HS-koodid - 84: Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

8401
Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks
8401.10.000
Nuclear reactors
8401.20.000
Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof
8401.30.000
Fuel elements (cartridges), non-irradiated
8401.40.000
Parts of nuclear reactors
8402
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.. A keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad
8402
Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.. A keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad
8402.11.000
Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour
8402.12.000
Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per hour
8402.19.000
Other vapour generating boilers, including hybrid boilers
8402.20.000
Super-heated water boilers
8402.90.000
Osad
8403
Keskküttekatlad (v.. A rubriiki 8402 kuuluvad katlad)
8403.10.000
Boilers
8403.90.000
Osad
8404
Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid
8404.10.000
Auxiliary plant for use with boilers of heading 84.02 or 84.03
8404.20.000
Condensers for steam or other vapour power units
8404.90.000
Osad
8405
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.10.000
Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
8405.90.000
Osad
8406
Auruturbiinid
8406.10.000
Turbines for marine propulsion
8406.10
Ujuvvahendite jõuseadmeteks
8406.81.000
Of an output exceeding 40 MW
8406.82.000
Of an output not exceeding 40 MW
8406.90.000
Osad
8407
Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid
8407.10.000
Aircraft engines
8407.10
Õhusõidukite mootorid
8407.21.000
Outboard motors
8407.29.000
Muud
8407.29
Muud
8407.31.000
Of a cylinder capacity not exceeding 50 cc
8407.32.000
Of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc
8407.33.000
Of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc
8407.34.000
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
8407.90.000
Other engines
8408
Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)
8408.10.000
Ujuvvahendite käiturid
8408.20.000
Engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
8408.90
Muud mootorid
8408.90
Muud mootorid
8408.90.011
-- With a rating of not more than 100 PS
8408.90.019
-- With a rating of more than 100 PS
8408.90
Muud mootorid
8408.90.091
-- For land
8408.90.099
-- Other
8409
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites
8409.10.000
For aircraft engines
8409.10
Õhusõidukite mootoritele
8409.91
Üksnes või peamiselt sädesüütega kolbmootoritele
8409.91.010
- For motor vehicles
8409.91.090
- Other
8409.99
Muud
8409.99.010
- For motor vehicles
8409.99.090
- Other
8410
Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid
8410
Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid
8410.11.000
Of a power not exceeding 1,000 kW
8410.12.000
Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW
8410.13.000
Of a power exceeding 10,000 kW
8410.90.000
Parts, including regulators
8411
Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid
8411
Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid
8411.11.000
Of a thrust not exceeding 25 kN
8411.12.000
Of a thrust exceeding 25 kN
8411.12
Veojõuga üle 25 kn
8411.21.000
Of a power not exceeding 1,100 kW
8411.22.000
Of a power exceeding 1,100 kW
8411.22
Võimsusega üle 1 100 kw
8411.81
Võimsusega kuni 5 000 kw
8411.81.010
- For aircraft
8411.81.090
- Other
8411.82.000
Of a power exceeding 5,000 kW
8411.82
Võimsusega üle 5 000 kw
8411.91.000
Of turbo-jets or turbo-propellers
8411.99
Muud
8411.99.010
- For aircraft
8411.99.090
- Other
8412
Muud mootorid ja jõuseadmed
8412.10.000
Reaction engines other than turbo-jets
8412.10
Reaktiivmootorid, v.. A turboreaktiivmootorid
8412.21.000
Linear acting (cylinders)
8412.29.000
Muud
8412.29
Muud
8412.31.000
Linear acting (cylinders)
8412.39.000
Muud
8412.80.000
Muud
8412.90
Osad
8412.90.010
- For hydraulic power engines and motors
8412.90
Osad
8412.90.021
-- For aircraft
8412.90.029
-- Other
8413
Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
8413
Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
8413.11.000
Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages
8413.19.000
Muud
8413.20.000
Hand pumps, other than those of subheading 8413.11 or 8413.19
8413.30
Kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks
8413.30.010
- Gear pumps, vane pumps and screw pumps, excluding oil hydraulic pumps
8413.30.020
- Other
8413.40.000
Concrete pumps
8413.50
Muud tööseadise vahelduvsuunalise liikumisega pumbad
8413.50.010
- Oil hydraulic pumps
8413.50.090
- Other
8413.60
Muud rootorpumbad
8413.60
Muud rootorpumbad
8413.60.011
-- Of gear or vane type, for power-assisted steering gears of motor vehicles for the transport of persons of heading 87.03
8413.60.019
-- Other
8413.60
Muud rootorpumbad
8413.60.091
-- Gear pumps, vane pumps and screw pumps
8413.60.099
-- Other
8413.70
Muud tsentrifugaalpumbad
8413.70.010
- Volute pumps
8413.70.090
- Other
8413.70
Muud tsentrifugaalpumbad
8413.81.000
Pumps
8413.82.000
Liquid elevators
8413.82
Vedelikutõstukid (-elevaatorid)
8413.91.000
Of pumps
8413.92.000
Of liquid elevators
8414
Vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta; gaasikindlad bioloogiliselt ohutud kaitsekapid, filtritega või ilma
8414.10.000
Vacuum pumps
8414.20.000
Hand- or foot-operated air pumps
8414.30
Külmutusseadmetes kasutatavad kompressorid
8414.30.010
- Of a weight not exceeding 1,000kg, other than reciprocating type
