HS-koodid - 87: Sõidukid, v.. A raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

8701
Traktorid (v.. A rubriigi 8709 traktorid)
8701.10.01.00
Single axle tractors
-
Sadulvedukid poolhaagistele
8701.21.00
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga) käitatavad
-
New:
8701.21.00.15
G.V.W. not exceeding 36,287 kg
8701.21.00.45
G.V.W. exceeding 36,287 kg
8701.21.00.80
Used
8701.22.00
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
-
New:
8701.22.00.15
G.V.W. not exceeding 36,287 kg
8701.22.00.45
G.V.W. exceeding 36,287 kg
8701.22.00.80
Used
8701.23.00
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
-
New:
8701.23.00.15
G.V.W. not exceeding 36,287 kg
8701.23.00.45
G.V.W. exceeding 36,287 kg
8701.23.00.80
Used
8701.24.00
Ainult elektrimootoriga käitatavad
-
New:
8701.24.00.15
G.V.W. not exceeding 36,287 kg
8701.24.00.45
G.V.W. exceeding 36,287 kg
8701.24.00.80
Used
8701.29.00
Muud
-
New:
8701.29.00.15
G.V.W. not exceeding 36,287 kg
8701.29.00.45
G.V.W. exceeding 36,287 kg
8701.29.00.80
Used
8701.30
Roomiktraktorid
8701.30.10
Suitable for agricultural use
-
New:
8701.30.10.15
With a net engine power of less than 93.3 kW
8701.30.10.30
With a net engine power of 93.3 kW or more but less than 119.4 kW
8701.30.10.45
With a net engine power of 119.4 kW or more but less than 194 kW
8701.30.10.60
With a net engine power of 194 kW or more but less than 257.4 kW
8701.30.10.75
With a net engine power of 257.4 kW or more
8701.30.10.90
Used
8701.30.50
Muud
-
New:
8701.30.50.15
With a net engine power of less than 93.3 kW
8701.30.50.30
With a net engine power of 93.3 kW or more but less than 119.4 kW
8701.30.50.45
With a net engine power of 119.4 kW or more but less than 194 kW
8701.30.50.60
With a net engine power of 194 kW or more but less than 257.4 kW
8701.30.50.75
With a net engine power of 257.4 kW or more
8701.30.50.90
Used
8701.31
Muud, mootori võimsusega
8701.91
kuni 18 kW
8701.91.10.00
For agricultural use
8701.91.50.00
Muud
8701.92
üle 18 kW, kuid mitte üle 37 kW
8701.92.10.00
Suitable for agricultural use
8701.92.50.00
Muud
8701.93
üle 37 kW, kuid mitte üle 75 kW
8701.93.10.00
Suitable for agricultural use
8701.93.50.00
Muud
8701.94
üle 75 kW, kuid mitte üle 130 kW
8701.94.10.00
Suitable for agricultural use
8701.94.50.00
Muud
8701.95
üle 130 kW
8701.95.10.00
Suitable for agricultural use
8701.95.50.00
Muud
8702
Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.. A juht
8702.10
Ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga)
8702.10.31.00
Designed for the transport of 16 or more persons, including the driver
8702.10.61.00
Muud
8702.20
Nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.20.31.00
Designed for the transport of 16 or more persons, including the driver
8702.20.61.00
Muud
8702.30
Nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8702.30.31.00
Designed for the transport of 16 or more persons, including the driver
8702.30.61.00
Muud
8702.40
Ainult elektrimootoriga käitatavad
8702.40.31.00
Designed for the transport of 16 or more persons, including the driver
8702.40.61.00
Muud
8702.90
Muud
8702.90.31.00
Designed for the transport of 16 or more persons, including the driver
8702.90.61.00
Muud
8703
Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.. A rubriigis 8702 nimetatud), k.. A universaalid ja võidusõiduautod
8703.10
Mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms sõidukid
8703.10.10.00
Vehicles specially designed for traveling on snow
8703.10.50
Muud
8703.10.50.30
Golf carts
8703.10.50.60
Muud
8703.11
Muud, ainult sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga sõidukid
8703.21.01
Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
-
Three or four wheel off-road vehicles with straddle seat and handlebar control:
8703.21.01.10
