HS-koodid - 85: Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud

8501
Elektrimootorid ja -generaatorid (välja arvatud generaatorseadmed)
8501.10
Elektrimootorid võimsusega kuni 37,5 w
8501.20
Universaalsed vahelduv- ja alalisvoolumootorid võimsusega üle 37,5 w
8501.21
Muud alalisvoolumootorid; alalisvoolugeneraatorid, v.. A fotoelektrilised generaatorid
8501.31
Võimsusega kuni 750 w
8501.32
Võimsusega üle 750 w, kuid mitte üle 75 kw
8501.33
Võimsusega üle 75 kw, kuid mitte üle 375 kw
8501.34
Võimsusega üle 375 kw
8501.40
Muud ühefaasilised vahelduvvoolumootorid
8501.41
Muud mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid
8501.51
Võimsusega kuni 750 w
8501.52
Võimsusega üle 750 w, kuid mitte üle 75 kw
8501.53
Võimsusega üle 75 kw
8501.42
Vahelduvvoolugeneraatorid, v.. A fotoelektrilised generaatorid
8501.61
võimsusega kuni 75 kVA
8501.62
võimsusega üle 75 kVA, kuid mitte üle 375 kVA
8501.63
võimsusega üle 375 kVA, kuid mitte üle 750 kVA
8501.64
võimsusega üle 750 kVA
8501.43
Fotoelektrilised alalisvoolugeneraatorid
8501.71
Võimsusega kuni 50 w
8501.72
Võimsusega üle 50 w
8501.80
Fotoelektrilised vahelduvvoolugeneraatorid
8502
Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid
-
Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiiselmootoritega)
8502.11
võimsusega kuni 75 kVA
8502.12
võimsusega üle 75 kVA, kuid mitte üle 375 kVA
8502.13
võimsusega üle 375 kVA
8502.20
Voolugeneraatorseadmed sädesüütel töötavate sisepõlemismootoritega
8502.21
Muud voolugeneraatorseadmed
8502.31
Tuulegeneraatorid
8502.39
Muud
8502.40
Pöörlevad elektrimuundurid
8503
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8501 ja 8502 seadmete juures
-
Muud
8504
Trafod, staatilised muundurid (näiteks alaldid) ja induktiivpoolid ehk drosselid
8504.10
Gaaslahenduslampide drosselid
8504.11
Vedela dielektrikuga täidetud trafod
8504.21
võimsusega kuni 650 kVA
8504.22
võimsusega üle 650 kVA, kuid mitte üle 10 000 kVA
8504.23
võimsusega üle 10 000 kVA
8504.12
Muud trafod
8504.31
võimsusega kuni 1 kVA
8504.32
võimsusega üle 1 kVA, kuid mitte üle 16 kVA
8504.33
võimsusega üle 16 kVA, kuid mitte üle 500 kVA
8504.34
võimsusega üle 500 kVA
8504.40
Staatilised muundurid
8504.50
Muud induktiivpoolid ja drosselid
8504.90
Osad
8505
Elektromagnetid; püsimagnetid, pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud tooted; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid, sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed
-
Püsimagnetid ning pärast magnetiseerimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud tooted
8505.11
Metallist
8505.19
Muud
8505.20
Elektromagnetilised kinnitusseadmed, elektromagnetsidurid ja elektromagnetpidurid
8505.90
Muud, sh osad
8506
Primaarelemendid ja primaarpatareid
8506.10
Mangaandioksiidelemendid ja -patareid
8506.30
Elavhõbeoksiidelemendid ja -patareid
8506.40
Hõbeoksiidelemendid ja -patareid
8506.50
Liitiumelemendid ja -patareid
8506.60
Õhk-tsinkelemendid ja -patareid
8506.80
Muud primaarelemendid ja primaarpatareid
8506.90
Osad
8507
Akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui muukujulised
8507.10
Pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivitamisel
8507.20
Muud pliiakud
8507.30
Kaadmiumnikkelakud
8507.50
Nikkelmetallhüdriidakud
8507.60
Liitium-ioonakud
8507.80
Muud akud
8507.90
Osad
8508
Tolmuimejad
-
Sisseehitatud elektrimootoriga
8508.11
Võimsusega kuni 1 500 w ning kuni 20 l tolmukoti või muu mahutiga
8508.19
Muud
8508.60
Muud tolmuimejad
8508.70
Osad
8509
Sisseehitatud elektrimootoriga kodumasinad, v.. A rubriigi 8508 tolmuimejad