8414.30.090
- Other
8414.40.000
Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing
8414.40
Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid
8414.51
Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori võimsus ei ületa 125 w
8414.51.010
- Electric fans, other than a built-in dry battery type
8414.51.020
- Ventilation fans, of a circle not more than 50 cm in a diameter drawn with the top of fans
8414.51.090
- Other
8414.59
Muud
8414.59.010
- Exhaust gas turbo chargers for motor vehicles
8414.59
Muud
8414.59.021
-- Exhaust gas turbo chargers for compression-ignition internal combustion piston engines
8414.59.029
-- Other
8414.60.000
Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm
8414.70.000
Gas-tight biological safety cabinets
8414.80
Muud
8414.80
Muud
8414.80.011
-- Of reciprocating type
8414.80.019
-- Other
8414.80
Muud
8414.80.091
-- Air pumps
8414.80.093
-- Other
8414.90
Osad
8414.90.010
- Of fans of subheading 8414.51 or of exhaust gas turbo chargers for motor vehicles
8414.90
Osad
8414.90.091
-- Of air or vacuum pumps, or of air or other gas compressors
8414.90.099
-- Other
8415
Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.. A seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida
8415.10
Akendele, seintele, lagedele ja põrandatele kinnitatavad, kompaktsed või mitmeosalised (nn "split-system")
8415.10.010
- With a rating of electric power consumption for cooling not exceeding 3kW
8415.10.090
- Other
8415.20.000
Of a kind used for persons, in motor vehicles
8415.20
Mootorsõidukites kasutatavad, inimeste jaoks
8415.81
Jahutusseadmega ning jahutus- ja kütterežiimi vahelise ümberlülitamise reguleerventiiliga (reverseeritavad soojuspumbad)
8415.81.019
- With a rating of electric power consumption for cooling not exceeding 3kW
8415.81.090
- Other
8415.82
Muud, jahutusseadmega
8415.82.019
- With a rating of electric power consumption for cooling not exceeding 3kW
8415.82
Muud, jahutusseadmega
8415.82.021
-- Of compression and package type
8415.82.029
-- Other
8415.83
Jahutusseadmeta
8415.83.091
- With a rating of electric power consumption for cooling not exceeding 3kW
8415.83.099
- Other
8415.90
Osad
8415.90.010
- For motor vehicles
8415.90.090
- Other
8416
Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.. A nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
8416.10.000
Furnace burners for liquid fuel
8416.20.000
Other furnace burners, including combination burners
8416.30.000
Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
8416.90.000
Osad
8417
Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.. A jäätmepõletusahjud
8417.10.000
Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of metals
8417.20.000
Bakery ovens, including biscuit ovens
8417.80.000
Muud
8417.90.000
Osad
8418
Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.10.000
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors or drawers, or combinations thereof
8418.10
Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega või sahtlitega või nende kombinatsioonid
8418.21.000
Compression-type
8418.29.000
Muud
8418.30
Kastikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 800 l
8418.30.010
- Of a capacity of not more than 400 l
8418.30.090
- Other
8418.40.000
Freezers of the upright type, not exceeding 900 l capacity
8418.50
Muu mööbel (kambrid, kapid, vitriinid, letid jmt) toodete säilitamiseks ja väljapanekuks ning millesse kuuluvad jahutus- või külmutusseadmed
8418.50.010
- Of a capacity of not more than 800 l (400 l in case of those specialized for freezing)
8418.50.090
- Other
8418.50
Muu mööbel (kambrid, kapid, vitriinid, letid jmt) toodete säilitamiseks ja väljapanekuks ning millesse kuuluvad jahutus- või külmutusseadmed
8418.61
Soojuspumbad, v.. A rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
8418.61.010
- Of a weight not more than 100kg
8418.61.090
- Other
8418.69
Muud
8418.69.010
- Refrigerators and freezers
8418.69.020
- Ice cream freezers and ice making machines
8418.69
Muud
8418.69.091
-- Refrigerating or freezing equipment, not exceeding 100kg in weight
8418.69.099
-- Other
8418.69
Muud
8418.91.000
Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment
8418.99.000
Muud
8419
Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide termiliseks töötluseks (kuumutamine, keetmine, röstimine, destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine, aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine jne), v.. A kodumajapidamises kasutatavad, elektriliselt või muul viisil köetavad (v.. A ahjud jm rubriigi 8514 seadmed); mitte-elektrilised kiirboilerid või mahtboilerid
8419
Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide termiliseks töötluseks (kuumutamine, keetmine, röstimine, destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine, aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine jne), v.. A kodumajapidamises kasutatavad, elektriliselt või muul viisil köetavad (v.. A ahjud jm rubriigi 8514 seadmed); mitte-elektrilised kiirboilerid või mahtboilerid
8419.11.000
Instantaneous gas water heaters
8419.12.000
Solar water heaters
8419.19.000
Muud
8419.20.000
Medical, surgical or laboratory sterilisers
8419.20
Meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid
8419.33.000
Lyophilisation apparatus, freeze drying units and spray dryers
8419.34.000
Other, for agricultural products
8419.35.000
Other, for wood, paper pulp, paper or paperboard