With label indicating that vehicle is for operation only by persons at least 16 years of age
8703.21.01.30
Muud
8703.21.01.50
Muud
8703.22.01
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
8703.22.01.10
New
8703.22.01.90
Used
8703.23.01
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
8703.23.01.10
Motor homes
8703.23.01.11
Muud
-
New:
-
Having engines with not more than 4 cylinders:
-
Station wagons and passenger vans:
8703.23.01.20
Station wagons under 160 cm in height
8703.23.01.30
Muud
8703.23.01.40
Muud
8703.23.01.60
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.23.01.70
Having engines with more than 6 cylinders
8703.23.01.90
Used
8703.24.01
Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
8703.24.01.10
Ambulances, hearses and prison vans
8703.24.01.30
Motor homes
8703.24.01.31
Muud
-
New:
8703.24.01.40
Having engines with not more than 4 cylinders
8703.24.01.50
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.24.01.60
Having engines with more than 6 cylinders
8703.24.01.90
Used
8703.12
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid
8703.31.01.00
Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
8703.32.01
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
8703.32.01.10
New
8703.32.01.50
Used
8703.33.01
Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
8703.33.01.10
Ambulances, hearses, and prison vans
8703.33.01.30
Motor homes
8703.33.01.31
Muud
8703.33.01.45
New
8703.33.01.85
Used
8703.40.00
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.40.00.05
Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
8703.40.00.10
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1.500 cc
8703.40.00.11
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc:
8703.40.00.15
Motor homes
-
Muud
-
New:
8703.40.00.20
Having engines with not more than 4 cylinders
8703.40.00.30
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.40.00.40
Having engines with more than 6 cylinders
8703.40.00.45
Used
8703.40.00.12
Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc:
8703.40.00.50
Ambulances, hearses and prison vans
8703.40.00.55
Motor homes
-
Muud
-
New:
8703.40.00.60
Having engines with not more than 4 cylinders
8703.40.00.70
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.40.00.80
Having engines with more than 6 cylinders
8703.40.00.90
Used
8703.50.00
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, v.. A need, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.50.00.10
Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
8703.50.00.11
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
8703.50.00.30
New
8703.50.00.50
Used
8703.50.00.12
Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc:
8703.50.00.60
Ambulances, hearses and prison vans
8703.50.00.65
Motor homes
-
Muud
8703.50.00.70
New
8703.50.00.90
Used
8703.60.00
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.60.00.05
Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
8703.60.00.10
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
8703.60.00.11
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc:
8703.60.00.15
Motor homes
-
Muud
-
New:
8703.60.00.20
Having engines with not more than 4 cylinders
8703.60.00.30
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.60.00.40
Having engines with more than 6 cylinders
8703.60.00.45
Used
8703.60.00.12
Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc:
8703.60.00.50
Ambulances, hearses and prison vans
8703.60.00.55
Motor homes
-
Muud
-
New:
8703.60.00.60
Having engines with not more than 4 cylinders
8703.60.00.70
Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders
8703.60.00.80
Having engines with more than 6 cylinders
8703.60.00.90
Used
8703.70.00
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid, mida saab laadimiseks pistikuga välise toiteallika külge ühendada
8703.70.00.10
Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
8703.70.00.11
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc:
8703.70.00.30
New
8703.70.00.50
Used
8703.70.00.12
Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
8703.70.00.60
Ambulances, hearses and prison vans
8703.70.00.65
Motor homes
-
Muud
8703.70.00.70
New
8703.70.00.90
Used
8703.80.00
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad sõidukid
-
With an EPA-rated range not exceeding 250 miles:
8703.80.00.20
New
8703.80.00.45
Used
-
With an EPA-rated range exceeding 250 miles:
8703.80.00.60
New
8703.80.00.80
Used
8703.90.01.00
Muud
8704
Mootorsõidukid kaubaveoks
8704.10
Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
8704.10.10.00
Cab chassis
8704.10.50
Muud
-
Rear dump:
8704.10.50.20
With a capacity of 40.8 metric tons or less
8704.10.50.30
With a capacity exceeding 40.8 metric tons but not exceeding 63.5 metric tons
8704.10.50.40
With a capacity exceeding 63.5 metric tons but not exceeding 90.7 metric tons
8704.10.50.50
With a capacity exceeding 90.7 metric tons
8704.10.50.60
Muud
8704.11
Muud, ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) käitatavad
8704.21.01.00
G.V.W. not exceeding 5 metric tons
8704.22
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.22.11
Cab chassis
8704.22.11.20
G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons
8704.22.11.40
G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons
8704.22.11.60
G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons
8704.22.11.80
G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons
8704.22.51
Muud
8704.22.51.20
G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons
8704.22.51.40
G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons
8704.22.51.60
G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons
8704.22.51.80
G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons
8704.23.01.00
G.V.W. exceeding 20 metric tons
8704.12
Muud, üksnes sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga käitatavad
8704.31.01
G.V.W. not exceeding 5 metric tons
8704.31.01.20
G.V.W. not exceeding 2.5 metric tons
8704.31.01.40
G.V.W. exceeding 2.5 metric tons but not exceeding 5 metric tons
8704.32.01
G.V.W. exceeding 5 metric tons
8704.32.01.10
G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons
8704.32.01.20
G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons
8704.32.01.30
G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons
8704.32.01.40
G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons
8704.32.01.50
G.V.W. exceeding 20 metric tons
8704.13
Muud, nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.41.00.00
Täismassiga kuni 5 t
8704.42.00
Täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t
8704.42.00.20
G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons
8704.42.00.40
G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons
8704.42.00.60
G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons
8704.42.00.80
G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons
8704.43.00.00
Täismassiga üle 20 t
8704.14
Muud, nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad
8704.51.00
Täismassiga kuni 5 t
8704.51.00.20
G.V.W. not exceeding 2.5 metric tons
8704.51.00.40
G.V.W. exceeding 2.5 metric tons but not exceeding 5 metric tons
8704.52.00
Täismassiga üle 5 t
8704.52.00.10
G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons
8704.52.00.20
G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons
8704.52.00.30
G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons
8704.52.00.40
G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons
8704.52.00.50
G.V.W. exceeding 20 metric tons
8704.60.00.00
Muud, ainult elektrimootoriga käitatavad
8704.90.01.00
Muud
8705
Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.. A sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
