HS-koodid - 97: Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

9701
Maalid, joonistused ning pastellmaalid, täielikult käsitsi teostatud (v.. A rubriiki 4906 kuuluvad joonised ning käsitsi kaunistatud ja maalitud kaubad); kollaažid, mosaiigid jm dekoratiivpannood
-
Üle 100 aasta vanused
9701.21
Maalid, joonistused ja pastellmaalid
9701.22
Mosaiigid
9701.29
Muud
-
Muud
9701.91
Maalid, joonistused ja pastellmaalid
9701.92
Mosaiigid
9701.99
Muud
9702
Originaalgravüürid, -estambid ja -litograafiad
9702.10
Üle 100 aasta vanused
9702.90
Muud
9703
Originaalskulptuurid ja kujud mis tahes materjalist
9703.10
Üle 100 aasta vanused
9703.90
Muud
9704.00
Postmargid, maksumärgid, tempelmargid, esimese päeva ümbrikud, tervikasjad (tempelpaber) jms, kasutatud või kasutamata, v.. A rubriiki 4907 kuuluvad
9705
Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid arheoloogia, etnograafia, ajaloo, zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia, paleontoloogia või numismaatika valdkonnast
9705.10
Arheoloogia, etnograafia või ajaloo seisukohast huvipakkuvad kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid
9705.11
Zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia või paleontoloogia seisukohast huvipakkuvad kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid
9705.21
Inimeksponaadid ja nende osad
9705.22
Väljasurnud või ohustatud liigid ja nende osad
9705.29
Muud
9705.12
Numismaatika seisukohast huvipakkuvad kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid
9705.31
Üle 100 aasta vanused
9705.39
Muud
9706
Üle saja aasta vanused antiikesemed
9706.10
Üle 250 aasta vanused
9706.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?