8419.39.000
Muud
8419.40.000
Distilling or rectifying plant
8419.50.000
Heat exchange units
8419.60.000
Machinery for liquefying air or other gases
8419.60
Seadmed gaaside ja õhu veeldamiseks
8419.81.000
For making hot drinks or for cooking or heating food
8419.89.000
Muud
8419.90.000
Osad
8420
Kalandrid jm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.. A seadmed metallide ning klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)
8420.10.000
Calendering or other rolling machines
8420.10
Kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed)
8420.91.000
Cylinders
8420.99.000
Muud
8421
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
8421
Tsentrifuugid, k.. A tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
8421.11.000
Cream separators
8421.12.000
Clothes-dryers
8421.19.000
Muud
8421.19
Muud
8421.21.000
For filtering or purifying water
8421.22.000
For filtering or purifying beverages other than water
8421.23
Sisepõlemismootorite õli- ja kütusefiltrid
8421.23.010
- For motor vehicles
8421.23.090
- Other
8421.29
Muud
8421.29.010
- For motor vehicles
8421.29.090
- Other
8421.29
Muud
8421.31.000
Intake air filters for internal combustion engines
8421.32.000
Catalytic converters or particulate filters, whether or not, combined, for purifying or filtering exhaust gases from internal combustion engines
8421.39
Muud
8421.39.010
- Air filtering or purifying machinery, other than a dry battery type
8421.39.090
- Other
8421.39
Muud
8421.91.000
Of centrifuges, including centrifugal dryers
8421.99
Muud
8421.99.010
- For motor vehicles
8421.99.090
- Other
8422
Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jm taoliste mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed; seadmed jookide gaseerimiseks
8422
Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jm taoliste mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed; seadmed jookide gaseerimiseks
8422.11.000
Of the household type
8422.19.000
Muud
8422.20.000
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers
8422.30
Seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms mahutite kapseldamiseks; seadmed jookide gaseerimiseks
8422.30.020
- Filling machines equipped with forming devices for containers
8422.30.090
- Other
8422.40
Muud pakendamis- või pakkimisseadmed (k.. A kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed)
8422.40.010
- Automatic wrapping machines
8422.40.090
- Other
8422.90.000
Osad
8423
Kaalud (v.. A kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.. A kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid
8423.10.000
Personal weighing machines, including baby scales; household scales
8423.20.000
Scales for continuous weighing of goods on conveyors
8423.30.000
Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into a bag or container, including hopper scales
8423.30
Teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks mahutisse või konteinerisse (dosaatorid), k.. A punkerkaalud
8423.81.000
Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg
8423.82.000
Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5,000 kg
8423.89.000
Muud
8423.90.000
Weighing machine weights of all kinds; parts of weighing machinery
8424
Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed
8424.10.000
Fire extinguishers, whether or not charged
8424.20.000
Spray guns and similar appliances
8424.30.000
Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines
8424.30
Aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed
8424.41.000
Portable sprayers
8424.49.000
Muud
8424.49
Muud
8424.82.000
Agricultural or horticultural
8424.89.000
Muud
8424.90
Osad
8424.90.010
- Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines
8424.90.090
- Other
8425
Talid ja tõstukid, v.. A skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad
8425
Talid ja tõstukid, v.. A skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad
8425.11.000
Powered by electric motor
8425.19.000
Muud
8425.19
Muud
8425.31.000
Powered by electric motor
8425.39.000
Muud
8425.39
Muud
8425.41.000
Built-in jacking systems of a type used in garages
8425.42.000
Other jacks and hoists, hydraulic
8425.49.000
Muud
8426
Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.. A kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
8426
Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.. A kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
8426.11.000
Overhead travelling cranes on fixed support
8426.12.000
Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers
8426.19.000
Muud
8426.20.000
Tower cranes
8426.30.000
Portal or pedestal jib cranes
8426.30
Portaal- ja sammasnoolkraanad
8426.41.000
On tyres
8426.49.000
Muud
8426.49
Muud
8426.91.000
Designed for mounting on road vehicles
8426.99.000
Muud
8427
Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid
8427.10.000
Self-propelled trucks powered by an electric motor
8427.20.000
Other self-propelled trucks
8427.90.000
Other trucks
8428
Muud tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismid (näiteks liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)
8428.10.000
Lifts and skip hoists
8428.20.000
Pneumatic elevators and conveyors
8428.20
Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid
8428.31.000
Specially designed for underground use
8428.32.000
Other, bucket type
8428.33.000
Other, belt type
8428.39.000
Muud
8428.40.000
Escalators and moving walkways
8428.60.000
Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; traction mechanisms for funiculars
8428.70.000
Industrial robots
8428.90.000
Muud seadmed
8429
Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid
8429
Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid
8429.11.000
Track laying
8429.19.000
Muud
8429.20.000
Graders and levellers
8429.30.000
Scrapers
8429.40.000
Tamping machines and road rollers
8429.40
Tampimismasinad ja teerullid
8429.51.000
Front-end shovel loaders
8429.52.000
Machinery with a 360ツツ revolving superstructure
8429.59.000
Muud
8430
Muud pinnase teisaldamis-, profileerimis-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid
8430.10.000
Pile-drivers and pile-extractors
8430.20.000
Snow-ploughs and snow-blowers
8430.20
Lumesahad ja lumepuhurid
8430.31.000
Self-propelled
8430.39.000
Muud
8430.39
Muud
8430.41.000
Self-propelled
8430.49.000
Muud
8430.50.000
Muud iseliikuvad kraana-tüüpi tõstemehhanismid
8430.50
Muud iseliikuvad masinad ja mehhanismid
8430.61.000
Tamping or compacting machinery
8430.69.000
Muud
8431
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425-8430 masinates
8431.10.000
Of machinery of heading 84.25
8431.20.000
Of machinery of heading 84.27
8431.20
Rubriigi 8427 masinatele
8431.31.000
Of lifts, skip hoists or escalators
8431.39.000
Muud
8431.39
Muud
8431.41.000
Buckets, shovels, grabs and grips
8431.42.000
Bulldozer or angledozer blades
8431.43.000
Parts for boring or sinking machinery of subheading 8430.41 or 8430.49
8431.49
Muud
8431.49.010
- Of machinery of heading 84.26
8431.49.020
- Other
8432
Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks
8432.10.000
Ploughs
8432.10
Adrad
8432.21.000
Disc harrows
8432.29.000
Muud
8432.29
Muud
8432.31.000
No-till direct seeders, planters and transplanters
8432.39.000
Muud
8432.39
Muud
8432.41.000
Manure spreaders
8432.42.000
Fertiliser distributors
8432.80.000
Muud seadmed
8432.90.000
Osad
8433
Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.. A põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.. A rubriigi 8437 seadmed
8433
Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.. A põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.. A rubriigi 8437 seadmed
8433.11.000
Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane
8433.19.000
Muud
8433.20.000
Other mowers, including cutter bars for tractor mounting
8433.30.000
Other haymaking machinery
8433.40.000
Straw or fodder balers, including pick-up balers
8433.40
Põhu- ning heinapressid, k.. A presskogurid
8433.51.000
Combine harvester-threshers
8433.52.000
Other threshing machinery
8433.53.000
Root or tuber harvesting machines
8433.59.000
Muud
8433.60.000
Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce
8433.90.000
Osad
8434
Lüpsimasinad ja piimandusmasinad
8434.10.000
Milking machines
8434.20.000
Dairy machinery
8434.90.000
Osad
8435
Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks
8435.10.000
Machinery
8435.90.000
Osad
8436
Muud põllumajanduses, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.. A idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
8436.10.000
Machinery for preparing animal feeding stuffs
8436.10
Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks
8436.21.000
Poultry incubators and brooders
8436.29.000
Muud
8436.80.000
Muud seadmed
8436.80
Muud seadmed
8436.91.000
Of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders
8436.99.000
Muud
8437
Seadmed seemne-, tera- ja kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks; jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.. A farmides kasutatavad seadmed
8437.10.000
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables
8437.80.000
Muud seadmed
8437.90.000
Osad
8438
Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmed, mida kasutatakse toiduainetööstuses ning toitude ja jookide valmistamisel, v.. A seadmed loomsete ja mittelenduvate taimsete või mikroobsete rasvade või õlide ekstraheerimiseks ning puhastamiseks
8438.10.000
Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar products
8438.20.000
Machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate
8438.30.000
Machinery for sugar manufacture
8438.40.000
Brewery machinery
8438.50.000
Machinery for the preparation of meat or poultry
8438.60.000
Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables
8438.80.000
Muud seadmed
8438.90.000
Osad
8439
Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavad seadmed
8439.10.000
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material
8439.20.000
Machinery for making paper or paperboard
8439.30.000
Machinery for finishing paper or paperboard
8439.30
Paberi ning papi viimistlemiseks
8439.91.000
Of machinery for making pulp of fibrous cellulosic material
8439.99.000
Muud
8440
Raamatute köitmisseadmed, k.. A niitõmblusmasinad
8440.10
Seadmed
8440.10.010
- Book-binding machines and book-sewing machines
8440.10.090
- Other
8440.90.000
Osad
8441
Muud seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, k.. A seadmed paberi ja papi lõikamiseks
8441.10.000
Cutting machines
8441.20.000
Machines for making bags, sacks or envelopes
8441.30.000
Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other than by moulding
8441.40.000
Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard
8441.80.000
Muud seadmed
8441.90.000
Osad
8442
Seadmed (v.. A rubriikides 8456-8465 nimetatud masinad) trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
