Electric motor driven household air humidifiers or air dehumidifiers, excluding appliances of heading 84.15 or 84.24:
8479.89.20.21
Humidifiers
8479.89.20.22
Dehumidifiers
8479.89.20.90
Muud
8479.89.30.00
Machinery to be employed in the manufacture of fertilizers from fish or fish waste; Mechanical devices for the control of the composition of sterilizing or cleaning solutions used in the food or beverage industries or in hospitals
-
Trash compactors:
8479.89.41.00
Industrial solid waste compactors; Waste or refuse compactors, electrically powered, utilized on aircraft, trains, ships or buses, capable of crushing bottles and other in-transit waste
8479.89.49.00
Muud
8479.89.90.00
Muud
8479.89.90.10
For the production of petroleum or gas
8479.89.90.20
For motor vehicle maintenance
8479.89.90.90
Muud
8479.90.00
Osad
-
Of the goods of tariff item No. 8479.89.41 or 8479.89.49:
8479.90.11.00
Frame assemblies incorporating at least two of the following: baseplate, side frames, power screws or front plates
8479.90.12.00
Ram assemblies incorporating a ram wrapper or ram cover
8479.90.13.00
Container assemblies incorporating at least two of the following: container bottom, container wrapper, slide track or container front
8479.90.14.00
Cabinets or cases
8479.90.19.00
Muud
8479.90.90.00
Muud
8479.90.90.10
Of industrial robots
8479.90.90.20
Of machinery for public works, building or the like
8479.90.90.30
Of presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork
8479.90.90.40
Of machines or mechanical appliances for treating metal
8479.90.90.90
Muud
8480
Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.. A valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ja plasti valamiseks
8480.10.00
Metallivalu vormkastid
8480.20.00
Valuvormi alused
8480.30.00
Valumudelid
-
Moulds for metal or metal carbides:
8480.41.00
Survevaluks
8480.49.00
Muud
8480.50.00
Klaasivormid
8480.60.00
Mineraalainete valuvormid
8480.60.00.10
For concrete or clay products
8480.60.00.90
Muud
-
Moulds for rubber or plastics:
8480.71.00
Survevaluks
8480.71.00.60
Injection type
8480.71.00.70
Compression type
8480.79.00
Muud
8481
Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.. A reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid
8481.10.00
Reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks
8481.10.00.40
Pneumatic-fluid power type
8481.10.00.90
Muud
8481.20.00
Õlihüdrauliliste ning pneumoülekannete ventiilid
-
Oleohydraulic valves, directional control:
8481.20.00.11
Manual
8481.20.00.12
Solenoid
8481.20.00.19
Muud
8481.20.00.20
Oleohydraulic valves, flow control
8481.20.00.30
Other oleohydraulic valves
8481.20.00.31
Pneumatic valves, directional control:
8481.20.00.41
Solenoid
8481.20.00.49
Muud
8481.20.00.50
Other pneumatic valves
8481.30.00
Tagasilöögiklapid
-
Hand operated or hand activated (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.30.00.11
Of iron
8481.30.00.12
Of steel
8481.30.00.19
Muud
8481.30.00.90
Muud
8481.40.00
Ohutusklapid ja -ventiilid
8481.40.00.10
Blow-out preventers, for oil or natural gas wells
8481.40.00.11
Muud
8481.40.00.91
Hand operated or hand activated (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves)
8481.40.00.92
Other, hydraulically controlled
8481.40.00.93
Other, pneumatically controlled
8481.40.00.99
Muud
8481.80.00
Muud seadmed
-
Hand operated or hand activated, of iron (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.21
Gate
8481.80.00.24
Butterfly
8481.80.00.26
Ball
8481.80.00.27
Plug
8481.80.00.29
Muud
8481.80.00.30
Hand operated or hand activated, of steel (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.31
Gate
8481.80.00.33
Globe
8481.80.00.34
Butterfly
8481.80.00.35
Needle
8481.80.00.36
Ball
8481.80.00.37
Plug
8481.80.00.39
Muud
8481.80.00.40
Hand operated or hand activated, of brass or bronze, forged (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.41
