HS-koodid - 87: Sõidukid, v.. A raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

8701
Traktorid (v.. A rubriigi 8709 traktorid)
8701.10
Üheteljelised traktorid
8701.11
Sadulvedukid poolhaagistele
8701.10.0000
单轴拖拉机
8701.10.0000999
单轴拖拉机
8701.21
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga) käitatavad
8701.21.0000
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车
8701.21.0000999
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车
8701.22
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8701.22.0000
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.22.0000999
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.23
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8701.23.0000
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.23.0000999
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.24
Ainult elektrimootoriga käitatavad
8701.24.0000
仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.24.0000999
仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车
8701.29
Muud
8701.29.0000
其他半挂车用的公路牵引车
8701.29.0000999
其他半挂车用的公路牵引车
8701.30
Roomiktraktorid
8701.31
Muud, mootori võimsusega
8701.30.0010
履带式拖拉机
-
履带式拖拉机
8701.30.0090
履带式牵引车
-
履带式牵引车
8701.91
kuni 18 kW
8701.91.1000
其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机
-
其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机
8701.91.9000
其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车 (不包括品目8709的牵引车)
-
其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车)
8701.92
üle 18 kW, kuid mitte üle 37 kW
8701.92.1000
其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机
-
其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机
8701.92.9000
其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车 (不包括品目8709的牵引车)
-
其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车)
8701.93
üle 37 kW, kuid mitte üle 75 kW
8701.93.1000
其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机
-
其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机
8701.93.9000
其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车 (不包括品目8709的牵引车)
-
其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车)
8701.94
üle 75 kW, kuid mitte üle 130 kW
8701.94.1010
发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机
-
发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机
8701.94.1090
发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机
-
发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机
8701.94.9000
其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车 (不包括品目8709的牵引车)
-
其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车)
8701.95
üle 130 kW
8701.95.1010
发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机
-
发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机
8701.95.1090
发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机
-
发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机
8701.95.9000
其他发动机功率超过130千瓦的牵引车 (不包括品目8709的牵引车)
-
其他发动机功率超过130千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车)
8702
Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.. A juht
8702.10
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga)
8702.10.2000
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 (机场专用车)
-
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车(机场专用车)
8702.10.9100
30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车
-
30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车
8702.10.9210
20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
-
20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
8702.10.9290
24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
-
24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
8702.10.9300
10≤座≤19仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
-
10≤座≤19仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车
8702.20
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.20.1000
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 (机场专用车)
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车(机场专用车)
8702.20.9100
30座及以上同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 (指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车)
-
30座及以上同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车)
8702.20.9210
20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
-
20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
8702.20.9290
24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
-
24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
8702.20.9300
10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
-
10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车
8702.30
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.30.1000
30座及以上同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车
-
30座及以上同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车
8702.30.2010
20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
-
20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
8702.30.2090
24≤座≤29同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
-
24≤座≤29同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
8702.30.3000
10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
-
10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
8702.40
Ainult elektrimootoriga käitatavad
8702.40.1010
纯电动机坪客车
-
纯电动机坪客车
8702.40.1090
其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车
-
其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车
8702.40.2010
20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车
-
20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车
8702.40.2090
24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车
-
24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车
8702.40.3000
10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车
-
10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车
8702.90
Muud