8442.30.000
Machinery, apparatus and equipment
8442.40.000
Parts of the foregoing machinery, apparatus or equipment
8442.50.000
Plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
8443
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud
8443
Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud
8443.11.000
Offset printing machinery, reel-fed
8443.12.000
Offset printing machinery, sheet-fed, office type (using sheets with one side not exceeding 22 cm and the other side not exceeding 36 cm in the unfolded state)
8443.13.000
Other offset printing machinery
8443.14.000
Letterpress printing machinery, reel fed, excluding flexographic printing
8443.15.000
Letterpress printing machinery, other than reel fed, excluding flexographic printing
8443.16.000
Flexographic printing machinery
8443.17.000
Gravure printing machinery
8443.19.000
Muud
8443.19
Muud
8443.31.000
Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network
8443.32
Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
8443.32.010
- Ink-jet printers, printing those of rectangular (including square), solely with one side exceeding 297 mm and the other side exceeding 420 mm, whether or not of papers
8443.32.090
- Other
8443.39
Muud
8443.39.010
- Copying machinery
8443.39.090
- Other
8443.39
Muud
8443.91.000
Parts and accessories of printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 84.42
8443.99.000
Muud
8444.00.000
Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks
8445
Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.. A koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed
8445
Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.. A koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed
8445.11.000
Carding machines
8445.12.000
Combing machines
8445.13.000
Drawing or roving machines
8445.19.000
Muud
8445.20.000
Textile spinning machines
8445.30.000
Textile doubling or twisting machines
8445.40.000
Textile winding (including weft-winding) or reeling machines
8445.90.000
Muud
8446
Kangakudumismasinad (kangasteljed)
8446.10.000
For weaving fabrics of a width not exceeding 30cm
8446.10
Kuni 30 cm laiuse kanga kudumiseks
8446.21.000
Power looms
8446.29.000
Muud
8446.30.000
For weaving fabrics of a width exceeding 30cm, shuttleless type
8447
Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks
8447
Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks
8447.11.000
With cylinder diameter not exceeding 165mm
8447.12.000
With cylinder diameter exceeding 165mm
8447.20.000
Flat knitting machines; stitch-bonding machines
8447.90.000
Muud
8448
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444-8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)
8448
Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444-8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)
8448.11.000
Dobbies and Jacquards; card reducing, copying, punching or assembling machines for use therewith
8448.19.000
Muud
8448.20.000
Parts and accessories of machines of heading 84.44 or of their auxiliary machinery
8448.20
Rubriigi 8444 masinate ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud
8448.31.000
Card clothing
8448.32.000
Of machines for preparing textile fibres, other than card clothing
8448.33.000
Spindles, spindle flyers, spinning rings and ring travellers
8448.39.000
Muud
8448.39
Muud
8448.42.000
Reeds for looms, healds and heald-frames
8448.49
Muud
8448.49.010
- Of weaving machines (looms)
8448.49.090
- Other
8448.49
Muud
8448.51
Kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moodustamiseks
8448.51.010
- Hosiery needles
8448.51.020
- Other
8448.59.000
Muud
8449.00.000
Seadmed vildi ja lausriide (k.. A vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.. A seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks
8450
Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.. A kuivatusseadmega pesumasinad
8450
Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.. A kuivatusseadmega pesumasinad
8450.11.000
Fully-automatic machines
8450.12.000
Other machines, with built-in centrifugal drier
8450.19.000
Muud
8450.20.000
Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10kg
8450.90.000
Osad
8451
Seadmed (v.. A rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuivatamiseks, triikimiseks, pressimiseks (k.. A materjale kokkusulatavad pressid), pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks, seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
8451.10.000
Dry-cleaning machines
8451.10
Kuivpuhastusseadmed
8451.21.000
Each of a dry linen capacity not exceeding 10kg
8451.29.000
Muud
8451.30.000
Ironing machines and presses (including fusing presses)
8451.40.000
Washing, bleaching or dyeing machines
8451.50.000
Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
8451.80.000
Muud seadmed
8451.90.000
Osad
8452
Õmblusmasinad (v.. A rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks), spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad
8452.10.000
Sewing machines of the household type
8452.10
Olme-õmblusmasinad
8452.21
Automaatõmblusmasinad
8452.21.010
- Straight line stitching sewing machines of single needle type
8452.21
Automaatõmblusmasinad
8452.21.021
-- Over-lock sewing machines (overedging sewing machines)
8452.21.029
-- Other
8452.29
Muud
8452.29.010
- Straight line stitching sewing machines of single needle type
8452.29
Muud
8452.29.021
-- Over-lock sewing machines (overedging sewing machines)
8452.29.029
-- Other
