HS-koodid - 84: Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

8401
Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks
8401.10.00
Tuumareaktorid
8401.20.00
Seadmed isotoopide eraldamiseks; nende osad
8401.30.00
Tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata
8401.30.00.20
Kasutamata kuusnurkne kütusekassett, tuumareaktorites kasutamiseks
8401.30.00.80
Muud
8401.40.00
Tuumareaktorite osad
8401.40.00.10
Roostevabast terasest kontroll-neeldurvardad, täidetud neutroneid neelavate keemiliste elementidega
8401.40.00.90
Muud
8402
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.. A keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad
-
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad
8402.11.00
Veetorukatlad jõudlusega üle 45 t tunnis
8402.12.00
Veetorukatlad, jõudlusega alla 45 t tunnis
8402.19.00
Muud, k.. A kombineeritud ehitusega katlad
8402.19.10.00
Leektorukatlad
8402.19.90.00
Muud
8402.20.00
Ülekuumendatud vee katlad
8402.90.00
Osad
8403
Keskküttekatlad (v.. A rubriiki 8402 kuuluvad katlad)
8403.10.00
Katlad
8403.10.10.00
Malmist
8403.10.90.00
Muud
8403.90.00
Osad
8403.90.10.00
Malmist
8403.90.90.00
Muud
8404
Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid
8404.10.00
Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed
8404.20.00
Aurujõuseadmete kondensaatorid
8404.90.00
Osad
8405
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.10.00
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.90.00
Osad
8406
Auruturbiinid
8406.10.00
Ujuvvahendite jõuseadmeteks
-
Muud turbiinid
8406.81.00
võimsusega üle 40 MW
8406.82.00
võimsusega kuni 40 MW
8406.82.00.10
Tööstuslik auruturbiin:-võimsusega 5-40 mw,-projekteeritud kasutamiseks rõhul kuni 140 baari ja temperatuuril kuni 540 °c,-värske auru poolel varustatud kahe kanaliga ventiilidega, mida käitatakse hüdraulilise servoajamiga rõhuga kuni 12 baari
8406.82.00.90
Muud
8406.90.00
Osad
8406.90.10.00
Staatori labad, rootorid ja nende labad
8406.90.90.00
Muud
8407
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid
8407.10.00
Õhusõidukite mootorid
8407.10.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8407.10.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8407.10.00.90
Muud
-
Ujuvvahendite käiturid
8407.21.00
Päramootorid
8407.21.10.00
Silindrite töömahuga kuni 325 cm³
-
Silindrite töömahuga üle 325 cm3
8407.21.91.00
Võimsusega kuni 30 kw
8407.21.99.00
Võimsusega üle 30 kw
8407.29.00
Muud
-
Grupi 87 sõidukite sädesüütega kolbmootorid
8407.31.00
Silindrite töömahuga kuni 50 cm³
8407.32.00
Silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8407.32.10.00
Silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 125 cm3
8407.32.90.00
Silindrite töömahuga üle 125 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8407.33.00
Silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 1 000 cm3
8407.33.20.00
Silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 500 cm3
8407.33.20.10
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrimahuga vähemalt 300 cm³ ja võimsusega 6-20,0 kw, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:-alamrubriikide 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 muruniidukid,-alamrubriikide 8701 91 90, 8701 92 90 muruniidukitena kasutatavad traktorid,-alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm³ silindriga mootoriga niidukid,-alamrubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid
8407.33.20.90
Muud
8407.33.80.00
Silindrite töömahuga üle 500 cm3, kuid mitte üle 1000 cm3
8407.33.80.10
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrimahuga vähemalt 300 cm³ ja võimsusega 6-20,0 kw, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:-alamrubriikide 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 muruniidukid,-alamrubriikide 8701 91 90, 8701 92 90 muruniidukitena kasutatavad traktorid,-alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm³ silindriga mootoriga niidukid,-alamrubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid
8407.33.80.90
Muud
8407.34.00
Silindrite töömahuga üle 1 000 cm3
8407.34.10.00
Tööstuslikuks kokkupanekuks: alamrubriigi 8701 10 üheteljelistele aiatraktoritele, rubriigi 8703 mootorsõidukitele, rubriigi 8704 mootorsõidukitele silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3 ja rubriigi 8705 mootorsõidukitele
8407.34.10.10
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid:-silindri mahuga 1 200 - 2 000 cm³,-võimsusega 95-135 kw,-massiga kuni 120 kg,kasutatakse rubriiki 8703 kuuluvate mootorsõidukite valmistamiseks
8407.34.10.90
Muud
-
Muud
8407.34.30.00
Kasutatud
-
Uued, silindrite töömahuga
8407.34.91.00
Kuni 1 500 cm3
8407.34.99.00
Üle 1 500 cm3
8407.90.00
Muud mootorid
8407.90.10.00
Silindrite töömahuga kuni 250 cm3
8407.90.10.10
Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm³, mida kasutatakse rubriikide 8432, 8433, 8436 ja 8502 aiatöömasinate valmistamisel
8407.90.10.40
Kahetaktilise mootoriga jõuallikas:-väljundvõimsusega 900-1 100 w,-silindri töömahuga 24-30 cm³,-pöörlemiskiirusega maksimaalsel võimsusel 8 400-8 600 p/min,-pöörlemiskiirusega tühikäigul 2 800-3 200 p/min ja-kütusepaagiga, mille maht on vähemalt 0,5 liitrit,kasutatakse aiamasinate ja nende osade valmistamiseks
8407.90.10.90
Muud
-
Silindrite töömahuga üle 250 cm3
8407.90.50.00
Tööstuslikuks kokkupanekuks: alamrubriigi 8701 10 üheteljelistele aiatraktoritele, rubriigi 8703 mootorsõidukitele, rubriigi 8704 mootorsõidukitele silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3 ja rubriigi 8705 mootorsõidukitele
-
Muud
8407.90.80.00
Võimsusega kuni 10 kw
8407.90.80.10
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrimahuga vähemalt 300 cm³ ja võimsusega 6-20,0 kw, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:-alamrubriikide 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 muruniidukid,-alamrubriikide 8701 91 90, 8701 92 90 muruniidukitena kasutatavad traktorid,-alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm³ silindriga mootoriga niidukid,-alamrubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid
8407.90.80.90
Muud
8407.90.90.00
Võimsusega üle 10 kw
8407.90.90.10
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrimahuga vähemalt 300 cm³ ja võimsusega 6-20,0 kw, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:-alamrubriikide 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 muruniidukid,-alamrubriikide 8701 91 90, 8701 92 90 muruniidukitena kasutatavad traktorid,-alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm³ silindriga mootoriga niidukid,-alamrubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid
8407.90.90.20
Veeldatud naftagaasil (lpg) töötav kompaktne mootorisüsteem, mille omadused on järgmised: - 6 silindrit, - võimsus 75-80 kw, - sisselaske- ja heitgaaside väljalaskeklapid on kohandatud pidevaks tööks suurel koormusel töötavates rakendustes, rubriiki 8427 kuuluvate sõidukite valmistamiseks
8407.90.90.90
Muud
8408
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)
8408.10.00
Ujuvvahendite käiturid
-
Kasutatud
8408.10.11.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.19.00
Muud
-
Uued, võimsusega
-
kuni 50 kW
8408.10.23.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.27.00
Muud
-
üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW
8408.10.31.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.39.00
Muud
-
üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW
8408.10.41.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.49.00
Muud
-
üle 200 kW, kuid mitte üle 300 kW
8408.10.51.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.59.00
Muud
-
üle 300 kW, kuid mitte üle 500 kW
8408.10.61.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.69.00
Muud
-
üle 500 kW, kuid mitte üle 1 000 kW
8408.10.71.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.79.00
Muud
-
üle 1 000 kW, kuid mitte üle 5 000 kW
8408.10.81.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.89.00
Muud
-
üle 5 000 kW
8408.10.91.00
Rubriikide 8901-8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele
8408.10.99.00
Muud
8408.20.00
Gruppi 87 kuuluvate liiklusvahendite mootorid
8408.20.10.00
Tööstuslikuks kokkupanekuks: alamrubriigi 8701 10 üheteljelistele aiatraktoritele, rubriigi 8703 mootorsõidukitele, rubriigi 8704 mootorsõidukitele silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3 ja rubriigi 8705 mootorsõidukitele
-
Muud
-
Põllu- või metsamajanduslikele ratastraktoritele, võimsusega
8408.20.31.00
kuni 50 kW
8408.20.35.00
üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW
8408.20.37.00
üle 100 kW
-
Muudele grupi 87 transpordivahenditele, võimsusega
8408.20.51.00
kuni 50 kW
8408.20.55.00
üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW
8408.20.57.00
üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW
8408.20.99.00
üle 200 kW
8408.90.00
Muud mootorid
8408.90.21.00
Rööbastranspordile
-
Muud
8408.90.27.00
Kasutatud
8408.90.27.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.27.90
Muud
-
Uued, võimsusega
8408.90.41.00
kuni 15 kW
8408.90.41.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.41.20
Kahe- või kolmesilindrilised diiselmootorid võimsusega kuni 15 kw, sõidukile paigaldatava temperatuuri reguleerimissüsteemi tootmiseks
8408.90.41.90
Muud
8408.90.43.00
üle 15 kW, kuid mitte üle 30 kW
8408.90.43.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.43.20
Neljasilindrilised diiselmootorid võimsusega kuni 30 kw, sõidukile paigaldatava temperatuuri reguleerimissüsteemi tootmiseks
8408.90.43.40
Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diiselmootor - silindri töömahuga kuni 3 850 cm3 ja - nimivõimsusega 15-85 kw, kasutamiseks rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel
8408.90.43.90
Muud
8408.90.45.00
üle 30 kW, kuid mitte üle 50 kW
8408.90.45.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.45.30
Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diiselmootor - silindri töömahuga kuni 3 850 cm3 ja - nimivõimsusega 15-85 kw, kasutamiseks rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel
8408.90.45.90
Muud
8408.90.47.00
üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW
8408.90.47.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8408.90.47.50
Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diiselmootor - silindri töömahuga kuni 3 850 cm3 ja - nimivõimsusega 15-85 kw, kasutamiseks rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel
8408.90.47.99
Muud
8408.90.61.00
üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW
8408.90.61.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.61.90
Muud
8408.90.65.00
üle 200 kW, kuid mitte üle 300 kW
8408.90.65.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.65.20
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid:-ridatüüpi,-silindri mahuga 7 000 - 18 100 cm³,-võimsusega 205-597 kw,-heitgaaside järeltöötlusmooduliga,-välismõõtmetega (laius/kõrgus/sügavus) mitte üle 1 310 / 1 300 / 1 040 mm või 2 005 / 1 505 / 1 300 mm või 2 005 / 1 505 / 1 800 mm,kasutatakse purustamis-, sõelumis-, eraldamis- või kompostisegamismasinate valmistamisel
8408.90.65.90
Muud
8408.90.67.00
üle 300 kW, kuid mitte üle 500 kW
8408.90.67.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.67.20
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid:-ridatüüpi,-silindri mahuga 7 000 - 18 100 cm³,-võimsusega 205-597 kw,-heitgaaside järeltöötlusmooduliga,-välismõõtmetega (laius/kõrgus/sügavus) mitte üle 1 310 / 1 300 / 1 040 mm või 2 005 / 1 505 / 1 300 mm või 2 005 / 1 505 / 1 800 mm,kasutatakse purustamis-, sõelumis-, eraldamis- või kompostisegamismasinate valmistamisel
8408.90.67.90
Muud
