HS-koodid - 88: Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

8801.00.00
Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
-
Gliders and hang gliders:
8801.00.00.10
Hang gliders
8801.00.00.20
Gliders
8801.00.00.50
Muud
8802
Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid), v.. A rubriigi 8806 õhusõidukid; kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
-
Helikopterid
8802.11.01
Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
-
New:
8802.11.01.15
Military
-
Muud
8802.11.01.30
Of an unladen weight not exceeding 998 kg
8802.11.01.45
Of an unladen weight exceeding 998 but not exceeding 2,000 kg
-
Used or rebuilt:
8802.11.01.60
Military
8802.11.01.90
Muud
8802.12.01
Of an unladen weight exceeding 2,000 kg
-
New:
8802.12.01.20
Military
8802.12.01.40
Muud
-
Used or rebuilt:
8802.12.01.60
Military
8802.12.01.80
Muud
8802.20.01
Airplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
8802.20.01.15
Of an unladen weight not exceeding 450 kg
8802.20.01.16
Muud
-
New:
-
Military aircraft:
8802.20.01.20
Airplanes
8802.20.01.30
Other aircraft
-
Muud
8802.20.01.40
Single engine airplanes
8802.20.01.50
Multiple engine airplanes
8802.20.01.60
Other aircraft
-
Used or rebuilt:
8802.20.01.70
Military aircraft
8802.20.01.80
Other aircraft
8802.30.01
Airplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
-
New:
-
Military aircraft:
8802.30.01.10
Fighters
8802.30.01.20
Muud
-
Muud
-
Multiple engine airplanes:
8802.30.01.30
Of an unladen weight exceeding 2,000 but not exceeding 4,536 kg
-
Of an unladen weight exceeding 4,536 but not exceeding 15,000 kg:
8802.30.01.40
Turbofan powered
8802.30.01.50
Muud
8802.30.01.60
Muud
-
Used or rebuilt:
8802.30.01.70
Military aircraft
8802.30.01.80
Other aircraft
8802.40.01
Airplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
-
New:
-
Military aircraft:
8802.40.01.15
Fighters
8802.40.01.20
Cargo transports
8802.40.01.30
Muud
-
Muud
8802.40.01.40
Passenger transports
8802.40.01.60
Cargo transports
8802.40.01.70
Other (including passenger/cargo combinations)
-
Used or rebuilt:
8802.40.01.80
Military aircraft
8802.40.01.90
Other aircraft
8802.60
Kosmoseaparaadid (k.. A satelliidid) ja ballistilised või kosmoseaparaatide kanderaketid
8802.60.30.00
Communications satellites
8802.60.90
Muud
8802.60.90.20
Military
8802.60.90.40
Muud
8804.00.00.00
Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
8805
Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad
8805.10.00.00
Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad
-
Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad
8805.21.00.00
Õhulahingu simulaatorid ja nende osad
8805.29.00.00
Muud
8806
Mehitamata õhusõidukid
8806.10.00.00
Mõeldud reisijateveoks
-
Muud, üksnes kaugjuhitavaks lennuks
8806.21.00.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.22.00.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.23.00.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.24.00.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.29.00.00
Muud
-
Muud
8806.91.00.00
Suurima stardimassiga kuni 250 g
8806.92.00.00
Suurima stardimassiga üle 250 g, kuid mitte üle 7 kg
8806.93.00.00
Suurima stardimassiga üle 7 kg, kuid mitte üle 25 kg
8806.94.00.00
Suurima stardimassiga üle 25 kg, kuid mitte üle 150 kg
8806.99.00.00
Muud
8807
Rubriikide 8801, 8802 ja 8806 kaupade osad
8807.10.00
Propellerid ja tiivikud ning nende osad
-
For use in civil aircraft:
8807.10.00.15
For use by the Department of Defense or the United States Coast Guard
8807.10.00.30
Muud
8807.10.00.60
Muud
8807.20.00
Telikud ja nende osad
-
For use in civil aircraft:
8807.20.00.15
For use by the Department of Defense or the United States Coast Guard
8807.20.00.30
Muud
8807.20.00.60
Muud
8807.30.00
Muud lennukite, helikopterite ja mehitamata õhusõidukite osad
-
For use in civil aircraft:
8807.30.00.15
For use by the Department of Defense or the United States Coast Guard
8807.30.00.30
Muud
8807.30.00.60
Muud
8807.90
Muud
8807.90.30.00
Parts of communications satellites
8807.90.90
Muud
-
For use in civil aircraft:
8807.90.90.15
For use by the Department of Defense or the United States Coast Guard
8807.90.90.30
Muud
8807.90.90.60
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?