8705.10.00
Autokraanad
8705.10.00.10
Cable operated
8705.10.00.50
Muud
8705.20.00.00
Mobiilsed puurimismasinad
8705.30.00.00
Tuletõrjeautod
8705.40.00.00
Betoonisegamisautod
8705.90.00
Muud
8705.90.00.10
Mobile radiological units
8705.90.00.20
Mobile medical clinics
8705.90.00.80
Muud
8706.00
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705:
-
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702 or 8704:
8706.00.03.00
For vehicles of subheading 8704.21 or 8704.31
8706.00.05
Muud
8706.00.05.20
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29
8706.00.05.40
For vehicles of heading 8702
8706.00.05.75
For vehicles of heading 8704
8706.00.15
For vehicles of heading 8703
8706.00.15.20
For passenger automobiles
8706.00.15.40
For other vehicles of heading 8703
8706.00.25.00
For vehicles of heading 8705
-
For other vehicles:
8706.00.30.00
For tractors suitable for agricultural use
8706.00.50.00
Muud
8707
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite kered (k.. A kabiinid)
8707.10.00
Rubriigi 8703 sõidukitele
8707.10.00.20
For passenger automobiles
8707.10.00.40
For other vehicles
8707.90
Muud
8707.90.10.00
For tractors suitable for agricultural use
8707.90.50
Muud
8707.90.50.20
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29
8707.90.50.40
For vehicles of heading 8702
8707.90.50.60
For vehicles of heading 8704
8707.90.50.80
For vehicles of heading 8705
8707.90.50.90
For other vehicles
8708
Rubriikide 8701-8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud
8708.10
Kaitserauad ja nende osad
8708.10.30
Bumpers
-
Stampings:
8708.10.30.20
Of steel
8708.10.30.30
Of aluminum
8708.10.30.40
Muud
8708.10.30.50
Muud
8708.10.60
Parts of bumpers
8708.10.60.10
Stampings
8708.10.60.50
Muud
8708.11
Muud kerede (sh kabiinide) osad ja tarvikud
8708.21.00.00
Turvavööd
8708.22.00.00
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud esiklaasid (tuuleklaasid), tagaklaasid ja muud aknad
8708.29
Muud
8708.29.15.00
Door assemblies
-
Body stampings:
8708.29.21
For tractors suitable for agricultural use
8708.29.21.20
Of steel
8708.29.21.30
Of aluminum
8708.29.21.40
Muud
8708.29.25.00
Muud
8708.29.51
Muud
8708.29.51.10
Stampings
8708.29.51.25
Truck caps
8708.29.51.60
Muud
8708.30
Pidurid ja võimendpidurid; nende osad
8708.30.10
For tractors suitable for agricultural use
8708.30.10.10
Mounted brake linings
8708.30.10.90
Muud
8708.30.50
For other vehicles
8708.30.50.20
Brake drums
8708.30.50.30
Brake rotors (discs)
8708.30.50.40
Mounted brake linings
8708.30.50.90
Muud
8708.40
Käigukastid ja nende osad
-
Gear boxes:
8708.40.11
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8703 or 8704
8708.40.11.10
For vehicles of heading 8703
8708.40.11.50
Muud
8708.40.30.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.40.50.00
For other vehicles
-
Osad
8708.40.60.00
Of tractors suitable for agricultural use
8708.40.65.00
Of other tractors (except road tractors)
-
Muud
8708.40.70.00
Of cast iron
8708.40.75
Muud
8708.40.75.70
Steel forgings
8708.40.75.80
Muud
8708.50
Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega ning vabasillad; nende osad
-
Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, and non-driving axles:
-
For tractors (except road tractors):
8708.50.11
For tractors suitable for agricultural use
8708.50.11.10
Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components
8708.50.11.50
Non-driving axles
8708.50.31
For other tractors
8708.50.31.10
Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components
8708.50.31.50
Non-driving axles
8708.50.51
For vehicles of heading 8703
8708.50.51.10
Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components
8708.50.51.50
Non-driving axles
-
For other vehicles:
8708.50.61.00
Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components
