HS-koodid - 86: Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorradldusseadmed

8601
Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt või akudelt
8601.10
Toitega väliselt elektriallikalt
8601.10.1100
微机控制的外部直流电动铁道机车
-
微机控制的外部直流电动铁道机车
8601.10.1900
由外部直流电驱动的其他铁道机车
-
由外部直流电驱动的其他铁道机车
8601.10.2000
由外部交流电驱动的铁道机车
-
由外部交流电驱动的铁道机车
8601.10.9000
由其他外部电力驱动的铁道机车
-
由其他外部电力驱动的铁道机车
8601.20
Toitega akudelt
8601.20.0000
由蓄电池驱动的铁道电力机车
8601.20.0000999
由蓄电池驱动的铁道电力机车
8602
Muud raudteevedurid; veduritendrid
8602.10
Diiselelektrivedurid
8602.10.1000
微机控制的柴油电力铁道机车
-
微机控制的柴油电力铁道机车
8602.10.9000
其他柴油电力铁道机车
-
其他柴油电力铁道机车
8602.90
Muud
8602.90.0000
其他铁道机车及机车煤水车
8602.90.0000999
其他铁道机车及机车煤水车
8603
Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.. A rubriigi 8604 vagunid
8603.10
Toitega väliselt elektriallikalt
8603.10.0000
由外电力驱动铁道用机动客
8603.10.0000999
由外电力驱动铁道用机动客,货车(包括电车道用的,但品目8604的货品除外)
8603.90
Muud
8603.90.0000
其他铁道用机动客车
8603.90.0000999
其他铁道用机动客车,货车,敞车(包括电车道用的,但品目8604的货品除外)
8604.00
Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem)
8604.00.1100
隧道限界检查车 (不论是否机动)
-
隧道限界检查车(不论是否机动)
8604.00.1200
钢轨在线打磨列车 (不论是否机动)
-
钢轨在线打磨列车(不论是否机动)
8604.00.1900
铁道或电车道用其他检验、查道车 (不论是否机动)
-
铁道或电车道用其他检验、查道车(不论是否机动)
8604.00.9100
电气化接触网架线机(轨行式) (不论是否机动)
-
电气化接触网架线机(轨行式)(不论是否机动)
8604.00.9900
铁道或电车道用其他维修车辆 (包括服务车
-
铁道或电车道用其他维修车辆(包括服务车;不论是否机动)
8605.00
Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.. A rubriigis 8604 nimetatud)
8605.00.1000
铁道用非机动客车
-
铁道用非机动客车
8605.00.9000
电车道用的非机动客车
-
电车道用的非机动客车,行李车等(还包括邮政车和其他铁道用的非机动特殊车辆)
8606
Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid
8606.10
Tsisternvagunid jms
8606.10.0000
铁道用非机动油罐货车及类似车 (包括电车道用
8606.10.0000999
铁道用非机动油罐货车及类似车(包括电车道用,但不包括容积50立方米液化气铁路槽车)
8606.30
Isetühjenevad vagunid, v.. A alamrubriigis 8606 10 nimetatud
8606.31
Muud
8606.30.0000
铁道用非机动自卸货车 (包括电车道用
8606.30.0000999
铁道用非机动自卸货车(包括电车道用,但子目860610的货品除外)
8606.91
Kinnised
8606.91.0000
铁道用非机动带篷及封闭货车 (包括电车道用)
8606.91.0000999
铁道用非机动带篷及封闭货车(包括电车道用)
8606.92
Lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külgedega
8606.92.0000
铁道用非机动厢高>60cm敞篷货车 (包括电车道用)
8606.92.0000999
铁道用非机动厢高>60cm敞篷货车(包括电车道用)
8606.99
Muud
8606.99.0000
品目8606所列其他未列名非机动车
8606.99.0000999
品目8606所列其他未列名非机动车
8607
Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad
-
Pöördvankrid, bissel-tüüpi pöördvankrid, teljed, rattad, nende osad
8607.11
Vedavad pöördvankrid
8607.11.0000
铁道或电车道机车的驾驶转向架
8607.11.0000999
铁道或电车道机车的驾驶转向架
8607.12
Muud pöördvankrid ja bissel-tüüpi pöördvankrid
8607.12.0000
铁道或电车道机车非驾驶转向架
8607.12.0000999
铁道或电车道机车非驾驶转向架
8607.19
Muud, sh osad
8607.20
Pidurid ja nende osad
8607.19.1000
铁道或电车道机车用轴
-
铁道或电车道机车用轴
8607.19.9000
铁道或电车道机车用轮 (包括转向架、轴、轮的零件)
-
铁道或电车道机车用轮(包括转向架、轴、轮的零件)
8607.21
Õhkpidurid ja nende osad
8607.21.0000
铁道或电车道机车用空气制动器 (包括零件)
8607.21.0000999
铁道或电车道机车用空气制动器(包括零件)
8607.29
Muud
8607.29.0000
铁道或电车道机车用非空气制动器 (包括零件)
8607.29.0000999
铁道或电车道机车用非空气制动器(包括零件)
8607.30
Konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende osad
8607.31
Muud
8607.30.0000
铁道或电车道机车用钩、其他联结器、缓冲器 (包括零件)
8607.30.0000999
铁道或电车道机车用钩、其他联结器、缓冲器(包括零件)
8607.91
Veduritele
8607.91.0000
铁道或电车道机车用其他零件
8607.91.0000999
铁道或电车道机车用其他零件
8607.99
Muud
8607.99.0000
铁道或电车道非机车用其他零件
8607.99.0000999
铁道或电车道非机车用其他零件
8608.00
Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete osad
8608.00.1000
轨道自动计轴设备
-
轨道自动计轴设备
8608.00.9000
铁道或电车道轨道固定装置及配件 (包括交通机械信号
-
铁道或电车道轨道固定装置及配件(包括交通机械信号;安全或交通管理设备及其零件)
8609.00
Mahutid (k.. A mahutid vedelike transpordiks), mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe või mitme transpordiliigi jaoks
8609.00.1100
20英尺的保温式集装箱
-
20英尺的保温式集装箱(新)
-
20英尺的保温式集装箱(旧)
8609.00.1200
20英尺的罐式集装箱
-
20英尺的罐式集装箱(新)
-
20英尺的罐式集装箱(旧)
8609.00.1900
其他20英尺集装箱
-
其他20英尺集装箱(新)
-
其他20英尺集装箱(旧)
8609.00.2100
40英尺的保温式集装箱
-
40英尺的保温式集装箱(新)
-
40英尺的保温式集装箱(旧)
8609.00.2200
40英尺的罐式集装箱
-
40英尺的罐式集装箱(新)
-
40英尺的罐式集装箱(旧)
8609.00.2900
其他40英尺的集装箱
-
其他40英尺的集装箱(新)
-
其他40英尺的集装箱(旧)
8609.00.3000
45、48、53英尺的集装箱
-
45、48、53英尺的集装箱(新)
-
45、48、53英尺的集装箱(旧)
8609.00.9000
其他集装箱 (包括运输液体的集装箱)
-
其他集装箱(包括运输液体的集装箱)(新)
-
其他集装箱(包括运输液体的集装箱)(旧)

Need help to the find appropriate HS Code ?