HS-koodid - 90: Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud

9001
Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.. A rubriiki 8544 kuuluvad); polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; mis tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.. A samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)
9001.10
Optilised kiud, optiliste kiudude kimbud ja kiudoptilised kaablid
9001.20
Polariseerivast materjalist lehed ja plaadid
9001.30
Kontaktläätsed
9001.40
Klaasist prilliläätsed
9001.50
Muust materjalist prilliläätsed
9001.90
Muud
9002
Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.. A samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)
-
Objektiivid
9002.11
Kaameratele, projektoritele ning foto- ja filmisuurendus- ja -vähendusaparaatidele
9002.19
Muud
9002.20
Filtrid
9002.90
Muud
9003
Prillide, kaitseprillide jms raamid ja nende osad
-
Raamid
9003.11
Plastist
9003.19
Muust materjalist
9003.90
Osad
9004
Prillid ja samalaadsed tooted nägemise korrigeerimiseks, silmade kaitsmiseks või muuks otstarbeks
9004.10
Päikeseprillid
9004.90
Muud
9005
Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid; muud astronoomilised instrumendid ja nende statiivid (v.. A raadioastronoomilised instrumendid)
9005.10
Binoklid
9005.80
Muud instrumendid
9005.90
Osad ja tarvikud (sh statiivid)
9006
Fotokaamerad (v.. A kinokaamerad); fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid (v.. A rubriigi 8539 gaaslahenduslambid)
9006.30
Kaamerad allvee- ja aerofotograafiaks või siseorganite meditsiiniliseks või kirurgiliseks läbivaatuseks; võrdluskaamerad kohtumeditsiini ja kriminalistika tarbeks
9006.40
Kiirfotokaamerad
9006.41
Muud kaamerad
9006.53
Rullfilmile laiusega 35 mm
9006.59
Muud
9006.42
Fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid
9006.61
Gaaslahenduslampidega (elektroonilised) välklambid
9006.69
Muud
9006.43
Osad ja tarvikud
9006.91
Kaameratele
9006.99
Muud
9007
Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma nendeta
9007.10
Kaamerad
9007.20
Projektorid
9007.21
Osad ja tarvikud
9007.91
Kaameratele
9007.92
Projektoritele
9008
Kujutise projektorid (v.. A kinematograafias kasutatavad projektorid); fotosuurendus- ja -vähendusseadmed (v.. A kinematograafias kasutatavad)
9008.50
Projektorid, suurendus- ja vähendusseadmed
9008.90
Osad ja tarvikud
9010
Foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; negatoskoobid; projektsiooniekraanid
9010.10
Aparatuur ja seadmed fotofilmide (sh kinofilmid) ning rullides fotopaberi automaatilmutamiseks või ilmutatud filmide automaatseks eksponeerimiseks fotopaberirullidele
9010.50
Muu foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed; negatoskoobid
9010.60
Projektsiooniekraanid
9010.90
Osad ja tarvikud
9011
Optilised liitmikroskoobid, k.. A mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid
9011.10
Stereomikroskoobid
9011.20
Muud mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid
9011.80
Muud mikroskoobid
9011.90
Osad ja tarvikud
9012
Mikroskoobid (v.. A optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed
9012.10
Mikroskoobid (v.. A optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed
9012.90
Osad ja tarvikud
9013
Laserid, (v.. A laserdioodid); muud mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadmed ja instrumendid
9013.10
Relvade teleskoopsihikud; periskoobid; teleskoobid, mis kuuluvad osadena käesolevas grupis või xvi jaotises nimetatud masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri juurde
9013.20
Laserid (v.. A laserdioodid)
9013.80
Muud seadmed, aparaadid ja instrumendid
9013.90
Osad ja tarvikud
9014
Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed
9014.10
Suundkompassid
9014.20
Lennu- või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja -seadmed (v.. A kompassid)
9014.80
Muud instrumendid ja seadmed
9014.90
Osad ja tarvikud
9015
Geodeetilised (k.. A fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.. A kompassid); kaugusmõõturid
9015.10
Kaugusmõõturid
9015.20
Teodoliidid ja tahhümeetrid
9015.30
Nivelliirid
9015.40
Fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed
9015.80
Muud instrumendid ja seadmed
9015.90
Osad ja tarvikud
9016
Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg, vihtidega või ilma
9017
Joonestus-, tähistus- või arvutusinstrumendid (näiteks joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (näiteks mõõdulatid ja -lindid, kruvikud, nihikud)
9017.10
Joonestuslauad ja -masinad, ka automaatsed
9017.20
Muud joonestus-, tähistus- ning arvutusinstrumendid
9017.30
Kruvikud, nihikud ja mõõdikud
9017.80
Muud instrumendid
9017.90
Osad ja tarvikud
9018
Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks
-
Elektrodiagnostiline aparatuur (sh aparatuur organismi funktsionaalseks uurimiseks ja füsioloogiliste parameetrite kontrolliks)
9018.11
Elektrokardiograafid
9018.12
Skaneerivad ultraheliaparaadid
9018.13
Magnetresonantstomograaf
9018.14
Stsintigraafiaseadmed
9018.19
Muud
9018.20
Ultraviolett- või infrapunaaparatuur
9018.21
Süstlad, nõelad, kateetrid, kanüülid jms instrumendid
9018.31
Süstlad, nõeltega või ilma
9018.32
Torujad metallnõelad ja kirurgilised õmblusnõelad
9018.39
Muud
9018.22
Muud hambaraviriistad ja -instrumendid
9018.41
Hambaravi puurmasinad, ka muude hambaraviseadmetega samale alusele ühitatud
9018.49
Muud
9018.50
Muud oftalmoloogilised instrumendid ja seadmed
9018.90
Muud instrumendid ja seadmed
9019
Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; seadmed patsientide psühholoogilise seisundi kontrollimiseks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks
