HS-koodid - 88: Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

8801
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
8801.00.10.00
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid
8801.00.10.10
Tsiviilkasutuseks
8801.00.10.90
Muud
8801.00.90.00
Muud
8801.00.90.10
Tsiviilkasutuseks
8801.00.90.90
Muud
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
-
Helikopterid
8802.11.00
Tühimassiga kuni 2 000 kg
8802.11.00.10
Tsiviilkasutuseks
8802.11.00.90
Muud
8802.12.00
Tühimassiga üle 2 000 kg
8802.12.00.10
Tsiviilkasutuseks
8802.12.00.90
Muud
8802.20.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000 kg
8802.20.00.10
Tsiviilkasutuseks
8802.20.00.90
Muud
8802.30.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000 kg, kuid mitte üle 15 000 kg
8802.30.00.10
Tsiviilkasutuseks
8802.30.00.90
Muud
8802.40.00
Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000 kg
-
Tsiviilkasutuseks
-
Uus (v.. A valitsus- või last)
8802.40.00.11
Tühimassiga üle 15 000 kg, kuid mitte üle 38 000 kg
8802.40.00.13
Tühimassiga üle 38 000 kg, kuid mitte üle 100 000 kg
8802.40.00.15
Tühimassiga üle 100 000 kg, kuid mitte üle 124 000 kg
8802.40.00.17
Tühimassiga üle 124 000 kg, kuid mitte üle 132 000 kg
8802.40.00.19
Tühimassiga üle 132 000 kg, kuid mitte üle 140 000 kg
8802.40.00.21
Tühimassiga üle 140 000 kg
8802.40.00.29
Muud
8802.40.00.90
Muud
8802.60.00
Kosmoseaparaadid (k.. A satelliidid) ja ballistilised või kosmoseaparaatide kanderaketid
-
Kosmoseaparaadid (k.. A satelliidid)
8802.60.11.00
Telekommunikatsioonisatelliidid
8802.60.19.00
Muud
8802.60.90.00
Ballistilised või kosmoseaparaatide kanderaketid
8804.00
Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
8805
Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad
8805.10.00
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad
8805.10.10.00
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad
8805.10.90.00
Muud
-
Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad
8805.21.00
Õhulahingu simulaatorid ja nende osad
8805.29.00
Muud
8806
Mehitamata õhusõidukid
8806.10.00
Mõeldud reisijateveoks
8806.10.10.00
Tühimassiga kuni 2 000 kg
8806.10.10.10
Tsiviilkasutuseks
8806.10.10.90
Muud
8806.10.90.00
Tühimassiga üle 2 000 kg
8806.10.90.10
Tsiviilkasutuseks
8806.10.90.90
Muud
-
Muud, üksnes kaugjuhitavaks lennuks
8806.21.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.21.10.00
Multirootorid, mis on varustatud alamrubriigi 8525 89 püsivalt integreeritud seadmetega video ja liikumatute piltide jäädvustamiseks ja salvestamiseks
8806.21.90.00
Muud
8806.21.90.10
Tsiviilkasutuseks
8806.21.90.90
Muud
8806.22.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.22.10.00
Multirootorid, mis on varustatud alamrubriigi 8525 89 püsivalt integreeritud seadmetega video ja liikumatute piltide jäädvustamiseks ja salvestamiseks
8806.22.90.00
Muud
8806.22.90.10
Tsiviilkasutuseks
8806.22.90.90
Muud
8806.23.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.23.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.23.00.90
Muud
8806.24.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.24.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.24.00.90
Muud
8806.29.00
Muud
8806.29.10.00
Tühimassiga kuni 2 000 kg
8806.29.10.10
Tsiviilkasutuseks
8806.29.10.90
Muud
8806.29.20.00
Tühimassiga üle 2 000 kg
8806.29.20.10
Tsiviilkasutuseks
8806.29.20.90
Muud
-
Muud
8806.91.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.91.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.91.00.90
Muud
8806.92.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.92.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.92.00.90
Muud
8806.93.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.93.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.93.00.90
Muud
8806.94.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.94.00.10
Tsiviilkasutuseks
8806.94.00.90
Muud
8806.99.00
Muud
8806.99.10.00
Tühimassiga kuni 2 000 kg
8806.99.10.10
Tsiviilkasutuseks
8806.99.10.90
Muud
8806.99.20.00
Tühimassiga üle 2 000 kg
8806.99.20.10
Tsiviilkasutuseks
8806.99.20.90
Muud
8807
Rubriikide 8801, 8802 ja 8806 kaupade osad
8807.10.00
Propellerid ja tiivikud ning nende osad
8807.10.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8807.10.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8807.10.00.90
Muud
8807.20.00
Telikud ja nende osad
8807.20.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8807.20.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8807.20.00.90
Muud
8807.30.00
Muud lennukite, helikopterite ja mehitamata õhusõidukite osad
8807.30.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8807.30.00.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8807.30.00.21
Muud
8807.30.00.40
Helikopteri sabatiiviku rootorivõlli valmistamisel kasutatavad ühendusdetailid
8807.30.00.99
Muud
8807.90.00
Muud
8807.90.10.00
Tuulelohedele
-
Kosmoseaparaatidele (k.. A satelliitidele)
8807.90.21.00
Telekommunikatsioonisatelliitidele
8807.90.29.00
Muud
8807.90.30.00
Ballistilistele või kosmoseaparaatide kanderakettidele
8807.90.90.00
Muud
8807.90.90.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
8807.90.90.20
Õhusõidukitesse paigaldatavad, tollimaksuvabalt imporditavad või ühenduses ehitatud
8807.90.90.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?