8708.50.65.00
Non-driving axles
-
Osad
-
For tractors (except road tractors):
8708.50.70.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.50.75.00
For other tractors
-
For vehicles of heading 8703:
8708.50.79.00
Parts of non-driving axles
-
Muud
8708.50.81.00
Of cast iron
-
Muud
8708.50.85.00
Half-shafts
8708.50.89.00
Muud
-
For other vehicles:
8708.50.91
Parts of non-driving axles
8708.50.91.10
Spindles
8708.50.91.50
Muud
-
Muud
8708.50.93.00
Of cast iron
-
Muud
8708.50.95.00
Half-shafts
8708.50.99.00
Muud
8708.70
Rattad, nende osad ja tarvikud
-
For tractors (except road tractors):
-
For tractors suitable for agricultural use:
8708.70.05.00
Road wheels
8708.70.15.00
Osad ja tarvikud
-
For other tractors:
8708.70.25.00
Road wheels
8708.70.35.00
Osad ja tarvikud
-
For other vehicles:
8708.70.45
Road wheels
8708.70.45.30
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8704 or 8705
8708.70.45.31
Muud
-
Of aluminum:
8708.70.45.46
Wheels having a diameter of at least 57 cm but not more than 63 cm
8708.70.45.48
Muud
8708.70.45.60
Muud
8708.70.60
Osad ja tarvikud
8708.70.60.30
Wheel rims for vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8703, 8704, or 8705
8708.70.60.45
Wheel covers and hubcaps for vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8703, 8704 or 8705
8708.70.60.60
Muud
8708.80
Vedrustussüsteemid ja nende osad (sh amortisaatorid)
-
Suspension systems (including shock absorbers):
-
For tractors suitable for agricultural use:
8708.80.03.00
McPherson struts
8708.80.05.00
Muud
-
For other vehicles:
8708.80.13.00
McPherson struts
8708.80.16.00
Muud
-
Osad
8708.80.51.00
Of tractors suitable for agricultural use
8708.80.55.00
Of other tractors (except road tractors)
-
Muud
8708.80.60.00
Of cast iron
8708.80.65
Muud
8708.80.65.10
Beam hanger brackets
8708.80.65.90
Muud
8708.81
Muud osad ja tarvikud
8708.91
Radiaatorid ja nende osad
-
Radiators:
8708.91.10.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.91.50.00
For other vehicles
-
Osad
8708.91.60.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.91.65.00
For other tractors (except road tractors)
-
For other vehicles:
8708.91.70.00
Of cast iron
8708.91.75
Muud
8708.91.75.10
Radiator cores
8708.91.75.50
Muud
8708.92
Summutid ja väljalasketorud: nende osad
-
Mufflers and exhaust pipes:
8708.92.10.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.92.50.00
For other vehicles
-
Osad
8708.92.60.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.92.65.00
For other tractors (except road tractors)
-
For other vehicles:
8708.92.70.00
Of cast iron
8708.92.75.00
Muud
8708.93
Sidurid ja nende osad
-
For tractors suitable for agricultural use:
8708.93.15.00
Clutches
8708.93.30.00
Muud
-
For other vehicles:
8708.93.60.00
Clutches
8708.93.75.00
Muud
8708.94
Roolirattad, roolisambad ja roolikarbid; nende osad
-
Steering wheels, steering columns and steering boxes:
8708.94.10.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.94.50.00
For other vehicles
-
Osad
8708.94.60.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.94.65.00
For other tractors (except road tractors)
-
For other vehicles:
8708.94.70.00
Of cast iron
8708.94.75
Muud
8708.94.75.10
Steering shaft assemblies incorporating universal joints
8708.94.75.50
Muud
8708.95
Täispuhumissüsteemiga turvapadjad; nende osad
8708.95.05.00
Inflaters and modules for airbags
-
Muud
8708.95.10.00
For tractors suitable for agricultural use
8708.95.15.00
For other tractors (except road tractors)
8708.95.20.00
For other vehicles
8708.99
Muud
-
Parts of tractors suitable for agricultural use:
8708.99.03.00
Vibration control goods containing rubber
8708.99.06.00
Double flanged wheel hub units incorporating ball bearings
8708.99.16.00
Other parts for power trains
8708.99.23.00
Muud
-
Parts of other tractors (except road tractors):