8702.90.1000
30座及以上大型客车(其他型) (指装有其他发动机的30座及以上的客运车)
-
30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车)
8702.90.2001
20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
-
20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
8702.90.2090
24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
-
24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
8702.90.3000
10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
-
10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
8703
Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.. A rubriigis 8702 nimetatud), k.. A universaalid ja võidusõiduautod
8703.10
Mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms sõidukid
8703.11
Muud, ainult sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga sõidukid
8703.10.1100
全地形车
-
全地形车(电动全地形车)
-
全地形车(内燃机动全地形车)
-
全地形车(混合动力全地形车)
-
全地形车(其他能源全地形车)
8703.10.1900
高尔夫球车及其他类似车
-
高尔夫球车及其他类似车
8703.10.9000
其他
-
其他,雪地行走专用车
8703.21
Silindrite töömahuga kuni 1 000 cm3
8703.21.3010
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车
8703.21.3090
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.21.4010
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)
8703.21.4090
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件
8703.21.5010
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 (9座及以下)
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下)
8703.21.5090
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 (9座及以下)
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下)
8703.21.9010
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.21.9090
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.22
Silindrite töömahuga üle 1 000 cm3, kuid mitte üle 1 500 cm3
8703.22.3010
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.22.3090
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.22.4010
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车
8703.22.4090
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件
8703.22.5010
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车 (≤9座)
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车(≤9座)
8703.22.5090
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (≤9座)
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座)
8703.22.9010
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆
8703.22.9090
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件
-
仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件
8703.23
Silindrite töömahuga üle 1 500 cm3, kuid mitte üle 3 000 cm3
8703.23.4110
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.23.4190
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.23.4210
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.23.4290
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.23.4310
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.23.4390
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.23.4910
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.23.4990
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.23.5110
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.23.5190
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.23.5210
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.23.5290
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.23.5310
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.23.5390
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.23.5910
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.23.5990
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.23.6110
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.23.6190
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.23.6210
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.23.6290
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.23.6310
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.23.6390
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.23.6910
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.23.6990
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.24
Silindrite töömahuga üle 3 000 cm3
8703.25
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid
8703.24.1110
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.24.1190
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.24.1210
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.24.1290
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.24.1310
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 (9座及以下的)
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的)
8703.24.1390
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.24.1910
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆(福特F150猛禽)
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆(其他汽车)
8703.24.1990
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.24.2110
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.24.2190
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.24.2210
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.24.2290
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.24.2310
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 (9座及以下的)
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的)
8703.24.2390
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.24.2910
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.24.2990
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.31
Silindrite töömahuga kuni 1 500 cm3
8703.31.1110
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.31.1190
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.31.1910
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.31.1990
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.31.2110
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.31.2190
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.31.2210