8509.40
Toiduainete jahvatusseadmed ja mikserid; puuviljade ja juurviljade mahlapressid
8509.80
Muud kodumasinad
8509.90
Osad
8510
Sisseehitatud elektrimootoriga pardlid, juukselõikusmasinad ja epilaatorid
8510.10
Pardlid
8510.20
Juukselõikusmasinad
8510.30
Epilaatorid
8510.90
Osad
8511
Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed
8511.10
Süüteküünlad
8511.20
Süütemagneetod; magnetodünamod; magnetilised hoorattad
8511.30
Süütejagajad; süütepoolid
8511.40
Starterid (käivitid) ja kombineeritud startergeneraatorid
8511.50
Muud generaatorid
8511.80
Muud seadmed
8511.90
Osad
8512
Jalgrataste ja mootorsõidukite elektrilised valgustus- ja signalisatsiooniseadmed (v.. A rubriiki 8539 kuuluvad), klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad seadmed
8512.10
Jalgratastel kasutatavad laternad ja visuaalsignalisatsiooniseadmed
8512.20
Muud valgustusseadmed ja visuaalsignalisatsiooniseadmed
8512.30
Helisignalisatsiooniseadmed
8512.40
Klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad seadmed
8512.90
Osad
8513
Kantavad elektrivalgustid oma vooluallikaga (näiteks patarei, aku, magneeto), v.. A rubriiki 8512 kuuluvad
8513.10
Valgustid
8513.90
Osad
8514
Elektrilised tööstus- ja laboriahjud (sh dielektrilised ja induktsioonahjud); muud tööstus- või laboriseadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil
-
Takistusahjud
8514.11
Kuumisostaatpressid
8514.19
Muud
8514.20
Dielektrilised ja induktsioonahjud
8514.21
Muud ahjud
8514.31
Elektronkiirahjud
8514.32
Plasma- ja vaakumkaarahjud
8514.39
Muud
8514.40
Muud seadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil
8514.90
Osad
8515
Elektrilised (k.. A elektriliselt soojendatud gaasil töötavad), laser-, valgus-, footon- või elektronkiirgusel, ultrahelil, magnetimpulsil või plasmakaarel töötavad joote- ja keevitusseadmed, lõikevõimelised või mitte; elektriaparaadid metallide ja metallkeraamiliste materjalide kuumpihustamiseks
-
Seadmed ja aparaadid jootmiseks kõva või pehme joodisega
8515.11
Jootekolvid ja jootepüstolid
8515.19
Muud
-
Seadmed metallide takistuskeevitamiseks
8515.21
Automaatsed või poolautomaatsed
8515.29
Muud
-
Seadmed metallide kaarkeevitamiseks (sh plasmakaarkeevituseks)
8515.31
Automaatsed või poolautomaatsed
8515.39
Muud
8515.80
Muud seadmed ja aparaadid
8515.90
Osad
8516
Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid (k.. A keeduspiraalid); elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks; elektrotermilised juuksuriseadmed (näiteks föönid, lokiaparaadid, seadmed lokitangide soojendamiseks jne), elektrikätekuivatid; elektritriikmasinad; muud elektrotermilised kodumajapidamisseadmed; elektrikütteelemendid (v.. A rubriiki 8545 kuuluvad)
8516.10
Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid (k.. A keeduspiraalid)
8516.11
Elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks
8516.21
Soojusakumulaator-radiaatorid
8516.29
Muud
8516.12
Elektrotermilised juuksuriseadmed, elektrikätekuivatid
8516.31
Juuksekuivatid (föönid)
8516.32
Muud juuksuriseadmed
8516.33
Elektrikätekuivatid
8516.40
Elektritriikrauad
8516.50
Mikrolaineahjud
8516.60
Muud elektriahjud; elektripliidid ja -keeduplaadid; elektrigrillid ja -rösterid
8516.61
Muud elektrotermilised seadmed
8516.71
Kohvi- ja teekannud ja -keetjad
8516.72
Leivarösterid
8516.79
Muud
8516.80
Elektrikütteelemendid
8516.90
Osad
8517
