HS-koodid - 87: Sõidukid, v.. A raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

8701
Traktorid (v.. A rubriigi 8709 traktorid)
8701.10
Üheteljelised traktorid
8701.11
Sadulvedukid poolhaagistele
8701.21
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga) käitatavad
8701.22
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8701.23
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8701.24
Ainult elektrimootoriga käitatavad
8701.29
Muud
8701.30
Roomiktraktorid
8701.31
Muud, mootori võimsusega
8701.91
kuni 18 kW
8701.92
üle 18 kW, kuid mitte üle 37 kW
8701.93
üle 37 kW, kuid mitte üle 75 kW
8701.94
üle 75 kW, kuid mitte üle 130 kW
8701.95
üle 130 kW
8702
Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.. A juht
8702.10
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga)
8702.20
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.30
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.40
Ainult elektrimootoriga käitatavad
8702.90
Muud
8703
Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.. A rubriigis 8702 nimetatud), k.. A universaalid ja võidusõiduautod
8703.10
Mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms sõidukid
8703.11
Muud, ainult sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga sõidukid
8703.21
Silindrite töömahuga kuni 1 000 cm3
8703.22
Silindrite töömahuga üle 1 000 cm3, kuid mitte üle 1 500 cm3
8703.23
Silindrite töömahuga üle 1 500 cm3, kuid mitte üle 3 000 cm3
8703.24
Silindrite töömahuga üle 3 000 cm3
8703.12
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid
8703.31
Silindrite töömahuga kuni 1 500 cm3
8703.32
Silindrite töömahuga üle 1 500 cm3, kuid mitte üle 2 500 cm3
8703.33
Silindrite töömahuga üle 2 500 cm3
8703.40
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.50
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.60
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.70
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.80
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad sõidukid
8703.90
Muud
8704
Mootorsõidukid kaubaveoks
8704.10
Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
8704.11
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) käitatavad
8704.21
Täismassiga kuni 5 t
8704.22
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.23
Täismassiga üle 20 t
8704.12
Muud, üksnes sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga käitatavad
8704.31
Täismassiga kuni 5 t
8704.32
Täismassiga üle 5 t
8704.13
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.41
Täismassiga kuni 5 t
8704.42
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.43
Täismassiga üle 20 t
8704.14
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.51
Täismassiga kuni 5 t
8704.52
Täismassiga üle 5 t
8704.60
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad
8704.90
Muud
8705
Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.. A sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
8705.10
Autokraanad
8705.20
Mobiilsed puurimismasinad
8705.30
Tuletõrjeautod
8705.40
Betoonisegamisautod
8705.90
Muud
8706
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga
-
Rubriigi 8701 traktorite šassiid; rubriikide 8702, 8703 ja 8704 mootorsõidukite šassiid, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga üle 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 2 800 cm3
-
Muud
8707
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite kered (k.. A kabiinid)
8707.10
Rubriigi 8703 sõidukitele
8707.90
Muud
8708
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud
8708.10
Kaitserauad ja nende osad
8708.11
Muud kerede (sh kabiinide) osad ja tarvikud
8708.21
Turvavööd
8708.22
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud esiklaasid (tuuleklaasid), tagaklaasid ja muud aknad
8708.29
Muud
8708.30
Pidurid ja võimendpidurid; nende osad
8708.40
Käigukastid ja nende osad
8708.50
Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega ning vabasillad; nende osad
8708.70
Rattad, nende osad ja tarvikud
8708.80
Vedrustussüsteemid ja nende osad (sh amortisaatorid)
8708.81
Muud osad ja tarvikud
8708.91
Radiaatorid ja nende osad
8708.92
Summutid ja väljalasketorud: nende osad
8708.93
Sidurid ja nende osad
8708.94
Roolirattad, roolisambad ja roolikarbid; nende osad
8708.95
Täispuhumissüsteemiga turvapadjad; nende osad
8708.99
Muud
8709
Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
-
Veokärud
8709.11
Elektrilised
8709.19
Muud
8709.90
Osad
8710.00
Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
8711
Mootorrattad (k.. A mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
8711.10
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 50 cm3
8711.20
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8711.30
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 500 cm3
8711.40
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 500 cm3, kuid mitte üle 800 cm3
8711.50
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 800 cm3
8711.60
Elektrimootoriga käitatavad
8711.90
Muud
8712
Jalgrattad jm rattad (k.. A velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita
8713
Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
8713.10
Mehaanilise jõuallikata
8713.90
Muud
8714
Osad ja tarvikud rubriikide 8711-8713 sõidukitele
8714.10
Mootorratastele (k.. A mopeedidele)
8714.20
Puudega inimestele mõeldud sõidukitele
8714.21
Muud
8714.91
Raamid ja kahvlid ning nende osad
8714.92
Rattaveljed ja kodarad
8714.93
Rummud (v.. A vabajooksud ja trummelpidurid) ning vabajooksu ketirattad
8714.94
Pidurid, k.. A vabajooksud ja trummelpidurid, nende osad
8714.95
Sadulad
8714.96
Pedaalid ja väntmehhanism ning nende osad
8714.99
Muud
8715
Lapsevankrid ja nende osad
8716
Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad
8716.10
Furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks
8716.20
Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks
8716.21
Muud haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks
8716.31
Tsisternhaagised ja -poolhaagised
8716.39
Muud
8716.40
Muud haagised ja poolhaagised
8716.80
Muud sõidukid
8716.90
Osad

Need help to the find appropriate HS Code ?