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.31.2290
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.31.2310
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.31.2390
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.31.2910
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.31.2990
仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.32
Silindrite töömahuga üle 1 500 cm3, kuid mitte üle 2 500 cm3
8703.32.1110
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.32.1190
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.32.1210
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.32.1290
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.32.1310
仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.32.1390
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.32.1910
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.32.1990
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.32.2110
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.32.2190
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.32.2210
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.32.2290
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.32.2310
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.32.2390
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.32.2910
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.32.2990
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.33
Silindrite töömahuga üle 2 500 cm3
8703.33.1110
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.33.1190
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.33.1210
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.33.1290
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.33.1310
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.33.1390
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.33.1910
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.33.1990
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.33.2110
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.33.2190
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.33.2210
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.33.2290
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.33.2310
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.33.2390
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.33.2910
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆
8703.33.2990
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
-
仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件
8703.33.6110
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车
8703.33.6190
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件
8703.33.6210
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 (4轮驱动)
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)
8703.33.6290
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 (4轮驱动)
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动)
8703.33.6310
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 (9座及以下的)
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)
8703.33.6390
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 (9座及以下的)
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的)
8703.33.6910
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆
8703.33.6990
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件
-
仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件
8703.40
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.40.1110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动) (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.1990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.2990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.3990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.4990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.5990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.6990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7110
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7190
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7210
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7290
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7310
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7390
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 (9座及以下
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7910
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.40.7990
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 (可通过接插外部电源进行充电的除外)
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.50.1110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.1190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.1910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.1990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.2990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.3990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.4990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.5990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.6990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7110
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7190
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7210
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7290
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7310
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7390
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7910
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.50.7990
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外)
8703.60
