HS-koodid - 87: Sõidukid, v.. A raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

8701
Traktorid (v.. A rubriigi 8709 traktorid)
8701.10.000
Single axle tractors
8701.10
Üheteljelised traktorid
8701.21.000
With only compression-ignition internal combustion piston, engine (diesel or semi-diesel)
8701.22.000
With both compression-ignition internal combustion piston, engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion
8701.23.000
With both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion
8701.24.000
With only electric motor for propulsion
8701.29.000
Muud
8701.30.000
Track-laying tractors
8701.30
Roomiktraktorid
8701.91
kuni 18 kW
8701.91.010
- For agricultural purpose
8701.91.090
- Other
8701.92
üle 18 kW, kuid mitte üle 37 kW
8701.92.010
- For agricultural purpose
8701.92.090
- Other
8701.93
üle 37 kW, kuid mitte üle 75 kW
8701.93
üle 37 kW, kuid mitte üle 75 kW
8701.93.011
-- Not exceeding 52 kW
8701.93.012
-- Exceeding 52 kW
8701.93.090
- Other
8701.94
üle 75 kW, kuid mitte üle 130 kW
8701.94.010
- For agricultural purpose
8701.94.090
- Other
8701.95
üle 130 kW
8701.95.010
- For agricultural purpose
8701.95.090
- Other
8702
Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.. A juht
8702.10.000
With only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)
8702.20.000
With both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion
8702.30.000
With both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion
8702.40.000
With only electric motor for propulsion
8702.90.000
Muud
8703
Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.. A rubriigis 8702 nimetatud), k.. A universaalid ja võidusõiduautod
8703.10.000
Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles
8703.10
Mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms sõidukid
8703.21.000
Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
8703.22.000
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
8703.23.000
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
8703.24.000
Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
8703.24
Silindrite töömahuga üle 3 000 cm3
8703.31.000
Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
8703.32.000
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
8703.33.000
Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
8703.40.000
Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power
8703.50.000
Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power
8703.60.000
Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power
8703.70.000
Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power
8703.80.000
Other vehicles, with only electric motor for propulsion
8703.90.000
Muud
8704
Mootorsõidukid kaubaveoks
8704.10.000
Dumpers designed for off-highway use
8704.10
Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
8704.21.000
g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.22.000
g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
8704.23.000
g.v.w. exceeding 20 tonnes
8704.23
Täismassiga üle 20 t
8704.31.000
g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.32.000
g.v.w. exceeding 5 tonnes
8704.32
Täismassiga üle 5 t
8704.41.000
g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.42.000
g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
8704.43.000
g.v.w. exceeding 20 tonnes
8704.43
Täismassiga üle 20 t
8704.51.000
g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.52.000
g.v.w. exceeding 5 tonnes
8704.60.000
Other with only electric motor for propulsion
8704.90.000
Muud
8705
Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.. A sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
8705.10.000
Crane lorries
8705.20.000
Mobile drilling derricks
8705.30.000
Fire fighting vehicles
8705.40.000
Concrete-mixer lorries
8705.90.000
Muud
8706.00.000
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05
8707
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite kered (k.. A kabiinid)
8707.10.000
For the vehicles of heading 87.03
8707.90.000
Muud
8708
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud
8708.10.000
Bumpers and parts thereof
8708.10
Kaitserauad ja nende osad
8708.21.000
Safety seat belts
8708.22.000
Front windscreens (windshields), rear windows and other, windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter
8708.29.000
Muud
8708.30
Pidurid ja võimendpidurid; nende osad
8708.30.010
- Mounted brake linings
8708.30.090
- Other
8708.40.000
Gear boxes and parts thereof
8708.50
Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega ning vabasillad; nende osad
8708.50.010
- Non-driving axles and parts thereof
8708.50.090
- Other
8708.70
Rattad, nende osad ja tarvikud
8708.70.010
- For tractors of heading 87.01
8708.70.090
- Other
8708.80.000
Suspension systems and parts thereof (including shock-absorbers)
8708.80
Vedrustussüsteemid ja nende osad (sh amortisaatorid)
8708.91.000
Radiaatorid ja nende osad
8708.92.000
Silencers (mufflers) and exhaust pipes; parts thereof
8708.93.000
Clutches and parts thereof
8708.94.000
Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof
8708.95.000
Safety airbags with inflater system; parts thereof
8708.99
Muud
8708.99.010
- For tractors of heading 87.01
8708.99.090
- Other
8709
Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
8709
Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
8709.11.000
Electrical
8709.19.000
Muud
8709.90.000
Osad
8710.00.000
Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
8711
Mootorrattad (k.. A mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
8711.10.000
With internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50cc
8711.20
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8711.20.010
- Of a cylinder capacity exceeding 50cc but not exceeding 125 cc
8711.20.090
- Other
8711.30.000
With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 500 cc
8711.40.000
With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc
8711.50.000
With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cc
8711.60.000
With electric motor for propulsion
8711.90.000
Muud
8712.00
Jalgrattad jm rattad (k.. A velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita
8712.00.100
- With cantilever type caliper brakes
8712.00
- Other
8712.00
-- Of a nominal wheel diameter not exceeding 24 (60.96cm)
8712.00.211
--- Of a brake lever dimension exceeding 85mm
8712.00
--- Other
8712.00.218
---- Of a nominal wheel diameter of 12 (30.48cm) or more but not exceeding 16 (40.64cm)
8712.00.219
---- Other
8712.00
-- Of a nominal wheel diameter exceeding 24 ( 60 . 96 cm)
8712.00.291
--- Without derailleur (excluding hub gear)
8712.00.299
--- Other
8713
Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
8713.10.000
Not mechanically propelled
8713.90.000
Muud
8714
Osad ja tarvikud rubriikide 8711-8713 sõidukitele
8714.10.000
Of motorcycles (including mopeds)
8714.20.000
Of carriages for disabled persons
8714.20
Puudega inimestele mõeldud sõidukitele
8714.91.000
Frames and forks, and parts thereof
8714.92.000
Wheel rims and spokes
8714.93.000
Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels
8714.94.000
Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof
8714.95.000
Saddles
8714.96.000
Pedals and crank-gear, and parts thereof
8714.99.000
Muud
8715.00.000
Lapsevankrid ja nende osad
8716
Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad
8716.10.000
Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping
8716.20.000
Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes
8716.20
Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks
8716.31.000
Tanker trailers and tanker semi-trailers
8716.39.000
Muud
8716.40.000
Other trailers and semi-trailers
8716.80.000
Other vehicles
8716.90.000
Osad

Need help to the find appropriate HS Code ?