8408.90.81.00
üle 500 kW, kuid mitte üle 1 000 kW
8408.90.81.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.81.20
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid:-ridatüüpi,-silindri mahuga 7 000 - 18 100 cm³,-võimsusega 205-597 kw,-heitgaaside järeltöötlusmooduliga,-välismõõtmetega (laius/kõrgus/sügavus) mitte üle 1 310 / 1 300 / 1 040 mm või 2 005 / 1 505 / 1 300 mm või 2 005 / 1 505 / 1 800 mm,kasutatakse purustamis-, sõelumis-, eraldamis- või kompostisegamismasinate valmistamisel
8408.90.81.90
Muud
8408.90.85.00
üle 1 000 kW, kuid mitte üle 5 000 kW
8408.90.85.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.85.90
Muud
8408.90.89.00
üle 5 000 kW
8408.90.89.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8408.90.89.90
Muud
8409
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites
8409.10.00
Õhusõidukite mootoritele
8409.10.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8409.10.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8409.10.00.90
Muud
-
Muud
8409.91.00
Üksnes või peamiselt sädesüütega kolbmootoritele
8409.91.00.25
Mootori silindrite õhusisselaskemoodul, mis koosneb järgmistest osadest:-imitoru,-rõhuandur,-elektriline klapp,-voolikud,-kronsteinid,kasutatakse mootorsõidukite mootorite tootmisel
8409.91.00.33
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori nukkvõlli raam, valmistatud alumiiniumisulamist adc12:-massiga 4,0-5,5 kg,-seinapaksusega 2,0-6,0 mm,kasutamiseks mootorsõidukite mootorite valmistamisel
8409.91.00.35
Juhttorust, kõrgrõhuandurist ja bensiini otsesissepritseks vajalikest pihustitest koosnev terviklik kütusejaotustoru:-töörõhuga kuni 22,5 mpa,-solenoid-otsepihustiga,-kuni 22,5 mpa rõhu analooganduriga
8409.91.00.38
Sädesüütega 4-silindrilise sisepõlemis-kolbmootori karter, valmistatud alumiiniumisulamist adc12, kasutamiseks mootorsõidukite mootorite valmistamisel
8409.91.00.40
Solenoidventiiliga kütusepihusti optimaalse pihustuse saavutamiseks põlemiskambris, kasutatakse mootorsõidukite sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori valmistamisel
8409.91.00.45
Metallisulamist sisse- ja väljalaskeklapp, rockwelli kõvadusega hrc vähemalt 20, mida kasutatakse mootorsõidukite säde- või survesüütega mootorite tootmiseks
8409.91.00.50
Väljalaskekollektor koos turboülelaadurite turbiini korpusega, millel on turbiiniratta paigaldamiseks auk läbimõõduga 28–181mm
8409.91.00.53
Heitgaasi taasringluse koost, millel on:-juhtplokk,-õhuklapp,-sisselasketoru,-väljalasketoru,mootorsõidukite säde- või survesüütega sisepõlemismootorite tootmiseks
8409.91.00.55
Pihusti kütusesissepritse nurga ja jaotuse reguleerimiseks:-silindrikujuline,-roostevabast terasest,-4-16 avaga,-voolukiirusega 100-500 cm³ minutis
8409.91.00.70
Sisselasketorustik, mida kasutatakse üksnes mootorsõidukite valmistamisel:-laiusega 40-70 mm,-klapi pikkusega 250-350 mm,-sisselastava õhu mahuga 5,2 liitrit ja-elektrilise vooreguleerimissüsteemiga, mis tagab maksimaalse jõudluse üle 3200 p/min juures
8409.91.00.75
Kütusesissepritseklapi korpus sissepritseklapi käitamiseks vajaliku elektromagnetvälja tekitamiseks:-2-10 mm läbimõõduga sisselaskeavaga,-2-10 mm läbimõõduga väljalaskeavaga,-elektrimähisega, mille takistus on 10-15 oomi ja mille otsas on elektriklemm,-roostevabast terasest toru ümbritseva plastkattega
8409.91.00.80
Pihusti nõel kütuse juurdevoolu avamiseks ja sulgemiseks mootoris:-kahe avaga,-nelja soonega,-läbimõõduga 3-6 mm,-pikkusega 25-35 mm,-valmistatud kõvakroomitud roostevabast terasest
8409.91.00.85
Neljasilindrilise mootori 10 avaga silindripea toorik, valmistatud alumiiniumisulamist en ac-45500:-muud komponendid puuduvad,-kõvadusega vähemalt 52 hrb,-valudefektide suurusega mitte üle 0,4 mm ja arvuga mitte üle 10 defekti cm² kohta,-dendriidiharude vahega põlemiskambris kuni 25 μm,-kahekordse jahutussärgiga ja-kaaluga 18-19 kg,-pikkusega 506-510 mm,-kõrgusega 282-286 mm,-laiusega 143,7-144,3 mm,ühes saadetises vähemalt 1 000 tükki
8409.91.00.90
Muud
8409.99.00
Muud
8409.99.00.10
Magnetventiiliga sissepritseseade kütuse optimeeritud pihustamiseks mootori põlemiskambris
8409.99.00.25
Voolikukoost, mida kasutatakse kütuse tagasijuhtimiseks pihustitest kütusepaaki ja mis koosneb vähemalt järgmistest osadest:-kolm kummivoolikut, spiraaltekstiilarmatuuriga või ilma,-kolm liitmikku kütusepihustite ühendamiseks,-viis metallklambrit,-üks t-kujuline plastliigend,kasutatakse mootorsõidukite mootorite tootmisel
8409.99.00.55
Väljalaskekollektor koos turboülelaadurite turbiini korpusega, millel on turbiiniratta paigaldamiseks auk läbimõõduga 28–181mm
8409.99.00.65
Heitgaasi taasringluse koost, millel on:-juhtplokk,-õhuklapp,-sisselasketoru,-väljalasketoru,mootorsõidukite säde- või survesüütega sisepõlemismootorite tootmiseks
8409.99.00.70
Metallisulamist sisse- ja väljalaskeklapp, rockwelli kõvadusega hrc vähemalt 20, mida kasutatakse mootorsõidukite säde- või survesüütega mootorite tootmiseks
8409.99.00.75
Ferriit-perliitterasest tsingitud kõrgsurve-kütusejuhik, mis koosneb järgmisest::-vähemalt üks rõhuandur ja üks ventiil,-pikkusega 314-322 mm,-töörõhuga kuni 225 mpa,-sisendtemperatuuriga kuni 95°c,-ümbritseva keskkonna temperatuuriga -45…145 °c,kasutamiseks mootorsõidukite diiselmootorite valmistamisel
8409.99.00.90
Muud
8410
Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid
-
Turbiinid ja vesirattad
8410.11.00
Võimsusega kuni 1 000 kw
8410.12.00
Võimsusega üle 1 000 kw, kuid mitte üle 10 000 kw
8410.13.00
Võimsusega üle 10 000 kw
8410.90.00
Osad, k.. A regulaatorid
8411
Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid
-
Turboreaktiivmootorid
8411.11.00
Veojõuga kuni 25 kn
8411.11.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.11.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.11.00.90
Muud
8411.12.00
Veojõuga üle 25 kn
8411.12.10.00
Veojõuga üle 25 kn, kuid mitte üle 44 kn
8411.12.10.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.12.10.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.12.10.90
Muud
8411.12.30.00
Veojõuga üle 44 kn, kuid mitte üle 132 kn
8411.12.30.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.12.30.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.12.30.90
Muud
8411.12.80.00
Veojõuga üle 132 kn
8411.12.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.12.80.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.12.80.90
Muud
-
Turbopropellermootorid
8411.21.00
Võimsusega kuni 1 100 kw
8411.21.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.21.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.21.00.90
Muud
8411.22.00
Võimsusega üle 1 100 kw
8411.22.20.00
Võimsusega üle 1 100 kw, kuid mitte üle 3 730 kw
8411.22.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.22.20.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.22.20.90
Muud
8411.22.80.00
Võimsusega üle 3 730 kw
8411.22.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.22.80.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.22.80.90
Muud
-
Muud gaasiturbiinid
8411.81.00
Võimsusega kuni 5 000 kw
8411.81.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.81.00.90
Muud
8411.82.00
Võimsusega üle 5 000 kw
8411.82.20.00
Võimsusega üle 5 000 kw, kuid mitte üle 20 000 kw
8411.82.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.82.20.90
Muud
8411.82.60.00
Võimsusega üle 20 000 kw, kuid mitte üle 50 000 kw
8411.82.60.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.82.60.90
Muud
8411.82.80.00
Võimsusega üle 50 000 kw
8411.82.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.82.80.90
Muud
-
Osad
8411.91.00
Turboreaktiivmootoritele ja turbopropellermootoritele
8411.91.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.91.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8411.91.00.90
Muud
8411.99.00
Muud
8411.99.00.10
Gaasiturbiinidele, kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8411.99.00.11
Muud
8411.99.00.20
gaasiturbiini rattakujuline labadega komponent, mida kasutatakse turboülelaaduris ning - mis on valmistatud täppisvalu teel roostevabast sulamist, mis vastab standardile DIN G- NiCr13Al6MoNb või DIN G- NiCr13Al16MoNb või DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi või DIN G- NiCr12Al6MoNb või AMS AISI:686, - mille kuumuskindlus ei ületa 1 100 °C, - mille läbimõõt on 28-180 mm, - mille kõrgus on 20-150 mm
8411.99.00.30
Turboülelaadurite turbiini korpus, millel on turbiiniratta paigaldamiseks auk läbimõõduga 28–181mm
8411.99.00.99
Muud
8412
Muud mootorid ja jõuseadmed
8412.10.00
Reaktiivmootorid, v.. A turboreaktiivmootorid
8412.10.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.10.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8412.10.00.90
Muud
-
Hüdraulilised masinad ja jõuseadmed
8412.21.00
Lineaarsed (silindrid)
8412.21.20.00
Hüdraulilised süsteemid
8412.21.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.21.20.90
Muud
8412.21.80.00
Muud
8412.21.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.21.80.90
Muud
8412.29.00
Muud
8412.29.20.00
Hüdraulilised süsteemid
8412.29.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.29.20.90
Muud
-
Muud
8412.29.81.00
Hüdraulilised mootorid
8412.29.81.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.29.81.90
Muud
8412.29.89.00
Muud
8412.29.89.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.29.89.90
Muud
-
Pneumaatilised masinad ja jõuseadmed
8412.31.00
Lineaarsed (silindrid)
8412.31.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.31.00.90
Muud
8412.39.00
Muud
8412.39.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.39.00.20
Üheastmelise turboülelaaduri täiturseade:- - varustatud sisselasketoru ja juhtvardaga, mille töökäik on 15–40mm,- täiturseadme maksimaalne pikkus koos juhtvardaga on kuni 400mm,- - maksimaalne läbimõõt kõige laiemas kohas on kuni 140mm ja- korpuse maksimaalne kõrgus ilma kontrollvardata kuni 140mm
8412.39.00.90
Muud
8412.80.00
Muud
8412.80.10.00
Aurumasinad (veeaurul või muul aurul)
8412.80.80.00
Muud
8412.80.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.80.80.90
Muud
8412.90.00
Osad
8412.90.20.00
Reaktiivmootoritele (peale turboreaktiivmootorite)
8412.90.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.90.20.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8412.90.20.90
Muud
8412.90.40.00
Hüdraulilistele jõuseadmetele
8412.90.40.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.90.40.90
Muud
8412.90.80.00
Muud
8412.90.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8412.90.80.20
Tardlahustugevdatud keragrafiitmalmist alusplaat tuuleturbiini jõuülekandeseadme (käigukast, pukklaager, rootori võll) kinnitamiseks ja joondamiseks:- pikkusega 3,5–4,5 m,- laiusega 2–4,2 m,- kõrgusega 1–1,3 m,- massiga 11–21,5 tonni,- pea pööramise ajami paigaldusavadega,- käigukasti toe paigaldusäärikuga,- jõuülekandeseadme kinnitusega,- mitmesuguste kruviavadega
8412.90.80.30
Käigukasti tugi, mida kasutatakse tuuleturbiini käigukasti ja alusplaadi vahelise tugi- ja kandedetailina ning mis on valmistatud tardlahustugevdatud keragrafiitmalmist:-läbimõõduga 2-5 m,-massiga 2-7 tonni
8412.90.80.90
Muud
8413
Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
-
Paigaldatud mõõteseadmega või konstruktsiooniga, mis näeb ette mõõteseadme paigaldamise
8413.11.00
Kütuse- ja määrdeõlipumbad tanklate ja garaažide jaoks
8413.19.00
Muud
8413.19.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.19.00.90
Muud
8413.20.00
Käsipumbad, v.. A alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad
8413.20.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.20.00.90
Muud
8413.30.00
Kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks
8413.30.20.00