Gate
8481.80.00.46
Ball
8481.80.00.49
Muud
8481.80.00.50
Hand operated or hand activated, of brass or bronze, cast (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.56
Ball
8481.80.00.59
Muud
8481.80.00.60
Hand operated or hand activated, other (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.61
Gate
8481.80.00.64
Butterfly
8481.80.00.66
Ball
8481.80.00.69
Muud
8481.80.00.70
Faucets and flush valves:
8481.80.00.71
Faucets, plated, single control
8481.80.00.72
Faucets, plated, dual control
8481.80.00.79
Muud
8481.80.00.80
Other, electrically, electro-hydraulically or pneumatically controlled:
8481.80.00.81
Control valves, designed for proportional operation by a signal from a control device, electrically or electro-hydraulically controlled
8481.80.00.82
Other, electrically or electro-hydraulically controlled
8481.80.00.83
Control valves, designed for proportional operation by a signal from a control device, pneumatically controlled
8481.80.00.84
Other, pneumatically controlled
8481.80.00.85
Muud
8481.80.00.91
Solenoid valves
8481.80.00.93
Regulator valves, self-operating, for controlling variables such as temperature, pressure, flow and liquid level
8481.80.00.94
Other, hydraulically controlled
8481.80.00.95
Other, thermostatically controlled
8481.80.00.99
Muud
8481.90.00
Osad
8481.90.00.10
Of hand operated or check appliances
8481.90.00.20
Of valves, for oleohydraulic or pneumatic transmissions
8481.90.00.90
Muud
8482
Veerelaagrid
8482.10.00
Kuullaagrid
-
Angular contact type:
8482.10.00.21
Flanged wheel hub bearing units
8482.10.00.29
Muud
8482.10.00.30
Double row, radial type
8482.10.00.31
Single row, radial type, having an external diameter of:
8482.10.00.51
Not exceeding 52 mm
8482.10.00.52
Exceeding 52 mm but not exceeding 100 mm
8482.10.00.53
Exceeding 100 mm
8482.10.00.90
Muud
8482.20.00
Koonusrull-laagrid, k.. A koonusrull-laagrite võrud
-
Cup and cone assemblies, entered as a set:
8482.20.00.11
Flanged wheel hub units
8482.20.00.12
Other wheel hub units
8482.20.00.13
With cups having an outside diameter not exceeding 102 mm
8482.20.00.14
With cups having an outside diameter exceeding 102 mm
8482.20.00.15
Other cone assemblies, entered separately:
8482.20.00.21
For cups having an outside diameter not exceeding 102 mm
8482.20.00.22
For cups having an outside diameter exceeding 102 mm
8482.30.00
Sfäärilised rull-laagrid
8482.30.00.10
Single row
8482.30.00.20
Double row
8482.30.00.90
Muud
8482.40.00
Nõellaagrid, k.. A nõellaagrid koos separaatoriga
8482.50.00
Muud silinderrull-laagrid, k.. A rull-laagrid koos separaatoriga
8482.50.00.10
Single row
8482.50.00.90
Muud
8482.80.00
Muud laagrid, k.. A kombineeritud kuul-rull-laagrid
-
Osad
8482.91.00
Kuulid, rullid, nõelad
8482.91.00.10
Balls
8482.91.00.90
Muud
8482.99.00
Muud
8482.99.10.00
Inner or outer races or rings
8482.99.90.00
Muud
8482.99.90.20
Of tapered roller bearings
8482.99.90.40
Of other cylindrical roller bearings
8482.99.90.90
Muud
8483
Ülekandevõllid (k.. A nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.. A hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.. A liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.. A universaalsed)
8483.10.00
Ülekandevõllid (k.. A nukk- ja väntvõllid) ning vändad
-
Transmission shafts, excluding cam shafts and main shafts or driving shafts, for use with the tractors of heading 87.01 powered by an internal combustion engine, excluding road tractors for semi-trailers and log skidders:
8483.10.00.11
Crank-shafts
8483.10.00.19
Muud
8483.10.00.20
Muud
8483.10.00.91
Cam shafts and crank shafts, designed for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines or rotary engines of vehicles of Chapter 87
8483.10.00.93
Other, for vehicles of Chapter 87
8483.10.00.98
Other cam shafts and crank shafts
8483.10.00.99
Muud
8483.20.00