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.60.1100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.60.1200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.60.1300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.60.1900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.60.2100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.60.2200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.60.2300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.60.2900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.60.3100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.60.3200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.60.3300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.60.3900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.60.4100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.60.4200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.60.4300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.60.4900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.60.5100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.60.5200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.60.5300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.60.5900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.60.6100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.60.6200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.60.6300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.60.6900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.60.7100
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.60.7200
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.60.7300
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.60.7900
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.70
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.70.1100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.70.1200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.70.1300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.70.1900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升
8703.70.2100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.70.2200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.70.2300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.70.2900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升
8703.70.3100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.70.3200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.70.3300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.70.3900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升
8703.70.4100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.70.4200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.70.4300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.70.4900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
8703.70.5100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.70.5200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.70.5300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.70.5900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升
8703.70.6100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.70.6200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.70.6300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.70.6900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升
8703.70.7100
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.70.7200
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.70.7300
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.70.7900
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升
-
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升
8703.80
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad sõidukid
8703.80.0010
旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆
-
旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆
8703.80.0090
其他仅装有驱动电动机的其他载人车辆
-
其他仅装有驱动电动机的其他载人车辆
8703.90
Muud
8703.90.0021
其他型排气量≤1升的其他载人车辆
-
其他型排气量≤1升的其他载人车辆
8703.90.0022
其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆
-
其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆
8703.90.0023
其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆
-
其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆
8703.90.0024
其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆
-
其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆
8703.90.0025
其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆
-
其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆
8703.90.0026
其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆
-
其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆
8703.90.0027
其他型排气量>4升的其他载人车辆
-
其他型排气量>4升的其他载人车辆
8703.90.0029
其他无法区分排气量的载人车辆
-
其他无法区分排气量的载人车辆
8703.90.0090
8703.9000所列车辆的成套散件
-
8703.9000所列车辆的成套散件
8704
Mootorsõidukid kaubaveoks
8704.10
Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
8704.11
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) käitatavad
8704.10.3000
非公路用电动轮货运自卸车
-
非公路用电动轮货运自卸车
8704.10.9000
其他非公路用货运自卸车
-
其他非公路用货运自卸车
8704.21
Täismassiga kuni 5 t
8704.21.0000
柴油型其他小型货车 (仅装有压燃式活塞内燃发动机
8704.21.0000999
柴油型其他小型货车(仅装有压燃式活塞内燃发动机;小型指车辆总重量≤5吨)
8704.22
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.22.3000
柴油型其他中型货车 (仅装有压燃式活塞内燃发动机
-
柴油型其他中型货车(仅装有压燃式活塞内燃发动机;中型指5<车辆总重量<14吨)
8704.22.4000
柴油型其他重型货车 (仅装有压燃式活塞内燃发动机
-
柴油型其他重型货车(仅装有压燃式活塞内燃发动机;重型指14≤车辆总重≤20吨)
8704.23
Täismassiga üle 20 t
8704.24
Muud, üksnes sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga käitatavad
8704.23.0010
固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 (动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机
-
固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘(动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机;车辆总重量>35吨;装驾驶室)
8704.23.0020
起重≥55吨汽车起重机用底盘 (动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机)
-
起重≥55吨汽车起重机用底盘(动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机)
8704.23.0030
