HS-koodid - 89: Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

8901
Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks
8901.10.00.00
Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad
8901.20.00.00
Tankerid
8901.30.00.00
Külmutuslaevad, v.. A alamrubriigis 8901 20 nimetatud
8901.90.00.00
Muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad
8902.00.00.00
Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitamiseks
8903
Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud
-
Täispuhutavad (sh jäiga kerega täispuhutavad) paadid
8903.11.00
Millel on mootor või mis on projekteeritud selliselt, et neile saab paigaldada mootori, tühimassiga (ilma mootorita) kuni 100 kg
-
Valued over $500:
8903.11.00.15
With attached rigid hull
8903.11.00.20
Muud
8903.11.00.60
Muud
8903.12.00
Mis ei ole projekteeritud selliselt, et neile saab paigaldada mootori, ja tühimassiga kuni 100 kg
-
Valued over $500:
8903.12.00.15
With attached rigid hull
8903.12.00.20
Muud
8903.12.00.60
Muud
8903.19.00.00
Muud
-
Abimootoriga või abimootorita purjepaadid (v.. A täispuhutavad)
8903.21.00
Pikkusega kuni 7,5 m
8903.21.00.10
With auxiliary motor
8903.21.00.11
Muud
8903.21.00.30
Of a length not exceeding 4 m
8903.21.00.35
Of a length exceeding 4 m but not exceeding 6.5 m
8903.21.00.40
Of a length exceeding 6.5 m but not exceeding 7.5 m
8903.22.00
Pikkusega üle 7,5 m, kuid mitte üle 24 m
-
With auxiliary motor:
8903.22.00.15
Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 9.2 m
8903.22.00.20
Of a length exceeding 9.2 m
-
Muud
8903.22.00.25
Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 9.2 m
8903.22.00.60
Of a length exceeding 9.2 m
8903.23.00
Pikkusega üle 24 m
8903.23.00.15
With auxiliary motor
8903.23.00.20
Muud
-
Mootorpaadid (v.. A täispuhutavad), v.. A päramootoriga mootorpaadid
8903.31.00
Pikkusega kuni 7,5 m
-
Inboard/outdrive:
8903.31.00.15
Cabin cruisers
8903.31.00.20
Muud
8903.31.00.25
Muud
8903.32.00
Pikkusega üle 7,5 m, kuid mitte üle 24 m
-
Inboard/outdrive:
8903.32.00.15
Cabin cruisers
8903.32.00.20
Muud
8903.32.00.25
Muud
8903.33.00
Pikkusega üle 24 m
-
Inboard/outdrive:
8903.33.00.15
Cabin cruisers
8903.33.00.20
Muud
8903.33.00.25
Muud
-
Muud
8903.93
Pikkusega kuni 7,5 m
-
Row boats and canoes which are not of a type designed to be principally used with motors or sails:
8903.93.05.00
Canoes
8903.93.15.00
Muud
8903.93.20
Outboard motorboats
-
With hulls of metal:
8903.93.20.15
Not exceeding 5 m in length
8903.93.20.30
Exceeding 5 m in length
-
With hulls of reinforced plastics:
8903.93.20.45
Not exceeding 5 m in length
8903.93.20.60
Exceeding 5 m in length
8903.93.20.75
Muud
8903.93.90.00
Muud
8903.99
Muud
-
Row boats and canoes which are not of a type designed to be principally used with motors or sails:
8903.99.06.00
Canoes
8903.99.16.00
Muud
8903.99.21
Outboard motorboats
8903.99.21.10
With hulls of metal
8903.99.21.20
With hulls of reinforced plastics
8903.99.21.90
Muud
8903.99.91.00
Muud
8904.00.00.00
Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid
8905
Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
8905.10.00.00
Bagerid
8905.20.00.00
Ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
8905.90
Muud
8905.90.10.00
Floating docks
8905.90.50.00
Muud
8906
Muud laevad, k.. A sõjalaevad ja päästepaadid (v.. A sõudepaadid)
8906.10.00.00
Sõjalaevad
8906.90.00
Muud
8906.90.00.10
Hulls
8906.90.00.90
Muud
8907
Muud ujuvkonstruktsioonid (näiteks parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)
8907.10.00.00
Täispuhutavad parved
8907.90.00
Muud
8907.90.00.30
Buoys
8907.90.00.60
Tanks
8907.90.00.90
Muud
8908.00.00.00
Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid

Need help to the find appropriate HS Code ?