Pritsepumbad
8413.30.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.30.20.30
Ühesilindriline radiaalkolviga kõrgsurvepump bensiini otsesissepritseks: - töörõhuga 200-350 baari, - vedelikuvoolu regulaatoriga ja - kaitseklapiga,kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks
8413.30.20.40
Kõrgsurve-kolbpump diislikütuse otsesissepritseks:-töörõhuga kuni 275 mpa,-nukkvõlliga,-jõudlusega 15-1 800 cm³ vedelikku minutis,-elektrilise survereguleerimisklapiga
8413.30.20.50
Kõrgsurve-kolbpump diislikütuse otsesissepritseks:-töörõhuga kuni 275 mpa,-projekteeritud toimima kontaktis väntvõlliga,-elektromagnetklapiga
8413.30.20.60
Kõrgsurve-kolbpump bensiini otsesissepritseks:-töörõhuga kuni 90 mpa,-projekteeritud toimima kontaktis väntvõlliga,-elektromagnetklapiga
8413.30.20.90
Muud
8413.30.80.00
Muud
8413.30.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.30.80.20
Elektriline veepump, mis tagab veeringluse toimimise ka siis, kui mootor on ajutiselt välja lülitatud, töötamiseks alalisvoolupingel 9-16 v:-võimsus - rõhk 0,075 mpa töökiirusel 3 800 p/min,-jõudlusega 12 l/min,-varustatud pistmikuga ühenduskaabliga või ilma selleta ja-paigalduskronsteiniga või ilma selleta, kasutatakse grupi 87 kaupade tootmiseks
8413.30.80.90
Muud
8413.40.00
Betoonipumbad
8413.50.00
Muud tööseadise vahelduvsuunalise liikumisega pumbad
8413.50.20.00
Hüdraulilised agregaadid
8413.50.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.50.20.90
Muud
8413.50.40.00
Doseerivad või segustavad pumbad
8413.50.40.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.50.40.90
Muud
-
Muud
-
Kolbpumbad
8413.50.61.00
Hüdraulilised mootorid
8413.50.61.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.50.61.90
Muud
8413.50.69.00
Muud
8413.50.69.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.50.69.90
Muud
8413.50.80.00
Muud
8413.50.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.50.80.90
Muud
8413.60.00
Muud rootorpumbad
8413.60.20.00
Hüdraulilised agregaadid
8413.60.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.20.90
Muud
-
Muud
-
Hammasrataspumbad
8413.60.31.00
Hüdraulilised mootorid
8413.60.31.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.31.90
Muud
8413.60.39.00
Muud
8413.60.39.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.39.90
Muud
-
Siiberpumbad
8413.60.61.00
Hüdraulilised mootorid
8413.60.61.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.61.90
Muud
8413.60.69.00
Muud
8413.60.69.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.69.90
Muud
8413.60.70.00
Kruvipumbad
8413.60.70.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.70.90
Muud
8413.60.80.00
Muud
8413.60.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.60.80.90
Muud
8413.70.00
Muud tsentrifugaalpumbad
-
Sukelpumbad
8413.70.21.00
Üheastmelised
8413.70.29.00
Mitmeastmelised
8413.70.30.00
Küttesüsteemide ja soojaveevarustuse tihendikarbita tsirkulatsioonpumbad
-
Muud, väljalaskeotsaku läbimõõduga
8413.70.35.00
Kuni 15 mm
8413.70.35.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.35.89
Muud
-
Üle 15 mm
8413.70.45.00
Kanal-tsentrifugaal- ja keerispumbad (külgkanalitega)
8413.70.45.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.45.90
Muud
-
Radiaalvooga
-
Üheastmelised
-
Ühe sisend-töörattaga
8413.70.51.00
Monoplokk
8413.70.51.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.51.20
Elektriline harjadeta alalisvoolumootor, millel on mootori võllile paigaldatud, radiaalvooga üheastmeline ja ühe sisendiga tsentrifugaalpump, ja 1800 w nimivõimsusega sisseehitatud küttekehaga spiraalkamber ning joodetud ohutusseadised monoplokis mootoriga; koostul on:-väljalaskeotsak läbimõõduga vähemalt 20 mm,-9 uurdega staator,-6 poolusega rootor,-nimivõimsus 95 w,-sirge väljalaskeavaga spiraalkamber,-liivafiltrita rootorikamber
8413.70.51.30
Elektriline harjadeta alalisvoolumootor, millel on mootori võllile paigaldatud, radiaalvooga üheastmeline ja ühe sisendiga tsentrifugaalpump, ja 1800 w nimivõimsusega sisseehitatud küttekehaga spiraalkamber ning joodetud ohutusseadised monoplokis mootoriga; koostul on:-väljalaskeotsak läbimõõduga vähemalt 20 mm,-9 uurdega staator,-6 poolusega rootor,-nimivõimsus 95 w,-klamberkinnitusega kummivoolikust väljalaskeavaga spiraalkamber,-liivafiltrita rootorikamber
8413.70.51.40
Elektriline harjadeta alalisvoolumootor, millel on mootori võllile paigaldatud, radiaalvooga üheastmeline ja ühe sisendiga tsentrifugaalpump monoplokis mootoriga ja sisseehitatud kütteseadmega spiraalkamber; koostul on:-väljalaskeotsak läbimõõduga vähemalt 20 mm,-9 uurdega, nelinurkselt või ahelasse paigutatud poolustega staator,-6 poolusega rootor,-ferriidist või haruldastest muldmetallidest magnetid,-nimivõimsus 95 või 80 w,-küttekeha nimivõimsusega 1800 w ning joodetud või laserkeevitatud ohutusseadised,-spiraalkamber klamberkinnitusega kummist väljalaskeavaga või ilma,-rootorikamber ultrahelikeevitatud liivafiltriga
8413.70.51.90
Muud
8413.70.59.00
Muud
8413.70.59.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.59.90
Muud
8413.70.65.00
Rohkem kui ühe sisend-töörattaga
8413.70.65.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.65.90
Muud
8413.70.75.00
Mitmeastmelised
8413.70.75.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.75.90
Muud
-
Muud tsentrifugaalpumbad
8413.70.81.00
Üheastmelised
8413.70.81.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.81.90
Muud
8413.70.89.00
Mitmeastmelised
8413.70.89.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.70.89.90
Muud
-
Muud pumbad; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
8413.81.00
Pumbad
8413.81.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.81.00.90
Muud
8413.82.00
Vedelikutõstukid (-elevaatorid)
-
Osad
8413.91.00
Pumpadele
8413.91.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8413.91.00.30
Kütusepumba kaas: - mis koosneb alumiiniumsulamitest, - mis on läbimõõduga 38 mm või 50 mm, - mille pinnal on kaks kontsentrilist ringikujulist soont, - mis on anodeeritud,mida kasutatakse bensiinimootoriga mootorsõidukites
8413.91.00.50
Kahesilindrilise kõrgsurvepumba pea, terasest sepistatud:- freesitud keermestatud liitmikega, mille läbimõõt on 10–36,8 mm ning- puuritud kütusekanalitega, mille läbimõõt on 3,5–10 mm,mida kasutatakse diislikütuse sissepritsesüsteemides
8413.91.00.90
Muud
8413.92.00
Vedelikutõstukitele (-elevaatoritele)
8414
Vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta; gaasikindlad bioloogiliselt ohutud kaitsekapid, filtritega või ilma
8414.10.00
Vaakumpumbad
8414.10.15.00
Pooljuhtide või üksnes või peamiselt lamekuvarite valmistamiseks kasutatavad
-
Muud
8414.10.25.00
Kolbrootorpumbad, liugsiibritega rootorpumbad, molekulaar-vaakumpumbad ja roots-tüüpi pumbad
8414.10.25.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.10.25.30
Tandempump, mis koosneb järgmistest osadest:-õlipump töömahuga 21,6 cm³ pöörde kohta (± 2 cm³ pöörde kohta) ja töörõhuga 1,5 bar kiirusel 1 000 p/min,-vaakumpump töömahuga 120 cm³ pöörde kohta (± 12 cm³ pöörde kohta) ning jõudlusega -666 mbar 6 sekundiga kiirusel 750 p/min,kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamisel
8414.10.25.90
Muud
-
Muud
8414.10.81.00
Difusioon-, krüogeen- ja adsorptsioonpumbad
8414.10.81.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.10.81.90
Muud
8414.10.89.00
Muud
8414.10.89.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.10.89.30
Elektriline vaakumpump:-kontrolleri-ala võrguga (can siin),-kummivoolikuga või ilma,-pistmikuga ühenduskaabliga,-kinnituskronsteiniga,kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamisel
8414.10.89.90
Muud
8414.20.00
Käsi- ja jalg-õhupumbad
8414.20.20.00
Jalgrataste käsipumbad
8414.20.80.00
Muud
8414.20.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.20.80.90
Muud
8414.30.00
Külmutusseadmetes kasutatavad kompressorid
8414.30.20.00
Võimsusega kuni 0,4 kw
8414.30.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.30.20.90
Muud
-
Võimsusega üle 0,4 kw
8414.30.81.00
Hermetiseeritud või poolhermetiseeritud
8414.30.81.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8414.30.81.50
Hermeetiline või poolhermeetiline muudetava kiirusega elektriline spiraalkompressor, nimivõimsusega 0,5-10 kw, silindri töömahuga kuni 35 cm³, kasutatakse külmutusseadmetes
8414.30.81.60
Hermeetilised rootorkompressorid fluorosüsivesinik- (hfc) või süsivesinik-külmaainete jaoks- töötavad muutuva kiirusega ühefaasiliste vahelduvvoolumootoritega või harjadeta alalisvoolumootoritega,- nimivõimsusega kuni 1,5kw,- nimipingega 100–240v,- kõrgusega kuni 300mm,- välisläbimõõduga kuni 150mm,- ühikumassiga kuni 15kg,kasutatakse majapidamisseadmete, sh pesukuivatite soojuspumpade valmistamiseks
8414.30.81.89
Muud
8414.30.89.00
Muud
8414.30.89.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.30.89.20
Sõiduki kliimaseadme osa, mis koosneb lahtise võlliga kolbkompressorist võimsusega üle 0,4 kw, kuid mitte üle 10 kw
8414.30.89.30
Avatud võlliga spiraalkompressor koos sidurikoostuga, võimsusega üle 0,4 kw, sõidukite kliimaseadmete jaoks, kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamiseks
8414.30.89.90
Muud
8414.40.00
Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid
8414.40.10.00
Tootlikkusega kuni 2 m3 minutis
8414.40.90.00
Tootlikkusega üle 2 m3 minutis
-
Ventilaatorid
8414.51.00
Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori võimsus ei ületa 125 w
8414.51.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.51.00.90
Muud
8414.59.00
Muud
8414.59.15.00
Ventilaatorid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt mikroprotsessorite, telekommunikatsiooniseadmete, automaatsete andmetöötlusseadmete või automaatsete andmetöötlusseadmete plokkide jahutamiseks
-
Muud
8414.59.25.00
Telgventilaatorid
8414.59.25.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.59.25.90
Muud
8414.59.35.00
Tsentrifugaalventilaatorid
8414.59.35.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.59.35.20
Radiaalventilaator, millel on järgmised omadused:-mõõtmed 25 mm (kõrgus) × 85 mm (laius) × 85 mm (sügavus),-mass 120 g,-nimipinge 13,6 v (alalispinge),-tööpinge 9-16 v (alalispinge),-nimivool 1,1 a (typ),-nimivõimsus 15 w,-pöörlemiskiirus 500-4800 p/min (pööret minutis) (vaba voo korral),-õhuvool kuni 17,5 l/s,-õhurõhk kuni 16 mm h₂o ≈ 157 pa,-üldine helirõhk kiirusel 4800 p/min (pööret minutis) kuni 58 db(a) jafin-liidesega (fan interconnect network) andmete vahetamiseks autoistmete ventilatsioonisüsteemides kasutatava kütte- ja kliimaseadme juhtseadmega
8414.59.35.30
Hübriidsõiduki kõrgepingeaku jahutamiseks kasutatav elektriline puhur, millel on:-juhtplokk,-mosfet-vaheldi,-pinge 10-16 v,-talub ümbritseva keskkonna temperatuuri -40.. .. .. 80 °c,hübriidsõidukite tootmiseks
8414.59.35.90
Muud
8414.59.95.00
Muud
8414.59.95.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.59.95.90
Muud
8414.60.00
Tõmbekapid ja õhupuhastid, mille maksimaalne horisontaalmõõde ei ületa 120 cm
8414.70.00
Gaasikindlad bioloogiliselt ohutud kaitsekapid
8414.80.00
Muud
-
Turbokompressorid
8414.80.11.00
Üheastmelised
8414.80.11.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.11.90
Muud
8414.80.19.00
Mitmeastmelised
8414.80.19.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.19.90
Muud
-
Tööseadise vahelduvsuunalise liikumisega mahtkompressorid, ülerõhuga
-
Kuni 15 baari, tunnitootlikkusega
8414.80.22.00
Kuni 60 m3
8414.80.22.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.22.20
Õhu membraankompressor:- tootlikkusega 4,5-12 l/m,- sisendvõimsusega kuni 14 w,- ülerõhuga kuni 400 hpa (0,4 bar),kasutatakse autoistmete tootmiseks
8414.80.22.90
Muud
8414.80.28.00
Üle 60 m3