8452.30.000
Sewing machine needles
8452.90
Mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad; muud õmblusmasinate osad
8452.90.100
- Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof
8452.90
Mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad; muud õmblusmasinate osad
8452.90.010
-- Of machines of the household type
8452.90.090
-- Other
8453
Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.. A õmblusmasinad
8453.10.000
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather
8453.20.000
Machinery for making or repairing footwear
8453.80.000
Muud seadmed
8453.90.000
Osad
8454
Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid ja valamismasinad
8454.10.000
Converters
8454.20.000
Ingot moulds and ladles
8454.30.000
Casting machines
8454.90.000
Osad
8455
Valtspingid, nende valtsid
8455.10.000
Tube mills
8455.10
Toruvaltspingid
8455.21.000
Hot or combination hot and cold
8455.22.000
Cold
8455.30.000
Rolls for rolling mills
8455.90.000
Other parts
8456
Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
8456
Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
8456.11.000
Operated by laser
8456.12.000
Operated by other light or photon beam processes
8456.20.000
Operated by ultrasonic processes
8456.30
Elektroerosioonpingid
8456.30
Elektroerosioonpingid
8456.30.011
-- Wire electrical discharge machines
8456.30.019
-- Other
8456.30.090
- Other
8456.40.000
Operated by plasma arc processes
8456.50.000
Water-jet cutting machines
8456.90.000
Muud
8457
Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid
8457.10.000
Machining centres
8457.20.000
Unit construction machines (single station)
8457.30.000
Multi-station transfer machines
8458
Metallitreipingid (k.. A treikeskused)
8458
Metallitreipingid (k.. A treikeskused)
8458.11.000
Numerically controlled
8458.19.000
Muud
8458.19
Muud
8458.91.000
Numerically controlled
8458.99.000
Muud
8459
Metallilõikepingid (k.. A järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks, v.. A rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)
8459.10.000
Way-type unit head machines
8459.10
Järjestikuse protsessiga agregaattööpingid
8459.21.000
Numerically controlled
8459.29.000
Muud
8459.29
Muud
8459.31.000
Numerically controlled
8459.39.000
Muud
8459.39
Muud
8459.41.000
Numerically controlled
8459.49.000
Muud
8459.49
Muud
8459.51.000
Numerically controlled
8459.59.000
Muud
8459.59
Muud
8459.61.000
Numerically controlled
8459.69.000
Muud
8459.70.000
Other threading or tapping machines
8460
Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.. A rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
8460
Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.. A rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
8460.12.000
Numerically controlled
8460.19.000
Muud
8460.19
Muud
8460.22.000
Centreless grinding machines, numerically controlled
8460.23.000
Other cylindrical grinding machines, numerically controlled
8460.24.000
Other, numerically controlled
8460.29.000
Muud
8460.29
Muud
8460.31.000
Numerically controlled
8460.39.000
Muud
8460.40.000
Honing or lapping machines
8460.90.000
Muud
8461
Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks
8461.20.000
Shaping or slotting machines
8461.30.000
Broaching machines
8461.40.000
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
8461.50.000
Sawing or cutting-off machines
8461.90.000
Muud
8462
Tööpingid (k.. A pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks (v.. A valtspingid); tööpingid (k.. A pressid, lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks, sälkamiseks või jadasälkamiseks (v.. A tõmbepingid); pressid metallide või metallikarbiidide töötluseks, mujal nimetamata
8462
Tööpingid (k.. A pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks (v.. A valtspingid); tööpingid (k.. A pressid, lõikeliinid ja mõõtu lõikamise liinid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks, sälkamiseks või jadasälkamiseks (v.. A tõmbepingid); pressid metallide või metallikarbiidide töötluseks, mujal nimetamata
8462.11.000
Closed die forging machines
8462.19.000
Muud
8462.19
Muud
8462.22.000
Profile forming machines
8462.23.000
Numerically controlled press brakes
8462.24.000
Numerically controlled panel benders
8462.25.000
Numerically controlled roll forming machines
8462.26.000
Other numerically controlled bending, folding, straightening or flattening machines
8462.29.000
Muud
8462.29
Muud
8462.32.000
Slitting lines and cut-to-length lines
8462.33.000
Numerically controlled shearing machines
8462.39.000
Muud
8462.39
Muud
8462.42.000
Numerically controlled
8462.49.000
Muud
8462.49
Muud
8462.51.000
Numerically controlled
8462.59.000
Muud
8462.59
Muud
8462.61.000
Hydraulic presses
8462.62.000
Mechanical presses
8462.63.000
Servo-presses
8462.69.000
Muud
8462.90.000
Muud
8463
Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta
8463.10.000
Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like
8463.20.000
Thread rolling machines
8463.30.000
Machines for working wire
8463.90.000
Muud
8464
Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks
8464.10.000
Sawing machines
8464.20.000
Grinding or polishing machines
8464.90.000
Muud
8465
Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (k.. A seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning muudeks ühendustöödeks)
8465.10.000
Machines which can carry out different types of machining operations without tool change between such operations