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 (动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机)
-
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘(动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机)
8704.23.0090
柴油型的其他超重型货车 (仅装有压燃式活塞内燃发动机
-
柴油型的其他超重型货车(仅装有压燃式活塞内燃发动机;超重型指车辆总重量>20吨)
8704.31
Täismassiga kuni 5 t
8704.31.0000
总重量≤5吨的其他货车 (汽油型
8704.31.0000999
总重量≤5吨的其他货车(汽油型;仅装有点燃式活塞内燃发动机)
8704.32
Täismassiga üle 5 t
8704.33
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.32.3000
5吨<总重量≤8吨的其他货车 (汽油型
-
5吨<总重量≤8吨的其他货车(汽油型;仅装有点燃式活塞内燃发动机)
8704.32.4000
总重量>8吨的其他货车 (汽油型
-
总重量>8吨的其他货车(汽油型;仅装有点燃式活塞内燃发动机)
8704.41
Täismassiga kuni 5 t
8704.41.0000
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车
8704.41.0000999
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车;车辆总重量不超过5吨
8704.42
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.42.1000
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车;车辆总重量超过5吨,但小于14吨
8704.42.2000
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车;车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨
8704.43
Täismassiga üle 20 t
8704.44
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.43.0010
固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 (动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机
-
固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘(动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,车辆总重量>35吨;装驾驶室)
8704.43.0020
起重≥55吨汽车起重机用底盘 (动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机)
-
起重≥55吨汽车起重机用底盘(动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机)
8704.43.0030
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 (动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机)
-
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘(动力装置为同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机)
8704.43.0090
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车
-
同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车;车辆总重量超过20吨
8704.51
Täismassiga kuni 5 t
8704.51.0000
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车
8704.51.0000999
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车;车辆总重量不超过5吨
8704.52
Täismassiga üle 5 t
8704.52.1000
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨
8704.52.2000
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨
-
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨
8704.60
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad
8704.60.0000
仅装有驱动电动机的其他货车
8704.60.0000999
仅装有驱动电动机的其他货车
8704.90
Muud
8704.90.0000
其他货运机动车辆
8704.90.0000101
其他货运机动车辆(电动汽车)
8704.90.0000102
其他货运机动车辆(内燃机汽车)
8704.90.0000103
其他货运机动车辆(混合动力汽车)
8704.90.0000104
其他货运机动车辆(其他能源汽车)
8705
Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.. A sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
8705.10
Autokraanad
8705.10.2100
起重重量≤50吨全路面起重车
-
起重重量≤50吨全路面起重车(起重车)
-
起重重量≤50吨全路面起重车(汽车起重机)
8705.10.2200
50<起重重量≤100吨全路面起重车
-
50<起重重量≤100吨全路面起重车(起重车)
-
50<起重重量≤100吨全路面起重车(汽车起重机)
8705.10.2300
起重量>100吨全路面起重车
-
起重量>100吨全路面起重车(起重车)
-
起重量>100吨全路面起重车(汽车起重机)
8705.10.9100
起重重量≤50吨其他机动起重车
-
起重重量≤50吨其他机动起重车(起重车)
-
起重重量≤50吨其他机动起重车(汽车起重机)
8705.10.9200
50<起重重量≤100吨其他起重车
-
50<起重重量≤100吨其他起重车(起重车)
-
50<起重重量≤100吨其他起重车(汽车起重机)
8705.10.9300
起重重量>100吨其他机动起重车
-
起重重量>100吨其他机动起重车(起重车)
-
起重重量>100吨其他机动起重车(汽车起重机)
8705.20
Mobiilsed puurimismasinad
8705.20.0000
机动钻探车
8705.20.0000999
机动钻探车
8705.30
Tuletõrjeautod
8705.30.1000
装有云梯的机动救火车
-
装有云梯的机动救火车
8705.30.9000
其他机动救火车
-
其他机动救火车
8705.40
Betoonisegamisautod
8705.40.0000
机动混凝土搅拌车
8705.40.0000999
机动混凝土搅拌车
8705.90
Muud
8705.90.1000
无线电通信车
-
无线电通信车
8705.90.2000
机动放射线检查车
-
机动放射线检查车
8705.90.3000
机动环境监测车
-
机动环境监测车
8705.90.4000
机动医疗车
-
机动医疗车
8705.90.5100
航空电源车(频率为400赫兹)
-
航空电源车(频率为400赫兹)
8705.90.5900
其他机动电源车 (频率为400赫兹航空电源车除外)
-
其他机动电源车(频率为400赫兹航空电源车除外)
8705.90.6000
飞机加油车、调温车、除冰车
-
飞机加油车、调温车、除冰车
8705.90.7000
道路(包括跑道)扫雪车
-
道路(包括跑道)扫雪车
8705.90.8000
石油测井车、压裂车、混砂车
-
石油测井车、压裂车、混砂车
8705.90.9100
混凝土泵车
-
混凝土泵车
8705.90.9901
跑道除冰车
-
跑道除冰车
8705.90.9930
用于导弹、火箭等的车辆 (为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的)
-
用于导弹、火箭等的车辆(为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的)
8705.90.9990
其他特殊用途的机动车辆 (主要用于载人或运货的车辆除外)
-
其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车辆除外)
8706.00
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga
8706.00.1000
非公路用货运自卸车底盘 (装有发动机的)
-
非公路用货运自卸车底盘(装有发动机的)
8706.00.2100
车辆总重量≥14吨的货车底盘 (装有发动机的)
-
车辆总重量≥14吨的货车底盘(装有发动机的)
8706.00.2200
车辆总重量<14吨的货车底盘 (装有发动机的)
-
车辆总重量<14吨的货车底盘(装有发动机的)
8706.00.3000
大型客车底盘 (装有发动机的)
-
大型客车底盘(装有发动机的)
8706.00.4000
汽车起重机底盘 (装有发动机的)
-
汽车起重机底盘(装有发动机的)
8706.00.9000
其他机动车辆底盘 (装有发动机的
-
其他机动车辆底盘(装有发动机的,品目8701、8703和8705所列车辆用)
8707
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite kered (k.. A kabiinid)
8707.10
Rubriigi 8703 sõidukitele
8707.10.0000
小型载人机动车辆车身(含驾驶室) (品目8703所列车辆用)
8707.10.0000999
小型载人机动车辆车身(含驾驶室)(品目8703所列车辆用)
8707.90
Muud
8707.90.1000
大型客车用车身(含驾驶室) (30座以下客车辆用)
-
大型客车用车身(含驾驶室)(30座以下客车辆用)
8707.90.9000
其他车辆用车身(含驾驶室) (品目8701至8702
-
其他车辆用车身(含驾驶室)(品目8701至8702,8704,8705的车辆用)
8708
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud
8708.10
Kaitserauad ja nende osad
8708.11
Muud kerede (sh kabiinide) osad ja tarvikud
8708.10.0000
缓冲器(保险杠)及其零件 (品目8701至8705的车辆用)
8708.10.0000999
缓冲器(保险杠)及其零件(品目8701至8705的车辆用)
8708.21
Turvavööd
8708.21.0000
坐椅安全带 (品目8701至8705的车辆用)
8708.21.0000999
坐椅安全带(品目8701至8705的车辆用)
8708.22
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud esiklaasid (tuuleklaasid), tagaklaasid ja muud aknad
8708.22.1100
汽车电动天窗
-
汽车电动天窗
8708.22.1200
汽车手动天窗
-
汽车手动天窗
8708.22.9000
本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 (汽车天窗除外)
-
本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗(汽车天窗除外)
8708.29
Muud
8708.29.3000
机动车辆用车窗玻璃升降器
-
机动车辆用车窗玻璃升降器
8708.29.5100
侧围
-
侧围
8708.29.5200
车门
-
车门
8708.29.5300