8414.80.28.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.28.90
Muud
-
Üle 15 baari, tunnitootlikkusega
8414.80.51.00
Kuni 120 m3
8414.80.51.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.51.90
Muud
8414.80.59.00
Üle 120 m3
8414.80.59.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.59.90
Muud
-
Rootor-mahtkompressorid
8414.80.73.00
Ühe võlliga
8414.80.73.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8414.80.73.30
Hermeetilised rootorkompressorid fluorosüsivesinik- (hfc) või süsivesinik-külmaainete jaoks- töötavad muutuva kiirusega ühefaasiliste vahelduvvoolumootoritega või harjadeta alalisvoolumootoritega,- nimivõimsusega kuni 1,5kw,- nimipingega 100–240v,- kõrgusega kuni 300mm,- välisläbimõõduga kuni 150mm,- ühikumassiga kuni 15kg,kasutatakse majapidamisseadmete, sh pesukuivatite soojuspumpade valmistamiseks
8414.80.73.50
Hermeetiline soojuspumba kompressor külmutusagensile r134a või r450a:-ei ole täidetud külmutusagensiga,-on eeltäidetud määrdeõliga,-ühefaasilise induktsioonmootori käivitus- ja töökondensaatoriga,-imiühendusega alumisel küljel ja väljalaskeühendusega pealmisel küljel,-töömahuga 8,05-8,25 cm³,-pöörlemiskiirusega 2 800-3 100 p/min ja-jahutusvõimsusega 920-990 w (ashrae tingimustes)
8414.80.73.89
Muud
-
Mitme võlliga
8414.80.75.00
Kruvikompressorid
8414.80.75.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.75.90
Muud
8414.80.78.00
Muud
8414.80.78.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.78.90
Muud
8414.80.80.00
Muud
8414.80.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.80.80.90
Muud
8414.90.00
Osad
8414.90.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8414.90.00.15
Alumiiniumi ja magneesiumi sulamist ventilaatorikoost:-välisläbimõõduga 54-130 mm,-kõrgusega 8-30 mm,-kahe kettaga, mis on ühendatud evolvendikujuliste labadega,-tihvtiga või ilma selleta ning seibiga või ilma selleta,kasutamiseks elektrimootorite valmistamisel
8414.90.00.20
Alumiiniumkolvid, mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele
8414.90.00.25
Alumiiniumisulamist tigukompressori korpus: -kuumakindlusega temperatuurivahemikus 200-250 °c,-ühe või mitme kinnituskohaga, mis sobivad ajami paigaldamiseks,kasutamiseks turboülelaadurite valmistamisel
8414.90.00.30
Rõhureguleerimissüsteem mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele
8414.90.00.40
Ajamiosa mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele
8414.90.00.80
Turboülelaaduri tööratta korpus, valualumiiniumisulamist või malmist:- kuumakindel temperatuurini 400 °c,- kompressori tööratta paigaldamiseks ette nähtud 30–300 mm avaga;kasutamiseks autotööstuses
8414.90.00.90
Muud
8415
Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.. A seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida
8415.10.00
Akendele, seintele, lagedele ja põrandatele kinnitatavad, kompaktsed või mitmeosalised (nn "split-system")
8415.10.10.00
Kompaktsed
8415.10.10.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.10.10.90
Muud
8415.10.90.00
Mitmeosalised (split)
8415.10.90.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.10.90.90
Muud
8415.20.00
Mootorsõidukites kasutatavad, inimeste jaoks
8415.20.00.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.20.00.90
Muud
-
Muud
8415.81.00
Jahutusseadmega ning jahutus- ja kütterežiimi vahelise ümberlülitamise reguleerventiiliga (reverseeritavad soojuspumbad)
8415.81.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8415.81.00.11
Muud
8415.81.00.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.81.00.99
Muud
8415.82.00
Muud, jahutusseadmega
8415.82.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8415.82.00.11
Muud
8415.82.00.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.82.00.99
Muud
8415.83.00
Jahutusseadmeta
8415.83.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8415.83.00.90
Muud
8415.90.00
Osad
8415.90.00.10
Alamrubriikide 8415 81, 8415 82 või 8415 83 kliimaseadmetele, kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8415.90.00.15
Auto kliimaseadme kondensaatori elekterkeevitatud kollektor:-torust, mis on valmistatud alumiiniumriba stantsimisel ja servade ühendamisel elekterkaarkeevituse teel,-sisemiste juhteplaatidega jahutusvedeliku nõuetekohase voolu tagamiseks,-pikkusega 190-460 mm,-läbimõõduga 9-42 mm,-massiga 0,01-0,45 kg,-alumiiniumist ühendusplokkidega või ilma nendeta,kasutamiseks gruppi 87 kuuluvate sõidukite kliimaseadmete tootmisel
8415.90.00.45
Alumiiniumist ühendusplokk auto kliimaseadmes kasutamiseks: -t6-töötlusega, -sellel on ümarad, ringikujulise välissoonega kinnitusnagad,-läbivate või mitteläbivate aukudega, mis on tehtud profiilidest ülemise raadiusega 8-11 mm ja alumise raadiusega 12-17 mm,-avade vahekaugusega 15-22 mm,-pesadega, mis on ette nähtud jootmiseks või klambritega kinnitamiseks,-m6 või m8 kinnituskruvi keermestatud või keermestamata kinnitusavadega,-laiusega 5-16 mm,-kompressori, kondensaatori, aurusti, jahuti ja muude üksuste ühendamiseks
8415.90.00.60
Gaasjoodetud alumiiniumplokk toru ühendamiseks kondensaatoriga auto kliimaseadmes:-ekstrudeeritud, painutatud, alumiiniumist klemmjuhtmetega välisläbimõõduga 5-25 mm,-massiga 0,02-0,25 kg
8415.90.00.65
Teisaldatav kuivatusfilter, valmistatud alumiiniumist kaarkeevituse teel, polüamiidist ja keraamiliste elementidega:-pikkusega 143-292 mm,-läbimõõduga 31-99 mm, -kaaluga 0,12-0,9 kg, -filtrielementide pikkusega kuni 0,2 mm ja paksusega kuni 0,06 mm ja -tahkete osakeste läbimõõduga kuni 0,06 mm,kasutatakse autode kliimaseadmete tootmiseks
8415.90.00.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8415.90.00.99
Muud
8416
Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.. A nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
8416.10.00
Vedelkütusepõletid
8416.10.10.00
Varustatud automaatjuhtimisseadmega
8416.10.90.00
Muud
8416.20.00
Muud põletid, k.. A kombineeritud
8416.20.10.00
Ainult gaasile, monoplokk, sisaldab ventilaatorit ja juhtseadet
-
Muud
8416.20.20.00
Kombineeritud põletid
8416.20.80.00
Muud
8416.30.00
Mehaanilised kihtkolded, k.. A nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
8416.90.00
Osad
8417
Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.. A jäätmepõletusahjud
8417.10.00
Ahjud ja kambrid metallimaakide ning püriitmaakide särdamiseks, sulatamiseks jms kuumtöötluseks
8417.20.00
Pagariahjud
8417.20.10.00
Tunnelahjud
8417.20.90.00
Muud
8417.80.00
Muud
8417.80.30.00
Ahjud ja kambrid keraamikatoodete põletamiseks
8417.80.50.00
Ahjud ja kambrid tsement-, klaas- ja keemiatoodete põletamiseks
8417.80.70.00
Muud
8417.90.00
Osad
8418
Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.10.00
Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega või sahtlitega või nende kombinatsioonid
8418.10.20.00
Mahuga üle 340 liitri
8418.10.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.10.20.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.10.20.99
Muud
8418.10.80.00
Muud
8418.10.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.10.80.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.10.80.99
Muud
-
Olmekülmikud
8418.21.00
Kompressoriga
8418.21.10.00
Mahuga üle 340 liitri
8418.21.10.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.21.10.90
Muud
-
Muud
8418.21.51.00
Lauamudelid
8418.21.51.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.21.51.90
Muud
8418.21.59.00
Sisseehitatavat tüüpi
8418.21.59.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.21.59.90
Muud
-
Muud, mahuga
8418.21.91.00
Kuni 250 liitrit
8418.21.91.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.21.91.90
Muud
8418.21.99.00
Üle 250 liitri, kuid mitte üle 340 liitri
8418.21.99.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.21.99.90
Muud
8418.29.00
Muud
8418.29.00.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.29.00.90
Muud
8418.30.00
Kastikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 800 l
8418.30.20.00
Mahuga kuni 400 l
8418.30.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.30.20.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.30.20.99
Muud
8418.30.80.00
Mahuga üle 400 l, kuid mitte üle 800 l
8418.30.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.30.80.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.30.80.99
Muud
8418.40.00
Kapikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 900 l
8418.40.20.00
Mahuga kuni 250 l
8418.40.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.40.20.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.40.20.99
Muud
8418.40.80.00
Mahuga üle 250 l, kuid mitte üle 900 l
8418.40.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8418.40.80.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.40.80.99
Muud
8418.50.00
Muu mööbel (kambrid, kapid, vitriinid, letid jmt) toodete säilitamiseks ja väljapanekuks ning millesse kuuluvad jahutus- või külmutusseadmed
-
Külmletid ja -vitriinid (külmutusseadme või aurustiga)
8418.50.11.00
Külmutatud toidukaupade hoidmiseks
8418.50.11.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.50.11.90
Muud
8418.50.19.00
Muud
8418.50.19.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.50.19.90
Muud
8418.50.90.00
Muud külmseadmed
8418.50.90.10
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.50.90.90
Muud
-
Muud külmutus- ja sügavkülmutusseadmed; soojuspumbad
8418.61.00
Soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.61.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8418.61.00.11
Muud
8418.61.00.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.61.00.99
Muud
8418.69.00
Muud
8418.69.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8418.69.00.11
Muud
8418.69.00.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.69.00.99
Muud
-
Osad
8418.91.00
Mööbel, millesse paigaldatakse külmutus- ja sügavkülmutusseadmed
8418.99.00
Muud
8418.99.10.00
Aurustid ja kondensaatorid, v.. A olmekülmikutes kasutatavad
8418.99.10.10
Kasutamiseks teatavat tüüpi õhusõidukites
-
Muud
8418.99.10.81
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.99.10.87
Muud
8418.99.90.00
Muud
8418.99.90.10
Kliimaseadmeteks kohandatud jahutusseadmete osad, kasutamiseks teatavat tüüpi õhusõidukites
8418.99.90.20
Alumiiniumist liideseplokk kondensaatori torustikuga ühendamiseks keevitusprotsessis:-karastatud töötlusega t6 või t5,-kaaluga kuni 150 g,-pikkusega 20-150 mm,-ühes tükis kinnitussiiniga
8418.99.90.30
Kuivatusfiltri profiil kondensaatori torustikuga ühendamiseks keevitusprotsessis:-jootepinna tasapinnalisusega kuni 0,2 mm,-kaaluga 100-600 g,-ühes tükis kinnitussiiniga
-
Muud
8418.99.90.91
Eelnevalt fluorosüsivesinikega täidetud
8418.99.90.99
Muud
8419
Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide termiliseks töötluseks (kuumutamine, keetmine, röstimine, destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine, aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine jne), v.. A kodumajapidamises kasutatavad, elektriliselt või muul viisil köetavad (v.. A ahjud jm rubriigi 8514 seadmed); mitte-elektrilised kiirboilerid või mahtboilerid
-
Mitte-elektrilised kiirboilerid ja mahtboilerid
8419.11.00
Gaaskütusel kiirboilerid
8419.12.00
Päikeseenergiaga töötavad veesoojendid
8419.19.00
Muud
8419.20.00
Meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid
-
Kuivatid
8419.33.00
Külmkuivatusseadmed, külmkuivatusseadmete üksused ja pihustuskuivatid
8419.34.00
Muud, põllumajandustoodangu jaoks
8419.35.00
Muud, puidu, paberimassi, paberi või papi jaoks
8419.39.00
Muud
8419.40.00
Destilleerimis- ja rektifikatsiooniseadmed
8419.50.00
Soojusvahetid
8419.50.20.00
Fluoropolümeeridest valmistatud soojusvahetid, mille sisse- ja väljalasketoru siseläbimõõt on kuni 3 cm
