HS-koodid - 89: Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

8901
Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks
8901.10
Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad
8901.20
Tankerid
8901.30
Külmutuslaevad, v.. A alamrubriigis 8901 20 nimetatud
8901.90
Muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad
8902
Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitamiseks
8903
Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud
-
Täispuhutavad (sh jäiga kerega täispuhutavad) paadid
8903.11
Millel on mootor või mis on projekteeritud selliselt, et neile saab paigaldada mootori, tühimassiga (ilma mootorita) kuni 100 kg
8903.12
Mis ei ole projekteeritud selliselt, et neile saab paigaldada mootori, ja tühimassiga kuni 100 kg
8903.19
Muud
-
Abimootoriga või abimootorita purjepaadid (v.. A täispuhutavad)
8903.21
Pikkusega kuni 7,5 m
8903.22
Pikkusega üle 7,5 m, kuid mitte üle 24 m
8903.23
Pikkusega üle 24 m
-
Mootorpaadid (v.. A täispuhutavad), v.. A päramootoriga mootorpaadid
8903.31
Pikkusega kuni 7,5 m
8903.32
Pikkusega üle 7,5 m, kuid mitte üle 24 m
8903.33
Pikkusega üle 24 m
-
Muud
8903.93
Pikkusega kuni 7,5 m
8903.99
Muud
8904
Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid
-
Tõukurpuksiirid
8905
Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
8905.10
Bagerid
8905.20
Ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
8905.90
Muud
8906
Muud laevad, k.. A sõjalaevad ja päästepaadid (v.. A sõudepaadid)
8906.10
Sõjalaevad
8906.90
Muud
8907
Muud ujuvkonstruktsioonid (näiteks parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)
8907.10
Täispuhutavad parved
8907.90
Muud
8908.00
Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid

Need help to the find appropriate HS Code ?