发动机罩盖
-
发动机罩盖
8708.29.5400
前围
-
前围
8708.29.5500
行李箱盖(或背门)
-
行李箱盖(或背门)
8708.29.5600
后围
-
后围
8708.29.5700
翼子板(或叶子板)
-
翼子板(或叶子板)
8708.29.5900
其他车身覆盖件
-
其他车身覆盖件
8708.29.9000
其他车身未列名零部件 (包括驾驶室的零件、附件)
-
其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件)
8708.30
Pidurid ja võimendpidurid; nende osad
8708.30.1000
装在蹄片上的制动摩擦片
-
装在蹄片上的制动摩擦片
8708.30.2100
牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用防抱死制动系统
-
牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用防抱死制动系统
8708.30.2900
其他车辆用防抱死制动系统
-
其他车辆用防抱死制动系统
8708.30.9100
牵引车、拖拉机用制动器及其零件 (包括助力制动器及其零件)
-
牵引车、拖拉机用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件)
8708.30.9200
大型客车用制动器及其零件 (包括助力制动器及其零件)
-
大型客车用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件)
8708.30.9300
非公路自卸车用制动器及其零件 (包括助力制动器及其零件)
-
非公路自卸车用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件)
8708.30.9400
柴、汽油轻型货车用制动器及零件 (指编号87042100
-
柴、汽油轻型货车用制动器及零件(指编号87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用)
8708.30.9500
柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 (指编号87042240
-
柴、汽油型重型货车用制动器及其零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.30.9600
特种车用制动器及其零件 (指品目8705所列车辆用
-
特种车用制动器及其零件(指品目8705所列车辆用,包括助动器及零件)
8708.30.9911
纯电动或混合动力汽车用电动制动器 (由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)
-
纯电动或混合动力汽车用电动制动器(由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)
8708.30.9919
其他机动车辆用制动器 (包括助力制动器)
-
其他机动车辆用制动器(包括助力制动器)
8708.30.9920
燃油汽车用电动制动器(由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)
-
燃油汽车用电动制动器(由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)
8708.30.9990
其他机动车辆用制动器(包括助力制动器)的零件
-
其他机动车辆用制动器(包括助力制动器)的零件
8708.40
Käigukastid ja nende osad
8708.40.1010
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用变速箱
-
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用变速箱
8708.40.1090
其他牵引车、拖拉机用变速箱及其零件
-
其他牵引车、拖拉机用变速箱及其零件
8708.40.2000
大型客车用变速箱及其零件
-
大型客车用变速箱及其零件
8708.40.3001
扭矩>1500Nm非公路自卸车用变速箱
-
扭矩>1500Nm非公路自卸车用变速箱
8708.40.3090
其他非公路自卸车用变速箱及其零件
-
其他非公路自卸车用变速箱及其零件
8708.40.4000
柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 (指编号87042100
-
柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件(指编号87042100,87042230,87043100,87043230所列≤14吨车辆用)
8708.40.5000
其他柴、汽油型重型货车用变速箱及其零件 (指品目87042240
-
其他柴、汽油型重型货车用变速箱及其零件(指品目87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.40.6000
特种车用变速箱及其零件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用变速箱及其零件(指品目8705所列车辆用)
8708.40.9110
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的液力变矩器
-
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的液力变矩器
8708.40.9120
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的铝阀芯
-
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的铝阀芯
8708.40.9130
税目87.03所列车辆用无级变速箱用钢带
-
税目87.03所列车辆用无级变速箱用钢带
8708.40.9191
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱
-
税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱
8708.40.9199
其他税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的零件
-
其他税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的零件
8708.40.9910
其他未列名机动车辆用变速箱
-
其他未列名机动车辆用变速箱
8708.40.9920
其他未列名机动车辆自动变速箱用液力变矩器
-
其他未列名机动车辆自动变速箱用液力变矩器
8708.40.9930
其他未列名机动车辆自动变速箱用铝阀芯
-
其他未列名机动车辆自动变速箱用铝阀芯
8708.40.9990
其他未列名机动车辆用变速箱的零件
-
其他未列名机动车辆用变速箱的零件
8708.50
Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega ning vabasillad; nende osad
8708.50.7110
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 (装有差速器的
-
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7190
其他牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件 (装有差速器的
-
其他牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7201
轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件
-
轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件
8708.50.7291
其他大型客车用驱动桥 (装有差速器的
-
其他大型客车用驱动桥(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7299
其他大型客车用驱动桥的零件 (装有差速器的
-
其他大型客车用驱动桥的零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7300
非公路自卸车用驱动桥及其零件 (装有差速器的
-
非公路自卸车用驱动桥及其零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7410
柴、汽油型轻型货车用驱动桥 (87042100
-
柴、汽油型轻型货车用驱动桥(87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用,装差速器)
8708.50.7490
柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 (87042100
-
柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件(87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用,装差速器)
8708.50.7510
其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 (指编号87042240
-
其他柴、汽油型重型货车用驱动桥(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.50.7590
其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 (指编号87042240
-
其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.50.7610
特种车用驱动桥 (指8705所列车辆用
-
特种车用驱动桥(指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7690
特种车用驱动桥的零件 (指8705所列车辆用
-
特种车用驱动桥的零件(指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7910
未列名机动车辆用驱动桥 (装有差速器的
-
未列名机动车辆用驱动桥(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.7990
未列名机动车辆用驱动桥的零件 (装有差速器的
-
未列名机动车辆用驱动桥的零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件)
8708.50.8100
牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件
-
牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件
8708.50.8200
座位≥30的客车用非驱动桥及其零件
-
座位≥30的客车用非驱动桥及其零件
8708.50.8300
非公路自卸车用非驱动桥及零件
-
非公路自卸车用非驱动桥及零件
8708.50.8400
柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 (87042100
-
柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件(87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用,装差速器)
8708.50.8500
柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 (指编号87042240
-
柴汽油重型货车用非驱动桥及零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.50.8600
特种车用非驱动桥及其零件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用非驱动桥及其零件(指品目8705所列车辆用)
8708.50.8910
未列名机动车辆用非驱动桥
-
未列名机动车辆用非驱动桥
8708.50.8990
未列名机动车辆用非驱动桥的零件
-
未列名机动车辆用非驱动桥的零件
8708.70
Rattad, nende osad ja tarvikud
