HS-koodid - 88: Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

8801.00.000
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
8802.11.000
Of an unladen weight not exceeding 2,000kg
8802.12.000
Of an unladen weight exceeding 2,000kg
8802.20.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000kg
8802.30.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000kg but not exceeding 15,000kg
8802.40.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000kg
8802.60.000
Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
8804.00.000
Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
8805
Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad
8805.10.000
Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts thereof
8805.10
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad
8805.21.000
Air combat simulators and parts thereof
8805.29.000
Muud
8806
Mehitamata õhusõidukid
8806.10.000
Designed for the carriage of passengers
8806.10
Mõeldud reisijateveoks
8806.21.000
With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.22.000
With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.23.000
With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.24.000
With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.29.000
Muud
8806.29
Muud
8806.91.000
With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.92.000
With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.93.000
With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.94.000
With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.99.000
Muud
8807
Rubriikide 8801, 8802 ja 8806 kaupade osad
8807.10
Propellerid ja tiivikud ning nende osad
8807.10.010
- Propellers for aeroplanes
8807.10.020
- Rotors and rotor blades for helicopters
8807.10.090
- Other
8807.20.000
Under-carriages and parts thereof
8807.30.000
Other parts of aeroplanes, helicopters or unmanned aircraft
8807.90.000
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?