Telefonid, sh mobiilside- või muu juhtmetavõrgu (raadiovõrgu) nutitelefonid ja muud telefonid; muud seadmed kõne, pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks, sh juhtmega või juhtmeta kommunikatsioonivõrgu (nt koht- või laivõrgu) lõppseadmed, v.. A rubriikide 8443, 8525, 8527 ja 8528 ülekande-, saate- ja vastuvõtuseadmed
-
Telefonid, sh mobiilside- või muu juhtmeta võrgu (raadiovõrgu) nutitelefonid ja muud telefonid
8517.11
Juhtmeta telefonitoruga tavatelefonid
8517.13
Nutitelefonid
8517.14
Muud mobiilside- või muu juhtmeta võrgu telefonid
8517.18
Muud
-
Muud seadmed kõne, pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks, sh juhtmega või juhtmeta kommunikatsioonivõrgu (nt koht- või laivõrgu) lõppseadmed
8517.61
Tugijaamad
8517.62
Seadmed kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks või regenereerimiseks, sh kommutatsiooni- ja marsruutimisseadmed
8517.69
Muud
-
Osad
8517.71
Antennid ja igat tüüpi antennireflektorid; sobivad osad nendega koos kasutamiseks
8517.79
Muud
8518
Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või monteerimata; kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur
8518.10
Mikrofonid ja nende alused
8518.11
Valjuhääldid, korpusesse monteeritud või monteerimata
8518.21
Valjuhääldid, ühekaupa korpuses
8518.22
Valjuhääldid, mitmekaupa korpuses
8518.29
Muud
8518.30
Kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid
8518.40
Elektrilised helisagedusvõimendid
8518.50
Elektriline helivõimendusaparatuur
8518.90
Osad
8519
Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed
8519.20
Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitatavad seadmed
8519.30
Plaadimängijad, ilma võimendita
8519.31
Muud seadmed
8519.81
Mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid
8519.89
Muud
8521
Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit
8521.10
Magnetlindiga
8521.90
Muud
8522
Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8519 või 8521 aparaatide juures
8522.10
Nõelhelipead
8522.90
Muud
8523
Plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid või muud heli- jms infokandjad, kas salvestistega või ilma, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.. A grupi 37 tooted
-
Magnetkandjad
8523.21
Magnetribaga kaardid
8523.29
Muud
-
Optilised kandjad
8523.41
Salvestuseta
8523.49
Muud
-
Pooljuhtkandjad
8523.51
Pooljuht-säilmäluseadmed
8523.52
Kiipkaardid
8523.59
Muud
8523.80
Muud
8524
Lameekraaniga moodulid, mis sisaldavad puutetundlikku ekraani või mitte
-
Draiveri või juhtimisahelata
8524.11
Vedelkristallist
8524.12
orgaanilistest valgusdioodidest (OLED)
8524.19
Muud
-
Muud
8524.91
Vedelkristallist
8524.92
orgaanilistest valgusdioodidest (OLED)
8524.99
Muud
8525
Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või vastuvõtuseadmeteta, helisalvestus või -taasesitusaparatuuriga või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad
8525.50
Saateaparatuur
8525.60
Vastuvõtuseadmega varustatud saateaparatuur
8525.61
Telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad
8525.81
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud kiiretoimelised tooted
8525.82
Muud, käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 nimetatud kiirguskindlad kaubad
8525.83
Muud, käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 3 nimetatud öönägemissüsteemiga kaubad
8525.89
Muud
8526
Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed
8526.10
Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed)
8526.11
Muud
8526.91
Raadionavigatsiooni abiaparatuur
8526.92
Kaugjuhtimise raadioseadmed
8527
Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta
-
Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis on võimelised töötama välise energiaallikata