8708.70.1000
牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 (不包括品目8709的牵引车)
-
牵引车及拖拉机用车轮及其零附件(不包括品目8709的牵引车)
8708.70.2000
大型客车用车轮及其零、附件 (指30座及以上的客运车)
-
大型客车用车轮及其零、附件(指30座及以上的客运车)
8708.70.3000
非公路货运自卸车用车轮及其零件
-
非公路货运自卸车用车轮及其零件
8708.70.4000
中小型货车用车轮及其零件 (指总重量<14吨的货运车辆)
-
中小型货车用车轮及其零件(指总重量<14吨的货运车辆)
8708.70.5000
大型货车用车轮及其零件 (指编号87042240
-
大型货车用车轮及其零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.70.6000
特种车用车轮及其零件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用车轮及其零件(指品目8705所列车辆用)
8708.70.9100
其他车辆用铝合金制车轮及其零附件
-
其他车辆用铝合金制车轮及其零附件
8708.70.9900
其他车辆用车轮及其零附件
-
其他车辆用车轮及其零附件
8708.80
Vedrustussüsteemid ja nende osad (sh amortisaatorid)
8708.81
Muud osad ja tarvikud
8708.80.1000
品目8703所列车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件
-
品目8703所列车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件
8708.80.9000
其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件
-
其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件
8708.91
Radiaatorid ja nende osad
8708.91.1000
水箱散热器
-
水箱散热器
8708.91.2000
机油冷却器
-
机油冷却器
8708.91.9000
其他散热器及其零件 (包括水箱散热器、机油冷却器的零件)
-
其他散热器及其零件(包括水箱散热器、机油冷却器的零件)
8708.92
Summutid ja väljalasketorud: nende osad
8708.92.0000
机动车辆的消声器(消音器)及排气管及其零件
8708.92.0000999
机动车辆的消声器(消音器)及排气管及其零件
8708.93
Sidurid ja nende osad
8708.93.1010
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器
-
发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器
8708.93.1090
其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件
-
其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件
8708.93.2000
座位≥30的客车用离合器及其零件
-
座位≥30的客车用离合器及其零件
8708.93.3000
非公路自卸车用离合器及其零件
-
非公路自卸车用离合器及其零件
8708.93.4000
柴、汽油轻型货车用离合器及零件 (87042100
-
柴、汽油轻型货车用离合器及零件(87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用)
8708.93.5000
柴、汽油型重型货车离合器及零件 (编号87042240、87042300、87043240所列车辆用)
-
柴、汽油型重型货车离合器及零件(编号87042240、87042300、87043240所列车辆用)
8708.93.6000
特种车用的离合器及其零件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用的离合器及其零件(指品目8705所列车辆用)
8708.93.9000
未列名机动车辆用离合器及其零件
-
未列名机动车辆用离合器及其零件
8708.94
Roolirattad, roolisambad ja roolikarbid; nende osad
8708.94.1000
牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱及其零件 (包括转向器)
-
牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱及其零件(包括转向器)
8708.94.2001
座位≥30的客车用转向器零件
-
座位≥30的客车用转向器零件
8708.94.2090
大型客车用其他转向盘、转向柱及其零件 (包括转向器)
-
大型客车用其他转向盘、转向柱及其零件(包括转向器)
8708.94.3000
非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件 (包括转向器)
-
非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件(包括转向器)
8708.94.4000
柴、汽油轻型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 (87042100
-
柴、汽油轻型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件(87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14吨车辆用)
8708.94.5001
总重≥14吨柴油型货车转向器的零件
-
总重≥14吨柴油型货车转向器的零件
8708.94.5090
其他重型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 (指编号87042240
-
其他重型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)
8708.94.6000
特种车用转向盘、转向柱及转向器及其零件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用转向盘、转向柱及转向器及其零件(指品目8705所列车辆用)
8708.94.9001
采用电动转向系统的转向盘、转向柱、转向器及其零件
-
采用电动转向系统的转向盘、转向柱、转向器及其零件
8708.94.9090
其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱及其零件 (包括转向器)
-
其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱及其零件(包括转向器)
8708.95
Täispuhumissüsteemiga turvapadjad; nende osad
8708.95.0000
机动车辆用带充气系统的安全气囊及其零件
8708.95.0000999
机动车辆用带充气系统的安全气囊及其零件
8708.99
Muud
8708.99.1000
牵引车及拖拉机用其他零附件 (车轮及其零附件除外
-
牵引车及拖拉机用其他零附件(车轮及其零附件除外,不包括品目8709的牵引车)
8708.99.2100
编号87021091及87029010所列车辆用车架
-
编号87021091及87029010所列车辆用车架
8708.99.2900
大型客车用其他零附件 (车轮及其零附件除外
-
大型客车用其他零附件(车轮及其零附件除外,指30座及以上的客运车)
8708.99.3100
非公路自卸车用车架
-
非公路自卸车用车架
8708.99.3900
非公路用自卸车未列名零部件 (车轮及其零件除外)
-
非公路用自卸车未列名零部件(车轮及其零件除外)
8708.99.4100
中小型货车用车架 (指总重量<14吨的货运车辆用)
-
中小型货车用车架(指总重量<14吨的货运车辆用)
8708.99.4900
中小型货车用其他零附件 (车轮及其零附件除外
-
中小型货车用其他零附件(车轮及其零附件除外,指总重量<14吨的货运车辆)
8708.99.5100
编号87042240、87042300、87043240所列车辆(含总重>8T汽油货车)用车架
-
编号87042240、87042300、87043240所列车辆(含总重>8T汽油货车)用车架
8708.99.5900
总重≥14吨柴油货车用其他零部件 (指87042240
-
总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指87042240,2300,3240所列车辆用,含总重>8吨汽油货车)
8708.99.6000
特种车用其他零附件 (指品目8705所列车辆用)
-
特种车用其他零附件(指品目8705所列车辆用)
8708.99.9100
其他8701至8704所列车辆用车架
-
其他8701至8704所列车辆用车架
8708.99.9200
其他车辆用传动轴 (品目8701至8704所列车辆用)
-
其他车辆用传动轴(品目8701至8704所列车辆用)
8708.99.9910
混合动力汽车动力传动装置及其零件 (由发电机、电动机和动力分配装置等组成
-
混合动力汽车动力传动装置及其零件(由发电机、电动机和动力分配装置等组成,品目8701至8704所列车辆用)
8708.99.9990
机动车辆用未列名零件.附件 (品目8701至8704所列车辆用)
-
机动车辆用未列名零件.附件(品目8701至8704所列车辆用)
8709
Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
-
Veokärud
8709.11
Elektrilised
8709.11.1000
电动的短距离牵引车 (未装有提升或搬运设备
-
电动的短距离牵引车(未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车)
8709.11.9000
电动的其他短距离运货车 (未装有提升或搬运设备
-
电动的其他短距离运货车(未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场)
8709.19
Muud
8709.19.1000
非电动的短距离牵引车 (未装有提升或搬运设备
-
非电动的短距离牵引车(未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用非电动牵引车)
8709.19.9000
非电动的其他短距离运货车 (未装有提升或搬运设备
-
非电动的其他短距离运货车(未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场)
8709.90
Osad
8709.90.0000
短距离运货车、站台牵引车用零件
8709.90.0000999
短距离运货车、站台牵引车用零件
8710.00
Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
8710.00.1000
坦克及其他机动装甲战斗车辆
-
坦克及其他机动装甲战斗车辆
8710.00.9000
坦克及其他机动装甲战斗车辆零件
-
坦克及其他机动装甲战斗车辆零件
8711
Mootorrattad (k.. A mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
8711.10
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 50 cm3
8711.10.0010
微马力摩托车及脚踏两用车 (装有活塞发动机
-
微马力摩托车及脚踏两用车(装有活塞发动机;微马力指排气量=50cc)
8711.10.0090
微马力摩托车及脚踏两用车 (装有活塞发动机
-
微马力摩托车及脚踏两用车(装有活塞发动机;微马力指排气量<50cc)
8711.20
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8711.20.1000
50<排量≤100毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
50<排量≤100毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.20.2000