8419.50.80.00
Muud
8419.50.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8419.50.80.90
Muud
8419.60.00
Seadmed gaaside ja õhu veeldamiseks
-
Muud seadmed
8419.81.00
Kuumade jookide valmistamiseks, toidu keetmiseks ja kuumutamiseks
8419.81.20.00
Perkolaatorid ja muud seadmed kohvi vm kuumade jookide valmistamiseks
8419.81.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8419.81.20.90
Muud
8419.81.80.00
Muud
8419.81.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8419.81.80.90
Muud
8419.89.00
Muud
8419.89.10.00
Jahutustornid (gradiirid) ja samalaadsed seadmed otseseks (vaheseinata) jahutamiseks tsirkuleeriva veega
8419.89.30.00
Vaakum-auruseadmed metallide sadestamiseks
8419.89.98.00
Muud
8419.90.00
Osad
8419.90.15.00
Alamrubriigi 8419 20 00 sterilisaatoritele
8419.90.85.00
Muud
8419.90.85.10
Soojusvahetusagregaatidele, kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8419.90.85.40
Silikoonist või plastist klaviatuurid, mis sisaldavad:-lihtmetallist osi ning-mis võivad sisaldada plastist ja-klaaskiu või puiduga armeeritud epoksiidvaigust osi ning-võivad olla pealetrükiga või töödeldud pinnaga,-võivad olla elektrijuhtmega,-võivad olla membraaniga,-võivad olla ühe- või mitmekihilise kaitsekilega
8419.90.85.90
Muud
8420
Kalandrid jm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.. A seadmed metallide ning klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)
8420.10.00
Kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed)
8420.10.10.00
Tekstiilitööstuses kasutatavad
8420.10.30.00
Paberitööstuses kasutatavad
-
Muud
8420.10.81.00
Rull-laminaatorid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide põhimike või trükkplaatide valmistamiseks
8420.10.89.00
Muud
-
Osad
8420.91.00
Valtsid, rullid
8420.91.10.00
Malmist
8420.91.80.00
Muud
8420.99.00
Muud
8421
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
-
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid
8421.11.00
Koorelahutid
8421.12.00
Pesukuivatid
8421.19.00
Muud
8421.19.20.00
Laboratoorset tüüpi tsentrifuugid
8421.19.70.00
Muud
-
Seadmed vedelike puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.21.00
Vee puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.21.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.21.00.20
Vee eeltöötlussüsteem, mis koosneb ühest või mitmest järgmisest elemendist ja mis sisaldab või ei sisalda kõnealuste elementide steriliseerimis- ja desinfitseerimismooduleid: - ultrafiltrimissüsteem - süsifiltrimissüsteem - veepehmendussüsteembiofarmaatsialaborites kasutamiseks
8421.21.00.90
Muud
8421.22.00
Jookide (v.. A vee) filtreerimiseks või puhastamiseks
8421.23.00
Sisepõlemismootorite õli- ja kütusefiltrid
8421.23.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.23.00.90
Muud
8421.29.00
Muud
8421.29.20.00
Fluoropolümeeridest valmistatud ning filtri või puhastusmembraani paksusega kuni 140 mikronit
8421.29.80.00
Muud
8421.29.80.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.29.80.90
Muud
-
Seadmed gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
8421.31.00
Sisepõlemismootorite õhufiltrid
8421.31.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.31.00.90
Muud
8421.32.00
Katalüüsmuundurid või osakeste filtrid, kombineeritud või mitte, sisepõlemismootorite heitgaaside puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.39.00
Muud
8421.39.15.00
Roostevabast terasest korpusega ning sisse- ja väljalasketoruga, mille siseläbimõõt on kuni 1,3 cm
-
Muud
8421.39.25.00
Õhu puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.39.25.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.39.25.90
Muud
-
Muude gaaside puhastamiseks või filtreerimiseks
8421.39.35.00
Katalüütilise protsessi abil
8421.39.35.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.39.35.90
Muud
8421.39.85.00
Muud
8421.39.85.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8421.39.85.90
Muud
-
Osad
8421.91.00
Tsentrifuugidele, k.. A tsentrifugaalkuivatitele
8421.99.00
Muud
8421.99.10.00
Alamrubriigi 8421 29 20 või 8421 39 15 seadmete osad
8421.99.90.00
Muud
8421.99.90.10
Seadmetele vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks, kasutamiseks teatavat tüüpi õhusõidukites
8421.99.90.91
Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, mis koosnevad õõnsatest läbilaskvate seintega plastkiudkimpudest, mille üks ots on surutud plastplokki ja teine ots läbi plastploki; silinderümbrises või mitte
8421.99.90.92
Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, koosnevad peamiselt plastil põhinevatest membraanidest, mis on seest tugevdatud ümber perforeeritud toru mähitud riide või lausriidega ning ümbritsetud silindrikujulise plastkestaga, mille seina paksus on kuni 4 mm, võivad olla paigutatud silindritesse seinapaksusega vähemalt 5 mm
8421.99.90.99
Muud
8422
Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jm taoliste mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed; seadmed jookide gaseerimiseks
-
Nõudepesumasinad
8422.11.00
Olmemasinad
8422.19.00
Muud
8422.20.00
Seadmed pudelite jms mahutite pesuks ja kuivatamiseks
8422.30.00
Seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms mahutite kapseldamiseks; seadmed jookide gaseerimiseks
8422.40.00
Muud pakendamis- või pakkimisseadmed (k.. A kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed)
8422.90.00
Osad
8422.90.10.00
Nõudepesumasinatele
8422.90.90.00
Muud
8423
Kaalud (v.. A kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.. A kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid
8423.10.00
Kaalud inimeste kaalumiseks, k.. A imikukaalud; majapidamiskaalud
8423.10.10.00
Majapidamiskaalud
8423.10.90.00
Muud
8423.20.00
Kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel
8423.20.10.00
Kaalu mõõtmiseks elektroonilisi vahendeid kasutavad
8423.20.90.00
Muud
8423.30.00
Teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks mahutisse või konteinerisse (dosaatorid), k.. A punkerkaalud
8423.30.10.00
Kaalu mõõtmiseks elektroonilisi vahendeid kasutavad
8423.30.90.00
Muud
-
Muud kaalud ja seadmed
8423.81.00
Maksimummassile kuni 30 kg
-
Kaalu mõõtmiseks elektroonilisi vahendeid kasutavad
8423.81.21.00
Kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad etteantud massi saavutamisel
8423.81.23.00
Seadmed eelnevalt pakitud kaupade kaalumiseks ja markeerimiseks
8423.81.25.00
Poekaalud
8423.81.29.00
Muud
8423.81.80.00
Muud
8423.82.00
Maksimummassile üle 30 kg, kuid mitte üle 5 000 kg
8423.82.20.00
Kaalu mõõtmiseks elektroonilisi vahendeid kasutavad (välja arvatud mootorsõidukite kaalumisseadmed)
-
Muud
8423.82.81.00
Kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad etteantud massi saavutamisel
8423.82.89.00
Muud
8423.89.00
Muud
8423.89.20.00
Kaalu mõõtmiseks elektroonilisi vahendeid kasutavad
8423.89.80.00
Muud
8423.90.00
Igat tüüpi kaaluvihid; kaalude ja kaalumisseadmete osad
8423.90.10.00
Alamrubriigi 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 või 8423 89 20 kaalumisseadmete osad
8423.90.90.00
Muud
8424
Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed
8424.10.00
Tulekustutid, nii laetud kui laadimata
8424.10.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8424.10.00.90
Muud
8424.20.00
Pihustuspüstolid jms seadmed
8424.30.00
Aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed
-
Seadmed veega pesemiseks, sisseehitatud mootoriga
8424.30.01.00
Kütteseadmega
8424.30.08.00
Muud
-
Muud seadmed
8424.30.10.00
Suruõhul töötavad
8424.30.90.00
Muud
-
Põllumajanduses ja aianduses kasutatavad (taimekaitse)pritsid
8424.41.00
Kantavad pritsid
8424.49.00
Muud
8424.49.10.00
Pihustid ja puisturid, mis on ette nähtud monteerimiseks põllumajandustraktoritele või nendega pukseerimiseks
8424.49.90.00
Muud
-
Muud seadmed
8424.82.00
Põllumajanduses ja aianduses kasutamiseks
8424.82.10.00
Kastmisseadmed
8424.82.90.00
Muud
8424.89.00
Muud
8424.89.40.00
Mehaanilised pihustamis- ja pritsimisseadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide või trükkmoodulite valmistamiseks
8424.89.70.00
Muud
8424.90.00
Osad
8424.90.20.00
Alamrubriigi 8424 89 40 mehaaniliste seadmete osad
8424.90.80.00
Muud
8424.90.80.20
Tulekustutitele, kasutamiseks teatavat tüüpi õhusõidukites
8424.90.80.80
Muud
8425
Talid ja tõstukid, v.. A skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad
-
Talid ja tõstukid (v.. A skipptõstukid ning tõstukid transpordivahendite tõstmiseks)
8425.11.00
Elektrimootoriga
8425.19.00
Muud
-
Vintsid; kepselid
8425.31.00
Elektrimootoriga
8425.39.00
Muud
-
Tungrauad jm transpordivahendite tõstukid
8425.41.00
Statsionaarsed autogaraažide tõstukid
8425.42.00
Muud hüdraulilised tungrauad ja tõstukid
8425.49.00
Muud
8426
Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.. A kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
-
Sildkraanad, laadimissillad, pukk-kraanad, mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid
8426.11.00
Sildkraanad liikumatutel tugedel
8426.12.00
Mobiilsed pneumoratastõsteraamid ning kärutõstukid
8426.19.00
Muud
8426.20.00
Tornkraanad
8426.30.00
Portaal- ja sammasnoolkraanad
-
Muud iseliikuvad kraana-tüüpi tõstemehhanismid
8426.41.00
Ratasalusel
8426.49.00
Muud
-
Muud seadmed
8426.91.00
Monteerimiseks maanteesõidukitele
8426.91.10.00
Hüdraulilised kraanad transpordivahenditele kaupade peale- ja mahalaadimiseks
8426.91.90.00
Muud
8426.99.00
Muud
8427
Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid
8427.10.00
Iseliikuvad elektrimootoriga autolaadurid
8427.10.10.00
Tõstekõrgusega vähemalt 1 m
8427.10.10.10
Inimeste tõstmiseks mõeldud mobiilsed juurdepääsuseadmed, maksimaalse töökõrgusega kuus meetrit või rohkem
8427.10.10.90
Muud
8427.10.90.00
Muud
8427.20.00
Muud iseliikuvad autolaadurid
-
Tõstekõrgusega vähemalt 1 m
8427.20.11.00
Murdmaal kulgevad kahveltõstukid ja muud virnastamismasinad
8427.20.19.00
Muud
8427.20.19.10
Inimeste tõstmiseks mõeldud mobiilsed juurdepääsuseadmed, maksimaalse töökõrgusega kuus meetrit või rohkem
8427.20.19.90
Muud
8427.20.90.00
Muud
8427.90.00
Muud laadurid
-
Kaubaaluste käsivedukid
8427.90.00.11
Saadetud Taimaalt
8427.90.00.19
Muud
8427.90.00.30
Käsikahveltõstukid, mis omavad nn kaalunäidusüsteemi, mis koosneb šassiisse integreerimata kaalumismehhanismist, see tähendab, mis ei ole käsikahveltõstukisse sisse ehitatud
8427.90.00.80
Muud
8428
Muud tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismid (näiteks liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)
8428.10.00
Liftid ning skipptõstukid
8428.10.20.00
Elektriga töötavad
8428.10.80.00
Muud
8428.20.00
Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid
8428.20.20.00
Puistematerjalidele
8428.20.80.00
Muud
-
Muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja materjalidele
8428.31.00
Spetsiaalselt allmaatranspordiks
8428.32.00
Muud koppelevaatorid ja -konveierid
8428.33.00
Muud lintelevaatorid ja lintkonveierid
8428.39.00
Muud
8428.39.20.00
Rullkonveierid
8428.39.90.00
Muud
8428.40.00
Eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed
8428.60.00
Köisteed, isteliftid, suusatõstukid; köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid
8428.70.00
Tööstusrobotid
8428.90.00
Muud seadmed
-
Spetsiaalselt põllumajanduses kasutamiseks ettenähtud laadurid
8428.90.71.00
Põllumajandustraktoritele kinnitamiseks
8428.90.79.00
Muud
8428.90.90.00
Muud
8428.90.90.20
Inimeste tõstmiseks mõeldud mobiilsed iseliikuvad juurdepääsuseadmed, maksimaalse töökõrgusega kuus meetrit või rohkem
8428.90.90.80
Muud
8429
Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid
-
Buldooserid ja planeerimisbuldooserid
8429.11.00
Roomikutel
8429.19.00
Muud
8429.20.00
Teehöövlid ja planeerijad
8429.30.00