9019.10
Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; seadmed patsientide psühholoogilise seisundi kontrollimiseks
9019.20
Seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks
9020
Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.. A mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)
9021
Ortopeedilised abivahendid (sh kargud, kirurgilised vööd ja songavööd); lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks; proteesid; kuuldeaparaadid jms kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid
9021.10
Ortopeedilised abivahendid ja vahendid luumurdude raviks
9021.11
Hambaproteesid, muud hammaste toestamise või asendamise vahendid
9021.21
Hambaproteesid
9021.29
Muud
9021.12
Muud proteesid
9021.31
Liigeseproteesid
9021.39
Muud
9021.40
Kuuldeaparaadid (v.. A nende osad ning tarvikud)
9021.50
Südamerütmurid südamelihaste stimuleerimiseks (v.. A nende osad ja tarvikud)
9021.90
Muud
9022
Röntgeni-, alfa-, beeta- gamma- või muul ioniseerival kiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias, sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur, röntgenikiiretorud jm röntgenikiirguse generaatorid, kõrgepingegeneraatorid, juhtimispuldid ja -kilbid, ekraanid, lauad, toolid jm vahendid uuringuteks ja raviks
-
Röntgenikiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias (sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur)
9022.12
Kompuutertomograafid
9022.13
Muud, kasutamiseks hambaravis
9022.14
Muud, kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või veterinaarias
9022.19
Muuks kasutuseks
-
Alfa-, beeta- gamma- või muul ioniseerival kiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias (sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur)
9022.21
Kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias
9022.29
Muuks kasutuseks
9022.30
Röntgenikiiretorud
9022.90
Muud, sh osad ja tarvikud
9023
Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel)
9024
Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks
9024.10
Masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks
9024.80
Muud masinad ja seadmed
9024.90
Osad ja tarvikud
9025
Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid
-
Termomeetrid ja püromeetrid, muude instrumentidega kombineerimata
9025.11
Vahetu lugemiga vedeliktäitega termomeetrid
9025.19
Muud
9025.80
Muud instrumendid
9025.90
Osad ja tarvikud
9026
Instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.. A rubriigi 9014, 9015, 9028 ja 9032 instrumendid ja seadmed
9026.10
Vedeliku kulu või taseme mõõtmiseks või kontrollimiseks
9026.20
Rõhu mõõtmiseks või kontrollimiseks
9026.80
Muud instrumendid ja seadmed
9026.90
Osad ja tarvikud
9027
Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks (näiteks polari-, refrakto-, spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid
9027.10
Gaasi- ja suitsuanalüsaatorid
9027.20
Kromatograafid ja elektroforeesiaparatuur
9027.30
Spektromeetrid, spektrofotomeetrid ja spektrograafid, mis kasutavad optilist kiirgust (ultraviolettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus)
9027.50
Muud instrumendid ja seadmed, mis kasutavad optilist kiirgust (ultraviolettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus)
9027.51
Muud instrumendid ja seadmed
9027.81
Massispektromeetrid
9027.89
Muud
9027.90
Mikrotoomid; osad ja tarvikud
9028
Seadmed gaasi, vedeliku või elektri kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed
9028.10
Gaasiarvestid
9028.20
Vedelikumõõturid
9028.30
Elektriarvestid
9028.90
Osad ja tarvikud
9029
Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.. A rubriigi 9014 või 9015 mõõteriistad); stroboskoobid
9029.10
Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms
9029.20
Kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid; stroboskoobid
9029.90
Osad ja tarvikud
9030
Ostsilloskoobid, spektraalanalüsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.. A rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks
9030.10
Instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks
9030.20
Ostsilloskoobid ja ostsillograafid
9030.21
Muud instrumendid ja seadmed pinge, voolutugevuse, takistuse või võimsuse mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.. A seadmed, mida kasutatakse pooljuhtplaatide või -seadiste mõõtmiseks või kontrollimiseks)
9030.31
Multimeetrid, salvestusseadmeta
9030.32
Multimeetrid, salvestusseadmega
9030.33
Muud, salvestusseadmeta
9030.39
Muud, salvestusseadmega
9030.40
Muud elektersideinstrumendid ja -seadmed (näiteks ülekostemõõturid, võimendusmõõturid, moonutusmõõturid, psofomeetrid)
9030.41
Muud instrumendid ja seadmed
9030.82
Pooljuhtplaatide või -seadiste (k.. A integraallülituste) mõõtmiseks või kontrollimiseks
9030.84
Muud, salvestusseadmega
9030.89
Muud
9030.90
Osad ja tarvikud
9031
Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid
9031.10
Mehaaniliste osade balansseerimise masinad
9031.20
Katsestendid
9031.21
Muud optikariistad ja -instrumendid
9031.41
Pooljuhtplaatide või -seadiste (k.. A integraallülituste) kontrollimiseks või pooljuhtseadiste (k.. A integraallülituste) tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgustike kontrollimiseks
9031.49
Muud
9031.80
Muud instrumendid, seadmed ja masinad
9031.90
Osad ja tarvikud
9032
Automaatregulatsiooni- ja automaatkontroll-instrumendid ning -seadmed
9032.10
Termostaadid
9032.20
Manostaadid
9032.21
Muud instrumendid ja seadmed
9032.81
Hüdraulilised või pneumaatilised
9032.89
Muud
9032.90
Osad ja tarvikud
9033
Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)

Need help to the find appropriate HS Code ?