8708.99.27.00
Vibration control goods containing rubber
8708.99.31.00
Double flanged wheel hub units incorporating ball bearings
8708.99.41.00
Other parts for power trains
8708.99.48
Muud
8708.99.48.10
Tracklinks for track-laying tractors
8708.99.48.50
Muud
-
Muud
8708.99.53.00
Of cast-iron
-
Muud
8708.99.55.00
Vibration control goods containing rubber
8708.99.58.00
Double flanged wheel hub units incorporating ball bearings
-
Muud
8708.99.68
Other parts for power trains
8708.99.68.05
Drive shafts
8708.99.68.10
Forged universal joints for vehicles of heading 8703
8708.99.68.20
Forged universal joints for vehicles of heading 8704
8708.99.68.90
Muud
8708.99.81
Muud
8708.99.81.05
Brake hoses of plastics, with attached fittings
8708.99.81.15
Double flanged wheel hub units not incorporating ball bearings
8708.99.81.30
Slide-in campers
8708.99.81.60
Cable traction devices
8708.99.81.80
Muud
8709
Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
-
Veokärud
8709.11.00
Elektrilised
8709.11.00.30
Operator riding
8709.11.00.60
Muud
8709.19.00
Muud
8709.19.00.30
Operator riding
8709.19.00.60
Muud
8709.90.00
Osad
8709.90.00.10
Road wheels
8709.90.00.20
Wheel and tire assemblies
8709.90.00.90
Muud
8710.00.00
Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
-
Veokärud
8710.00.00.30
Tracked (including half-tracked)
8710.00.00.60
Muud
8710.00.00.90
Osad
8711
Mootorrattad (k.. A mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
8711.10.00.00
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 50 cm3
8711.20.00
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3
8711.20.00.30
Exceeding 50 cc but not exceeding 90 cc
8711.20.00.60
Exceeding 90 cc but not exceeding 190 cc
8711.20.00.90
Exceeding 190 cc but not exceeding 250 cc
8711.30.00
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte üle 500 cm3
8711.30.00.30
Exceeding 250 cc but not exceeding 290 cc
8711.30.00.60
Exceeding 290 cc but not exceeding 490 cc
8711.30.00.90
Exceeding 490 cc but not exceeding 500 cc
8711.40
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 500 cm3, kuid mitte üle 800 cm3
8711.40.30.00
Exceeding 500 cc but not exceeding 700 cc
8711.40.60
Exceeding 700 cc but not exceeding 800 cc
8711.40.60.30
Exceeding 700 cc but not exceeding 790 cc
8711.40.60.60
Exceeding 790 cc but not exceeding 800 cc
8711.50.00
Sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle 800 cm3
8711.50.00.30
Exceeding 800 cc but not exceeding 970 cc
8711.50.00.60
Exceeding 970 cc
8711.60.00
Elektrimootoriga käitatavad
8711.60.00.50
Of an output not exceeding 250 W
8711.60.00.90
Muud
8711.90.01.00
Muud
8712.00
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized:
8712.00.15
Bicycles having both wheels not exceeding 63.5 cm in diameter
8712.00.15.10
Having both wheels not exceeding 50 cm in diameter
8712.00.15.20
Having both wheels exceeding 50 cm but not exceeding 55 cm in diameter
8712.00.15.50
Having both wheels exceeding 55 cm but not exceeding 63.5 cm in diameter
8712.00.16
Bicycles having both wheels exceeding 63.5 cm in diameter:
8712.00.25.00
If weighing less than 16.3 kg complete without accessories and not designed for use with tires having a cross-sectional diameter exceeding 4.13 cm
8712.00.35.00
Muud
8712.00.44.00
Bicycles having a front wheel exceeding 55 cm but not exceeding 63.5 cm in diameter and a rear wheel exceeding 63.5 cm in diameter, weighing less than 16.3 kg complete without accessories and not designed for use with tires having a cross-sectional diameter exceeding 4.13 cm, valued $200 or more each
8712.00.48.00
Other bicycles
8712.00.50.00
Other cycles
8713
Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
8713.10.00.00
Mehaanilise jõuallikata
8713.90.00
Muud
8713.90.00.30
Three-wheeled
8713.90.00.60
Muud
8714
Osad ja tarvikud rubriikide 8711-8713 sõidukitele