Skreeperid
8429.40.00
Tampimismasinad ja teerullid
-
Teerullid
8429.40.10.00
Vibratsioon-teerullid
8429.40.30.00
Muud
8429.40.90.00
Tampimismasinad
-
Mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid
8429.51.00
Frontaalkopplaadurid
8429.51.10.00
Spetsiaalsed laadurid allmaatöödeks
-
Muud
8429.51.91.00
Roomikutel kopplaadurid
8429.51.99.00
Muud
8429.52.00
360-kraadise pöördeulatusega masinad
8429.52.10.00
Roomikekskavaatorid
8429.52.90.00
Muud
8429.59.00
Muud
8430
Muud pinnase teisaldamis-, profileerimis-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid
8430.10.00
Vaiarammid ja vaiatõmburid
8430.20.00
Lumesahad ja lumepuhurid
-
Soonimismasinad söe ja kivimite kaevandamiseks; läbindusmehhanismid
8430.31.00
Iseliikuvad
8430.39.00
Muud
-
Puurimismasinad ja muud pinnaseläbindusmehhanismid
8430.41.00
Iseliikuvad
8430.49.00
Muud
8430.50.00
Muud iseliikuvad masinad ja mehhanismid
-
Muud mitte-iseliikuvad masinad ja mehhanismid
8430.61.00
Tampimismasinad ja pinnasetihendusmehhanismid
8430.69.00
Muud
8431
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425-8430 masinates
8431.10.00
Rubriigi 8425 masinatele
8431.20.00
Rubriigi 8427 masinatele
-
Kere ja hüdraulikasüsteem kaubaaluste käsivedukite jaoks
8431.20.00.11
Saadetud Taimaalt
8431.20.00.19
Muud
8431.20.00.40
Alumiiniumsüdamiku ja plastikmahutiga jahuti, millel on terasest sisseehitatud tugistruktuur ja avatud täisnurklainel põhinev kujundus; jahutil on 9 ribi südamiku ühe tolli (2,54 cm) kohta; kasutatakse rubriiki 8427 kuuluvate sõidukite valmistamiseks
8431.20.00.50
Käsikahveltõstukid, mis omavad nn kaalunäidusüsteemi, mis koosneb šassiisse integreerimata kaalumismehhanismist, see tähendab, mis ei ole käsikahveltõstukisse sisse ehitatud
8431.20.00.60
Inimeste tõstmiseks mõeldud mobiilsete iseliikuvate juurdepääsuseadmete eelmonteeritud või koostevalmis osad, välja arvatud üksikud eraldiseisvad osad
8431.20.00.80
Muud
-
Rubriigi 8428 masinatele
8431.31.00
Liftidele, skipptõstukitele ja eskalaatoritele
8431.39.00
Muud
8431.39.00.10
Inimeste tõstmiseks mõeldud mobiilsete iseliikuvate juurdepääsuseadmete eelmonteeritud või koostevalmis osad, välja arvatud üksikud eraldiseisvad osad
8431.39.00.90
Muud
-
Rubriikide 8426, 8429 ja 8430 masinatele
8431.41.00
Kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid
8431.42.00
Buldooserite ja planeerimisbuldooserite sahad
8431.43.00
Alamrubriikide 8430 41 ja 8430 49 puurimis- ja pinnaseläbindusmasinate osad
8431.49.00
Muud
8431.49.20.00
Malmist või valuterasest
8431.49.80.00
Muud
8432
Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks
8432.10.00
Adrad
-
Äkked, kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad
8432.21.00
Ketasäkked
8432.29.00
Muud
8432.29.10.00
Kobestid ja kultivaatorid
8432.29.30.00
Äkked
8432.29.50.00
Mullafreesid
8432.29.90.00
Muud
-
Külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad
8432.31.00
Otsekülvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad taimede töötlemata pinnasele istutamiseks
8432.39.00
Muud
-
Külvikud
8432.39.11.00
Tsentraalajamiga täppiskülvikud
8432.39.19.00
Muud
8432.39.90.00
Istutus- ja ümberistutusmasinad
-
Sõnnikulaoturid ja väetisekülvikud
8432.41.00
Sõnnikulaoturid
8432.42.00
Väetisekülvikud
8432.80.00
Muud masinad
8432.90.00
Osad
8433
Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.. A põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.. A rubriigi 8437 seadmed
-
Niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks
8433.11.00
Mootorniidukid horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga
8433.11.10.00
Elektrilised
-
Muud
-
Iseliikuvad
8433.11.51.00
Istmega
8433.11.59.00
Muud
8433.11.90.00
Muud
8433.19.00
Muud
-
Mootoriga
8433.19.10.00
Elektrilised
-
Muud
-
Iseliikuvad
8433.19.51.00
Istmega
8433.19.59.00
Muud
8433.19.70.00
Muud
8433.19.90.00
Mootorita
8433.20.00
Muud niiduagregaadid, k.. A traktoritele monteeritavad
8433.20.10.00
Mootoriga
-
Muud
8433.20.50.00
Traktorite ripp- või haakeriistad
8433.20.90.00
Muud
8433.30.00
Muud heinatöömasinad
8433.40.00
Põhu- ning heinapressid, k.. A presskogurid
-
Muud saagikoristusmasinad; viljapeksumasinad
8433.51.00
Teraviljakombainid
8433.52.00
Muud viljapeksumasinad
8433.53.00
Juur- ja mugulviljakoristid
8433.53.10.00
Kartulikoristusmasinad
8433.53.30.00
Peedipealselõikusmasinad ja peedikoristusmasinad
8433.53.90.00
Muud
8433.59.00
Muud
-
Silokombainid
8433.59.11.00
Iseliikuvad
8433.59.19.00
Muud
8433.59.85.00
Muud
8433.60.00
Seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks
8433.90.00
Osad
8434
Lüpsimasinad ja piimandusmasinad
8434.10.00
Lüpsimasinad
8434.20.00
Piimandusmasinad
8434.90.00
Osad
8435
Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks
8435.10.00
Seadmed
8435.90.00
Osad
8436
Muud põllumajanduses, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.. A idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.10.00
Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks
-
Linnukasvatusseadmed; inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.21.00
Inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.29.00
Muud
8436.80.00
Muud seadmed
8436.80.10.00
Metsandusmasinad
8436.80.90.00
Muud
-
Osad
8436.91.00
Linnukasvatusseadmetele ja masinatele
8436.99.00
Muud
8436.99.00.10
Osa, mis sisaldab järgmist:- ühefaasiline vahelduvvoolumootor,- planetaarmehhanism,- lõiketera,ning võib sisaldada järgmist:- kondensaator,- keermestatud poldiga kinnitatud osa,kasutatakse aiapidamises kasutatavates purustajates
8436.99.00.90
Muud
8437
Seadmed seemne-, tera- ja kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks; jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.. A farmides kasutatavad seadmed
8437.10.00
Seemne, teravilja ja kuivatatud kaunvilja puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks
8437.80.00
Muud masinad
8437.90.00
Osad
8438
Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmed, mida kasutatakse toiduainetööstuses ning toitude ja jookide valmistamisel, v.. A seadmed loomsete ja mittelenduvate taimsete või mikroobsete rasvade või õlide ekstraheerimiseks ning puhastamiseks
8438.10.00
Pagariseadmed ning seadmed makaronide, spagettide jms toiduainete valmistamiseks
8438.10.10.00
Pagariseadmed
8438.10.90.00
Seadmed makaronide, spagettide jms valmistamiseks
8438.20.00
Kondiitritööstuses, kakaopulbri ja šokolaadi valmistamisel kasutatavad seadmed
8438.30.00
Suhkrutööstuse seadmed
8438.40.00
Õllepruulimisseadmed
8438.50.00
Lihatöötlemisseadmed
8438.60.00
Puuviljade, pähklite ning aedviljade töötlemise seadmed
8438.80.00
Muud seadmed
8438.80.10.00
Tee ja kohvi valmistamiseks
-
Muud
8438.80.91.00
Jookide valmistamiseks
8438.80.99.00
Muud
8438.90.00
Osad
8439
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavad seadmed
8439.10.00
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks
8439.20.00
Paberi ja papi tootmiseks
8439.30.00
Paberi ning papi viimistlemiseks
-
Osad
8439.91.00
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamise seadmetele
8439.99.00
Muud
8439.99.00.10
Mulgustamata legeerterastorudest imivaltskorpused, mis on toodetud tsentrifugaalvalu meetodil ning mille pikkus on 3000 mm või rohkem ja välisdiameeter 550 mm või rohkem
8439.99.00.90
Muud
8440
Raamatute köitmisseadmed, k.. A niitõmblusmasinad
8440.10.00
Seadmed
8440.10.10.00
Voltimismasinad
8440.10.20.00
Poognakokkuvõtmismasinad
8440.10.30.00
Niitõmblusmasinad, traatimis- ja klammerdusmasinad
8440.10.40.00
Õmbluseta (perfekt-) köitemasinad
8440.10.90.00
Muud
8440.90.00
Osad
8441
Muud seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, k.. A seadmed paberi ja papi lõikamiseks
8441.10.00
Lõikamismasinad
8441.10.10.00
Kombineeritud pingid rullide pikutilõikamiseks ja ümberkerimiseks
8441.10.20.00
Muud pikuti- ja ristilõikamispingid
8441.10.30.00
Giljotiinkäärid
8441.10.70.00
Muud
8441.20.00
Seadmed kottide ja ümbrike valmistamiseks
8441.30.00
Seadmed karpide, kastide, torude, trumlite jms mahutite valmistamiseks mis tahes menetlusel peale vormimise
8441.40.00
Seadmed esemete vormimiseks paberimassist, paberist ja papist
8441.80.00
Muud seadmed
8441.90.00
Osad
8441.90.10.00
Lõikamismasinatele
8441.90.90.00
Muud
8442
Seadmed (v.. A rubriikides 8456-8465 nimetatud masinad) trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
8442.30.00
Masinad ja seadmed
8442.40.00
Eelnimetatud masinate ja seadmete osad
8442.50.00
Trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
8443
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud
-
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme
8443.11.00
Ofsettrükimasinad, rullmaterjalile
8443.12.00
Büroo ofsettrükimasinad, lehtedele, mille ühe külje pikkus kokkuvoltimata on kuni 22 cm ja teise külje pikkus kuni 36 cm
8443.13.00
Muud ofsettrükimasinad
-
Lehtedele
8443.13.10.00
Kasutatud
-
Uued, lehtedele mõõtmetega
8443.13.32.00
Kuni 53 × 75 cm
8443.13.34.00
Üle 53 × 75 cm, aga mitte üle 75 × 107 cm
8443.13.38.00
Üle 75 × 107 cm
8443.13.90.00
Muud
8443.14.00
Kõrgtrükimasinad, rullmaterjalile, v.. A fleksotrükiseadmed
8443.15.00
Kõrgtrükimasinad, muule kui rullmaterjalile, v.. A fleksotrükiseadmed
8443.16.00
Fleksotrükiseadmed
8443.17.00
Sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)
8443.19.00
Muud
8443.19.20.00
Tekstiili trükkimiseks
8443.19.40.00
Kasutamiseks pooljuhtide tootmises
8443.19.70.00
Muud
-
Muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata
8443.31.00
Kahte või enamat printimise, kopeerimise või faksimise funktsiooni täitvad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
8443.32.00
Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
8443.32.10.00
Printerid
8443.32.80.00
Muud
8443.39.00
Muud
-
Osad ja tarvikud
8443.91.00
Osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme
8443.91.10.00
Alamrubriigi 8443 19 40 seadmetele
-
Muud
8443.91.91.00
Malmist või valuterasest
8443.91.99.00
Muud
8443.99.00
Muud
8443.99.10.00
Elektronlülitused
8443.99.90.00
Muud
8444
Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks
8444.00.10.00
Ekstruuderid
8444.00.90.00
Muud
8445
Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.. A koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed
-
Tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmed
8445.11.00
Kraasmasinad
8445.12.00
Kamm-masinad
8445.13.00
Heidemasinad (eelketrusmasinad)
8445.19.00
Muud
8445.20.00
Ketrusmasinad
8445.30.00
Dubleerimis- või korrutusmasinad
8445.40.00
Poolimismasinad (k.. A koekerimismasinad) ning haspeldamismasinad
8445.90.00
Muud
8446
Kangakudumismasinad (kangasteljed)
8446.10.00
Kuni 30 cm laiuse kanga kudumiseks
-
Üle 30 cm laiuse kanga kudumiseks, süstikuga
8446.21.00
Mehaanilised
8446.29.00
Muud
8446.30.00
Üle 30 cm laiuse kanga kudumiseks, süstikuta
8447
Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks
-
Ringkudumismasinad
8447.11.00
Silindri läbimõõduga kuni 165 mm
8447.12.00
Silindri läbimõõduga üle 165 mm
8447.20.00
Lamekoemasinad; keteldusmasinad
8447.20.20.00
Lõimsilmkoemasinad (k.. A raschel-tüüpi); keteldusmasinad
8447.20.80.00
Muud
8447.90.00
Muud
8448
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444-8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)
-
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed
8448.11.00
Niietõstemehhanismid ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad kopeerimis-, perforeerimis- või koostemasinad
8448.19.00
Muud
8448.20.00
Rubriigi 8444 masinate ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
-
Rubriigi 8445 masinate ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
8448.31.00
Kraaslindid
8448.32.00
Muud osad tekstiilkiudude ettevalmistusseadmetele
8448.33.00
