HS-koodid - 88: Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

8801.00
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
8801.00.1000
滑翔机及悬挂滑翔机
-
滑翔机及悬挂滑翔机
8801.00.9010
自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 (在30分钟≤最大续航时间<1小时
-
自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇(在30分钟≤最大续航时间<1小时,阵风≥46.3千米/小时条件下具有起飞和稳定飞行能力;或者最大续航时间≥1小时。)
8801.00.9090
气球、其他飞艇及无动力航空器 (滑翔机除外)
-
气球、其他飞艇及无动力航空器(滑翔机除外)
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
-
Helikopterid
8802.11
Tühimassiga kuni 2 000 kg
8802.11.0000
空载重量≤2吨的直升机
8802.11.0000999
空载重量≤2吨的直升机
8802.12
Tühimassiga üle 2 000 kg
8802.12.1000
2吨<空载重量≤7吨的直升机
-
2吨<空载重量≤7吨的直升机
8802.12.2000
空载重量>7吨的直升机
-
空载重量>7吨的直升机
8802.20
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000 kg
8802.20.0000
空载重量≤2吨的飞机及其他航空器
8802.20.0000101
空载重量≤2吨的飞机及其他航空器(飞机)
8802.20.0000102
空载重量≤2吨的飞机及其他航空器(航天器)
8802.30
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000 kg, kuid mitte üle 15 000 kg
8802.30.0000
2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器
8802.30.0000101
2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器(飞机)
8802.30.0000102
2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器(航天器)
8802.40
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000 kg
8802.40.1000
15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器
-
15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器(飞机)
-
15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器(航天器)
8802.40.2000
空载重量>45吨的飞机及其他航空器
-
空载重量>45吨的飞机及其他航空器
8802.60
Kosmoseaparaadid (k.. A satelliidid) ja ballistilised või kosmoseaparaatide kanderaketid
8802.60.0010
通信卫星
-
通信卫星
8802.60.0090
航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具 (包括亚轨道运载工具)
-
航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具(包括亚轨道运载工具)(航天器)
-
航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具(包括亚轨道运载工具)(其它航空器)
8804.00
Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
8804.00.0000
降落伞及其零件、附件 (包括可操纵降落伞、滑翔伞及旋翼降落伞)
8804.00.0000999
降落伞及其零件、附件(包括可操纵降落伞、滑翔伞及旋翼降落伞)
8805
Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad
8805.10
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad
8805.11
Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad
8805.10.0000
航空器的发射装置及其零件等 (包括甲板停机装置或类似装置及其零件)
8805.10.0000999
航空器的发射装置及其零件等(包括甲板停机装置或类似装置及其零件)
8805.21
Õhulahingu simulaatorid ja nende osad
8805.21.0000
空战模拟器及其零件
8805.21.0000999
空战模拟器及其零件
8805.29
Muud
8805.29.0000
其他地面飞行训练器及其零件
8805.29.0000999
其他地面飞行训练器及其零件
8806
Mehitamata õhusõidukid
8806.10
Mõeldud reisijateveoks
8806.11
Muud, üksnes kaugjuhitavaks lennuks
8806.10.0000
设计用于旅客运输的无人驾驶航空器
8806.10.0000101
设计用于旅客运输的无人驾驶航空器(直升机)
8806.10.0000102
设计用于旅客运输的无人驾驶航空器(飞机)
8806.10.0000103
设计用于旅客运输的无人驾驶航空器(航天器)
8806.10.0010
设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器
-
设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器(直升机)
-
设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器(飞机)
8806.10.0090
设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器
-
设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器(飞机)
8806.21
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.21.1010
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.21.1090
其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机
-
其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机
8806.21.9000
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.22
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.22.1010
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.22.1011
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.22.1019
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.22.1090
其他仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机
-
其他仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机
8806.22.9010
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.22.9090
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.23
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.23.1010
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.23.1011
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.23.1019
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.23.1090
其他仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机
-
其他仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机
8806.23.9010
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.23.9090
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.24
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.24.1010
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.24.1011
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.24.1019
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.24.1090
其他仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机
-
其他仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机
8806.24.9010
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.24.9090
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.29
Muud
8806.30
Muud
8806.29.1010
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.29.1011
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.29.1019
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.29.1090
其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机
-
其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机
8806.29.9010
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.29.9090
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.91
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.91.1010
其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.91.1090
其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机
-
其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机
8806.91.9000
最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器
-
最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.92
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.92.1010
其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.92.1011
其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.92.1019
其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.92.1090
其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机
-
其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机
8806.92.9010
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.92.9090
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.93
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.93.1010
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.93.1011
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.93.1019
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.93.1090
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机
-
其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机
8806.93.9010
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.93.9090
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.94
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.94.1010
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.94.1011
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.94.1019
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 (用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
-
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P))
8806.94.1090
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机
-
其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机
8806.94.9010
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.94.9090
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8806.99
Muud
8806.99.0010
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 (两用物项和技术出口管制的)
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(直升机)
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(飞机)
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(两用物项和技术出口管制的)(航天器)
8806.99.0090
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(直升机)
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(飞机)
-
最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器(航天器)
8807
Rubriikide 8801, 8802 ja 8806 kaupade osad
8807.10
Propellerid ja tiivikud ning nende osad
8807.10.0000
推进器、水平旋翼及零件 (指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的)
8807.10.0000999
推进器、水平旋翼及零件(指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的)
8807.20
Telikud ja nende osad
8807.20.0000
起落架及其零件 (指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的)
8807.20.0000999
起落架及其零件(指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的)
8807.30
Muud lennukite, helikopterite ja mehitamata õhusõidukite osad
8807.30.0000
飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件
8807.30.0000999
飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件
8807.90
Muud
8807.90.0010
两用物项管制的火箭及其零部件
-
两用物项管制的火箭及其零部件
8807.90.0090
其他未列名的航空器、航天器零件 (指税目88.01或88.02所列货品用的)
-
其他未列名的航空器、航天器零件(指税目88.01或88.02所列货品用的)

Need help to the find appropriate HS Code ?