HS-koodid - 92: Muusikariistad; nende osad ja tarvikud

9201
Klaverid, sh automaatklaverid; klavessiinid jt klahvkeelpillid
9201.10
Pianiinod
9201.20
Tiibklaverid
9201.90
Muud
9202
Muud keelpillid (näiteks kitarrid, viiulid, harfid)
9202.10
Poognaga mängitavad
9202.90
Muud
9205
Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid, torupillid), v.. A laadaorelid ja leierkastid
9205.10
Vaskpuhkpillid
9205.90
Muud
9206.00
Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud, kastanjetid, marakaad)
9207
Muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (näiteks orelid, kitarrid, akordionid)
9207.10
Klahvpillid, v.. A akordionid
9207.90
Muud
9208
Mängutoosid, laadaorelid, leierkastid, mehaanilised laululinnud, muusikalised saed jm muusikariistad, mis ei kuulu käesoleva grupi ühtegi teise rubriiki; igat liiki peibutusviled; viled, sarved jm suuga puhutavad signaalinstrumendid
9208.10
Mängutoosid
9208.90
Muud
9209
Muusikariistade osad (näiteks mängutooside mehhanismid) ja tarvikud (näiteks kaardid, kettad ja rullid mehaanilistele muusikariistadele); igat liiki metronoomid, helihargid ja kammertonid
9209.30
Muusikariistade keeled
9209.31
Muud
9209.91
Klaveriosad ja -tarvikud
9209.92
Rubriigi 9202 muusikariistade osad ja tarvikud
9209.94
Rubriigi 9207 muusikariistade osad ja tarvikud
9209.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?