Värtnad, värtnahargid, ketrusrõngad ning jagajad
8448.39.00
Muud
-
Kangastelgede ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
8448.42.00
Soad, niied ning niieraamid
8448.49.00
Muud
-
Rubriigi 8447 masinate ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
8448.51.00
Kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moodustamiseks
8448.51.10.00
Kiilud
8448.51.90.00
Muud
8448.59.00
Muud
8449.00
Seadmed vildi ja lausriide (k.. A vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.. A seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks
8450
Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.. A kuivatusseadmega pesumasinad
-
Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu
8450.11.00
Täisautomaatsed
-
Mahutavusega kuni 6 kg kuiva pesu
8450.11.11.00
Eestlaetavad
8450.11.19.00
Pealtlaetavad
8450.11.90.00
Mahutavusega üle 6 kg, kuid mitte üle 10 kg kuiva pesu
8450.12.00
Muud, sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga
8450.19.00
Muud
8450.20.00
Mahutavusega üle 10 kg kuiva pesu
8450.90.00
Osad
8451
Seadmed (v.. A rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuivatamiseks, triikimiseks, pressimiseks (k.. A materjale kokkusulatavad pressid), pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks, seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
8451.10.00
Kuivpuhastusseadmed
-
Kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad)
8451.21.00
Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu
8451.29.00
Muud
8451.30.00
Triikimismasinad ja pressid (k.. A riiet kokkusulatavad pressid)
8451.40.00
Pesemis-, pleegitus- ja värvimisseadmed
8451.50.00
Seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
8451.80.00
Muud seadmed
8451.80.10.00
Masinad pasta pealekandmiseks riidele või muule alusele linoleumi ja muude põrandakatete valmistamisel
8451.80.30.00
Masinad apreteerimiseks ja viimistlemiseks
8451.80.80.00
Muud
8451.90.00
Osad
8452
Õmblusmasinad (v.. A rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks), spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad
8452.10.00
Olme-õmblusmasinad
-
Õmblusmasinad (ainult tepp-pistega) mehhanismi massiga kuni 16 kg ilma mootorita või kuni 17 kg koos mootoriga; õmblusmasinamehhanismid (ainult tepp-pistega) massiga kuni 16 kg ilma mootorita või kuni 17 kg koos mootoriga
8452.10.11.00
Õmblusmasinad (ilma raami, laua või kapita) väärtusega üle € 65
8452.10.19.00
Muud
8452.10.90.00
Muud õmblusmasinad ja õmblusmasinamehhanismid
-
Muud õmblusmasinad (tööstusotstarbelised)
8452.21.00
Automaatõmblusmasinad
8452.29.00
Muud
8452.30.00
Õmblusmasinanõelad
8452.90.00
Mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad; muud õmblusmasinate osad
8453
Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.. A õmblusmasinad
8453.10.00
Seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks
8453.20.00
Seadmed jalatsite valmistamiseks või parandamiseks
8453.80.00
Muud seadmed
8453.90.00
Osad
8454
Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid ja valamismasinad
8454.10.00
Konverterid
8454.20.00
Valuvormid ja valukopad
8454.30.00
Valamismasinad
8454.30.10.00
Survevaluks
8454.30.90.00
Muud
8454.90.00
Osad
8455
Valtspingid, nende valtsid
8455.10.00
Toruvaltspingid
-
Muud valtspingid
8455.21.00
Kuumvaltspingid ning kombineeritud kuum- ja külmvaltspingid
8455.22.00
Külmvaltspingid
8455.30.00
Valtsid
8455.30.10.00
Malmist
-
Terasest sepistatud
8455.30.31.00
Kuumvaltsimise töövaltsid; kuum- ja külmvaltsimise tugivaltsid
8455.30.39.00
Külmvaltsimise töövaltsid
8455.30.90.00
Muud
8455.90.00
Muud osad
8456
Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
-
Laser- või muu valgus- või footonkiire toimel töötavad
8456.11.00
Laserkiire toimel töötavad
8456.11.10.00
Mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükkmoodulite, rubriigi 8517 osade ja arvutite osade valmistamiseks
8456.11.90.00
Muud
8456.12.00
Muu valgus- või footonkiire toimel töötavad
8456.12.10.00
Mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükkmoodulite, rubriigi 8517 osade ja arvutite osade valmistamiseks
8456.12.90.00
Muud
8456.20.00
Ultraheliga töötavad
8456.30.00
Elektroerosioonpingid
-
Arvjuhtimisega
8456.30.11.00
Traadilõikaja
8456.30.19.00
Muud
8456.30.90.00
Muud
8456.40.00
Plasmakaare toimel töötavad
8456.50.00
Vesilõikurseadmed
8456.90.00
Muud
8457
Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid
8457.10.00
Töötluskeskused
8457.10.10.00
Horisontaalsed
8457.10.90.00
Muud
8457.20.00
Ühepositsioonilised automaattööpingid
8457.30.00
Mitmepositsioonilised automaattööpingid
8457.30.10.00
Arvjuhtimisega
8457.30.90.00
Muud
8458
Metallitreipingid (k.. A treikeskused)
-
Horisontaaltreipingid
8458.11.00
Arvjuhtimisega
8458.11.20.00
Treikeskused
-
Automaat-treipingid
8458.11.41.00
Ühe spindliga
8458.11.49.00
Mitmespindlilised
8458.11.80.00
Muud
8458.19.00
Muud
-
Muud treipingid
8458.91.00
Arvjuhtimisega
8458.91.20.00
Treikeskused
8458.91.80.00
Muud
8458.99.00
Muud
8459
Metallilõikepingid (k.. A järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks, v.. A rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)
8459.10.00
Järjestikuse protsessiga agregaattööpingid
-
Muud puurpingid
8459.21.00
Arvjuhtimisega
8459.29.00
Muud
-
Muud freesimis-sisetreipingid
8459.31.00
Arvjuhtimisega
8459.39.00
Muud
-
Muud sisetreipingid
8459.41.00
Arvjuhtimisega
8459.49.00
Muud
-
Konsoolfreespingid
8459.51.00
Arvjuhtimisega
8459.59.00
Muud
-
Muud freespingid
8459.61.00
Arvjuhtimisega
8459.61.10.00
Universaalfreespingid
8459.61.90.00
Muud
8459.69.00
Muud
8459.69.10.00
Universaalfreespingid
8459.69.90.00
Muud
8459.70.00
Muud keermelõikepingid
8460
Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.. A rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
-
Tasalihvpingid
8460.12.00
Arvjuhtimisega
8460.19.00
Muud
-
Muud lihvpingid
8460.22.00
Tsentriteta lihvpingid, arvjuhtimisega
8460.23.00
Muud ümarlihvpingid, arvjuhtimisega
8460.24.00
Muud, arvjuhtimisega
8460.29.00
Muud
8460.29.10.00
Ümarlihvpingid
8460.29.90.00
Muud
-
Terituspingid (teralihvimispingid)
8460.31.00
Arvjuhtimisega
8460.39.00
Muud
8460.40.00
Hoon- ja sovelduspingid
8460.40.10.00
Arvjuhtimisega
8460.40.90.00
Muud
8460.90.00
Muud
8461
Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks
8461.20.00
Risthöövel- ja püsthöövelpingid
8461.30.00
Kammlõikepingid
8461.30.10.00
Arvjuhtimisega
8461.30.90.00
Muud
8461.40.00
Hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
-
Hambalõikepingid (k.. A abrasiiv-hambalõikepingid)
-
Silindrilistele hammasratastele
8461.40.11.00
Arvjuhtimisega
8461.40.19.00
Muud
-
Muudele hammasratastele
8461.40.31.00
Arvjuhtimisega
8461.40.39.00
Muud
-
Hambaviimistluspingid
-
Varustatud mikromeetrilise reguleerimisseadisega, mis tagab detaili paigaldamise täpsusega vähemalt 0,01 mm iga telje suhtes
8461.40.71.00
Arvjuhtimisega
8461.40.79.00
Muud
8461.40.90.00
Muud
8461.50.00
Mahalõike- ning saagpingid
-
Saagpingid
8461.50.11.00
Ketassaed
8461.50.19.00
Muud
8461.50.90.00
Mahalõikepingid
8461.90.00
Muud
8462
Tööpingid (k.. A pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks (v.. A valtspingid); tööpingid (k.. A pressid, lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks, sälkamiseks või jadasälkamiseks (v.. A tõmbepingid); pressid metallide või metallikarbiidide töötluseks, mujal nimetamata
-
Sepistamis- ja stantsimispingid (k.. A pressid) ning vasarad
8462.11.00
Vormstantsimise pingid
8462.11.10.00
Arvjuhtimisega
8462.11.90.00
Muud
8462.19.00
Muud
8462.19.10.00
Arvjuhtimisega
8462.19.90.00
Muud
-
Painutus-, kantimis-, õgvendamis- või lamestamismasinad (k.. A painutuspressid) tasapinnaliste toodete töötlemiseks
8462.22.00
Profiilide tootmise masinad
8462.22.10.00
Arvjuhtimisega
8462.22.90.00
Muud
8462.23.00
Arvjuhtimisega painutuspressid
8462.24.00
Arvjuhtimisega paneelipainutusmasinad
8462.25.00
Arvjuhtimisega valtsimismasinad
8462.26.00
Muud arvjuhtimisega painutus-, kantimis-, õgvendamis- või lamestamismasinad
8462.29.00
Muud
-
Lõikeliinid, mõõtu lõikamise liinid ja muud lõikemasinad (v.. A pressid) tasapinnaliste toodete jaoks, v.. A kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
8462.32.00
Lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid
8462.32.10.00
Arvjuhtimisega
8462.32.90.00
Muud
8462.33.00
Arvjuhtimisega lõikemasinad
8462.39.00
Muud
-
Mulgustamis-, sälkamis- või jadasälkamismasinad (v.. A pressid) tasapinnaliste toodete jaoks, sealhulgas kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
8462.42.00
Arvjuhtimisega
8462.49.00
Muud
-
Masinad torude, õõnesprofiilide ja lattide töötlemiseks (v.. A pressid)
8462.51.00
Arvjuhtimisega
8462.59.00
Muud
-
Metalli külmtöötlemispressid
8462.61.00
Hüdraulilised pressid
8462.61.10.00
Arvjuhtimisega
8462.61.90.00
Muud
8462.62.00
Mehaanilised pressid
8462.62.10.00
Arvjuhtimisega
8462.62.90.00
Muud
8462.63.00
Servopressid
8462.63.10.00
Arvjuhtimisega
8462.63.90.00
Muud
8462.69.00
Muud
8462.69.10.00
Arvjuhtimisega
8462.69.90.00
Muud
8462.90.00
Muud
8462.90.10.00
Arvjuhtimisega
8462.90.90.00
Muud
8463
Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta
8463.10.00
Tõmbepingid varbade, torude, metallprofiilide, traadi jms valmistamiseks
8463.10.10.00
Traaditõmbamispingid
8463.10.90.00
Muud
8463.20.00
Keermerullimisseadmed
8463.30.00
Seadmed traadist toodete valmistamiseks
8463.90.00
Muud
8464
Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks
8464.10.00
Saagpingid
8464.20.00
Lihv- ja poleerpingid
-
Klaasi töötlemiseks
8464.20.11.00
Optilise klaasi töötlemiseks
8464.20.19.00
Muud
8464.20.80.00
Muud
8464.90.00
Muud
8465
Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (k.. A seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning muudeks ühendustöödeks)
8465.10.00
Tööpingid, mis võimaldavad teha erinevaid mehaanilise töötlemise operatsioone nende vahel tööseadist vahetamata
8465.10.10.00
Töödeldava toote käsitsi ümberpaigaldamisega operatsioonide vahel
8465.10.90.00
Töödeldava toote automaatse ümberpaigaldamisega operatsioonide vahel
8465.20.00
Töötluskeskused
-
Muud
8465.91.00
Saagpingid
8465.91.10.00
Lintsaed
8465.91.20.00
Ketassaed
8465.91.90.00
Muud
8465.92.00
Höövel-, frees- ja profiilhöövelpingid
8465.93.00
Lihv-, smirgel- ja poleerpingid
8465.94.00
Painutusmasinad ja montaažipingid
8465.95.00
Puur- ja püsthöövelpingid
8465.96.00
Raiepingid, peenestuspingid ja ringspoonimispingid
8465.99.00
Muud
8466
Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456-8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid
8466.10.00
Töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinnitid) ning iseavanevad keermestuspead
-
Instrumentide kinnitusseadmed
8466.10.20.00
Raamid, pihtpadrunid, kinnituspuksid
-
Muud
8466.10.31.00
Treipinkidele
8466.10.38.00
Muud
8466.10.80.00
Iseavanevad keermestuspead
8466.20.00
Seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks tööpingile
8466.20.20.00
Kinnitusseadmed ja eriotstarbeline armatuur; standardsete kinnitusseadmete ja armatuuri komplektid
-
Muud
8466.20.91.00
Treipinkidele
8466.20.98.00
Muud
8466.30.00
Jagamispead jm eritarvikud masinatele
-
Muud
8466.91.00
Rubriigi 8464 seadmetele
8466.91.20.00
Malmist või valuterasest
8466.91.95.00
Muud
8466.92.00
Rubriigi 8465 seadmetele
8466.92.20.00
Malmist või valuterasest
8466.92.80.00
Muud
8466.93.00
Rubriikide 8456-8461 seadmetele
8466.93.40.00
Alamrubriikide 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 või 8461 50 masinate osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide ja trükkmoodulite, rubriigi 8517 osade ja andmetöötlusseadmete osade tootmiseks
-
Muud
8466.93.50.00
Alamrubriigi 8456 50 00 seadmetele
8466.93.60.00
Muud
8466.94.00