100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.20.3000
125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.20.4000
150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.20.5010
200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.20.5090
排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车(自行车零配件)
-
排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车(其它非机动脚踏车零配件)
-
排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车(摩托车)
8711.30
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 500 cm3
8711.30.1000
250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.30.2000
400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
-
400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.40
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 500 cm3, kuid mitte üle 800 cm3
8711.40.0000
500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.40.0000999
500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.50
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 800 cm3
8711.50.0000
800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.50.0000999
800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
8711.60
Elektrimootoriga käitatavad
8711.60.0010
电动自行车 (包括机器脚踏两用车;脚踏车)
-
电动自行车(包括机器脚踏两用车;脚踏车)
8711.60.0090
其他装有电驱动电动机的摩托车
-
其他装有电驱动电动机的摩托车
8711.90
Muud
8711.90.0010
其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车
-
其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车
8711.90.0020
其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车
-
其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车
8711.90.0030
其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车
-
其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车
8711.90.0090
装有其他辅助发动机的脚踏车,边车
-
装有其他辅助发动机的脚踏车,边车
8712.00
Jalgrattad jm rattad (k.. A velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita
8712.00.2000
竞赛型自行车
-
竞赛型自行车
8712.00.3000
山地自行车
-
山地自行车
8712.00.4100
16、18、20英寸越野自行车
-
16、18、20英寸越野自行车(16、18英寸越野自行车)
-
16、18、20英寸越野自行车(20英寸越野自行车)
-
16、18、20英寸越野自行车(其他越野自行车)
8712.00.4900
其他越野自行车 (包括运货三轮车)
-
其他越野自行车(包括运货三轮车)(16、18英寸越野自行车)
-
其他越野自行车(包括运货三轮车)(20英寸越野自行车)
-
其他越野自行车(包括运货三轮车)(其他越野自行车)
-
其他越野自行车(包括运货三轮车)(货运三轮脚踏车)
8712.00.8110
12-16英寸的未列名自行车
-
12-16英寸的未列名自行车
8712.00.8190
11英寸及以下的未列名自行车
-
11英寸及以下的未列名自行车
8712.00.8900
其他未列名自行车
-
其他未列名自行车(12-16英寸其它自行车)
-
其他未列名自行车(11英寸及以下其它自行车)
-
其他未列名自行车(其它自行车)
8712.00.9000
其他非机动脚踏车
-
其他非机动脚踏车(12-16英寸其它自行车)
-
其他非机动脚踏车(11英寸及以下其它自行车)
-
其他非机动脚踏车(其它自行车)
-
其他非机动脚踏车(货运三轮脚踏车)
-
其他非机动脚踏车(其他脚踏车)
8713
Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
8713.10
Mehaanilise jõuallikata
8713.10.0000
非机械驱动的残疾人用车
8713.10.0000999
非机械驱动的残疾人用车
8713.90
Muud
8713.90.0000
其他机动残疾人用车
8713.90.0000999
其他机动残疾人用车
8714
Osad ja tarvikud rubriikide 8711-8713 sõidukitele
8714.10
Mootorratastele (k.. A mopeedidele)
8714.10.0001
星型轮及碟刹件
8714.10.0001999
星型轮及碟刹件
8714.10.0010
摩托车架
-
摩托车架
8714.10.0020
摩托车用防抱死制动系统(ABS)及其零件
-
摩托车用防抱死制动系统(ABS)及其零件
8714.10.0090
摩托车其他零件、附件 (包括机动脚踏两用车的零件、附件)
-
摩托车其他零件、附件(包括机动脚踏两用车的零件、附件)
8714.20
Puudega inimestele mõeldud sõidukitele
8714.21
Muud
8714.20.0000
残疾人车辆用零件、附件
8714.20.0000101
残疾人车辆用零件、附件(其他车辆零部件)
8714.20.0000102
残疾人车辆用零件、附件(其它非机动脚踏车零配件)
8714.91
Raamid ja kahvlid ning nende osad
8714.91.0000
非机动脚踏车车架、轮叉及其零件
8714.91.0000101
非机动脚踏车车架、轮叉及其零件(自行车零配件)
8714.91.0000102
非机动脚踏车车架、轮叉及其零件(其它非机动脚踏车零配件)
8714.92
Rattaveljed ja kodarad
8714.92.1000
非机动脚踏车等的轮圈
-
非机动脚踏车等的轮圈(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的轮圈(其它非机动脚踏车零配件)
8714.92.9000
非机动脚踏车等的辐条
-
非机动脚踏车等的辐条(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的辐条(其它非机动脚踏车零配件)
8714.93
Rummud (v.. A vabajooksud ja trummelpidurid) ning vabajooksu ketirattad
8714.93.1000
非机动脚踏车等的轮毂 (倒轮制动毂及毂闸除外)
-
非机动脚踏车等的轮毂(倒轮制动毂及毂闸除外)(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的轮毂(倒轮制动毂及毂闸除外)(其它非机动脚踏车零配件)
8714.93.2000
非机动脚踏车等的飞轮 (倒轮制动毂及毂闸除外)
-
非机动脚踏车等的飞轮(倒轮制动毂及毂闸除外)(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的飞轮(倒轮制动毂及毂闸除外)(其它非机动脚踏车零配件)
8714.93.9000
非机动脚踏车等的链轮 (倒轮制动毂及毂闸除外)
-
非机动脚踏车等的链轮(倒轮制动毂及毂闸除外)(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的链轮(倒轮制动毂及毂闸除外)(其它非机动脚踏车零配件)
8714.94
Pidurid, k.. A vabajooksud ja trummelpidurid, nende osad
8714.94.0000
非机动脚踏车等的制动器及其零件 (包括倒轮制动鼓及鼓闸)
8714.94.0000101
非机动脚踏车等的制动器及其零件(包括倒轮制动鼓及鼓闸)(自行车零配件)
8714.94.0000102
非机动脚踏车等的制动器及其零件(包括倒轮制动鼓及鼓闸)(其它非机动脚踏车零配件)
8714.95
Sadulad
8714.95.0000
非机动脚踏车等的鞍座
8714.95.0000101
非机动脚踏车等的鞍座(自行车零配件)
8714.95.0000102
非机动脚踏车等的鞍座(其它非机动脚踏车零配件)
8714.96
Pedaalid ja väntmehhanism ning nende osad
8714.96.1000
非机动脚踏车等的脚蹬及其零件
-
非机动脚踏车等的脚蹬及其零件(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的脚蹬及其零件(其它非机动脚踏车零配件)
8714.96.2000
非机动脚踏车等的曲柄链轮及其零件
-
非机动脚踏车等的曲柄链轮及其零件(自行车零配件)
-
非机动脚踏车等的曲柄链轮及其零件(其它非机动脚踏车零配件)
8714.99
Muud
8714.99.0000
非机动脚踏车等的其他零件、附件
8714.99.0000101
非机动脚踏车等的其他零件、附件(自行车零配件)
8714.99.0000102
非机动脚踏车等的其他零件、附件(其它非机动脚踏车零配件)
8715.00
Lapsevankrid ja nende osad
8715.00.0010
婴孩车
-
婴孩车(婴儿推车)
-
婴孩车(学步车)
8715.00.0090
婴孩车零件
-
婴孩车零件(婴孩车零件)
8716
Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad
8716.10
Furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks
8716.10.0000
供居住或野营用厢式挂车及半挂车
8716.10.0000999
供居住或野营用厢式挂车及半挂车
8716.20
Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks
8716.21
Muud haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks
8716.20.0000
农用自装或自卸式挂车及半挂车
8716.20.0000999
农用自装或自卸式挂车及半挂车
8716.31
Tsisternhaagised ja -poolhaagised
8716.31.1000
油罐挂车及半挂车
-
油罐挂车及半挂车
8716.31.9000
其他罐式挂车及半挂车
-
其他罐式挂车及半挂车
8716.39
Muud
8716.39.1000
货柜挂车及半挂车
-
货柜挂车及半挂车
8716.39.9000
其他货运挂车及半挂车
-
其他货运挂车及半挂车
8716.40
Muud haagised ja poolhaagised
8716.40.0000
其他未列名挂车及半挂车
8716.40.0000999
其他未列名挂车及半挂车
8716.80
Muud sõidukid
8716.80.0000
其他未列名非机械驱动车辆
8716.80.0000999
其他未列名非机械驱动车辆
8716.90
Osad
8716.90.0000
挂车、半挂车及非机动车用零件
8716.90.0000999
挂车、半挂车及非机动车用零件

Need help to the find appropriate HS Code ?