Laagrikered sisseehitatud kuul- või rull-laagritega
8483.20.00.10
Incorporating ball bearings
8483.20.00.20
Incorporating roller bearings
8483.30.00
Laagrikered sisseehitatud veerelaagriteta; liugelaagrid
-
Bearing housings:
8483.30.00.12
Ball or roller bearing type
8483.30.00.19
Muud
8483.30.00.20
Plain shaft bearing:
8483.30.00.22
Spherical without housing
8483.30.00.24
Motor vehicle crankshaft without housing
8483.30.00.28
Other, with housing
8483.30.00.29
Muud
8483.40.00
Ajamid ja hammasülekanded, v.. A eraldi hammas- või ketirattad ning muud ülekandeelemendid; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.. A hüdrotransformaatorid
8483.40.00.10
For use in the manufacture of machinery or equipment; Gear boxes for high pressure cleaning applications or for fine grinding mills; Gears and reducers, for paper towel manufacturing lines; Gears for cigar, cigarette or tobacco packaging machines; Gears for marine transmissions; To be employed in the production of metallurgical coke, iron and steel; Variable speed drives, to be employed in the brewing industry
8483.40.00.11
Gear boxes and other speed changers:
8483.40.00.21
Fixed ratio speed changers, each ratio of which is selected by manual manipulation
8483.40.00.22
Multiple and variable ratio speed changers, each ratio of which is selected by manual manipulation
8483.40.00.23
Torque converters
8483.40.00.29
Muud
8483.40.00.30
Ball screws
8483.40.00.90
Muud
8483.50.00
Hoo-, rihma- ja plokirattad, k.. A liitplokid
8483.50.00.10
Flywheels
8483.50.00.90
Muud
8483.60.00
Ühendusmuhvid ning liigendühendused (k.. A universaalliigendid)
8483.60.00.10
Universal joints
8483.60.00.90
Muud
8483.90.00
Eraldi hammas- või ketirattad ning muud ülekandeelemendid; osad
8483.90.00.10
Chain sprockets and parts thereof
8483.90.00.20
Ball nut assemblies, "J" balls and ball screw assemblies, for fueling machines for nuclear energy; Toothed wheels; For use in the manufacture of the goods of this heading; Of transmission shafts and cranks, including cam shafts and crank shafts
8483.90.00.30
Of gears and gearing, gear boxes and other speed changers
8483.90.00.40
Of other transmission elements, presented separately, ball or roller screws, flywheels and pulleys
8483.90.00.50
Of clutches and shaft couplings, including universal joints
8483.90.00.90
Muud
8484
Mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid; mehaanilised tihendid
8484.10.00
Mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega)
8484.20.00
Mehaanilised tihendid
8484.90.00
Muud
8485
Kihtlisandustootmise seadmed
8485.10.00
Metallikihtide lisamiseks
8485.20.00
Plasti- või kummikihtide lisamiseks
8485.30.00
Kipsi-, tsemendi-, keraamika- või klaasikihtide lisamiseks
8485.80.00
Muud
8485.90.00
Osad
8485.90.10.00
Bed, base, table, column, cradle, frame, bolster, crown, slide, rod, tailstock and headstock castings, weldments or fabrications
8485.90.20.00
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram and injection castings, weldments and fabrications
8485.90.30.00
Barrel screws
8485.90.40.00
Hydraulic assemblies consisting of at least two of the following: manifold, valves, pump or oil cooler
8485.90.90.00
Muud
8486
Masinad ja seadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks; käesoleva grupi märkuses 11 punktis c nimetatud masinad ja seadmed; osad ja tarvikud
8486.10.00
Masinad ja seadmed pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid) tootmiseks
8486.20.00
Masinad ja seadmed pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks
8486.30.00
Masinad ja seadmed lamekuvarite tootmiseks
8486.40.00
Käesoleva grupi märkuses 11 punktis c nimetatud masinad ja seadmed
8486.90.00
Osad ja tarvikud
8487
Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms
8487.10.00
Laevakruvid ja laevakruvide labad
8487.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?