8714.10.00
Mootorratastele (k.. A mopeedidele)
8714.10.00.10
Saddles and seats
8714.10.00.20
Wheels
8714.10.00.50
Muud
8714.20.00.00
Puudega inimestele mõeldud sõidukitele
-
Muud
8714.91
Raamid ja kahvlid ning nende osad
-
Frames:
8714.91.20.00
Valued over $600 each
8714.91.30.00
Muud
8714.91.50.00
Sets of steel tubing cut to exact length and each set having the number of tubes needed for the assembly (with other parts) into the frame and fork of one bicycle
8714.91.90.00
Muud
8714.92
Rattaveljed ja kodarad
8714.92.10.00
Wheel rims
8714.92.50.00
Spokes
8714.93
Rummud (v.. A vabajooksud ja trummelpidurid) ning vabajooksu ketirattad
-
Hubs:
8714.93.05.00
Aluminum alloy hubs with a hollow axle and lever-operated quick release mechanism
-
Muud
8714.93.15.00
Three speed
-
Variable speed (except three speed) with internal gear changing mechanisms:
8714.93.24.00
Two speed
8714.93.28.00
Muud
8714.93.35.00
Muud
8714.93.70
Free-wheel sprocket-wheels
8714.93.70.30
Multiple free-wheel sprockets
8714.93.70.60
Muud
8714.94
Pidurid, k.. A vabajooksud ja trummelpidurid, nende osad
8714.94.30
Drum brakes, caliper and cantilever bicycle brakes, and coaster brakes; parts thereof (including cable or inner wire therefor, fitted with fittings)
8714.94.30.20
Caliper and cantilever bicycle brakes
8714.94.30.21
Coaster brakes:
8714.94.30.40
Designed for single-speed bicycles
-
Muud
8714.94.30.50
Designed for three-speed bicycles
8714.94.30.60
Muud
8714.94.30.80
Muud
8714.94.90.00
Muud
8714.95.00.00
Sadulad
8714.96
Pedaalid ja väntmehhanism ning nende osad
8714.96.10.00
Pedals and parts thereof
8714.96.50.00
Cotterless-type crank sets and parts thereof
8714.96.90.00
Other crank-gear and parts thereof
8714.99
Muud
8714.99.10.00
Click twist grips and click stick levers
8714.99.50.00
Derailleurs and parts thereof
8714.99.60.00
Trigger and twist grip controls for three speed hubs, and parts thereof; bicycle handlebar stems wholly of aluminum alloy (including their hardware of any material), valued over $2.15 each; and bicycle handlebar stem rotor assemblies
8714.99.80.00
Muud
8715.00.00
Baby carriages (including strollers) and parts thereof
8715.00.00.20
Baby carriages (including strollers)
8715.00.00.40
Osad
8716
Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad
8716.10.00
Furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks
8716.10.00.30
Less than 10.6 m in length
8716.10.00.75
10.6 m or more in length
8716.20.00.00
Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks
-
Muud haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks
8716.31.00.00
Tsisternhaagised ja -poolhaagised
8716.39.00
Muud
8716.39.00.10
Agricultural
8716.39.00.20
For use with the vehicles of heading 8709
8716.39.00.21
Muud
8716.39.00.30
For use with the vehicles of heading 8703
-
Muud
8716.39.00.40
Van type
8716.39.00.50
Platform type
8716.39.00.90
Muud
8716.40.00.00
Muud haagised ja poolhaagised
8716.80
Muud sõidukid
8716.80.10.00
Farm wagons and carts
8716.80.50
Muud
8716.80.50.10
Industrial hand trucks
8716.80.50.11
Muud
8716.80.50.20
Portable luggage carts
8716.80.50.90
Muud
8716.90
Osad
8716.90.10
Parts of farm wagons and carts:
8716.90.10.10
Road wheels
8716.90.10.20
Wheel and tire assemblies
8716.90.10.90
Muud
8716.90.30.00
Castors, other than those of heading 8302
8716.90.50
Muud
8716.90.50.10
Axles and parts thereof
8716.90.50.11
Wheels:
8716.90.50.35
Steel wheels measuring 30 to 42 cm in diameter, whether or not assembled
-
Muud
-
Wheels:
-
Having a diameter of at least 57 cm but not more than 63 cm:
8716.90.50.46
Of aluminum
8716.90.50.47
Of steel
8716.90.50.48
Other wheels
-
Wheels with tires:
8716.90.50.56
Wheels with tires for off-the-highway use
8716.90.50.59
Wheels with other tires
8716.90.50.60
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?