8527.12
Taskuformaadis raadiovastuvõtjaga kassettpleierid
8527.13
Muud aparaadid, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega
8527.19
Muud
-
Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis töötavad üksnes välisel energiaallikal
8527.21
Ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega
8527.29
Muud
-
Muud
8527.91
Ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega
8527.92
Helisalvestus- või -taasesitusseadmeta, ühitatud ajanäitajaga (kellaga)
8527.99
Muud
8528
Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid
-
Elektronkiiretoruga monitorid
8528.42
Mis on otse ühendatavad rubriigi 8471 automaatse andmetöötlusseadmega ja ette nähtud koos sellega kasutamiseks
8528.49
Muud
-
Muud monitorid
8528.52
Mis on otse ühendatavad rubriigi 8471 automaatse andmetöötlusseadmega ja ette nähtud koos sellega kasutamiseks
8528.59
Muud
-
Projektorid
8528.62
Mis on otse ühendatavad rubriigi 8471 automaatse andmetöötlusseadmega ja ette nähtud koos sellega kasutamiseks
8528.69
Muud
-
Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid
8528.71
Ei sisalda kuvarit ega ekraani
8528.72
Muud, värvipildiga
8528.73
Muud, monokromaatilise pildiga
8529
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8524-8528 aparaatides
8529.10
Antennid ja igat tüüpi antennireflektorid; nende osad
8529.90
Muud
8530
Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parkimisplatside, sadamate ja lennuväljade jaoks (v.. A rubriigi 8608 seadmed)
8530.10
Raudteede ja trammiteede seadmed
8530.80
Muud seadmed
8530.90
Osad
8531
Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (näiteks kellad, sireenid, näitpaneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed), v.. A rubriikide 8512 ja 8530 seadmed
8531.10
Valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms
8531.20
vedelkristalle (LCD) või valgusdioode (LED) sisaldavad näitpaneelid
8531.80
Muud seadmed
8531.90
Osad
8532
Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega
8532.10
Fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid, kasutamiseks sagedustel 50/60 hz, reaktiivvõimsusega üle 0,5 kvar (tugevvoolukondensaatorid)
8532.11
Muud püsimahtuvusega kondensaatorid
8532.21
Tantaalkondensaatorid
8532.22
Alumiinium-elektrolüütkondensaatorid
8532.23
Ühekihilised keraamilised kondensaatorid
8532.24
Mitmekihilised keraamilised kondensaatorid
8532.25
Paberkondensaatorid ja plastkondensaatorid
8532.29
Muud
8532.30
Reguleeritava või muudetava mahtuvusega kondensaatorid (pöördkondensaatorid ja seadekondensaatorid)
8532.90
Osad
8533
Elektritakistid (resistorid), sh reostaadid ja potentsiomeetrid, v.. A soojustakistid
8533.10
Süsinik-püsitakistid (mass- või pindtakistid)
8533.11
Muud püsitakistid
8533.21
Võimsusega kuni 20 w
8533.29
Muud
8533.12
Muudetava takistusega traattakistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid)
8533.31
Võimsusega kuni 20 w
8533.39
Muud
8533.40
Muud muudetavad takistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid)
8533.90
Osad
8534
Trükilülitused
-
Ainult juhtivatest elementidest ja kontaktidest koosnevad
8535
Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000 v
8535.10
Sulavkaitsmed
8535.11
Automaatsed voolukatkestid
8535.21
Pingele alla 72,5 kv
8535.29
Muud
8535.30
Lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid
8535.40
Piksepingelahendid, pingepiirikud ja liigpingepiirikud
8535.90
Muud
8536
Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, sulavkaitsmed, liigpingepiirikud, pistikud, pistikupesad, lambipesad ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele kuni 1 000 v; optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused
8536.10
Sulavkaitsmed
8536.20
Automaatsed voolukatkestid
8536.30
Muud seadmed vooluahelate kaitsmiseks
8536.31
Releed
8536.41
Pingele kuni 60 v
8536.49
Muud
8536.50
Muud lülitid (voolukatkestid, lahk- ja ümberlülitid)
8536.51
Lambipesad, pistikud ja pistikupesad
8536.61
Lambipesad
8536.69
Muud
8536.70
Optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused
8536.90
Muud seadmed
8537
Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- ja jaotusseadet, kaasa arvatud komplektid, milles on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimisseadmed, v.. A rubriigi 8517 kommutatsiooniseadmed
8537.10
Pingele kuni 1 000 v
8537.20
Pingele üle 1 000 v
8538
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535, 8536 või 8537 seadmetes
8538.10
Puldid, paneelid, konsoolid, lauad, jaotuskilbid jms alused rubriigis 8537 nimetatud toodetele, aparatuuriga komplekteerimata
8538.90
Muud
8539
Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid (sh hermeetilised suundvalguslambid, ultraviolettlambid ja infrapunased lambid); kaarlambid; valgusdioodlambid (led-valgusallikad)
8539.10
Hermeetilised suundvalguslambid
8539.11
Muud hõõglambid, v.. A ultraviolettlambid ja infrapunalambid
8539.21
Volfram-halogeenlambid
8539.22
Muud, võimsusega kuni 200 w, pingele üle 100 v
8539.29
Muud
8539.12
Gaaslahenduslambid (v.. A ultraviolettlambid)
8539.31
Termokatoodiga fluorestsentslambid
8539.32
Elavhõbe-kvartslambid või naatriumlambid; metallhaliidlambid
8539.39
Muud
8539.13
Ultraviolettlambid ja infrapunased lambid; kaarlambid
8539.41
Kaarlambid
8539.49
Muud
8539.14
LED-valgusallikad
8539.51
LED-moodulid
8539.52
LED-lambid
8539.90
Osad
8540
Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud (näiteks vaakumlambid, aur- või gaastäitega lambid ja torud, elavhõbealaldid, elektronkiiretorud, telekaamerate kineskoobid)
-
Kineskoobid, sh videomonitoridele
8540.11
Värvipildiga
8540.12
Monokromaatilise pildiga
8540.20
Telekaamerate kineskoobid; muundurtorud ja võimendustorud (fotokordistid); muud fotokatoodtorud
8540.40
Andme/graafikakuvarite torud, monokromaatilise pildiga; andme/graafikakuvarite torud, värvipildiga, helenduva ekraanipunkti mõõtmetega alla 0,4 mm
8540.60
Muud elektronkiiretorud
8540.61
Ülikõrgsageduslikud elektronlambid (kulg- ja vastulainelambid, magnetronid, klüstronid jms), v.. A võrega tüüritavad lambid
8540.71
Magnetronid
8540.79
Muud
8540.62
Muud elektronlambid ning -torud
8540.81
Vastuvõtu- ja võimenduslambid ning -torud
8540.89
Muud
8540.63
Osad
8540.91
Elektronkiiretorudele
8540.99
Muud
8541
Pooljuhtseadised (näiteks dioodid, transistorid, pooljuhtpõhised muundurid); valgustundlikud pooljuhtseadised (sh fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks ühendatud või ühendamata, paneelideks monteeritud või monteerimata); valgusdioodid (led), mis on komplektis teiste valgusdioodidega (led) või mitte; alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid
8541.10
Dioodid (v.. A fotodioodid ja valgusdioodid) (led)
8541.11
Transistorid (v.. A fototransistorid)
8541.21
Kaovõimsusega vähem kui 1 w
8541.29
Muud
8541.30
Türistorid, diiakid ja triiakid, v.. A valgustundlikud
8541.31
Valgustundlikud pooljuhtseadised (sh fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks ühendatud või ühendamata, paneelideks monteeritud või monteerimata); valgusdioodid (led)
8541.41
valgusdioodid (LED)
8541.42
Fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks või paneelideks kokkumonteerimata
8541.43
Fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks või paneelideks kokkumonteeritud
8541.49
Muud
8541.32
Muud pooljuhtseadised
8541.51
Pooljuhtpõhised muundurid
8541.59
Muud
8541.60
Alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid
8541.90
Osad
8542
Elektroonsed integraallülitused
-
Elektroonsed integraallülitused
8542.31
Protsessorid ja juhtseadmed, mis on või ei ole ühendatud mälude, muundurite, loogikalülituste, võimendite, taktgeneraatorite, ajastuse - või muude lülitustega
8542.32
Mälud
8542.33
Võimendid
8542.39
Muud
8542.90
Osad
8543
Mujal selles grupis nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone
8543.10
Elementaarosakeste kiirendid
8543.20
Signaaligeneraatorid
8543.30
Seadmed ja aparatuur galvaankatmiseks, elektrolüüsiks või elektroforeesiks
8543.40
Elektroonilised sigaretid ja sarnased isiklikud elektrilised aurutusseadmed
8543.70
Muud seadmed ja aparaadid
8543.90
Osad
8544
Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta)
-
Mähisetraat
8544.11
Vasest
8544.19
Muud
8544.20
Koaksiaalkaablid jm koaksiaalsed elektrijuhtmed
8544.30
Juhtmekomplektid süüteküünaldele jm liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid
8544.31
Muud elektrijuhtmed pingele kuni 1 000 v
8544.42
Pistikühendustega
8544.49
Muud
8544.60
Muud elektrijuhtmed pingele üle 1 000 v
8544.70
Kiudoptilised kaablid (kiudvalgusjuhtmed)
8545
Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist või muust süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta
-
Elektroodid
8545.11
Ahjudele
8545.19
Muud
8545.20
Süsiharjad
8545.90
Muud
8546
Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest
8546.10
Klaasist
8546.20
Keraamilised
8546.90
Muud
8547
Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.. A rubriigi 8546 isolaatorid; mitteväärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmetele ning nende ühendusdetailid
8547.10
Keraamilised isolatsioonivahendid
8547.20
Plastist isolatsioonivahendid
8547.90
Muud
8548
Mujal selles grupis nimetamata seadmete ja aparaatide elektrilised osad
8549
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja jäägid
-
Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, -patareid ja akud
8549.11
Pliiakude jäätmed ja jäägid; kasutatud pliiakud
8549.12
Muud, sisaldavad pliid, kaadmiumi või elavhõbedat
8549.13
Sorteeritud keemilise tüübi järgi ning ei sisalda pliid, kaadmiumi ega elavhõbedat
8549.14
Sorteerimata ning ei sisalda pliid, kaadmiumi ega elavhõbedat
8549.19
Muud
-
Peamiselt väärismetallide eraldamiseks kasutatavad
8549.21
Sisaldavad primaarelemente, primaarpatareisid, elektriakusid, elavhõbelüliteid, elektronkiiretoruklaasi või muud aktiveeritud klaasi või elektrilisi või elektroonilisi komponente, mis sisaldavad kaadmiumit, elavhõbedat, pliid või polüklooritud bifenüüle
8549.29
Muud
-
Muud elektri- ja elektroonikasõlmed ning trükkplaadid
8549.31
Sisaldavad primaarelemente, primaarpatareisid, elektriakusid, elavhõbelüliteid, elektronkiiretoruklaasi või muud aktiveeritud klaasi või elektrilisi või elektroonilisi komponente, mis sisaldavad kaadmiumit, elavhõbedat, pliid või polüklooritud bifenüüle
8549.39
Muud
-
Muud
8549.91
Sisaldavad primaarelemente, primaarpatareisid, elektriakusid, elavhõbelüliteid, elektronkiiretoruklaasi või muud aktiveeritud klaasi või elektrilisi või elektroonilisi komponente, mis sisaldavad kaadmiumit, elavhõbedat, pliid või polüklooritud bifenüüle
8549.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?