Rubriikide 8462 ja 8463 seadmetele
8467
Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitte-elektrilise ajamiga
-
Pneumoajamiga
8467.11.00
Tööorgani pöörleva (k.. A kombineeritud löök-pöörleva) liikumisega
8467.11.10.00
Metallitööks
8467.11.90.00
Muud
8467.19.00
Muud
-
Sisseehitatud elektrimootoriga
8467.21.00
Mitmesugused trellpuurid
8467.21.10.00
Välistest toiteallikatest sõltumatud
-
Muud
8467.21.91.00
Elektropneumaatilised
8467.21.99.00
Muud
8467.22.00
Saed
8467.22.10.00
Kettsaed
8467.22.30.00
Ketassaed
8467.22.90.00
Muud
8467.29.00
Muud
8467.29.20.00
Välistest toiteallikatest sõltumatud
-
Muud
-
Teritus- ja lihvimisaparaadid
8467.29.51.00
Nurga all teritamiseks
8467.29.53.00
Lintlihvaparaadid
8467.29.59.00
Muud
8467.29.70.00
Pikihöövlid
8467.29.80.00
Hekipügamismasinad ja muruservalõikurid
8467.29.85.00
Muud
-
Muud tööriistad
8467.81.00
Kettsaed
8467.89.00
Muud
-
Osad
8467.91.00
Kettsaagidele
8467.92.00
Pneumoajamiga instrumentidele
8467.99.00
Muud
8468
Seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.. A rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks
8468.10.00
Käsi-gaasipõletid
8468.20.00
Muud gaasil töötavad seadmed
8468.80.00
Muud seadmed
8468.90.00
Osad
8470
Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad; kassaaparaadid
8470.10.00
Elektronkalkulaatorid, mida saab kasutada välise toiteallikata, ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad
-
Muud elektronkalkulaatorid
8470.21.00
Trükiseadmega
8470.29.00
Muud
8470.30.00
Muud kalkulaatorid
8470.50.00
Kassaaparaadid
8470.90.00
Muud
8471
Automaatsed andmetöötlusseadmed, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks
8471.30.00
Kantavad automaatsed andmetöötlusseadmed massiga kuni 10 kg, mis sisaldavad vähemalt kesktöötlusseadme, klahvistiku ja kuvari
-
Muud automaatsed andmetöötlusseadmed
8471.41.00
Mis sisaldavad ühes korpuses vähemalt kesktöötlusseadme ning ühildatud või ühildamata sisend- ja väljundseadmed
8471.49.00
Muud, esitatud tollile süsteemina
8471.50.00
Keskseadmed peale alamrubriigis 8471 41 või 8471 49 nimetatute, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses ühte või kahte järgmistest seadmetest: mäluseade, sisendseade, väljundseade
8471.60.00
Sisend- või väljundseadmed, samas korpuses mäluseadet sisaldavad või mitte
8471.60.60.00
Klahvistikud
8471.60.70.00
Muud
8471.70.00
Mäluseadmed
8471.70.20.00
Keskmäluseadmed
-
Muud
-
Ketasmäluseadmed
8471.70.30.00
Optilised, k.. A magnetoptilised
-
Muud
8471.70.50.00
Kõvakettaseadmed
8471.70.70.00
Muud
8471.70.80.00
Magnetlint-mäluseadmed
8471.70.98.00
Muud
8471.80.00
Muud automaatsete andmetöötlusseadmete plokid
8471.90.00
Muud
8472
Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks ja pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid ja klammerdusmasinad)
8472.10.00
Paljundusaparaadid
8472.30.00
Seadmed postisaadetiste sorteerimiseks, kokkuvoltimiseks, ümbrikesse paigutamiseks, kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks, sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide liimimiseks ja tembeldamiseks
8472.90.00
Muud
8472.90.10.00
Müntide sorteerimise, ülelugemise ja pakkimise seadmed
8472.90.80.00
Muud
8473
Osad ja tarvikud (v.. A katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8470-8472 masinate juures
-
Osad ja tarvikud rubriigi 8470 seadmetele
8473.21.00
Alamrubriikide 8470 10, 8470 21 ja 8470 29 kalkulaatoritele
8473.21.10.00
Elektronlülitused
8473.21.90.00
Muud
8473.29.00
Muud
8473.29.10.00
Elektronlülitused
8473.29.90.00
Muud
8473.30.00
Osad ja tarvikud rubriigi 8471 seadmetele
8473.30.20.00
Elektronlülitused
8473.30.80.00
Muud
8473.40.00
Osad ja tarvikud rubriigi 8472 seadmetele
8473.40.10.00
Elektronlülitused
8473.40.80.00
Muud
8473.50.00
Osad ja tarvikud, mis on võrdselt kasutatavad vähemalt kahe eri rubriigi seadmetes rubriikidest 8470 kuni 8472
8473.50.20.00
Elektronlülitused
8473.50.80.00
Muud
8474
Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed
8474.10.00
Seadmed sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks ja uhtmiseks
8474.20.00
Purustamis- ja peenestamisseadmed
-
Segistid (läbi- või kokkusegamiseks)
8474.31.00
Betooni- ning mördisegistid
8474.32.00
Mineraalainete segamiseks bituumeniga
8474.39.00
Muud
8474.80.00
Muud seadmed
8474.80.10.00
Seadmed keraamikasegude aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks
8474.80.90.00
Muud
8474.90.00
Osad
8474.90.10.00
Malmist või valuterasest
8474.90.90.00
Muud
8475
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks
8475.10.00
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse
-
Seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks
8475.21.00
Masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
8475.29.00
Muud
8475.90.00
Osad
8475.90.10.00
Alamrubriigi 8475 21 00 seadmete osad
8475.90.90.00
Muud
8476
Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.. A rahavahetusautomaadid
-
Jookide müügiautomaadid
8476.21.00
Soojendus- või jahutusseadmetega
8476.29.00
Muud
-
Muud seadmed
8476.81.00
Soojendus- või jahutusseadmetega
8476.89.00
Muud
8476.89.10.00
Rahavahetusautomaadid
8476.89.90.00
Muud
8476.90.00
Osad
8476.90.10.00
Rahavahetusautomaatide osad
8476.90.90.00
Muud
8477
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- ja plasttoodete valmistamiseks
8477.10.00
Jugavalumasinad
8477.20.00
Ekstruuderid
8477.30.00
Õhkvalumasinad
8477.40.00
Vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed
-
Muud valu- ja vormimisseadmed
8477.51.00
Seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed sisekummide valamiseks või muuks vormimiseks
8477.59.00
Muud
8477.59.10.00
Pressid
8477.59.80.00
Muud
8477.80.00
Muud seadmed
-
Poorsetest materjalidest toodete valmistamise masinad
8477.80.11.00
Masinad reaktiivvaikude töötlemiseks
8477.80.19.00
Muud
-
Muud
8477.80.91.00
Kahandamisseadmed
8477.80.93.00
Segamis-, loksutamis- ja sõtkumismasinad
8477.80.95.00
Lõikamis-, lõhestamis- ja koorimismasinad
8477.80.99.00
Muud
8477.80.99.10
Masinad rubriigi 3921 plastmembraanide valamiseks või pinna modifitseerimiseks
8477.80.99.90
Muud
8477.90.00
Osad
8477.90.10.00
Malmist või valuterasest
8477.90.80.00
Muud
8478
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks
8478.10.00
Seadmed
8478.90.00
Osad
8479
Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid
8479.10.00
Kommunaal- ja ehitustöödeks
8479.20.00
Seadmed taimsete või mikroobsete rasvade ja õlide ekstraheerimiseks või töötlemiseks
8479.30.00
Pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide või muust kiudmaterjalist plaatide valmistamiseks, muud seadmed puidu või korgi töötlemiseks
8479.30.10.00
Pressid
8479.30.90.00
Muud
8479.40.00
Seadmed köie, trossi, nööri või kaabli valmistamiseks
8479.50.00
Tööstusrobotid, mujal nimetamata
8479.60.00
Aurustusega õhujahutid
-
Maabumissillad reisijatele
8479.71.00
Lennujaamades kasutatavad
8479.79.00
Muud
-
Muud seadmed ja mehhanismid
8479.81.00
Metallide töötlemiseks, k.. A elektritraati poolidele kerivad mehhanismid
8479.82.00
Seadmed segamiseks, sõtkumiseks, purustamiseks, peenestamiseks, sõelumiseks, difusioonlõõmutuseks ja emulgeerimiseks
8479.83.00
Külmisostaatpressid
8479.89.00
Muud
8479.89.30.00
Hüdraulilise ajamiga liikuv kaevandustoestik
8479.89.60.00
Tsentraalõlitussüsteemid
8479.89.70.00
Elektrooniliste osade montaažiautomaadid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkmoodulite valmistamiseks
8479.89.97.00
Muud
8479.89.97.10
Järgmised tooted kasutamiseks tsiviilõhusõidukites: hüdropneumaatilised patareid; reverseerimismehhanismide tõmmitsate mehaanilised ajamid; spetsiaalkonstruktsiooniga sanitaarsõlmed; õhuniisutid ja -kuivatid; mitteelektrilised servomehhanismid; mitteelektrilised käivitusmootorid; pneumaatilised starterid turboreaktiiv-, turbopropeller- jm gaasiturbiinmootoritele; mitteelektrilised klaasipuhastid; mitteelektrilised propelleri sammuregulaatorid
8479.89.97.28
Integreeritud elektriline piduriseade hüdraulilise rõhu koheseks tekitamiseks pidurdamise ajal, täiselektriline piduriajam mootorsõidukite regeneratiivpidurduse võimaldamiseks: -elektrooniliste piduriassistentidega, -harjadeta elektrimootoriga käitatava hüdraulikaseadmega, -pidurivedeliku mahutiga,kasutatakse pistikühendusega hübriidsõidukite valmistamiseks
8479.89.97.35
Nukkvõlli liikumist tagav mehaaniline sõlm:- 6–8 õlikambriga,- faaside vahemikuga 18 °–62°,- terasest ja/või terasesulamist ketirattaga,- terasest ja/või terasesulamist ja/või alumiiniumisulamist rootoriga
8479.89.97.38
Nukkvõlli ajam, millega reguleeritakse (elektrimootori abil) klapi avanemise ajastust sisepõlemis-kolbmootori pidevalt muutuva klapiajastuse vvt-süsteemis:-pikkusega 110-140 mm,-laiusega 90-130 mm,-kõrgusega 80-110 mm,-kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks
8479.89.97.55
Integreeritud automatiseeritud kasutusvalmis mitmeoperatsiooniline seade rullikeeratud silindriliste liitium-ioonakude elementide valmistamiseks, mis keerab rulli, lisab väljaviigu ning lõikab katoodi, separaatori ja anoodi
8479.89.97.60
Bioloogiliste ravimite tootmiseks ette nähtud rakukultuuri bioreaktor• roostevabast austeniitterasest sisepinnaga ja• töömahuga kuni 15 000 liitrit,• mis võib olla varustatud kohapeal puhastamise süsteemiga ja/või spetsiaalse paarisanumaga kultuuri hoidmiseks
8479.89.97.65
Integreeritud automatiseeritud kasutusvalmis mitmeoperatsiooniline seade akuelementidest koosnevate silindriliste liitium-ioonakude koostamiseks, mille kiirus on 300 osa minuti kohta ning tootmisliini kohta
8479.89.97.70
Seade, millega saab läätsi viie telje suhtes täpselt joondada ja kahekomponendilise epoksiidliimi abil õigesse asendisse kinnitada
8479.89.97.90
Muud
8479.90.00
Osad
8479.90.15.00
Alamrubriigi 8479 89 70 seadmete osad
-
Muud
8479.90.20.00
Malmist või valuterasest
8479.90.20.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8479.90.20.90
Muud
8479.90.70.00
Muud
8479.90.70.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
-
Muud
8479.90.70.30
Silikoonist või plastist klaviatuurid, mis sisaldavad:-lihtmetallist osi ning-mis võivad sisaldada plastist ja-klaaskiu või puiduga armeeritud epoksiidvaigust osi ning-võivad olla pealetrükiga või töödeldud pinnaga,-võivad olla elektrijuhtmega,-võivad olla membraaniga,-võivad olla ühe- või mitmekihilise kaitsekilega
8479.90.70.40
Nukkvõlli liikumist väntvõlli suhtes kohandava mehaanilise sõlme rootori korpus: -ümmarguse kujuga, -valmistatud terasesulamist paagutamisprotsessi teel, -kuni 8 õlikambriga, -rockwelli kõvadusega 55 või rohkem, -tihedusega 6,5-6,7 g/cm³
8479.90.70.50
Nukkvõlli liikumist väntvõlli suhtes kindlustava mehaanilise sõlme rootoriosa:-nelja labaga, mis lõppevad soontes,-valmistatud terasesulamist paagutamisprotsessi teel
8479.90.70.85
Magnetventiiliga sissepritseseade kütuse optimeeritud pihustamiseks mootori põlemiskambris
8479.90.70.99
Muud
8480
Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.. A valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ja plasti valamiseks
8480.10.00
Metallivalu vormkastid
8480.20.00
Valuvormi alused
8480.30.00
Valumudelid
8480.30.10.00
Puidust
8480.30.90.00
Muud
-
Valuvormid metallide ja metallikarbiidide valuks
8480.41.00
Survevaluks
8480.49.00
Muud
8480.50.00
Klaasivormid
8480.60.00
Mineraalainete valuvormid
-
Kummi ja plasti valuvormid
8480.71.00
Survevaluks
8480.79.00
Muud
8481
Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.. A reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid
8481.10.00
Reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks
8481.10.05.00
Kombineeritud filtrite või lubrikaatoritega
8481.10.05.10
Kasutamiseks teatavat tüüpi õhusõidukites
8481.10.05.90
Muud
-