HS-koodid - 88: Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

8801
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
8801.00.10.00
Captive balloons
8801.00.90.00
Muud
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
-
Helikopterid
8802.11.00
Tühimassiga kuni 2 000 kg
-
New:
8802.11.00.14
Of an unladen weight not exceeding 998 kg
8802.11.00.15
Of an unladen weight exceeding 998 kg but not exceeding 2,000 kg
8802.11.00.20
Used or rebuilt
8802.12.00
Tühimassiga üle 2 000 kg
8802.12.00.10
New
8802.12.00.20
Used or rebuilt
8802.20.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000 kg
8802.30.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000 kg, kuid mitte üle 15 000 kg
-
New:
8802.30.00.16
Multiple engine airplanes, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 4,536 kg
8802.30.00.17
Multiple engine airplanes, of an unladen weight exceeding 4,536 kg but not exceeding 15,000 kg, turbofan powered
8802.30.00.19
Muud
8802.30.00.20
Used or rebuilt
8802.40.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000 kg
-
New:
8802.40.00.16
Passenger transports
8802.40.00.19
Muud
8802.40.00.20
Used or rebuilt
8802.60.00
Kosmoseaparaadid (k.. A satelliidid) ja ballistilised või kosmoseaparaatide kanderaketid
8804
Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto.
8804.00.10.00
Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes
8804.00.20.00
Parts and accessories for parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes
8804.00.30.00
Paragliders; parts thereof and accessories thereto
8805
Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad
8805.10.00
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad
-
Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad
8805.21.00
Õhulahingu simulaatorid ja nende osad
8805.29.00
Muud
8806
Mehitamata õhusõidukid
8806.10.00
Mõeldud reisijateveoks
-
Muud, üksnes kaugjuhitavaks lennuks
8806.21.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.22.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.23.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.24.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.29.00
Muud
-
Muud
8806.91.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.92.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.93.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.94.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.99.00
Muud
8807
Rubriikide 8801, 8802 ja 8806 kaupade osad
8807.10.00
Propellerid ja tiivikud ning nende osad
8807.20.00
Telikud ja nende osad
8807.30.00
Muud lennukite, helikopterite ja mehitamata õhusõidukite osad
8807.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?