8465.20.000
Machining centres
8465.20
Töötluskeskused
8465.91.000
Sawing machines
8465.92.000
Planing, milling or moulding (by cutting) machines
8465.93.000
Grinding, sanding or polishing machines
8465.94.000
Bending or assembling machines
8465.95.000
Drilling or morticing machines
8465.96.000
Splitting, slicing or paring machines
8465.99.000
Muud
8466
Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456-8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid
8466.10
Töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinnitid) ning iseavanevad keermestuspead
8466.10.010
- Tool holders
8466.10.090
- Self-opening dieheads
8466.20.000
Work holders
8466.30.000
Dividing heads and other special attachments for machines
8466.30
Jagamispead jm eritarvikud masinatele
8466.91.000
For machines of heading 84.64
8466.92.000
For machines of heading 84.65
8466.93.000
For machines of headings 84.56 to 84.61
8466.94.000
For machines of heading 84.62 or 84.63
8467
Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitte-elektrilise ajamiga
8467
Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitte-elektrilise ajamiga
8467.11.000
Rotary type (including combined rotary-percussion)
8467.19.000
Muud
8467.19
Muud
8467.21.000
Drills of all kinds
8467.22.000
Saws
8467.29
Muud
8467.29.010
- Grinders
8467.29.090
- Other
8467.29
Muud
8467.81.000
Chain saws
8467.89.000
Muud
8467.89
Muud
8467.91.000
Of chain saws
8467.92.000
Of pneumatic tools
8467.99.000
Muud
8468
Seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.. A rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks
8468.10.000
Hand-held blow pipes
8468.20.000
Other gas-operated machinery and apparatus
8468.80.000
Other machinery and apparatus
8468.90.000
Osad
8470
Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad; kassaaparaadid
8470.10.000
Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions
8470.10
Elektronkalkulaatorid, mida saab kasutada välise toiteallikata, ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad
8470.21.000
Incorporating a printing device
8470.29.000
Muud
8470.30.000
Other calculating machines
8470.50.000
Cash registers
8470.90.000
Muud
8471
Automaatsed andmetöötlusseadmed, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks
8471.30.000
Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display
8471.30
Kantavad automaatsed andmetöötlusseadmed massiga kuni 10 kg, mis sisaldavad vähemalt kesktöötlusseadme, klahvistiku ja kuvari
8471.41.000
Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined
8471.49.000
Other, presented in the form of systems
8471.50.000
Processing units other than those of subheading 8471.41 or 8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of unit: storage units, input units, output units
8471.60.000
Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing
8471.70
Mäluseadmed
8471.70.010
- Central (main) storage units
8471.70.030
- Magnetic disc units
8471.70.050
- Optical disc units
8471.70.090
- Other
8471.80.000
Other units of automatic data processing machines
8471.90.000
Muud
8472
Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks ja pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid ja klammerdusmasinad)
8472.10.000
Duplicating machines
8472.30.000
Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes or bands, machines for opening, closing or sealing mail and machines for affixing or cancelling postage stamps
8472.90.000
Muud
8473
Osad ja tarvikud (v.. A katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8470-8472 masinate juures
8473
Osad ja tarvikud (v.. A katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8470-8472 masinate juures
8473.21.000
Of the electronic calculating machines of subheading 8470.10, 8470.21 or 8470.29
8473.29.000
Muud
8473.30
Osad ja tarvikud rubriigi 8471 seadmetele
8473.30
Osad ja tarvikud rubriigi 8471 seadmetele
8473.30.011
-- DRAM (Dynamic random access memory) modules, mounted one or more DRAMs on a circuit board, having a terminal to connect to automatic data processing machines or units thereof, whether or not parts other than DRAMs to just work for the function of DRAMs are mounted
8473.30.019
-- Other
8473.30.090
- Other
8473.40.000
Parts and accessories of the machines of heading 84.72
8473.50.000
Parts and accessories equally suitable for use with the machines of two or more of the headings 84.70 to 84.72
8474
Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed
8474.10.000
Sorting, screening, separating or washing machines
8474.20.000
Crushing or grinding machines
8474.20
Purustamis- ja peenestamisseadmed
8474.31.000
Concrete or mortar mixers
8474.32.000
Machines for mixing mineral substances with bitumen
8474.39.000
Muud
8474.80.000
Muud seadmed
8474.90.000
Osad
8475
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks
8475.10.000
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes
8475.10
Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse
8475.21.000
Machines for making optical fibres and preforms thereof
8475.29.000
Muud
8475.90.000
Osad
8476
Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.. A rahavahetusautomaadid
8476
Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.. A rahavahetusautomaadid
8476.21.000
Incorporating heating or refrigerating devices
8476.29.000
Muud
8476.29
Muud
8476.81.000
Incorporating heating or refrigerating devices
8476.89.000
Muud
8476.90.000
Osad
8477
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- ja plasttoodete valmistamiseks
8477.10.000
Injection-moulding machines
8477.20.000
Extruders
8477.30.000
Blow moulding machines
8477.40.000
Vacuum moulding machines and other thermoforming machines
8477.40
Vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed
8477.51.000
For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or otherwise forming inner tubes
8477.59.000
Muud
8477.80.000
Muud seadmed
8477.90
Osad
8477.90.010
- Of machinery of subheadings 8477.10 to 8477.59 or of kneading machines of subheading 8477.80
8477.90.090
- Other
8478
Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks
8478.10.000
Machinery
8478.90.000
Osad
8479
Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid
8479.10.000
Machinery for public works, building or the like
8479.20.000
Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed, vegetable or microbial fats or oils
8479.30.000
Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork
8479.40.000
Rope or cable-making machines
8479.50.000
Industrial robots, not elsewhere specified or included
8479.60.000
Evaporative air coolers
8479.60
Aurustusega õhujahutid
8479.71.000
Of a kind used in airports
8479.79.000
Muud
8479.79
Muud
8479.81.000
For treating metal, including electric wire coil-winders
8479.82.000
Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising, emulsifying or stirring machines
8479.83.000
Cold isostatic presses
8479.89.000
Muud
8479.90.000
Osad
8480
Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.. A valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ja plasti valamiseks
8480.10.000
Moulding boxes for metal foundry
8480.20.000
Mould bases
8480.30.000
Moulding patterns
8480.30
Valumudelid
8480.41.000
Injection or compression types
8480.49.000
Muud
8480.50.000
Moulds for glass
8480.60.000
Moulds for mineral materials
8480.60
Mineraalainete valuvormid
8480.71.000
Injection or compression types
8480.79.000
Muud
8481
Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.. A reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid
8481.10.000
Pressure-reducing valves
8481.20.000
Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions
8481.30.000
Check (nonreturn) valves
8481.40.000
Safety or relief valves
8481.80
Muud seadmed
8481.80.010
- Of iron or steel
8481.80.020
- Of copper
8481.80.090
- Other
8481.90.000
Osad
8482
Veerelaagrid
8482.10.000
Ball bearings
8482.20.000
Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies
8482.30.000
Spherical roller bearings
8482.40.000
Needle roller bearings, including cage and needle roller assemblies
8482.50.000
Other cylindrical roller bearings, including cage and needle roller assemblies
8482.80.000
Other, including combined ball/roller bearings
8482.80
Muud laagrid, k.. A kombineeritud kuul-rull-laagrid
8482.91.000
Balls, needles and rollers
8482.99.000
Muud
8483
Ülekandevõllid (k.. A nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.. A hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.. A liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.. A universaalsed)
8483.10
Ülekandevõllid (k.. A nukk- ja väntvõllid) ning vändad
8483.10.010
- For motor vehicles
8483.10
Ülekandevõllid (k.. A nukk- ja väntvõllid) ning vändad
8483.10.021
-- Crank shafts
8483.10.029
-- Other
8483.20.000
Bearing housings, incorporating ball or roller bearings
8483.30
Laagrikered sisseehitatud veerelaagriteta; liugelaagrid
8483.30.010
- For motor vehicles
8483.30.090
- Other
8483.40
Ajamid ja hammasülekanded, v.. A eraldi hammas- või ketirattad ning muud ülekandeelemendid; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.. A hüdrotransformaatorid
8483.40.010
- Marine reduction gears, other than those with a shaft driven by the motor, capable of revolving not less than 10,000 r.p.m., and reversing gears; infinitely variable speed changers
8483.40.090
- Other
8483.50
Hoo-, rihma- ja plokirattad, k.. A liitplokid
8483.50.010
- For motor vehicles
8483.50.090
- Other
8483.60.000
Clutches and shaft couplings (including universal joints)
8483.90
Eraldi hammas- või ketirattad ning muud ülekandeelemendid; osad
8483.90.010
- For motor vehicles
8483.90
Eraldi hammas- või ketirattad ning muud ülekandeelemendid; osad
8483.90.031
-- Of infinitely variable speed changers, crank shafts, flywheels or pulleys (including pulley blocks)
8483.90.039
-- Other
8484
Mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid; mehaanilised tihendid
8484.10.000
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal
8484.20.000
Mechanical seals
8484.90.000
Muud
8485
Kihtlisandustootmise seadmed
8485.10.000
By metal deposit
8485.20.000
By plastics or rubber deposit
8485.30.000
By plaster, cement, ceramics or glass deposit
8485.80.000
Muud
8485.90.000
Osad
8486
Masinad ja seadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks; käesoleva grupi märkuses 11 punktis c nimetatud masinad ja seadmed; osad ja tarvikud
8486.10.000
Machines and apparatus for the manufacture of boules or wafers
8486.20.000
Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits
8486.30.000
Machines and apparatus for the manufacture of flat panel displays
8486.40.000
Machines and apparatus specified in Note 11 (C) to this Chapter
8486.90.000
Osad ja tarvikud
8487
Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms
8487.10.000
Ships' or boats' propellers and blades therefor
8487.90.000
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?